HENDELSE - Reserverings- og avtalesystem for DMMH

S sted, P personsignatur, K klasse, F fag, E kan endre hendelsen i tillegg til P, # hendelsens nummer

Klassevisning

Alle avhukede elementer fra menyen vises hver for seg. Hvis du vil ha elementene innen kategorien samlet for samme dato, setter du hake for dette i menylinjen om "Tidsrom".

Hendelser for klasse/gruppe SPED2D

uke

01

man 02.01.17

tir 03.01.17

ons 04.01.17

tor 05.01.17

fre 06.01.17

lør 07.01.17

søn 08.01.17

uke

02

man 09.01.17

tir 10.01.17

ons 11.01.17

tor 12.01.17

fre 13.01.17

lør 14.01.17

søn 15.01.17

uke

03

man 16.01.17

0815-1045

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Refleksjon og erfaringsdeling etter praksis

0815-1045

Sted: H-169
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0815-1045

Sted: M-705
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0815-1045

Sted: M-611
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0815-1045

Sted: A-1524
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0815-1045

Sted: A-1523
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0815-1045

Sted: H-165
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

1100-1300

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: agu
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Barn i risiko. Skadelige omsorgssituasjoner

1315-1500

Fag: ped
Sted: H-162
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

FAS. Arbeid med barn av rusmiddelbrukere.

tir 17.01.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Utredning av barn i utsatte livssituasjoner

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1615
Lærere: bom
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Lekens sosiale funksjon

ons 18.01.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: H-214
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Forskningsmetode

1000-1400

Fag: ped
Sted: H-214
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Gruppearbeid arbeidskrav 2

1000-1400

Fag: ped
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D

Rom til gruppearbeid eksamen

1415-1600

Sted: M-702
Klasse: SPED2D SPED2
K.O.: ma

Gjestforeleser May Britt Drugli. Tema:Psykisk helse i barnehagen

tor 19.01.17

0900-1600

Sted: M-702
Lærere: tko iam
Klasse: SPED2 BBB SPED2D

Inkluderingsdag, masternivå. Spesped 2 (hel- og detlid) + BBB. Gjesteforelesere.

fre 20.01.17

0815-0945

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: fst
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Mobbing i barnehagealder

1000-1400

Fag: ped
Sted: A-1616 A-1621 A-1622 A-1623 A-1624 M-706
Lærere: agu kfr ejl fst bgr
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Veiledning arbeidskrav 2

lør 21.01.17

søn 22.01.17

uke

04

man 23.01.17

tir 24.01.17

ons 25.01.17

tor 26.01.17

fre 27.01.17

lør 28.01.17

søn 29.01.17

uke

05

man 30.01.17

Innleveringsfrist arbeidskrav 3, praksisrapport 30.01.17

tir 31.01.17

ons 01.02.17

tor 02.02.17

fre 03.02.17

lør 04.02.17

søn 05.02.17

uke

06

man 06.02.17

tir 07.02.17

ons 08.02.17

tor 09.02.17

fre 10.02.17

lør 11.02.17

søn 12.02.17

uke

07

man 13.02.17

tir 14.02.17

ons 15.02.17

tor 16.02.17

fre 17.02.17

lør 18.02.17

søn 19.02.17

uke

08

man 20.02.17

tir 21.02.17

ons 22.02.17

tor 23.02.17

fre 24.02.17

lør 25.02.17

søn 26.02.17

uke

09

man 27.02.17

tir 28.02.17

ons 01.03.17

Møtedag. Ingen undervisning

tor 02.03.17

fre 03.03.17

lør 04.03.17

søn 05.03.17

uke

10

man 06.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: agu
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Stress, resiliens og beskyttelsesfaktorer

1215-1600

Sted: H-220
Klasse: SPED2D SPED2
K.O.: ma

Profesjonelle barnesamtaler. Gamst

tir 07.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Lese- og skrivevansker. Hanne Kristin Aas?

1215-1500

Sted: H-220
Lærere: ejl iam
Klasse: SPED2D SPED2
K.O.: ma

Alternativ og supplerende kommunikasjon

ons 08.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: iam
Gjester: agu
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Anerkjennelse og profesjon

1215-1500

Fag: ped
Sted: L-1109
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Vurdering av barns omsorgssituasjon og oppvekstbetingelser

tor 09.03.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: agu
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Forebygging i et psykososialt perspektiv

1215-1500

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: mbj fst bgr agu
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Prosjektforum - veiledning på prosjektoppgave.

1215-1500

Fag: ma-niv
Sted: A-1425
Lærere: mbj
Klasse: SPED2D

Prosjektforum

fre 10.03.17

0815-1145

Fag: ped
Sted: A-1520
Lærere: iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Rådgivning i kommunikasjon

1215-1400

Fag: ped
Sted: H-214
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Orientering om masterstudiet v/ Siri Schive Hjelde, NTNU

lør 11.03.17

søn 12.03.17

uke

11

man 13.03.17

tir 14.03.17

ons 15.03.17

tor 16.03.17

fre 17.03.17

lør 18.03.17

søn 19.03.17

uke

12

man 20.03.17

tir 21.03.17

ons 22.03.17

tor 23.03.17

fre 24.03.17

lør 25.03.17

søn 26.03.17

uke

13

man 27.03.17

tir 28.03.17

ons 29.03.17

tor 30.03.17

fre 31.03.17

lør 01.04.17

søn 02.04.17

uke

14

man 03.04.17

tir 04.04.17

ons 05.04.17

tor 06.04.17

fre 07.04.17

lør 08.04.17

søn 09.04.17

uke

15

man 10.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tir 11.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

ons 12.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

tor 13.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

Påske

fre 14.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Gjester: jkt
Klasse: Felles

Påske

lør 15.04.17

søn 16.04.17

uke

16

man 17.04.17

Som info til alle:

hele døgnet

Lærere: ses
Klasse: Felles

2. påskedag

tir 18.04.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1616
Lærere: iam
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Rådgivning og kommunikasjon

0900-1145

Sted: A-1621
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: A-1622
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: A-1623
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: A-1624
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: A-1620
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: A-1617
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: M-704
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: M-705
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

0900-1145

Sted: M-706
Lærere: iam
Klasse: SPED2D

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1520
Lærere: msa
Klasse: SPED2D

Musikk i spesialpedagogisk arbeid

ons 19.04.17

0900-1145

Sted: A-1616 A-1621 A-1622 A-1623 A-1624 M-704 M-705 M-706
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Arbeid i grupper med prosjekt

1215-1500

Sted: M-702
Klasse: SPED2 SPED2D
K.O.: ma

PMTO og TIBIR

tor 20.04.17

0900-1145

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: bom mbj
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Eksamensseminar og oppsummering av studieåret

1000-1145

Sted: A-1621
Lærere: mbj bom
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid eksamensseminar SPED2D

1000-1145

Sted: A-1622
Lærere: mbj bom
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid eksamensseminar SPED2D

1000-1145

Sted: A-1647
Lærere: mbj bom
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid eksamensseminar SPED2D

1000-1145

Fag: ma-niv
Sted: A-1623
Lærere: mbj bom
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid eksamensseminar SPED2D

1000-1145

Sted: A-1624
Lærere: mbj bom
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid eksamensseminar SPED2D

1000-1145

Sted: A-1515
Lærere: ejl
Klasse: SPED2D

Gruppearbeid prosjekt

1215-1600

Fag: ped
Sted: A-1426
Lærere: mbj bom
Klasse: SPED2D
K.O.: ma

Eksamensseminar og oppsummering av studieåret

fre 21.04.17

0900-1500

Sted: A-1427
Klasse: SPED2D SPED2 FEI
K.O.: ma

Sosial kompetanse. Kursdag med Terje Ogden

lør 22.04.17

søn 23.04.17

uke

17

man 24.04.17

tir 25.04.17

ons 26.04.17

tor 27.04.17

fre 28.04.17

lør 29.04.17

søn 30.04.17

uke

18

man 01.05.17

tir 02.05.17

ons 03.05.17

tor 04.05.17

Fagdag før lunsj, møtedag etter lunsj. Ingen undervisning

fre 05.05.17

lør 06.05.17

søn 07.05.17

uke

19

man 08.05.17

tir 09.05.17

ons 10.05.17

tor 11.05.17

fre 12.05.17

lør 13.05.17

søn 14.05.17

uke

20

man 15.05.17

tir 16.05.17

ons 17.05.17

tor 18.05.17

fre 19.05.17

lør 20.05.17

søn 21.05.17

uke

21

man 22.05.17

tir 23.05.17

ons 24.05.17

0900-1500

Sted: Gymsal H-030 H-165
Klasse: SPED2 SPED2D

Skr.eksamen Spesped2 Heltid+Deltid

tor 25.05.17

fre 26.05.17

lør 27.05.17

søn 28.05.17

uke

22

man 29.05.17

tir 30.05.17

ons 31.05.17

tor 01.06.17

fre 02.06.17

lør 03.06.17

søn 04.06.17

uke

23

man 05.06.17

tir 06.06.17

ons 07.06.17

tor 08.06.17

fre 09.06.17

lør 10.06.17

søn 11.06.17

uke

24

man 12.06.17

tir 13.06.17

ons 14.06.17

tor 15.06.17

fre 16.06.17

Eksamensfest for bachelorstudenter

lør 17.06.17

søn 18.06.17

uke

25

man 19.06.17

tir 20.06.17

ons 21.06.17

tor 22.06.17

fre 23.06.17

lør 24.06.17

søn 25.06.17

Timeplanene