Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2015-16

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Seksjonsvis/Fagvis

Drama
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
dram-1felles1.kl0Lise Hovik (0.2), Barbro Djupvik (0.2), Ingvild Olsen Olaussen (0.2), Ellen Karoline Gjervan (0.2), Hanne Wiseth (0.2), Fellesforlesning 1.kl 5 ganger à 2 utimer 
dram-1A1A9Barbro Djupvik (0.68408702), Hanne Wiseth (0.31420276), 7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1B1B9Ingvild Olsen Olaussen (0.75555555), Hanne Wiseth (0.24658950), 7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1C1C9Guro Strømsøe (0.17102175), Hanne Wiseth (0.83124527), 7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1D1D9Guro Strømsøe (0.55681501), Ellen Karoline Gjervan (0.44545201), 7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1E1E9Guro Strømsøe (0.86704052), Hanne Wiseth (0.13522650), 7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1G11G15Guro Strømsøe (1), 4,8 timer er overført til fellesforelesningene dram-1felles-1 og dram-1felles-2 
dram-1G21G25Guro Strømsøe (1), 4,8 timer er overført til fellesforelesningene dram-1felles-1 og dram-1felles-2 
dram-1KF-bu1KF3Guro Strømsøe (0.71823204), Hanne Wiseth (0.27624309), 2.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1KF-kk1KF6Guro Strømsøe (1), 5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1MF-kk1MF4Barbro Djupvik (0.15151515), Hanne Wiseth (0.85227272), 4 timer er overført til fellesforelesningene dram-1felles 
dram-1MF-sr1MF3.5Barbro Djupvik (0.94285714), Hanne Wiseth (0.05714285), 3.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1NF1NF7Ellen Karoline Gjervan (1), 7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
dram-1P1P5Ingvild Olsen Olaussen (0.5), Lise Hovik (0.5),  
dram-2G12G14Barbro Djupvik (0.5), Hanne Wiseth (0.5),  
dram-2G22G24Barbro Djupvik (0.69569931), Hanne Wiseth (0.33429707),  
dram-2KF-kk2KF5Barbro Djupvik (0.90697674), Hanne Wiseth (0.09302325),  
dram-2KF-sr2KF1Barbro Djupvik (1),  
dram-2KF-st2KF1Barbro Djupvik (1),  
dram-3KF-fordyp3KF8.5Barbro Djupvik (0.11764705), Ellen Karoline Gjervan (0.73224214), Lise Hovik (0.14879786),  
dram-3KF-ls3KF1Anita Synnøve Hammer (0.88888888), Hanne Wiseth (0.11111111),  
dram-KompKompAss0.36Ingvild Olsen Olaussen (1),  
dram-NECEC-HNECEC1-H1Hanne Wiseth (1),  
dram-NECEC1-VNECEC1-V1Guro Strømsøe (1),  
Kunst og håndverk
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
kh-1A1A9Vigdis Dagsdatter Øien (1),  
kh-1B1B9Marit Hofstad (1/2), Ingunn Solberg (1/2),  
kh-1C1C9Bjørg Svinsholt (0.83070452), Ingunn Solberg (0.16824395),  
kh-1D1D9Nina Scott Frisch (1),  
kh-1E1E9Jørgen Moe (1),  
kh-1G11G15Vigdis Dagsdatter Øien (1),  
kh-1G21G25Mari Ann Letnes (1),  
kh-1KF-bu1KF1Jørgen Moe (1),  
kh-1KF-kk1KF5Jørgen Moe (1),  
kh-1KF-nh1KF3Jørgen Moe (1),  
kh-1MF-kk1MF4Bjørg Svinsholt (1),  
kh-1MF-sr1MF3.5Bjørg Svinsholt (1),  
kh-1NF1NF8Vigdis Dagsdatter Øien (1), 2,4 timer flyttet over på storforelesningsoppgavene dram-1felles-1 og -2 
kh-1P1P5Mari Ann Letnes (1),  
kh-2G12G14Ingunn Solberg (1),  
kh-2G22G24Ingunn Solberg (1),  
kh-2KF-kk2KF6Vigdis Dagsdatter Øien (1),  
kh-2KF-sr2KF1Vigdis Dagsdatter Øien (1),  
kh-2KF-st2KF1Vigdis Dagsdatter Øien (1),  
kh-3INT-fordyp3INT2.5Mari Ann Letnes (0.23225806), Jørgen Moe (0.56774193),  
kh-3kf-fordyp3KF8.5Nina Scott Frisch (1),  
kh-NECEC-HNECEC1-H1Nina Scott Frisch (1),  
kh-NECEC1-VNECEC1-V1Vigdis Dagsdatter Øien (1),  
Musikk
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
mus-1felles1.kl0Morten Sæther (1), Fellesforlesning 1.kl KKK, 2 ganger à 3 utimer 
mus-1A1A9Hanne Bæverfjord (1.05720286),  
mus-1B1B9Jan Ketil Torgersen (1),  
mus-1C1C9Grete Storbæk Eriksen (1),  
mus-1D1D9Grete Storbæk Eriksen (1),  
mus-1E1E9Jan Ketil Torgersen (1),  
mus-1G11G15Grete Storbæk Eriksen (1),  
mus-1G21G25Hanne Bæverfjord (1),  
mus-1KF-bu1KF2Grete Storbæk Eriksen (10/10),  
mus-1KF-kk1KF6Grete Storbæk Eriksen (1),  
mus-1MF-bu1MF4Sunniva Skjøstad Hovde (1),  
mus-1MF-kk1MF5Grete Storbæk Eriksen (2/5), Sunniva Skjøstad Hovde (3/5),  
mus-1NF1NF7Morten Sæther (1),  
mus-1P1P5Jan Ketil Torgersen (0.04637681), Hanne Bæverfjord (0.95072463),  
mus-2G12G14Morten Sæther (1),  
mus-2G22G24Jan Ketil Torgersen (1),  
mus-2KF-kk2KF5Hanne Bæverfjord (8/8),  
mus-2KF-sr2KF1Jan Ketil Torgersen (8/8),  
mus-2KF-st2KF1Hanne Bæverfjord (8/8),  
mus-2MF2MF2.5Sunniva Skjøstad Hovde (1),  
mus-3INT-fordyp3INT2.5Sunniva Skjøstad Hovde (1),  
mus-3KF-fordyp3KF8.5Morten Sæther (7/10), Jan Ketil Torgersen (3/10),  
mus-3YNG-fordyp3YNG5Jan Ketil Torgersen (1),  
mus-KompKompAss0.36Hanne Bæverfjord (1),  
mus-NECEC-HNECEC1-H1Grete Storbæk Eriksen (1),  
mus-NECEC1-VNECEC1-V1Grete Storbæk Eriksen (1),  
Matematikk
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
mat-2A2A9Yvonne Grimeland (0.5), Oliver Thiel (0.5),  
mat-2B2B9Oliver Thiel (0.5), Yvonne Grimeland (0.5),  
mat-2C2C9Oliver Thiel (0.5), Yvonne Grimeland (0.5),  
mat-2D2D9Oliver Thiel (0.5), Yvonne Grimeland (0.5),  
mat-2KF2KF7Oliver Thiel (1),  
mat-2MF2MF7.5Oliver Thiel (1),  
mat-2NF2NF8Beate Nergård (1),  
mat-3G13G19Beate Nergård (1),  
mat-3G23G29Beate Nergård (1),  
Naturfag m miljølære
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
nam-1A1A3Siri-Christine Seehuus (1),  
nam-1B1B3Rolv Lundheim (1),  
nam-1C1C3Siri-Christine Seehuus (1),  
nam-1D1D3Rolv Lundheim (1),  
nam-1E1E3Kjell Arvid Furuset (1),  
nam-1E1E3 
nam-1G11G13Hjørdis Krosshøl Bakke (1),  
nam-1G21G23Hjørdis Krosshøl Bakke (1),  
nam-1KF1KF7Siri-Christine Seehuus (1),  
nam-1NF-bu1NF3Rolv Lundheim (1),  
nam-1NF-nh1NF6Rolv Lundheim (1),  
nam-1P1P3Rolv Lundheim (1),  
nam-2A2A10Siri-Christine Seehuus (1),  
nam-2B2B10Camilla Kalvatn Egset (0.45), Claudia Melis (0.55),  
nam-2C2C10Camilla Kalvatn Egset (0.46), Claudia Melis (0.54),  
nam-2D2D10Kjell Arvid Furuset (1),  
nam-2G12G14Hjørdis Krosshøl Bakke (1),  
nam-2G22G24Hjørdis Krosshøl Bakke (1),  
nam-2MF2MF7.5Rolv Lundheim (1),  
nam-2NF2NF10Camilla Kalvatn Egset (0.38), Siri-Christine Seehuus (0.05), Claudia Melis (0.57),  
nam-3G13G16Hjørdis Krosshøl Bakke (1),  
nam-3G23G26Hjørdis Krosshøl Bakke (1),  
nam-3NAT-fordyp3NAT11Siri-Christine Seehuus (1/2), Hjørdis Krosshøl Bakke (1/2),  
nam-3NF-fordyp3NF12.5Kjell Arvid Furuset (0.6), Rolv Lundheim (0.4),  
nam-NECEC-HNECEC1-H1Camilla Kalvatn Egset (1),  
nam-NECEC1-VNECEC1-V1Claudia Melis (1),  
Fysisk aktivitet og helse
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
fys-1A1A3Rune Storli (1),  
fys-1B1B3Rune Storli (1/1),  
fys-1C1C3Silje Solli Andreassen (1),  
fys-1D1D3Silje Solli Andreassen (1),  
fys-1E1E3Silje Solli Andreassen (1),  
fys-1G11G13Anne Berg (1),  
fys-1G21G23Anne Berg (1),  
fys-1KF1KF6Anne Berg (0.78833333), Olav Bjarne Lysklett (0.21166666),  
fys-1NF-bu1NF4Ole Johan Sando (1),  
fys-1NF-nh1NF5Rune Storli (0.40), Ole Johan Sando (0.60),  
fys-1P1P3Anne Berg (1),  
fys-2A2A7Ole Johan Sando (1),  
fys-2B2B7Trond Løge Hagen (1),  
fys-2C2C7Silje Solli Andreassen (1),  
fys-2D2D7Silje Solli Andreassen (1),  
fys-2G12G13Ole Johan Sando (1),  
fys-2G22G23Ole Johan Sando (1),  
fys-2MF2MF7.5Anne Berg (0.89866666), Olav Bjarne Lysklett (0.10133333),  
fys-2NF2NF10Rune Storli (1),  
fys-3G13G14Ole Johan Sando (1),  
fys-3G23G24Ole Johan Sando (1),  
fys-3NAT-fordyp3NAT13Olav Bjarne Lysklett (0.64), Rune Storli (0.36),  
fys-3NF-fordyp3NF12.5Trond Løge Hagen (0.8), Ellen Beate Hansen Sandseter (0.20),  
fys-3YNG-fordyp3YNG5Anne Berg (1),  
fys-NECEC-HNECEC1-H1Anne Berg (1),  
fys-NECEC1-VNECEC1-V1Anne Berg (1),  
RLE
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
rle-1A1A3Helene Lund (1),  
rle-1B1B3Helene Lund (1),  
rle-1C1C3Helene Lund (1),  
rle-1D1D3Helene Lund (1),  
rle-1E1E3Helene Lund (1),  
rle-1G11G13Sølvi Ann Fætten (1),  
rle-1G21G23Sølvi Ann Fætten (1),  
rle-1MF1MF5Marit Hallset Svare (1),  
rle-1P1P3Sølvi Ann Fætten (1),  
rle-2A2A7Helene Lund (1),  
rle-2B2B7Helene Lund (1),  
rle-2C2C7Svein Sando (1),  
rle-2D2D7Helene Lund (1),  
rle-2G12G17Sølvi Ann Fætten (1),  
rle-2G22G27Sølvi Ann Fætten (1),  
rle-2KF2KF8Marit Hallset Svare (1),  
rle-2MF2MF9.5Marit Hallset Svare (1),  
rle-2NF2NF8Sølvi Ann Fætten (1),  
rle-3MF-ls3INT/MF2.5Sturla Sagberg (1),  
rle-3MF-fordyp3MF3.75Sturla Sagberg (1),  
rle-MEPEDMEPED15Sturla Sagberg (0.33), Helene Lund (0.25), Sølvi Ann Fætten (0.13), Timelærer RLE (0.29),  
rle-NECEC-HNECEC1-H0.5Marit Hallset Svare (1),  
rle-NECEC1-VNECEC1-V0.5Marit Hallset Svare (1),  
Samfunnsfag
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
sam-1MF1MF5Gjertrud Stordal (1),  
sam-2A2A8Arnt Nordli (1),  
sam-2B2B8Arnt Nordli (1),  
sam-2C2C8Elsa Fjeldavli (1),  
sam-2D2D8Elsa Fjeldavli (1),  
sam-2G12G18Arnt Nordli (1),  
sam-2G22G28Arnt Nordli (1),  
sam-2KF2KF4Arnt Nordli (1),  
sam-2MF2MF7Gjertrud Stordal (1),  
sam-2NF2NF4Kari Emilsen (1),  
sam-3G13G16Anne Dagfrid Svendsen (1),  
sam-3G23G26Elsa Fjeldavli (1),  
sam-3INT-fordyp3INT5Gjertrud Stordal (1),  
sam-3INT/MF-ls3INT/MF6Gjertrud Stordal (5.5/6), Timelærer Samfunnsfag (0.5/6),  
sam-3KF3KF4Kari Emilsen (0.91666666), Timelærer Samfunnsfag (0.5/6),  
sam-3LED3LED6Timelærer Samfunnsfag (0.08333333), Anne Dagfrid Svendsen (0.91666666),  
sam-3LED-fordyp3LED25Svein Sando (0.08), Anne Dagfrid Svendsen (0.3136), Elsa Fjeldavli (0.2132), Timelærer Samfunnsfag (0.16), Arnt Nordli (7.0/30),  
sam-3MF-fordyp3MF3.75Elsa Fjeldavli (1),  
sam-3NAT3NAT6Anne Dagfrid Svendsen (1.45/6), Gjertrud Stordal (4.05/6), Timelærer Samfunnsfag (0.5/6),  
sam-3NF3NF6Per Tore Granrusten (0.91666666), Timelærer Samfunnsfag (0.5/6),  
sam-3YNG3YNG6Elsa Fjeldavli (5.5/6), Timelærer Samfunnsfag (0.5/6),  
sam-NECEC-HNECEC1-H1Arnt Nordli (1),  
sam-NECEC1-VNECEC1-V1Arnt Nordli (1),  
Norsk
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
nor-1A-bu1A3Atle Krogstad (0.8), Silje Neraas (0.2),  
nor-1A-kk1A3Atle Krogstad (1),  
nor-1B-bu1B3Silje Neraas (1),  
nor-1B-kk1B3Silje Neraas (1),  
nor-1C-bu1C3Silje Neraas (1),  
nor-1C-kk1C3Silje Neraas (1),  
nor-1D-bu1D3Silje Neraas (1),  
nor-1D-kk1D3Silje Neraas (1),  
nor-1E-bu1E3Silje Neraas (1),  
nor-1E-kk1E3Silje Neraas (1),  
nor-1G1-bu1G13Atle Krogstad (1),  
nor-1G1-kk1G13Atle Krogstad (1),  
nor-1G2-bu1G23Atle Krogstad (1),  
nor-1G2-kk1G23Atle Krogstad (1),  
nor-1KF-bu1KF3Atle Krogstad (1),  
nor-1KF-kk1KF3Atle Krogstad (1),  
nor-1MF-bu1MF5Cecilie Dyrkorn Fodstad (1),  
nor-1MF-kk1MF4Cecilie Dyrkorn Fodstad (9/9),  
nor-1NF1NF3Atle Krogstad (1),  
nor-1P1P6Marit Semundseth (1),  
nor-2A2A8Christine Bjerkan Østbø Munch (1),  
nor-2B2B8Christine Bjerkan Østbø Munch (1),  
nor-2C2C8Marit Semundseth (8/8),  
nor-2D2D8Christine Bjerkan Østbø Munch (1),  
nor-2KF2KF7Christine Bjerkan Østbø Munch (1),  
nor-2MF2MF8Cecilie Dyrkorn Fodstad (1),  
nor-2NF2NF8Cecilie Dyrkorn Fodstad (0.5), Christine Bjerkan Østbø Munch (0.5),  
nor-3G13G18Marit Semundseth (1),  
nor-3G23G28Marit Semundseth (0.375), Christine Bjerkan Østbø Munch (0.625),  
nor-3MF-fordyp3MF3.75Cecilie Dyrkorn Fodstad (1),  
nor-KompKompAss1.52Silje Neraas (1),  
nor-NECEC-HNECEC1-H1.5Silje Neraas (0.88),  
nor-NECEC1-VNECEC1-V1.5Christine Bjerkan Østbø Munch (1),  
Pedagogikk
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
ped-1A-bu1A15Jon Olaf Berg (1/60), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Ranveig Lorentzen (0.00988142), Hilde Merete Amundsen (0.00988142), Monica Seland (0.00988142), Åse Kristin Hungnes (29/60), Tora Korsvold (0.00658761), Marianne Pehrson (0.452),  
ped-1A-kk1A3Åse Kristin Hungnes (1),  
ped-1B-bu1B15Jon Olaf Berg (0.01976284), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Ranveig Lorentzen (0.008), Hilde Merete Amundsen (0.00988142), Monica Seland (0.00988142), Tora Korsvold (0.00658761), Monica Bjerklund (0.8), Trude Kristiansen (0.13733333),  
ped-1B-kk1B3Trude Kristiansen (1),  
ped-1C-bu1C15Jon Olaf Berg (0.016), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Ranveig Lorentzen (0.008), Hilde Merete Amundsen (0.00988142), Monica Seland (0.00988142), Mona Halsaunet Frønes (0.68556), Tora Korsvold (0.00658761), Gunn Anita Søraunet (0.26350461),  
ped-1C-kk1C3Gunn Anita Søraunet (1),  
ped-1D-bu1D15Jon Olaf Berg (0.01976284), Vibeke Glaser (0.448), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Ranveig Lorentzen (0.008), Hilde Merete Amundsen (0.00988142), Monica Seland (0.00988142), Tora Korsvold (0.00658761), Maria Selmer-Olsen (0.48666666),  
ped-1D-kk1D3Vibeke Glaser (0.5), Maria Selmer-Olsen (0.5),  
ped-1E-bu1E15Jon Olaf Berg (1/60), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Ranveig Lorentzen (0.008), Hilde Merete Amundsen (0.00988142), Monica Seland (0.00988142), Eva Stai Brønstad (0.58866666), Åse Kristin Hungnes (0.34866666), Tora Korsvold (0.00658761),  
ped-1E-kk1E3Åse Kristin Hungnes (1),  
ped-1G11G115Jon Olaf Berg (0.016), Vibeke Glaser (0.296), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Hilde Merete Amundsen (0.008), Gunn Anita Søraunet (0.66666666),  
ped-1G21G215Jon Olaf Berg (0.016), Sonja Kibsgaard (0.01333333), Hilde Merete Amundsen (0.01012658), Eva Stai Brønstad (0.49333333), Elisabeth Walsøe Lehn (0.41181434), Vikar Pedagogikk-vik (0.05400843),  
ped-1KF-bu1KF11Sonja Kibsgaard (0.02), Eva Stai Brønstad (0.98),  
ped-1KF-nh1KF4Eva Stai Brønstad (1),  
ped-1MF-bu1MF11Marit Kanstad (0.45454545), Sonja Kibsgaard (0.54545454),  
ped-1MF-kk1MF3Marit Kanstad (0.5), Sonja Kibsgaard (0.5),  
ped-1MF-sr1MF3Marit Kanstad (0.5), Sonja Kibsgaard (0.5),  
ped-1NF-bu1NF10Sonja Kibsgaard (0.02053388), Ranveig Lorentzen (0.71), Kari Nergaard (0.268),  
ped-1NF-kk1NF3Ranveig Lorentzen (0.5), Kari Nergaard (9/18),  
ped-1NF-nh1NF4Ranveig Lorentzen (0.5), Kari Nergaard (9/18),  
ped-1P1P15Ingrid Bjørkøy (0.13333333), Gunn Anita Søraunet (0.32782369), Maria Selmer-Olsen (0.55922865),  
ped-2A-nh2A3Ellen Holst Buaas (1),  
ped-2A-sr2A5Ellen Holst Buaas (0.4), Hilde Merete Amundsen (0.344), Marit Pettersen (0.1), Ulla-Brit Ertsås (0.16),  
ped-2A-st2A3Hilde Merete Amundsen (0.53333333), Ulla-Brit Ertsås (0.46666666),  
ped-2B-nh2B3Jon Olaf Berg (1),  
ped-2B-sr2B5Jon Olaf Berg (0.4), Else Johansen Lyngseth (0.6),  
ped-2B-st2B3Else Johansen Lyngseth (1),  
ped-2C-nh2C3Monica Bjerklund (0.5), Hilde Strand (0.5),  
ped-2C-sr2C5Monica Bjerklund (0.5), Marit Pettersen (0.1), Hilde Strand (0.4),  
ped-2C-st2C3Hilde Strand (0.5), Monica Bjerklund (7/14),  
ped-2D-nh2D3Marit Holm Hopperstad (1),  
ped-2D-sr2D5Marit Pettersen (1),  
ped-2D-st2D3Marit Holm Hopperstad (0.66666666), Marit Pettersen (0.33333333),  
ped-2G1-kk2G13Ellen Holst Buaas (0.5), Pål Gerhard Rystad (0.5),  
ped-2G1-nh2G13Pål Gerhard Rystad (1),  
ped-2G1-sr2G15Marit Pettersen (0.952), Pål Gerhard Rystad (0.048),  
ped-2G2-kk2G23Trude Kristiansen (1),  
ped-2G2-nh2G23Trude Kristiansen (1),  
ped-2G2-sr2G25Sølvi Ann Fætten (0.048), Marit Pettersen (0.952),  
ped-2KF-kk2KF4Ellen Holst Buaas (1),  
ped-2KF-sr2KF5Eva Stai Brønstad (0.9), Marit Pettersen (0.1),  
ped-2KF-st2KF3Ellen Holst Buaas (1),  
ped-2MF-nh2MF5Marit Kanstad (0.5), Marianne Schram (0.5),  
ped-2MF-sr2MF3.5Marit Kanstad (0.5), Marianne Schram (0.3), Marit Pettersen (0.2),  
ped-2MF-st2MF2Marit Kanstad (0.5), Marianne Schram (0.5),  
ped-2NF-sr2NF8Marit Heldal (0.625), Gunn Anita Søraunet (0.375),  
ped-2NF-st2NF4Marit Heldal (1),  
ped-3G1-ls3G19Marit Holm Hopperstad (0.33333333), Merete Moe (0.66666666),  
ped-3G1-st3G13Marit Holm Hopperstad (1),  
ped-3G2-ls3G29Jon Olaf Berg (0.5), Sissel Mørreaunet (0.18360414), Hilde Strand (0.23868539),  
ped-3G2-st3G23Jon Olaf Berg (0.5), Hilde Strand (0.5),  
ped-3INT-fordyp3INT5Marianne Schram (1),  
ped-3INT/MF-ls3INT/MF9Hilde Merete Amundsen (0.59259222), Marianne Schram (0.40740777),  
ped-3KF-fordyp3KF4.5Eva Stai Brønstad (1),  
ped-3KF-ls3KF10Ellen Holst Buaas (0.75), Eva Stai Brønstad (0.25),  
ped-3LED-fordyp3LED5Vibeke Glaser (0.5), Hilde Merete Amundsen (0.5),  
ped-3LED-ls3LED9Vibeke Glaser (0.5), Hilde Merete Amundsen (0.5),  
ped-3MF-fordyp3MF3.75Sonja Kibsgaard (1),  
ped-3NAT-fordyp3NAT6Marit Holm Hopperstad (0.5), Pål Gerhard Rystad (0.5),  
ped-3NAT-ls3NAT9Marit Holm Hopperstad (0.66666666), Pål Gerhard Rystad (0.33333333),  
ped-3NF-fordyp3NF5Gunn Anita Søraunet (0.5), Marit Heldal (7.5/15),  
ped-3NF-ls3NF9Marit Heldal (7.5/15), Gunn Anita Søraunet (0.5),  
ped-3YNG-fordyp3YNG20Lise Hovik (0.15), Marit Kanstad (0.325), Gunn Anita Søraunet (0.225), Maria Selmer-Olsen (0.3),  
ped-3YNG-ls3YNG9Else Johansen Lyngseth (0.33333333), Monica Bjerklund (0.33333333), Maria Selmer-Olsen (0.33333333),  
ped-4G4G7Jon Olaf Berg (0.35714285), Hilde Merete Amundsen (0.64285714), Sensuren finansieres eksternt i FLU, men er lagt inn som del av undervisningen ved at det er tilført 70 timer for å dekke opp sensuren. 
ped-KompKompAss12.76Marianne Pehrson (0.68652037), Pål Gerhard Rystad (0.31347962),  
ped-NECEC-HNECEC1-H2Arve Gunnestad (1), Tidligere NKTP, som igjen tidligere het CC 
ped-NECEC-VNECEC1-V2Marit Kanstad (1),  
Fordypningsfag
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
3kl-bach-felles3.kl0Anita Synnøve Hammer (0.13333333), Per Tore Granrusten (1/4), Timelærer Timelærer (1/4), Sturla Sagberg (1/4),  
3kl-bach-3INT3INT15Marianne Schram (1/2), Gjertrud Stordal (1/2),  
3kl-3INT/MF-case3INT/MF15Sonja Kibsgaard (1/8), Sturla Sagberg (1/8), Elsa Fjeldavli (1/8), Marianne Schram (2/8), Gjertrud Stordal (2/8), Cecilie Dyrkorn Fodstad (1/8),  
3kl-bach-3KF3KF15Morten Sæther (1/6), Ellen Holst Buaas (1/4), Ellen Karoline Gjervan (1/6), Eva Stai Brønstad (1/4), Nina Scott Frisch (1/6),  
3kl-bach-3LED3LED15Vibeke Glaser (1/4), Anne Dagfrid Svendsen (1/6), Elsa Fjeldavli (1/6), Arnt Nordli (1/6), Ulla-Brit Ertsås (1/4),  
3kl-bach-3MF3MF15Sonja Kibsgaard (1/2), Sturla Sagberg (1/6), Elsa Fjeldavli (1/6), Cecilie Dyrkorn Fodstad (1/6),  
3kl-bach-3NAT3NAT15Olav Bjarne Lysklett (1.75/15), Rune Storli (1.75/15), Pål Gerhard Rystad (3.5/15), Siri-Christine Seehuus (2/15), Marit Holm Hopperstad (4/15), Hjørdis Krosshøl Bakke (2/15),  
3kl-bach-3NF3NF15Kjell Arvid Furuset (1/8), Trond Løge Hagen (1/8), Rolv Lundheim (1/8), Ellen Beate Hansen Sandseter (1/8), Marit Heldal (1/4), Gunn Anita Søraunet (1/4),  
3kl-bach-3YNG3YNG15Marit Kanstad (4/15), Monica Bjerklund (2/15), Gunn Anita Søraunet (3/15), Maria Selmer-Olsen (6/15),  
4G-bach4G15Jon Olaf Berg (0.06818956), Per Tore Granrusten (0.20002272), Vibeke Glaser (0.02272985), Atle Krogstad (0.165), Anne Dagfrid Svendsen (0.05227866), Marit Holm Hopperstad (0.02272985), Beate Nergård (0.165), Marit Pettersen (0.5/15), Vikar Pedagogikk-vik (0.13637913), Arnt Nordli (0.05909762),  
4G-Fordyp4G20Per Tore Granrusten (0.25), Atle Krogstad (0.25), Beate Nergård (0.17), Gjertrud Stordal (0.1), Timelærer Samfunnsfag (0.15), Oliver Thiel (0.08), Fordypning er ekslusiv veiledning og sensur bacheloropgpaven. Se 4G-bach for det. Sensur fordypningsemnet er tilført 70 timer for å administrere sensuren internt. 25 timer er tilført pga stor klasse. Tillegget er derfor på 95 timer tilsammen. 
Ba-NECEC2-HRPOL-H5Trond Løge Hagen (1), Studiepoengene er fastsatt ut fra at dette skal gi 80 atimer. 
Ba-NECEC2-VRPOL-V5Trond Løge Hagen (1),  
Emne på bachelornivå
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
Ba-BHPED1BHPED130Ellen Holst Buaas (0.31666666), Ranveig Lorentzen (0.11666666), Anne Dagfrid Svendsen (0.13333333), Jan Ketil Torgersen (3/30), Anita Synnøve Hammer (0.1), Silje Solli Andreassen (0.100), Silje Neraas (0.13333333),  
Ba-MENTORMENTOR15Børge Kristoffersen (0.56666666), Ranveig Lorentzen (0.43333333),  
Ba-PVPRAPVPRA15Marit Heldal (0.23333333), Kjersti Nissen (0.3), Timelærer Pedagogikk-time (0.16666666), Marianne Pehrson (0.3),  
Ba-UHPUHPED115Trond Løge Hagen (0.19733333), Børge Kristoffersen (0.04347826), Marit Heldal (0.24533333), Kjersti Nissen (0.16533333), Mari Ann Letnes (0.04347826), Morten Sæther (0.24533333),  
Emne på masternivå
Betegn.KlasseStp.Lærer (andel)Diverse
Ma-BBBBBB30Jon Olaf Berg (0.18126888), Svein Sando (0.01208459), Hilde Merete Amundsen (0.06797583), Monica Seland (0.30664652), Mari Ann Letnes (0.03021148), Ingvild Åmot (0.05589123), Tora Korsvold (0.23564954), Anne Beate Reinertsen (0.11027190),  
Ma-BIKBIK15Ellen Beate Hansen Sandseter (0.03750586), Kari Emilsen (0.23333333), Merete Moe (0.07501172), Timelærer Samfunnsfag (0.44133333), Elin Birgitte Ljunggren (0.23866666),  
Ma-MAEST-HMAEST-H7.5Lise Hovik (0.94814814), Ellen Karoline Gjervan (0.11851851), EDU 3070 
Ma-MAEST-VMAEST-V7.5Børge Kristoffersen (0.86666666), Ingvild Olsen Olaussen (0.13333333), EDU 3072 
Ma-PLKPLK30Jon Olaf Berg (0.01761338), Vibeke Glaser (0.22603845), Hilde Merete Amundsen (0.06898576), Monica Seland (0.02935564), Merete Moe (0.25245853), Ingvild Åmot (0.01761338), Kjersti Nissen (0.15264934), Kjell Åge Gotvassli (0.09866666), Timelærer Pedagogikk-time (0.02935564), Anita Synnøve Hammer (0.06311463), Anne Beate Reinertsen (0.04843681),  
Ma-SPED1SPED130Anne Berg (0.03333333), Arve Gunnestad (0.11666666), Else Johansen Lyngseth (0.13333333), Bodil Moerland (0.21666666), Ingvild Åmot (0.06666666), Berit Groven (0.06666666), Timelærer Timelærer (0.06666666), Monica Bjerklund (0.1), Marit Pettersen (0.13333333), Vikar Pedagogikk-vik (0.06666666),  
Ma-SPED1DSPED1D30Anne Berg (0.03333333), Arve Gunnestad (0.11666666), Else Johansen Lyngseth (0.13333333), Bodil Moerland (0.1), Ingvild Åmot (0.15), Berit Groven (0.06666666), Timelærer Timelærer (0.06666666), Monica Bjerklund (0.1), Marit Pettersen (0.18333333), Vikar Pedagogikk-vik (0.05),  
Ma-SPED2SPED230Arve Gunnestad (0.1), Else Johansen Lyngseth (0.23333333), Bodil Moerland (0.06666666), Morten Sæther (0.02353633), Ingvild Åmot (0.1), Berit Groven (0.08333333), Timelærer Timelærer (0.12866666), Monica Bjerklund (0.2), Marit Pettersen (0.06666666),  
Ma-STYRER-A15STYRER-15A20Jon Olaf Berg (0.032), Børge Kristoffersen (0.064), Kari Hoås Moen (0.032), Sissel Mørreaunet (0.572), Elin Birgitte Ljunggren (0.38), Kjell Åge Gotvassli (0.184), Timelærer Samfunnsfag (0.032), Elsa Fjeldavli (0.38), Merete Moe (0.032), Pål Gerhard Rystad (0.032), Anita Synnøve Hammer (0.38),  
Ma-STYRER-B15STYRER-15B20Børge Kristoffersen (0.19158878), Kari Hoås Moen (0.18457943), Sissel Mørreaunet (0.03115264), Kjell Åge Gotvassli (0.03271028), Merete Moe (0.16043613), Timelærer Samfunnsfag (0.02492211), Pål Gerhard Rystad (0.29283489),  
Ma-STYRER-A14STYRER-A1410Per Tore Granrusten (0.032), Kari Hoås Moen (0.104), Sissel Mørreaunet (0.54), Merete Moe (0.28), Kjell Åge Gotvassli (0.336), Timelærer Samfunnsfag (0.28), Anita Synnøve Hammer (0.28), Elin Birgitte Ljunggren (0.344),  
Ma-STYRER-B14STYRER-B1410Per Tore Granrusten (0.396), Børge Kristoffersen (0.28), Kari Hoås Moen (0.476), Sissel Mørreaunet (0.032), Kjell Åge Gotvassli (0.184),  
Ma-VEPEDVEPED30Vibeke Glaser (0.08666666), Marit Heldal (0.2), Kjersti Nissen (0.2), Timelærer Timelærer (0.03333333), Anita Synnøve Hammer (0.15523567), Marianne Pehrson (0.13333333), Anne Beate Reinertsen (0.13830087),