HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe SPED2

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Presentasjoner og innføring i studiet.

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: bgr
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Spesialpedagogen som profesjon

tir 10.01.17

0900-1045

Sted: A-1616
Lærere: bgr
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Spesialpedagogen som profesjon

1100-1400

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Teoretisk innføring språk

ons 11.01.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Teoretisk referanseramme: Språkvansker. Spesifikke språkvansker

1215-1300

Sted: A-1426
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Klassetime. Valg av tillitsvalgt. Informasjon om arbeidskrav

1315-1500

Sted: A-1426
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Informasjon om praksis

tor 12.01.17

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Språklydsvansker. Logoped marion Elilertsen

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Lekens sosiale funksjon

tir 17.01.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: mpe ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Seminar om kartlegging

ons 18.01.17

0900-1045

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Språklydsvansker

1100-1300

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Språklydsvansker etterarbeid i grupper

1415-1600

Sted: M-702
Klasse: SPED2D SPED2
K.O.: ma

Gjestforeleser May Britt Drugli. Tema:Psykisk helse i barnehagen

tor 19.01.17

0900-1600

Sted: M-702
Lærere: tko iam
Klasse: SPED2 BBB SPED2D

Inkluderingsdag, masternivå. Spesped 2 (hel- og detlid) + BBB. Gjesteforelesere.

fre 20.01.17

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Lese og skrivevansker

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Oppstart prosjektarbeid

tir 24.01.17

0900-1045

Sted: A-1616
Lærere: bgr
Klasse: SPED2
K.O.: ma

paradigner og skjønnsutøving

1100-1500

Sted: A-1616 A-1623 A-1624
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentgrupper. Prosjektarbeid.

1215-1300

Lærere: Ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Litteratursøk. v/Sara Røddesnes

ons 25.01.17

0900-1045

Sted: A-1616
Lærere: bgr
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Etiske utfordringer i forskning

1100-1300

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Kvalitativ forskningsmetode

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bom
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Forberedelse til praksisoppgave.

1215-1500

Sted: A-1624 A-1623 A-1621 A-1622
Lærere: bom ejl mbj bgr agu
Klasse: SPED2
K.O.: ma

veiledning prosjektoppgave

tir 31.01.17

1000-1145

Sted: A-1616
Lærere: iam
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Anerkjennelse og spesialpedagogisk profesjon

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Forberedelser til praksis

ons 01.02.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: msa
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Musikk i spesialpedagogisk arbeid

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

0900-1500

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Oppstart praksis spesepd 2 uke 6- 9. Ingen undervisning. Rommet er tilgjengelig for studentene.

tir 07.02.17

ons 08.02.17

tor 09.02.17

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

prak

tir 14.02.17

prak

ons 15.02.17

prak

tor 16.02.17

prak

fre 17.02.17

prak

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

Praksis

tir 21.02.17

Praksis

ons 22.02.17

Praksis

tor 23.02.17

Praksis

fre 24.02.17

Praksis

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

Praksis

tir 28.02.17

Praksis

ons 01.03.17

Praksis

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

Praksis

fre 03.03.17

Praksis

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Språkarbeid i nettverk. Forelesere fra Statped Midt

1215-1600

Sted: H-220
Klasse: SPED2D SPED2
K.O.: ma

Profesjonelle barnesamtaler. Gamst

1215-1600

Fag: ma-niv
Lærere: ejl iam
Klasse: SPED2

Kursdag samtaler med barn

tir 07.03.17

0900-1045

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Åpent tema

1215-1500

Sted: H-220
Lærere: ejl iam
Klasse: SPED2D SPED2
K.O.: ma

Alternativ og supplerende kommunikasjon

ons 08.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: Agu
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Sosiale og emosjonelle vansker

1215-1600

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

tor 09.03.17

fre 10.03.17

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Vurdering av barns omsorgssituasjon

1215-1400

Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED2
K.O.: ma

FAS

tir 14.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Resiliens

1215-1500

Sted: A-1616 A-1623 A-1622 A-1621
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Refleksjoner etter praksis

ons 15.03.17

0900-1500

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studiebesøk til STATPED

tor 16.03.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Ingen undervisning. Studentorganisert arbeid.

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

0900-1500

Sted: H-161 A-1622 A-1623 A-1624
Lærere: iam
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Rådgivning

0900-1500

Fag: ma-niv
Sted: A-1615
Lærere: iam ejl
Klasse: SPED2

Rådgivning

1215-1400

Sted: M-704
Lærere: iam
Klasse: SPED2

1215-1400

Lærere: iam
Klasse: SPED2

1215-1400

Sted: H-169
Lærere: iam
Klasse: SPED2

1215-1400

Sted: A-1524
Lærere: iam
Klasse: SPED2

1215-1400

Sted: A-1516
Lærere: iam
Klasse: SPED2

1215-1400

Lærere: iam
Klasse: SPED2

1215-1400

Sted: M-611
Lærere: iam
Klasse: SPED2

tir 21.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: bgr
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Analyse av kvalitative data

1215-1600

Sted: A-1616
Lærere: Kfr
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Forståelser av normalitet og avvik.

ons 22.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Utredning av barn i utsatte livssituasjoner

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

studentaktivitet

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

1000-1145

Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Individuelle personlighetstrekk og temperament hos barn

1215-1400

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2
K.O.: ma

barn som pårørende

tir 28.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid, forberedelse til prosjektseminar

1215-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Eksamensforberedelse studentmedvirkning

ons 29.03.17

0900-1145

Sted: A-1616
Lærere: mbj
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Tverrfaglig samarbeid

1215-1500

Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Studentorganisert arbeid

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

0900-1300

Sted: A-1616 A-1615
Lærere: bom bgr mbj iam fst ejl agu
Klasse: SPED2
K.O.: ma

PRosjektseminar

tir 04.04.17

0900-1500

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

ons 05.04.17

0900-1500

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

ons 19.04.17

0815-1600

Sted: A-1615
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

1215-1500

Sted: M-702
Klasse: SPED2 SPED2D
K.O.: ma

PMTO og TIBIR

tor 20.04.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: mbj iam fst ejl bom agu
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Veiledning prosjekt. Bodils gruppe har veiledning onsdag 19.april kl 11.15 Rom A-1644

1000-1145

Sted: A-1516
Lærere: ejl
Klasse: SPED2

A-1515 og A-1516: Gruppearbeid prosjekt

1000-1145

Lærere: ejl
Klasse: SPED2

Gruppearbeid prosjekt

1215-1600

Sted: A-1623
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Veiledning prosjekt

fre 21.04.17

0900-1500

Sted: A-1427
Klasse: SPED2D SPED2 FEI
K.O.: ma

Sosial kompetanse. Kursdag med Terje Ogden

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Eksamenseminar

1000-1400

Sted: A-1621
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: A-1622
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: A-1623
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: A-1624
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: A-1647
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: A-1520
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: H-231
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

1000-1400

Sted: H-165
Lærere: Ejl
Klasse: SPED2

Eksamens seminar

tir 25.04.17

0900-1500

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

ons 26.04.17

0900-1500

Sted: A-1616
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

tor 27.04.17

1215-1800

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: ejl
Klasse: SPED2

Masterstudenter selvorganisert arbeid. Eirik m.fl.

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl mbj
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganiert arb eid

ons 03.05.17

0900-1500

Sted: A-1616
Lærere: ejl
Klasse: SPED2
K.O.: ma

Studentorganisert arbeid

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

0900-1500

Sted: Gymsal H-030 H-165
Klasse: SPED2 SPED2D

Skr.eksamen Spesped2 Heltid+Deltid

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene