Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2017-18

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Klassevis

1A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerCecilie Marandon Natvik (1)
PraksisveilederMarianne Pehrson (1)
KontaktlærereMarit Kanstad (2)
Hanne Bæverfjord (2)
Marianne Pehrson (1)
Cecilie Marandon Natvik (1)
1AUndervisningLærerAnm.
1AFagStp.KodeKO
1ADrama5dram-1A-kk1kkk1
Barbro Djupvik0.80
Lene Helland Rønningen0.20
 
1ADrama4dram-1A-kk2kkk2
Lene Helland Rønningen1.00
 
1AKunst og håndverk5kh-1A-kk1kkk1
Siv Anita Elstad1.00
 
1AKunst og håndverk4kh-1A-kk2kkk2
Siv Anita Elstad1.00
 
1AMusikk5mus-1A-kk1kkk1
Thomas Nguyen1.00
-3 at pga fellesforelesning 
1AMusikk4mus-1A-kk2kkk2
Hanne Bæverfjord1.00
-3 at til fellesforelesning 
1ANaturfag m miljølære3nam-1Abull2
Cecilie Marandon Natvik1.00
 
1AFysisk aktivitet og helse3fys-1Abull1
Kathrine Bjørgen1.00
 
1ARLE3rle-1Abull2
Therese Marie Ignacio Bjørnaas1.00
 
1ANorsk3nor-1A-bu2bull2
Silje Neraas1.00
 
1ANorsk3nor-1A-kk2kkk2
Silje Neraas1.00
 
1APedagogikk12ped-1A-bu1bull1
Marianne Pehrson0.67
Marit Kanstad0.33
10 timer avgitt til fellesforlesning 
1APedagogikk6ped-1A-bu2bull2
Marit Kanstad1.00
9,6 timer trekkes til fellesforelesninger 
1ASum:60

1B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJan Ketil Torgersen (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1)
KontaktlærereJan Ketil Torgersen (6)
1BUndervisningLærerAnm.
1BFagStp.KodeKO
1BDrama5dram-1B-kk1kkk1
Guro Strømsøe1.00
 
1BDrama4dram-1B-kk2kkk2
Guro Strømsøe1.00
 
1BKunst og håndverk5kh-1B-kk1kkk1
Siv Anita Elstad1.00
 
1BKunst og håndverk4kh-1B-kk2kkk2
Siv Anita Elstad1.00
 
1BMusikk5mus-1B-kk1kkk1
Jan Ketil Torgersen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1BMusikk4mus-1B-kk2kkk2
Jan Ketil Torgersen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1BNaturfag m miljølære3nam-1Bbull2
Per-Arvid Wold1.00
 
1BFysisk aktivitet og helse3fys-1Bbull1
Børge Moe1.00
 
1BRLE3rle-1Bbull2
Therese Marie Ignacio Bjørnaas1.00
 
1BNorsk3nor-1B-bu2bull2
Silje Neraas1.00
 
1BNorsk3nor-1B-kk2kkk2
Silje Neraas1.00
 
1BPedagogikk12ped-1B-bu1bull1
Mona Halsaunet Frønes0.67
Jana van der Zwart-Langner0.33
10 timer avgitt til fellesforlesning 
1BPedagogikk6ped-1B-bu2bull2
Jana van der Zwart-Langner0.33
Mona Halsaunet Frønes0.67
9,6 timer trekkes til fellesforelesninger 
1BSum:60

1C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJohanne Rimul (1)
PraksisveilederJohanne Rimul (1)
KontaktlærereSine Bjerregård Hanssen (1)
Cecilie Marandon Natvik (1)
Sveinung Næss (3)
Johanne Rimul (1)
1CUndervisningLærerAnm.
1CFagStp.KodeKO
1CDrama5dram-1C-kk1kkk1
Sveinung Næss1.00
 
1CDrama4dram-1C-kk2kkk2
Hanne Wiseth0.25
Sveinung Næss0.75
 
1CKunst og håndverk5kh-1C-kk1kkk1
Bjørg Svinsholt1.00
 
1CKunst og håndverk4kh-1C-kk2kkk2
Moe1.00
 
1CMusikk5mus-1C-kk1kkk1
Jan Ketil Torgersen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1CMusikk4mus-1C-kk2kkk2
Thomas Nguyen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1CNaturfag m miljølære3nam-1Cbull2
Cecilie Marandon Natvik1.00
 
1CFysisk aktivitet og helse3fys-1Cbull1
Børge Moe1.00
 
1CRLE3rle-1Cbull2
Therese Marie Ignacio Bjørnaas1.00
 
1CNorsk3nor-1C-bu2bull2
Silje Neraas1.00
 
1CNorsk3nor-1C-kk2kkk2
Silje Neraas1.00
 
1CPedagogikk12ped-1C-bu1bull1
Sine Bjerregård Hanssen0.50
Johanne Rimul0.50
10 timer avgitt til fellesforelesninger 
1CPedagogikk6ped-1C-bu2bull2
Sine Bjerregård Hanssen0.50
Johanne Rimul0.50
9,6 timer trekkes til fellesforelesninger 
1CSum:60

1D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSveinung Næss (1)
PraksisveilederHenrik Berger (1)
KontaktlærereGrete Storbæk Eriksen (3)
Sveinung Næss (3)
1DUndervisningLærerAnm.
1DFagStp.KodeKO
1DDrama5dram-1D-kk1kkk1
Sveinung Næss1.00
7.5 atimer overført til fellesforelesningsressursen dram-1felles 
1DDrama4dram-1D-kk2kkk2
Hanne Wiseth0.25
Sveinung Næss0.75
 
1DKunst og håndverk5kh-1D-kk1kkk1
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1DKunst og håndverk4kh-1D-kk2kkk2
Nina Scott Frisch0.14
Vigdis Dagsdatter Øien0.50
Siv Anita Elstad0.16
 
1DMusikk5mus-1D-kk1kkk1
Grete Storbæk Eriksen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1DMusikk4mus-1D-kk2kkk2
Grete Storbæk Eriksen0.00
Thomas Nguyen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1DNaturfag m miljølære3nam-1Dbull2
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
1DFysisk aktivitet og helse3fys-1Dbull1
Anne Holla Sivertsen1.00
 
1DRLE3rle-1Dbull2
Adrian Johansen Rinde1.00
 
1DNorsk3nor-1D-bu2bull2
Silje Neraas1.00
 
1DNorsk3nor-1D-kk2kkk2
Silje Neraas1.00
 
1DPedagogikk12ped-1D-bu1bull1
Henrik Berger0.50
Vibeke Glaser0.50
Trekk 10 t til fellesforelesninger 
1DPedagogikk6ped-1D-bu2bull2
Vibeke Glaser0.50
Henrik Berger0.50
9,6 timer trekkes til fellesforelesninger 
1DSum:60

1E

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBjørg Svinsholt (1)
PraksisveilederTrude Kristiansen (3/4)
Sine Bjerregård Hanssen (1/4)
KontaktlærereThomas Nguyen (6)
1EUndervisningLærerAnm.
1EFagStp.KodeKO
1EDrama5dram-1E-kk1kkk1
Guro Strømsøe1.00
 
1EDrama4dram-1E-kk2kkk2
Guro Strømsøe1.00
 
1EKunst og håndverk5kh-1E-kk1kkk1
Bjørg Svinsholt1.00
 
1EKunst og håndverk4kh-1E-kk2kkk2
 
1EKunst og håndverk4kh-1E-kk2kkk2
Bjørg Svinsholt1.00
 
1EKunst og håndverk4kh-1E-kk2kkk2
 
1EMusikk5mus-1E-kk1kkk1
Thomas Nguyen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1EMusikk4mus-1E-kk2kkk2
Thomas Nguyen1.00
-3 at til fellesforelesning 
1ENaturfag m miljølære3nam-1Ebull2
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1EFysisk aktivitet og helse3fys-1Ebull1
Anne Holla Sivertsen1.00
 
1ERLE3rle-1Ebull2
Adrian Johansen Rinde1.00
 
1ENorsk3nor-1E-bu2bull2
Silje Neraas1.00
 
1ENorsk3nor-1E-kk2kkk2
Silje Neraas1.00
 
1EPedagogikk12ped-1E-bu1bull1
Sine Bjerregård Hanssen0.50
Trude Kristiansen0.50
Trekk 10 til fellesforelesninger 
1EPedagogikk6ped-1E-bu2bull2
Sine Bjerregård Hanssen1.00
9,6 timer trekkes til fellesforelesninger 
1ESum:68

1G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSiv Anita Elstad (1)
PraksisveilederGunn Anita Søraunet (1/2)
Kari Nordhus Strømsøe (1/2)
KontaktlærereHanne Bæverfjord (1)
Kari Nordhus Strømsøe (1)
Anne Holla Sivertsen (1)
Siv Anita Elstad (1)
Sveinung Næss (1)
1G1UndervisningLærerAnm.
1G1FagStp.KodeKO
1G1Drama5dram-1G1kkk1
Sveinung Næss1.00
 
1G1Kunst og håndverk5kh-1G1kkk1
Siv Anita Elstad1.00
 
1G1Musikk5mus-1G1kkk1
Hanne Bæverfjord1.00
 
1G1Naturfag m miljølære3nam-1G1bull2
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1G1Fysisk aktivitet og helse3fys-1G1bull1
Anne Holla Sivertsen1.00
 
1G1RLE3rle-1G1bull2
Sølvi Ann Fætten1.00
 
1G1Norsk3nor-1G1bull2
Atle Krogstad1.00
 
1G1Pedagogikk12ped-1G1-bu1bull1
Åse Kristin Hungnes0.07
Gunn Anita Søraunet0.34
Kari Nordhus Strømsøe0.58
Trekk 3,6 timer til fellesforelesning ped-bull1-felles 
1G1Pedagogikk6ped-1G1-bu2bull2
Kari Nordhus Strømsøe1.00
Fratrekk 6,6 til fellesforelesning 
1G1Sum:45

1G2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerHenrik Berger (1)
PraksisveilederElisabeth Walsøe Lehn (1)
KontaktlærereAtle Krogstad (2)
Elisabeth Walsøe Lehn (1)
Anne Holla Sivertsen (1)
Henrik Berger (1)
Gry Ulrichsen (1)
1G2UndervisningLærerAnm.
1G2FagStp.KodeKO
1G2Drama5dram-1G2 
Barbro Djupvik1.00
 
1G2Kunst og håndverk5kh-1G2 
Gry Ulrichsen1.00
 
1G2Musikk5mus-1G2 
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1G2Naturfag m miljølære3nam-1G2 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1G2Fysisk aktivitet og helse3fys-1G2bull1
Anne Holla Sivertsen1.00
 
1G2RLE3rle-1G2 
Therese Marie Ignacio Bjørnaas1.00
 
1G2Norsk3nor-1G2 
Atle Krogstad1.00
 
1G2Pedagogikk12ped-1G2-bu1bull1
Elisabeth Walsøe Lehn0.42
Henrik Berger0.58
Trekk 3,6 timer til fellesforelesning ped-bull1-felles 
1G2Pedagogikk6ped-1G2-bu2bull2
Elisabeth Walsøe Lehn0.33
Henrik Berger0.67
Fratrekk 6,6 til fellesforelesning 
1G2Sum:45

1KF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGuro Strømsøe (1)
PraksisveilederRanveig Lorentzen (5/6)
Hilde Merete Amundsen (1/6)
Kontaktlærere Moe (1)
Guro Strømsøe (1)
Grete Storbæk Eriksen (3)
Åse Kristin Hungnes (1)
1KFUndervisningLærerAnm.
1KFFagStp.KodeKO
1KFDrama3dram-1KF-bubull
Guro Strømsøe1.00
 
1KFDrama6dram-1KF-kkkkk
Guro Strømsøe1.00
 
1KFKunst og håndverk1kh-1KF-bubull
Nina Scott Frisch1.00
 
1KFKunst og håndverk5kh-1KF-kkkkk
Moe1.00
 
1KFKunst og håndverk3kh-1KF-nhnhb
Moe1.00
 
1KFMusikk2mus-1KF-bubull
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFMusikk6mus-1KF-kkkkk
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFNaturfag m miljølære6nam-1KFnhb
Per-Arvid Wold1.00
 
1KFFysisk aktivitet og helse7fys-1KFnhb
Anne Berg1.00
 
1KFNorsk3nor-1KF-bubull
Atle Krogstad1.00
 
1KFNorsk3nor-1KF-kk1kkk
Atle Krogstad1.00
 
1KFPedagogikk11ped-1KF-bubull
Ranveig Lorentzen0.36
Hilde Merete Amundsen0.42
Åse Kristin Hungnes0.22
Trekk 5,2 timer til fellesforelesning ped-bull1-felles og ped-bull2-felles 
1KFPedagogikk4ped-1KF-nhnhb
Åse Kristin Hungnes0.13
Hilde Merete Amundsen0.88
 
1KFSum:60

1MBK

OppgaveNavn (andel)
1MBKUndervisningLærerAnm.
1MBKFagStp.KodeKO
1MBKEmne på masternivå15Ma-MBK-EGMma
Monica Seland0.22
Ingvild Åmot0.04
Mirjam Dahl Bergsland0.27
Tora Korsvold0.35
Kris Kalkman0.07
Therese Marie Ignacio Bjørnaas0.04
EGM = Barnehagen i endring; globalisering og kulturelt mangfold 
1MBKEmne på masternivå15Ma-MBK-LOLma
Monica Seland0.37
Karianne Franck0.26
Hilde Merete Amundsen0.10
Jon Olaf Berg0.12
Ingvild Åmot0.07
Timelærer Timelærer0.02
Gjertrud Stordal0.07
LOL = Lek og læring; diskurserog praksiser 
1MBKEmne på masternivå15Ma-MBK-MILma
Kathrine Bjørgen0.17
Monica Seland0.19
Ingvild Åmot0.04
Kari Nergaard0.04
Ellen Beate Hansen Sandseter0.27
Trond Løge Hagen0.15
Rune Storli0.13
MIL = Barnehagens fysiske og psykososiale miljø 
1MBKEmne på masternivå15Ma-MBK-MODma
Marit Holm Hopperstad0.40
Kris Kalkman0.07
Ingvild Olsen Olaussen0.07
Christine Bjerkan Østbø Munch0.21
Marit Semundseth0.21
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.04
MOD = Barnehagens multimodale praksiser 
1MBKSum:60

1MBL

OppgaveNavn (andel)
1MBLUndervisningLærerAnm.
1MBLFagStp.KodeKO
1MBLEmne på masternivå15Ma-MBL-kema
Svein Sando0.04
Vibeke Glaser0.34
Hilde Merete Amundsen0.13
Merete Moe0.24
Ingvild Åmot0.04
Anita Synnøve Hammer0.11
Anne Beate Reinertsen0.06
Kristine Warhuus Smeby0.04
 
1MBLEmne på masternivå7.5Ma-MBL-LELma
Per Tore Granrusten0.38
Kari Hoås Moen0.38
Anne Beate Reinertsen0.17
 
1MBLEmne på masternivå15Ma-MBL-plma
Timelærer Samfunnsfag0.04
Anne Beate Reinertsen0.09
Merete Moe0.34
Ole Fredrik Lillemyr0.04
Vibeke Glaser0.19
Jon Olaf Berg0.04
Kari Hoås Moen0.17
Karianne Franck0.05
Anita Synnøve Hammer0.01
Hilde Merete Amundsen0.01
 
1MBLEmne på masternivå7.5Ma-MBL-SLEma
0.16
Kjell Åge Gotvassli0.64
Timelærer Samfunnsfag0.33
 
1MBLEmne på masternivå15Ma-MBL-VFM1ma
Claudia Melis0.10
Elin Birgitte Ljunggren0.20
Anne Beate Reinertsen0.49
Camilla Kalvatn Egset0.10
 
1MBLSum:60

1MF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerLene Helland Rønningen (1)
PraksisveilederKris Kalkman (1)
KontaktlærereLene Helland Rønningen (6)
1MFUndervisningLærerAnm.
1MFFagStp.KodeKO
1MFDrama4dram-1MF-kkkkk
Lene Helland Rønningen1.00
 
1MFDrama3.5dram-1MF-srsrle1
Lene Helland Rønningen1.00
 
1MFKunst og håndverk4kh-1MF-kkkkk
Siv Anita Elstad1.00
 
1MFKunst og håndverk3.5kh-1MF-srsrle1
Bjørg Svinsholt0.42
Siv Anita Elstad0.58
 
1MFMusikk4mus-1MF-bubull
Sunniva Skjøstad Hovde1.00
 
1MFMusikk5mus-1MF-kkkkk
Sunniva Skjøstad Hovde1.00
 
1MFRLE5rle-1MFsrle1
Marit Hallset Svare1.00
 
1MFSamfunnsfag5sam-1MFsrle1
Gjertrud Stordal1.00
 
1MFNorsk5nor-1MF-bubull
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.82
Nina Elizabeth Dolen Dolen0.17
 
1MFNorsk4nor-1MF-kkkkk
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1MFPedagogikk11ped-1MF-bubull
Marit Kanstad0.45
Kris Kalkman0.55
Trekk 5,2 timer til fellesforelesning ped-bull1-felles og ped-bull2-felles 
1MFPedagogikk3ped-1MF-kkkkk
Kris Kalkman1.00
 
1MFPedagogikk3ped-1MF-srsrle1
Kris Kalkman1.00
 
1MFSum:60

1MKP

OppgaveNavn (andel)
1MKPUndervisningLærerAnm.
1MKPFagStp.KodeKO
1MKPEmne på masternivå10Ma-MKP-ASSma
Atle Krogstad0.40
Ellen Karoline Gjervan0.60
ASS = Akademisk skriving og sjangerforståelse 
1MKPEmne på masternivå15Ma-MKP-BKPma
Marit Holm Hopperstad0.27
Lise Hovik0.13
Ingvild Olsen Olaussen0.13
Nina Scott Frisch0.13
Morten Sæther0.13
Atle Krogstad0.13
Timelærer Norsk0.07
BKP = Barnekultur, lek-, multimodal- pg estetosl, teori, kunstpedagogikk 
1MKPEmne på masternivå15Ma-MKP-KSFma
Lise Hovik0.33
Atle Krogstad0.10
Moe0.33
Sunniva Skjøstad Hovde0.33
KSF = Kunstfaglig skapende fordypning 
1MKPEmne på masternivå5Ma-MKP-MFDma
Nina Scott Frisch1.00
MFD = Masteroppgavens forskningsdesign 
1MKPEmne på masternivå15Ma-MKP-VFMma
Marit Holm Hopperstad0.40
Anita Synnøve Hammer0.36
Ellen Karoline Gjervan0.07
Sunniva Skjøstad Hovde0.13
Lise Hovik0.04
VFM = Vitenskapsteori og forskningsmetode 
1MKPSum:60

1MSP

OppgaveNavn (andel)
1MSPUndervisningLærerAnm.
1MSPFagStp.KodeKO
1MSPEmne på masternivå15Ma-MSP-ISTma
Else Johansen Lyngseth0.06
Ingvild Åmot0.36
Berit Groven0.14
Monica Bjerklund0.14
Karianne Franck0.26
Timelærer Pedagogikk0.02
Individ. og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv 
1MSPEmne på masternivå15Ma-MSP-KSRma
Oliver Thiel0.02
Jana van der Zwart-Langner0.11
Else Johansen Lyngseth0.30
Bodil Moerland0.08
Monica Bjerklund0.03
Timelærer Pedagogikk0.13
Marit Pettersen0.20
Morten Sæther0.04
Arve Gunnestad0.03
Berit Groven0.04
Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse 
1MSPEmne på masternivå15Ma-MSP-SPFma
Jana van der Zwart-Langner0.05
Else Johansen Lyngseth0.26
Anne Berg0.04
Berit Groven0.17
Marit Pettersen0.11
Monica Bjerklund0.15
Arve Gunnestad0.09
Ingvild Åmot0.06
Kari Nordhus Strømsøe0.06
Spesialpedagogikk som fag og felt 
1MSPEmne på masternivå15Ma-MSP-SROma
Timelærer Pedagogikk0.19
Marit Pettersen0.16
Frode Stenseng0.23
Arve Gunnestad0.17
Monica Bjerklund0.20
Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst 
1MSPSum:60

1NF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRolv Lundheim (1)
PraksisveilederPål Gerhard Rystad (1)
KontaktlærereSilje Neraas (3)
Sveinung Næss (3)
1NFUndervisningLærerAnm.
1NFFagStp.KodeKO
1NFDrama7dram-1NFkkk
Hanne Wiseth0.09
Sveinung Næss0.91
 
1NFKunst og håndverk8kh-1NFkkk
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1NFMusikk7mus-1NFkkk
Morten Sæther1.00
 
1NFNaturfag m miljølære3nam-1NF-bubull
Rolv Lundheim1.00
 
1NFNaturfag m miljølære6nam-1NF-nhnhb
Rolv Lundheim1.00
 
1NFFysisk aktivitet og helse4fys-1NF-bubull
Olav Bjarne Lysklett1.00
 
1NFFysisk aktivitet og helse5fys-1NF-nhnhb
Olav Bjarne Lysklett1.00
 
1NFNorsk3nor-1NFbull
Silje Neraas1.00
 
1NFPedagogikk10ped-1NF-bubull
Kari Nergaard0.60
Pål Gerhard Rystad0.40
Trekk 5,2 timer til fellesforelesning ped-bull1-felles og ped-bull2-felles 
1NFPedagogikk3ped-1NF-kkkkk
Pål Gerhard Rystad1.00
 
1NFPedagogikk4ped-1NF-nhnhb
Kari Nergaard1.00
 
1NFSum:60

2A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerPer-Arvid Wold (1)
PraksisveilederUlla-Brit Ertsås (1)
2AUndervisningLærerAnm.
2AFagStp.KodeKO
2AMatematikk9mat-2Astm
Signe Marie Hanssen0.97
Cecilie Marandon Natvik0.03
 
2ANaturfag m miljølære10nam-2Anhb
Per-Arvid Wold1.00
 
2AFysisk aktivitet og helse7fys-2Anhb
Rune Storli1.00
 
2ARLE7rle-2Asrle
Adrian Johansen Rinde1.00
Trekk 3,2 timer til samisk seminar 
2ASamfunnsfag8sam-2Asrle
Arnt Nordli1.00
 
2ANorsk8nor-2Astm
Atle Krogstad0.60
Nina Elizabeth Dolen Dolen0.40
 
2APedagogikk3ped-2A-nhnhb
Ulla-Brit Ertsås1.00
 
2APedagogikk5ped-2A-srsrle
Mirjam Dahl Bergsland1.00
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2APedagogikk3ped-2A-ststm
Ulla-Brit Ertsås1.00
avgir 1,6 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2ASum:60

2B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Nordhus Strømsøe (1)
PraksisveilederKari Nordhus Strømsøe (1)
2BUndervisningLærerAnm.
2BFagStp.KodeKO
2BMatematikk9mat-2Bstm
Cecilie Marandon Natvik1.00
 
2BNaturfag m miljølære10nam-2Bnhb
Cecilie Marandon Natvik1.00
 
2BFysisk aktivitet og helse7fys-2Bnhb
Anne Holla Sivertsen1.00
 
2BRLE7rle-2Bsrle
Svein Sando1.00
Trekk 3,2 timer til samisk seminar 
2BSamfunnsfag8sam-2Bsrle
Hanne Merete Hestvik Kleiven1.00
 
2BNorsk8nor-2Bstm
Silje Neraas1.00
 
2BPedagogikk3ped-2B-nhnhb
Kari Nordhus Strømsøe1.00
 
2BPedagogikk5ped-2B-srsrle
Kari Nordhus Strømsøe1.00
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2BPedagogikk3ped-2B-ststm
Mona Halsaunet Frønes1.00
avgir 1,6 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2BSum:60

2C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Semundseth (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (1)
2CUndervisningLærerAnm.
2CFagStp.KodeKO
2CMatematikk9mat-2Cstm
Signe Marie Hanssen0.97
Cecilie Marandon Natvik0.03
 
2CNaturfag m miljølære10nam-2Cnhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2CFysisk aktivitet og helse7fys-2Cnhb
Børge Moe1.00
 
2CRLE7rle-2Csrle
Adrian Johansen Rinde1.00
Trekk 3,2 timer til samisk seminar 
2CSamfunnsfag8sam-2Csrle
Elsa Fjeldavli1.00
 
2CNorsk8nor-2Cstm
Marit Semundseth1.00
 
2CPedagogikk3ped-2C-nhnhb
Vibeke Glaser1.00
 
2CPedagogikk5ped-2C-srsrle
Marit Pettersen1.00
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2CPedagogikk3ped-2C-ststm
Marit Pettersen1.00
avgir 1,6 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2CSum:60

2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerChristine Bjerkan Østbø Munch (1)
PraksisveilederAgnete Vaags (1)
2DUndervisningLærerAnm.
2DFagStp.KodeKO
2DMatematikk9mat-2Dstm
Signe Marie Hanssen0.97
Cecilie Marandon Natvik0.03
 
2DNaturfag m miljølære10nam-2Dnhb
Claudia Melis1.00
 
2DFysisk aktivitet og helse7fys-2Dnhb
Kathrine Bjørgen0.50
Anne Holla Sivertsen0.50
 
2DRLE7rle-2Dsrle
Adrian Johansen Rinde1.00
Trekk 3,2 timer til samisk seminar 
2DSamfunnsfag8sam-2Dsrle
Hanne Merete Hestvik Kleiven1.00
 
2DNorsk8nor-2Dstm
Christine Bjerkan Østbø Munch1.00
 
2DPedagogikk3ped-2D-nhnhb
Agnete Vaags1.00
 
2DPedagogikk5ped-2D-srsrle
Agnete Vaags1.00
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2DPedagogikk3ped-2D-ststm
Else Johansen Lyngseth1.00
avgir 1,6 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2DSum:60

2E

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerClaudia Melis (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (1)
2EUndervisningLærerAnm.
2EFagStp.KodeKO
2EMatematikk9mat-2Estm
Beate Nergård1.00
 
2ENaturfag m miljølære10nam-2Enhb
Claudia Melis1.00
 
2EFysisk aktivitet og helse7fys-2Enhb
Børge Moe1.00
 
2ERLE7rle-2Esrle
Therese Marie Ignacio Bjørnaas1.00
Trekk 3,2 timer til samisk seminar 
2ESamfunnsfag8sam-2Esrle
Kristine Warhuus Smeby1.00
 
2ENorsk8nor-2Estm
Nina Elizabeth Dolen Dolen1.00
 
2EPedagogikk3ped-2E-nhnhb
Jon Olaf Berg1.00
 
2EPedagogikk5ped-2E-srsrle
Jon Olaf Berg1.00
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2EPedagogikk3ped-2E-ststm
Johanne Rimul1.00
avgir 1,6 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2ESum:60

2G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrude Kristiansen (1)
PraksisveilederTrude Kristiansen (1)
2G1UndervisningLærerAnm.
2G1FagStp.KodeKO
2G1Drama4dram-2G1kkk2
Sveinung Næss1.00
 
2G1Kunst og håndverk4kh-2G1kkk2
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
2G1Musikk4mus-2G1kkk2
Morten Sæther1.00
 
2G1Naturfag m miljølære4nam-2G1nhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2G1Fysisk aktivitet og helse3fys-2G1nhb
Børge Moe1.00
 
2G1RLE7rle-2G1srle
Therese Marie Ignacio Bjørnaas1.00
 
2G1Samfunnsfag8sam-2G1srle
Elsa Fjeldavli1.00
 
2G1Norsk3nor-2G1-kkkkk2
Atle Krogstad1.00
 
2G1Pedagogikk3ped-2G1-nhnhb
Monica Bjerklund1.00
 
2G1Pedagogikk5ped-2G1-srsrle
Monica Bjerklund0.40
Trude Kristiansen0.60
 
2G1Sum:45

2G2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerArnt Nordli (1)
PraksisveilederTrude Kristiansen (0.5)
Henrik Berger (0.5)
2G2UndervisningLærerAnm.
2G2FagStp.KodeKO
2G2Drama4dram-2G2kkk2
Barbro Djupvik1.00
 
2G2Kunst og håndverk4kh-2G2kkk2
Gry Ulrichsen1.00
 
2G2Musikk4mus-2G2kkk2
Jan Ketil Torgersen1.00
 
2G2Naturfag m miljølære4nam-2G2nhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2G2Fysisk aktivitet og helse3fys-2G2nhb
Børge Moe1.00
 
2G2RLE7rle-2G2srle
Sølvi Ann Fætten1.00
 
2G2Samfunnsfag8sam-2G2srle
Arnt Nordli1.00
 
2G2Norsk3nor-2G2-kkkkk2
Atle Krogstad1.00
 
2G2Pedagogikk3ped-2G2-nhnhb
Henrik Berger1.00
 
2G2Pedagogikk5ped-2G2-srsrle
Marit Pettersen1.00
 
2G2Sum:45

2KF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerVigdis Dagsdatter Øien (1)
PraksisveilederÅse Kristin Hungnes (1)
2KFUndervisningLærerAnm.
2KFFagStp.KodeKO
2KFDrama6dram-2KF-kkkkk
Barbro Djupvik1.00
 
2KFDrama1dram-2KF-srsrle
Barbro Djupvik1.00
 
2KFKunst og håndverk6kh-2KF-kkkkk
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
2KFKunst og håndverk1kh-2KF-srsrle
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
2KFMusikk5mus-2KF-kkkkk
Hanne Bæverfjord0.50
Thomas Nguyen0.50
 
2KFMusikk1mus-2KF-srsrle
Hanne Bæverfjord0.50
Thomas Nguyen0.50
 
2KFMusikk2mus-2KF-ststm
Hanne Bæverfjord0.50
Thomas Nguyen0.50
 
2KFMatematikk8mat-2KFstm
Oliver Thiel0.97
Cecilie Marandon Natvik0.03
 
2KFRLE8rle-2KFsrle
Marit Hallset Svare1.00
 
2KFSamfunnsfag4sam-2KFsrle
Gry Mette Dalseng Haugen1.00
 
2KFNorsk7nor-2KFstm
Atle Krogstad1.00
 
2KFPedagogikk3ped-2KF-kkkkk
Åse Kristin Hungnes1.00
 
2KFPedagogikk5ped-2KF-srsrle
Mirjam Dahl Bergsland1.00
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2KFPedagogikk3ped-2KF-ststm
Åse Kristin Hungnes1.00
 
2KFSum:60

2MBL

OppgaveNavn (andel)
2MBLUndervisningLærerAnm.
2MBLFagStp.KodeKO
2MBLEmne på masternivå45Ma-MBL-MOPma
Per Tore Granrusten0.17
Hanne Merete Hestvik Kleiven0.17
Vibeke Glaser0.17
Anne Beate Reinertsen0.19
Merete Moe0.19
Elin Birgitte Ljunggren0.20
Kari Hoås Moen0.17
Sissel Mørreaunet0.11
MAsteroppgave, veiledning 
2MBLEmne på masternivå15Ma-MBL-VFM2ma
Merete Moe0.08
Elin Birgitte Ljunggren0.28
Anne Beate Reinertsen0.41
Lise Hovik0.08
Vibeke Glaser0.04
Vitenskapsteori og forskningsmetode 2. 
2MBLSum:60

2MF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
PraksisveilederMarit Kanstad (1)
2MFUndervisningLærerAnm.
2MFFagStp.KodeKO
2MFMusikk2.5mus-2MFstm
Thomas Nguyen1.00
 
2MFMatematikk7.5mat-2MFstm
Oliver Thiel0.97
Cecilie Marandon Natvik0.03
 
2MFNaturfag m miljølære7.5nam-2MFnhb
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
2MFFysisk aktivitet og helse7.5fys-2MFnhb
Anne Berg1.00
 
2MFRLE9.5rle-2MFsrle2
Marit Hallset Svare0.55
Therese Marie Ignacio Bjørnaas0.45
 
2MFSamfunnsfag7sam-2MFsrle2
Gry Mette Dalseng Haugen1.00
 
2MFNorsk8nor-2MFstm
Christine Bjerkan Østbø Munch1.00
 
2MFPedagogikk5ped-2MF-nhnhb
Marit Kanstad0.50
Monica Bjerklund0.50
 
2MFPedagogikk3.5ped-2MF-srsrle2
Kris Kalkman0.71
Marit Kanstad0.29
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles 
2MFPedagogikk2ped-2MF-ststm
Monica Bjerklund1.00
 
2MFSum:60

2NF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOlav Bjarne Lysklett (1)
PraksisveilederMarit Heldal (1)
2NFUndervisningLærerAnm.
2NFFagStp.KodeKO
2NFMatematikk8mat-2NFstm
Beate Nergård1.00
+4 pga stor klasse 
2NFNaturfag m miljølære10nam-2NFnhb2
Camilla Kalvatn Egset0.90
Claudia Melis0.10
+5 pga stor klasse 
2NFFysisk aktivitet og helse10fys-2NFnhb2
Olav Bjarne Lysklett0.80
Børge Moe0.20
+5 pgas stor klasse 
2NFRLE8rle-2NFsrle
Sølvi Ann Fætten1.00
+3,6 pga stor klasse 
2NFSamfunnsfag4sam-2NFsrle
Gry Mette Dalseng Haugen1.00
 
2NFNorsk8nor-2NFstm
Silje Neraas1.00
+4 pga stor klasse 
2NFPedagogikk8ped-2NF-srsrle
Kari Nergaard0.50
Marit Heldal0.50
avgir 2 timer til fellesforelesning ped-2kl-felles. +3.6 PGA STOR KLASSE. Sum +1,6 
2NFPedagogikk4ped-2NF-ststm
Marit Heldal0.50
Kari Nergaard0.50
+2 at pga stor klasse 
2NFSum:60

2P

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMaria Selmer-Olsen (1)
PraksisveilederSølvi Ann Fætten (0.5 )
Maria Selmer-Olsen (0.5)
2PUndervisningLærerAnm.
2PFagStp.KodeKO
2PDrama4dram-2P 
Lene Helland Rønningen0.58
Sveinung Næss0.42
 
2PKunst og håndverk4kh-2P 
Siv Anita Elstad1.00
 
2PMusikk4mus-2P 
Grete Storbæk Eriksen0.13
Hanne Bæverfjord0.87
 
2PNaturfag m miljølære4nam-2P 
Hjørdis Krosshøl Bakke0.05
Per-Arvid Wold0.05
Cecilie Marandon Natvik0.89
 
2PFysisk aktivitet og helse3fys-2P 
Anne Berg1.00
 
2PRLE7rle-2P 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
2PSamfunnsfag8sam-2P 
Arnt Nordli1.00
 
2PPedagogikk3ped-2P-kk 
Maria Selmer-Olsen1.00
 
2PPedagogikk3ped-2P-nh 
Marianne Schram1.00
 
2PPedagogikk5ped-2P-sr 
Marianne Schram0.55
Marit Pettersen0.05
Maria Selmer-Olsen0.40
 
2PSum:45

3.kl

OppgaveNavn (andel)
3.klUndervisningLærerAnm.
3.klFagStp.KodeKO
3.klFlere fag1.53kl-bach-felles 
Per Tore Granrusten0.18
Hilde Merete Amundsen0.09
Mirjam Dahl Bergsland0.36
Marit Heldal0.09
Anita Synnøve Hammer0.09
Karianne Franck0.09
Fellesopplegg for bacheloroppgaveskrving. Alle 3.klasser + 4G 
3.klSum:1.5

3G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerHilde Merete Amundsen (1/2)
Jana van der Zwart-Langner (1/2)
PraksisveilederHilde Merete Amundsen (1)
3G1UndervisningLærerAnm.
3G1FagStp.KodeKO
3G1Matematikk9mat-3G1stm
Signe Marie Hanssen1.00
-5,4 pga liten klasse 
3G1Naturfag m miljølære6nam-3G1nhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
3G1Fysisk aktivitet og helse4fys-3G1nhb
Anne Berg1.00
 
3G1Samfunnsfag6sam-3G1lsu
Anne Dagfrid Svendsen1.00
-1,8 atimer pga liten klasse 
3G1Norsk8nor-3G1stm
Marit Semundseth1.00
-3,6 pga liten klasse 
3G1Pedagogikk9ped-3G1-lslsu
Hilde Merete Amundsen1.00
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles. -2,7 pga liten klasse 
3G1Pedagogikk3ped-3G1-ststm
Jana van der Zwart-Langner1.00
-1,8 at pga liten klasse 
3G1Sum:45

3G2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKarianne Franck (1)
PraksisveilederKarianne Franck (1)
3G2UndervisningLærerAnm.
3G2FagStp.KodeKO
3G2Matematikk9mat-3G2stm
Signe Marie Hanssen1.00
-5,4 pga liten klasse 
3G2Naturfag m miljølære6nam-3G2ma
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
3G2Fysisk aktivitet og helse4fys-3G2nhb
Anne Berg1.00
 
3G2Samfunnsfag6sam-3G2lsu
Elsa Fjeldavli1.00
-1,8 pga liten klasse 
3G2Norsk8nor-3G2stm
Christine Bjerkan Østbø Munch1.00
-4,8 pga liten klasse 
3G2Pedagogikk9ped-3G2-lslsu
Karianne Franck0.67
Agnete Vaags0.33
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles. -2,7 pga liten klasse 
3G2Pedagogikk3ped-3G2-ststm
Jana van der Zwart-Langner1.00
-1,8 pga liten klasse 
3G2Sum:45

3INT

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Schram (1)
PraksisveilederMarianne Schram (0.6)
Gjertrud Stordal (0.6)
3INTUndervisningLærerAnm.
3INTFagStp.KodeKO
3INTKunst og håndverk2.5kh-3INT-fordypfordyp
Moe1.00
 
3INTMusikk2.5mus-3INT-fordypfordyp
Sunniva Skjøstad Hovde1.00
 
3INTSamfunnsfag5sam-3INT-fordypfordyp
Gjertrud Stordal1.00
 
3INTSamfunnsfag6sam-3INT-lslsu
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3INTPedagogikk5ped-3INT-fordypfordyp
Marianne Schram1.00
 
3INTPedagogikk9ped-3INT-lslsu
Marianne Schram0.99
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles 
3INTFordypningsfag153kl-3INT-fordyp-casefordyp
Marianne Schram0.50
Gjertrud Stordal0.50
 
3INTFordypningsfag153kl-bach-3INTbach
Marianne Schram0.25
Gjertrud Stordal0.25
Jana van der Zwart-Langner0.25
Gry Mette Dalseng Haugen0.25
-24 at for 6 stud som veiledes i 3KF og 3MF 
3INTFordypningsfag03kl-bach-kl-3INTbach
Marianne Schram0.50
Gjertrud Stordal0.50
 
3INTSum:60

3KF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJan Ketil Torgersen (1)
PraksisveilederJan Ketil Torgersen (1/3)
Mirjam Dahl Bergsland (1/3)
Anita Synnøve Hammer (1/3)
3KFUndervisningLærerAnm.
3KFFagStp.KodeKO
3KFDrama8.5dram-3KF-fordypfordyp
Lise Hovik0.29
Barbro Djupvik0.47
Anita Synnøve Hammer0.24
 
3KFDrama1dram-3KF-lslsu
Anita Synnøve Hammer1.00
 
3KFKunst og håndverk8.5kh-3kf-fordypfordyp
Moe0.20
Nina Scott Frisch0.80
 
3KFMusikk8.5mus-3KF-fordypfordyp
Morten Sæther0.53
Jan Ketil Torgersen0.47
 
3KFSamfunnsfag4sam-3KFlsu
Arnt Nordli0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3KFPedagogikk4.5ped-3KF-fordypfordyp
Åse Kristin Hungnes1.00
 
3KFPedagogikk10ped-3KF-lslsu
Mirjam Dahl Bergsland0.50
Åse Kristin Hungnes0.05
Agnete Vaags0.45
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles 
3KFFordypningsfag153kl-bach-3KFbach
Morten Sæther0.17
Mirjam Dahl Bergsland0.25
Moe0.08
Åse Kristin Hungnes0.25
Anita Synnøve Hammer0.17
Nina Scott Frisch0.08
+12 at pga 3 stud i 3INT 
3KFFordypningsfag03kl-bach-kl-3KFbach
Morten Sæther0.17
Mirjam Dahl Bergsland0.50
Anita Synnøve Hammer0.17
Nina Scott Frisch0.17
 
3KFSum:60

3LED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Dagfrid Svendsen (1)
PraksisveilederAnne Dagfrid Svendsen (1/3)
Hilde Merete Amundsen (1/3)
Elsa Fjeldavli (1/3)
3LEDUndervisningLærerAnm.
3LEDFagStp.KodeKO
3LEDSamfunnsfag6sam-3LEDlsu
Anne Dagfrid Svendsen0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3LEDSamfunnsfag25sam-3LED-fordypfordyp
Svein Sando0.08
Anne Dagfrid Svendsen0.31
Elsa Fjeldavli0.21
Timelærer Samfunnsfag0.16
Arnt Nordli0.23
 
3LEDPedagogikk5ped-3LED-fordyp 
Vibeke Glaser0.50
Hilde Merete Amundsen0.50
 
3LEDPedagogikk9ped-3LED-lslsu
Vibeke Glaser0.44
Hilde Merete Amundsen0.56
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles 
3LEDFordypningsfag153kl-bach-3LEDbach
Elsa Fjeldavli0.25
Hilde Merete Amundsen0.25
Anne Dagfrid Svendsen0.25
Vibeke Glaser0.25
 
3LEDFordypningsfag03kl-bach-kl-3LED 
Elsa Fjeldavli0.25
Hilde Merete Amundsen0.25
Anne Dagfrid Svendsen0.25
Vibeke Glaser0.25
 
3LEDSum:60

3MDK

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerEllen Karoline Gjervan (1)
PraksisveilederJan Ketil Torgersen (0.32)
Guro Strømsøe (0.32)
Johanne Rimul (0.36)
3MDKUndervisningLærerAnm.
3MDKFagStp.KodeKO
3MDKDrama8.33dram-3MDK-fordypfordyp
Ellen Karoline Gjervan0.40
Guro Strømsøe0.60
 
3MDKKunst og håndverk8.34kh-3MDK-fordypfordyp
Vigdis Dagsdatter Øien0.64
Moe0.36
 
3MDKMusikk8.33mus-3MDK-fordypfordyp
Jan Ketil Torgersen0.24
Sunniva Skjøstad Hovde0.77
 
3MDKSamfunnsfag6sam-3MDKlsu
Hanne Merete Hestvik Kleiven0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3MDKPedagogikk5ped-3MDK-fordypfordyp
Johanne Rimul0.60
Henrik Berger0.40
 
3MDKPedagogikk9ped-3MDK-lslsu
Johanne Rimul1.00
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles 
3MDKFordypningsfag153kl-bach-3MDKbach
Vigdis Dagsdatter Øien0.12
Guro Strømsøe0.08
Sunniva Skjøstad Hovde0.17
Moe0.05
Johanne Rimul0.25
Henrik Berger0.25
Lene Helland Rønningen0.08
 
3MDKFordypningsfag03kl-bach-kl-3MDKbach
Guro Strømsøe0.12
Vigdis Dagsdatter Øien0.25
Lene Helland Rønningen0.12
Sunniva Skjøstad Hovde0.25
Johanne Rimul0.25
 
3MDKSum:60

3MF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerCecilie Dyrkorn Fodstad (1)
PraksisveilederSonja Kibsgaard (1/2)
Gjertrud Stordal (1/2)
3MFUndervisningLærerAnm.
3MFFagStp.KodeKO
3MFRLE7.5rle-3MF-fordypfordyp
Svein Sando0.31
Therese Marie Ignacio Bjørnaas0.69
 
3MFRLE2.5rle-3MF-lslsu
Svein Sando1.00
+1.25 pga for stort generelt fratrekk pga klassestørrelse 
3MFSamfunnsfag7.5sam-3MF-fordypfordyp
Gjertrud Stordal0.59
Gry Mette Dalseng Haugen0.41
 
3MFSamfunnsfag5sam-3MF-lslsu
Gry Mette Dalseng Haugen0.58
Timelærer Samfunnsfag0.08
Gjertrud Stordal0.33
+2,5 pga for stort genrelt fratrekk 
3MFNorsk7.5nor-3MF-fordypfordyp
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
3MFPedagogikk7.5ped-3MF-fordypfordyp
Sonja Kibsgaard0.67
Kris Kalkman0.33
 
3MFPedagogikk7.5ped-3MF-lslsu
Monica Bjerklund0.73
Kris Kalkman0.27
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles. +3,75 som komp. for for stort genrelt fratrekk. 0,55 Avrundes i sum til 0. 
3MFFordypningsfag153kl-bach-3MFbach
Sonja Kibsgaard0.25
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.17
Kris Kalkman0.25
Therese Marie Ignacio Bjørnaas0.17
Gry Mette Dalseng Haugen0.17
+12 timer pga veiledning for 3 studenter som ellers følger 3INT 
3MFFordypningsfag03kl-bach-kl-3MFbach
Svein Sando0.25
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.25
Monica Bjerklund0.25
Kris Kalkman0.25
 
3MFSum:60

3NAT

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKathrine Bjørgen (1)
PraksisveilederOlav Bjarne Lysklett (1/3)
Kathrine Bjørgen (1/3)
Pål Gerhard Rystad (1/3)
3NATUndervisningLærerAnm.
3NATFagStp.KodeKO
3NATNaturfag m miljølære11nam-3NAT-fordypfordyp
Per-Arvid Wold0.39
Claudia Melis0.60
 
3NATFysisk aktivitet og helse13fys-3NAT-fordypfordyp
Olav Bjarne Lysklett0.50
Kathrine Bjørgen0.50
 
3NATSamfunnsfag6sam-3NATlsu
Timelærer Samfunnsfag0.08
Hanne Merete Hestvik Kleiven0.92
 
3NATPedagogikk6ped-3NAT-fordypfordyp
Pål Gerhard Rystad0.83
Agnete Vaags0.17
 
3NATPedagogikk9ped-3NAT-lslsu
Agnete Vaags1.00
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles 
3NATFordypningsfag153kl-bach-3NATbach
Olav Bjarne Lysklett0.12
Kathrine Bjørgen0.12
Per-Arvid Wold0.12
Pål Gerhard Rystad0.16
Claudia Melis0.12
Agnete Vaags0.34
 
3NATFordypningsfag03kl-bach-kl-3NATbach
Olav Bjarne Lysklett0.12
Kathrine Bjørgen0.12
Per-Arvid Wold0.12
Pål Gerhard Rystad0.25
Claudia Melis0.12
Agnete Vaags0.25
 
3NATSum:60

3NF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
PraksisveilederTrond Løge Hagen (1/3)
Marit Heldal (2/3)
3NFUndervisningLærerAnm.
3NFFagStp.KodeKO
3NFNaturfag m miljølære12.5nam-3NF-fordypfordyp
Rolv Lundheim0.50
Camilla Kalvatn Egset0.50
 
3NFFysisk aktivitet og helse12.5fys-3NF-fordypfordyp
Trond Løge Hagen0.60
Olav Bjarne Lysklett0.08
Anne Holla Sivertsen0.07
Børge Moe0.25
 
3NFSamfunnsfag6sam-3NFlsu
Per Tore Granrusten0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
+1,8 pga for stort klassefratrekk 
3NFPedagogikk5ped-3NF-fordypfordyp
Marit Heldal0.50
Kari Nordhus Strømsøe0.50
 
3NFPedagogikk9ped-3NF-lslsu
Marit Heldal0.47
Timelærer Pedagogikk0.06
Kari Nordhus Strømsøe0.47
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles., men + 2,7 pga for stort klassefratrekk. Avrundes i sum til 0 
3NFFordypningsfag153kl-bach-3NFbach
Trond Løge Hagen0.12
Rolv Lundheim0.12
Marit Heldal0.25
Camilla Kalvatn Egset0.12
Kari Nordhus Strømsøe0.12
Anne Holla Sivertsen0.12
Nassira Essahli Vik0.12
+6 at pga ekstra student til veileding 
3NFFordypningsfag03kl-bach-kl-3NFbach
Trond Løge Hagen0.25
Rolv Lundheim0.25
Marit Heldal0.25
Kari Nordhus Strømsøe0.25
 
3NFSum:60

3P

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAgnete Vaags (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1/3)
Gunn Anita Søraunet (1/3)
Agnete Vaags (1/3)
3PUndervisningLærerAnm.
3PFagStp.KodeKO
3PMatematikk9mat-3Pstm
Beate Nergård0.41
Cecilie Marandon Natvik0.59
 
3PNaturfag m miljølære6nam-3Pnhb
Cecilie Marandon Natvik0.92
Hjørdis Krosshøl Bakke0.08
 
3PFysisk aktivitet og helse4fys-3Pnhb
Anne Berg1.00
 
3PSamfunnsfag6sam-3Plsu
Hanne Merete Hestvik Kleiven1.00
 
3PNorsk8nor-3Pstm
Marit Semundseth0.76
Christine Bjerkan Østbø Munch0.24
 
3PPedagogikk9ped-3P-lslsu
Marianne Schram0.67
Gunn Anita Søraunet0.33
 
3PPedagogikk3ped-3P-ststm
Agnete Vaags0.91
Marit Pettersen0.09
 
3PSum:45

3YNG

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Kanstad (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (1/2)
Ingrid Bjørkøy (1/2)
3YNGUndervisningLærerAnm.
3YNGFagStp.KodeKO
3YNGMusikk5mus-3YNG-fordypfordyp
Hanne Bæverfjord1.00
 
3YNGFysisk aktivitet og helse5fys-3YNG-fordypfordyp
Anne Berg1.00
 
3YNGSamfunnsfag6sam-3YNGlsu
Elsa Fjeldavli0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3YNGPedagogikk20ped-3YNG-fordypfordyp
Lise Hovik0.11
Marit Kanstad0.26
Ingrid Bjørkøy0.12
Maria Selmer-Olsen0.10
Ulla-Brit Ertsås0.25
Henrik Berger0.15
 
3YNGPedagogikk9ped-3YNG-lslsu
Jon Olaf Berg0.50
Monica Bjerklund0.50
Trekk 3,2 timer til fellesforelesning ped-3kl-felles 
3YNGFordypningsfag153kl-bach-3YNGbach
Jon Olaf Berg0.17
Marit Kanstad0.17
Ingrid Bjørkøy0.17
Monica Bjerklund0.17
Maria Selmer-Olsen0.17
Ulla-Brit Ertsås0.17
 
3YNGFordypningsfag03kl-bach-kl-3YNGbach
Marit Kanstad0.50
Ingrid Bjørkøy0.50
 
3YNGSum:60

4G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerArnt Nordli (1)
PraksisveilederBarbro Djupvik (1/4)
Karianne Franck (1/4)
Sine Bjerregård Hanssen (1/4)
Signe Marie Hanssen (1/4)
4GUndervisningLærerAnm.
4GFagStp.KodeKO
4GDrama5dram-4G-fordypfordyp
Barbro Djupvik0.67
Lene Helland Rønningen0.33
 
4GMatematikk5mat-4G-fordypfordyp
Signe Marie Hanssen1.00
 
4GSamfunnsfag10sam-4G-fordypfordyp
Gjertrud Stordal0.50
Arnt Nordli0.30
Gry Mette Dalseng Haugen0.20
 
4GNorsk5nor-4G-fordypfordyp
Atle Krogstad1.00
 
4GPedagogikk5ped-4G-fordypfordyp
Karianne Franck0.50
Sine Bjerregård Hanssen0.50
 
4GFordypningsfag154G-bachbach
Atle Krogstad0.10
Barbro Djupvik0.10
Oliver Thiel0.02
Gro Anita Kamsvåg0.10
Karianne Franck0.20
Arnt Nordli0.15
Sine Bjerregård Hanssen0.20
Signe Marie Hanssen0.10
 
4GSum:45

BHPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Nordhus Strømsøe (1)
BHPED1UndervisningLærerAnm.
BHPED1FagStp.KodeKO
BHPED1Emne på bachelornivå30Ba-BHPED1ba
Grete Storbæk Eriksen0.10
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.13
Anita Synnøve Hammer0.10
Kari Nordhus Strømsøe0.20
Anne Holla Sivertsen0.10
Johanne Rimul0.23
Gry Mette Dalseng Haugen0.13
 
BHPED1Sum:30

BLP

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJon Olaf Berg (1)
BLPUndervisningLærerAnm.
BLPFagStp.KodeKO
BLPPedagogikk30ped-BLPba
Jon Olaf Berg0.21
Hilde Merete Amundsen0.14
Mirjam Dahl Bergsland0.15
Gunn Irene Heggvold0.03
Kjersti Nissen0.13
Timelærer Pedagogikk0.02
Marianne Pehrson0.16
Ulla-Brit Ertsås0.15
Siv Anita Elstad0.03
 
BLPSum:30

KSB

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Semundseth (0.5)
Cecilie Dyrkorn Fodstad (0.5)
KSBUndervisningLærerAnm.
KSBFagStp.KodeKO
KSBNorsk25nor-KSBba
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.47
Marit Semundseth0.47
Nina Elizabeth Dolen Dolen0.03
Christine Bjerkan Østbø Munch0.03
 
KSBPedagogikk5ped-KSBba
Sonja Kibsgaard0.82
Jana van der Zwart-Langner0.18
 
KSBSum:30

MEPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSølvi Ann Fætten (1)
MEPEDUndervisningLærerAnm.
MEPEDFagStp.KodeKO
MEPEDRLE15rle-MEPED 
Svein Sando0.20
Timelærer RLE0.33
Sølvi Ann Fætten0.47
 
MEPEDSum:15

NECEC1-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
NECEC1-HUndervisningLærerAnm.
NECEC1-HFagStp.KodeKO
NECEC1-HDrama1dram-NECEC-H 
Anita Synnøve Hammer1.00
 
NECEC1-HDrama1dram-NECEC-H 
 
NECEC1-HKunst og håndverk1kh-NECEC-H 
Nina Scott Frisch1.00
 
NECEC1-HMusikk1mus-NECEC-H 
Hanne Bæverfjord1.00
 
NECEC1-HNaturfag m miljølære1nam-NECEC-H 
Claudia Melis1.00
 
NECEC1-HFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-H 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-HRLE0.5rle-NECEC-H 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-HSamfunnsfag1sam-NECEC-H 
Arnt Nordli1.00
 
NECEC1-HNorsk1.5nor-NECEC-H 
Silje Neraas1.00
 
NECEC1-HPedagogikk2ped-NECEC-H 
Marit Heldal1.00
Tidligere NKTP, som igjen tidligere het CC 
NECEC1-HSum:11

NECEC1-V

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
NECEC1-VUndervisningLærerAnm.
NECEC1-VFagStp.KodeKO
NECEC1-VKunst og håndverk1kh-NECEC1-V 
Nina Scott Frisch1.00
 
NECEC1-VMusikk1mus-NECEC1-V 
Thomas Nguyen1.00
 
NECEC1-VNaturfag m miljølære1nam-NECEC1-V 
Claudia Melis1.00
 
NECEC1-VFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC1-V 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-VRLE0.5rle-NECEC1-V 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-VSamfunnsfag1sam-NECEC1-V 
Arnt Nordli1.00
 
NECEC1-VNorsk1.5nor-NECEC1-V 
Silje Neraas1.00
 
NECEC1-VPedagogikk2ped-NECEC-V 
Arve Gunnestad1.00
 
NECEC1-VSum:9

RPOL-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
RPOL-HUndervisningLærerAnm.
RPOL-HFagStp.KodeKO
RPOL-HFordypningsfag8Ba-NECEC2-H 
Ellen Beate Hansen Sandseter0.20
Trond Løge Hagen0.50
Pål Gerhard Rystad0.30
 
RPOL-HSum:8

RPOL-V

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
RPOL-VUndervisningLærerAnm.
RPOL-VFagStp.KodeKO
RPOL-VFordypningsfag5Ba-NECEC2-V 
1.00
Trond Løge Hagen0.40
Ellen Beate Hansen Sandseter0.20
Pål Gerhard Rystad0.40
 
RPOL-VSum:5

STYRER-16

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1)
STYRER-16UndervisningLærerAnm.
STYRER-16FagStp.KodeKO
STYRER-16Emne på masternivå20Ma-STYRER-16ma
Pål Gerhard Rystad0.24
Espen Leirset0.03
Kjell Åge Gotvassli0.11
Merete Moe0.24
Sissel Mørreaunet0.30
Kari Hoås Moen0.29
Børge Kristoffersen0.24
Per Tore Granrusten0.30
Anita Synnøve Hammer0.04
 
STYRER-16Sum:20

STYRER-17

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1)
STYRER-17UndervisningLærerAnm.
STYRER-17FagStp.KodeKO
STYRER-17Emne på masternivå20Ma-STYRER-17ma
Per Tore Granrusten0.39
Børge Kristoffersen0.45
Kjell Åge Gotvassli0.19
Sissel Mørreaunet0.14
Kari Hoås Moen0.60
Pål Gerhard Rystad0.43
Merete Moe0.51
Jon Olaf Berg0.04
 
STYRER-17Sum:20

UHPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Heldal (1)
UHPEDUndervisningLærerAnm.
UHPEDFagStp.KodeKO
UHPEDEmne på bachelornivå15Ba-UHP 
Trond Løge Hagen0.20
Børge Kristoffersen0.04
Morten Sæther0.25
Mari Ann Letnes0.04
Marit Heldal0.47
 
UHPEDSum:15

VBLU

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjersti Nissen (1)
VBLUUndervisningLærerAnm.
VBLUFagStp.KodeKO
VBLUEmne på bachelornivå15Ba-VBLUba
Marit Heldal0.23
Kjersti Nissen0.27
Kari Nergaard0.23
Marianne Pehrson0.27
 
VBLUSum:15