Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2011-12

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Klassevis

1A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Schram (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1)
KontaktlærereKathrine Bjørgen (1)
Sølvi Ann Fætten (2)
Marianne Schram (3)
1AUndervisningLærerAnm.
1AFagStp.KodeKO
1ADrama10dram-1A 
Barbro Djupvik0.70
Ingrid Bjørkøy0.30
 
1AKunst og håndverk10form-1A 
Marit Hofstad1.00
 
1AMusikk10mus-1A 
Grete Storbæk Eriksen0.80
Timelærer Musikk0.20
 
1AFysisk aktivitet og helse11fys-1A 
Kathrine Bjørgen1.00
 
1ARLE11rle-1A 
Sølvi Ann Fætten0.26
Irene Haslund0.74
 
1APedagogikk13ped-1A 
Marianne Schram0.65
Monica Bjerklund0.35
 
1ASum:65

1B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hofstad (1)
PraksisveilederElisabeth Walsøe Lehn (1)
KontaktlærereTrond Løge Hagen (3)
Elisabeth Walsøe Lehn (3)
1BUndervisningLærerAnm.
1BFagStp.KodeKO
1BDrama10dram-1B 
Ellen Karoline Gjervan1.00
 
1BKunst og håndverk10form-1B 
Marit Hofstad1.00
 
1BMusikk10mus-1B 
Hanne Bæverfjord1.00
 
1BFysisk aktivitet og helse11fys-1B 
Trond Løge Hagen0.95
Ole Johan Sando0.05
 
1BRLE11rle-1B 
Irene Haslund1.00
 
1BPedagogikk13ped-1B 
Marit Pettersen0.62
Elisabeth Walsøe Lehn0.38
 
1BSum:65

1C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOle Johan Sando (1)
PraksisveilederBodil Moerland (0.5)
Mona Halsaunet Frønes (0.5)
KontaktlærereJan Ketil Torgersen (3)
Sølvi Ann Fætten (1)
Ole Johan Sando (2)
1CUndervisningLærerAnm.
1CFagStp.KodeKO
1CDrama10dram-1C 
Børge Kristoffersen0.48
Anita Synnøve Hammer0.52
 
1CKunst og håndverk10form-1C 
Moe0.75
Ingrid Marie Putz0.25
 
1CMusikk10mus-1C 
Jan Ketil Torgersen1.00
 
1CFysisk aktivitet og helse11fys-1C 
Ole Johan Sando1.00
 
1CRLE11rle-1C 
Sølvi Ann Fætten0.95
Irene Haslund0.05
 
1CPedagogikk13ped-1C 
Bodil Moerland0.35
Mona Halsaunet Frønes0.65
 
1CSum:65

1D

OppgaveNavn (andel)
Klassestyrer Moe (1)
PraksisveilederÅse Kristin Hungnes (1)
KontaktlærereAsbjørn Hirsch (2)
Berit Leinum (1)
Moe (3)
1DUndervisningLærerAnm.
1DFagStp.KodeKO
1DDrama10dram-1D 
Anita Synnøve Hammer1.00
 
1DKunst og håndverk10form-1D 
Moe1.00
 
1DMusikk10mus-1D 
Berit Leinum1.00
 
1DFysisk aktivitet og helse11fys-1D 
Ole Johan Sando1.00
 
1DRLE11rle-1D 
Asbjørn Hirsch0.95
Irene Haslund0.05
 
1DPedagogikk13ped-1D 
Åse Kristin Hungnes0.78
Marit Pettersen0.22
 
1DSum:65

1E(linje)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGrete Storbæk Eriksen (1)
PraksisveilederEllen Holst Buaas (1)
KontaktlærereVibeke Glaser (3)
Grete Storbæk Eriksen (3)
1E(linje)UndervisningLærerAnm.
1E(linje)FagStp.KodeKO
1E(linje)Drama10dram-1E 
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
1E(linje)Kunst og håndverk10form-1E 
Marit Hofstad1.00
 
1E(linje)Musikk10mus-1E 
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1E(linje)Fysisk aktivitet og helse0fys-1E 
Anne Berg1.00
 
1E(linje)Norsk15nor-1E 
Astri Ramsfjell0.87
Henriette Jæger0.13
 
1E(linje)Pedagogikk15ped-1E 
Ellen Holst Buaas0.50
Vibeke Glaser0.50
 
1E(linje)Sum:60

1F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Heldal (1)
PraksisveilederMarit Heldal (1)
KontaktlærereRune Storli (3)
Marit Heldal (3)
1FUndervisningLærerAnm.
1FFagStp.KodeKO
1FDrama4dram-1F 
Morten Sæther1.00
 
1FKunst og håndverk6form-1F 
Ingrid Marie Putz1.00
 
1FMusikk4mus-1F 
Morten Sæther1.00
 
1FNaturfag m miljølære14nam-1F 
Rolv Lundheim0.89
Camilla Kalvatn Egset0.11
 
1FFysisk aktivitet og helse14fys-1F 
Olav Bjarne Lysklett0.54
Rune Storli0.46
 
1FPedagogikk18ped-1F 
Ellen Holst Buaas0.44
Marit Heldal0.56
 
1FSum:60

1G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJon Olaf Berg (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (0.4)
Sissel Mørreaunet (0.7)
1G1UndervisningLærerAnm.
1G1FagStp.KodeKO
1G1Drama6dram-1G 
Ingrid Bjørkøy1.00
Sensor drama 1G var opprinnelig lagt på barbro vår 2012, men er tatt ut da sensur skal skje h 2012 
1G1Kunst og håndverk6form-1G 
Ingrid Marie Putz1.00
 
1G1Musikk6mus-1G 
Jan Ketil Torgersen1.00
 
1G1Naturfag m miljølære8nam-1G 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1G1Fysisk aktivitet og helse11fys-1G 
Trond Løge Hagen0.27
Rune Storli0.64
Ole Johan Sando0.09
 
1G1Pedagogikk11ped-1G 
 
1G1Sum:48

1H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (1)
PraksisveilederRanveig Lorentzen (1)
KontaktlærereRanveig Lorentzen (3)
Monica Bjerklund (3)
1HUndervisningLærerAnm.
1HFagStp.KodeKO
1HDrama10dram-1H 
Ellen Karoline Gjervan1.00
 
1HKunst og håndverk10form-1H 
Bjørg Svinsholt1.00
 
1HMusikk10mus-1H 
Berit Leinum0.70
Hanne Bæverfjord0.30
 
1HFysisk aktivitet og helse11fys-1H 
Kathrine Bjørgen0.55
Ole Johan Sando0.45
 
1HRLE11rle-1H 
Asbjørn Hirsch0.95
Irene Haslund0.05
 
1HPedagogikk13ped-1H 
Ranveig Lorentzen0.46
Monica Bjerklund0.54
 
1HSum:65

1I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerCecilie Dyrkorn Fodstad (1)
PraksisveilederSonja Kibsgaard (1)
KontaktlærereMarit Kanstad (1)
Sonja Kibsgaard (1)
Marit Hallset Svare (1)
Cecilie Dyrkorn Fodstad (3)
1IUndervisningLærerAnm.
1IFagStp.KodeKO
1IDrama5dram-1I 
Ellen Karoline Gjervan1.00
 
1IMusikk6mus-1I 
Hanne Bæverfjord1.00
 
1INaturfag m miljølære7.5nam-1I 
Sølvi Wehn1.00
 
1IFysisk aktivitet og helse7.5fys-1I 
Anne Berg1.00
 
1IRLE7rle-1I 
Marit Hallset Svare1.00
 
1ISamfunnsfag7sam-1I 
Per Tore Granrusten1.00
 
1INorsk9nor-1I 
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.94
Timelærer Norsk0.06
 
1IPedagogikk14ped-1I 
Marit Kanstad0.57
Sonja Kibsgaard0.43
 
1ISum:63

2A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjell Arvid Furuset (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1)
2AUndervisningLærerAnm.
2AFagStp.KodeKO
2AMatematikk10mat-2A 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
2ANaturfag m miljølære14nam-2A 
Kjell Arvid Furuset1.00
 
2ASamfunnsfag8sam-2A 
Anne Dagfrid Svendsen1.00
 
2ANorsk15nor-2A 
Henriette Jæger0.93
Timelærer Norsk0.07
 
2APedagogikk14ped-2A 
Else Johansen Lyngseth0.03
Marit Holm Hopperstad0.47
Marianne Schram0.50
 
2ASum:61

2B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGjertrud Stordal (1)
PraksisveilederGunn Irene Heggvold (1)
2BUndervisningLærerAnm.
2BFagStp.KodeKO
2BMatematikk10mat-2B 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
2BNaturfag m miljølære14nam-2B 
Kjell Arvid Furuset0.29
Camilla Kalvatn Egset0.71
 
2BSamfunnsfag8sam-2B 
Gjertrud Stordal1.00
 
2BNorsk15nor-2B 
Marit Semundseth0.40
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.53
Timelærer Norsk0.07
 
2BPedagogikk14ped-2B 
Ingrid Bjørkøy0.43
Elisabeth Walsøe Lehn0.54
Else Johansen Lyngseth0.03
 
2BSum:61

2C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Holm Hopperstad (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1)
2CUndervisningLærerAnm.
2CFagStp.KodeKO
2CMatematikk10mat-2C 
Oliver Thiel1.00
 
2CNaturfag m miljølære14nam-2C 
Hjørdis Krosshøl Bakke0.50
Camilla Kalvatn Egset0.50
 
2CSamfunnsfag8sam-2C 
Per Tore Granrusten1.00
 
2CNorsk15nor-2C 
Atle Krogstad0.47
Marit Semundseth0.53
 
2CPedagogikk14ped-2C 
Else Johansen Lyngseth0.03
Marit Holm Hopperstad0.61
Mona Halsaunet Frønes0.36
 
2CSum:61

2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Nergaard (1)
PraksisveilederKari Nergaard (1)
2DUndervisningLærerAnm.
2DFagStp.KodeKO
2DMatematikk10mat-2D 
Oliver Thiel1.00
 
2DNaturfag m miljølære14nam-2D 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2DSamfunnsfag8sam-2D 
Gjertrud Stordal1.00
 
2DNorsk15nor-2D 
Marit Semundseth0.53
Henriette Jæger0.47
 
2DPedagogikk14ped-2D 
Vibeke Glaser0.61
Else Johansen Lyngseth0.03
Kari Nergaard0.36
 
2DSum:61

2E (linje)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerEva Stai Brønstad (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
2E (linje)UndervisningLærerAnm.
2E (linje)FagStp.KodeKO
2E (linje)Drama8dram-2E 
Barbro Djupvik1.00
 
2E (linje)Kunst og håndverk8form-2E 
Laila Harrit Sve1.00
 
2E (linje)Musikk8mus-2E 
Hanne Bæverfjord1.00
 
2E (linje)Matematikk10mat-2E 
Beate Nergård1.00
 
2E (linje)Naturfag m miljølære5nam-2E 
Sølvi Wehn1.00
 
2E (linje)Fysisk aktivitet og helse5fys-2E 
Anne Berg1.00
 
2E (linje)Norsk0nor-2E 
Marit Semundseth1.00
 
2E (linje)Pedagogikk15ped-2E 
Mirjam Dahl Bergsland0.47
Eva Stai Brønstad0.53
 
2E (linje)Sum:59

2F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRune Storli (1)
PraksisveilederElisabeth Walsøe Lehn (1)
2FUndervisningLærerAnm.
2FFagStp.KodeKO
2FMatematikk10mat-2F 
Beate Nergård1.00
 
2FNaturfag m miljølære10nam-2F 
Sølvi Wehn1.00
 
2FFysisk aktivitet og helse7fys-2F 
Trond Løge Hagen0.29
Rune Storli0.71
 
2FSamfunnsfag6sam-2F 
Per Tore Granrusten1.00
 
2FNorsk15nor-2F 
Atle Krogstad1.00
 
2FPedagogikk12ped-2F 
Elisabeth Walsøe Lehn0.67
Marit Heldal0.33
 
2FSum:60

2G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJon Olaf Berg (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (0.5)
Ingrid Bjørkøy (0.6)
2GUndervisningLærerAnm.
2GFagStp.KodeKO
2GDrama4dram-2G 
Ellen Karoline Gjervan1.00
 
2GKunst og håndverk4form-2G 
Ingrid Marie Putz1.00
 
2GMusikk4mus-2G 
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
2GMatematikk4mat-2G 
Beate Nergård1.00
 
2GNaturfag m miljølære6nam-2G 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2GRLE4rle-2G 
Marit Hallset Svare1.00
 
2GSamfunnsfag4sam-2G 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2GNorsk4nor-2G 
Atle Krogstad1.00
 
2GPedagogikk12ped-2G 
Jon Olaf Berg0.50
Sissel Mørreaunet0.50
 
2GSum:46

2H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Pettersen (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (1)
2HUndervisningLærerAnm.
2HFagStp.KodeKO
2HMatematikk10mat-2H 
Oliver Thiel1.00
 
2HNaturfag m miljølære14nam-2H 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
2HSamfunnsfag8sam-2H 
Gjertrud Stordal1.00
 
2HNorsk15nor-2H 
Marit Semundseth0.53
Henriette Jæger0.47
 
2HPedagogikk14ped-2H 
Else Johansen Lyngseth0.43
Marit Pettersen0.57
 
2HSum:61

2I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
PraksisveilederSonja Kibsgaard (1)
2IUndervisningLærerAnm.
2IFagStp.KodeKO
2IDrama3dram-2I 
Ellen Karoline Gjervan1.00
 
2IKunst og håndverk7form-2I 
Bjørg Svinsholt0.86
Timelærer Forming0.14
 
2IMusikk3mus-2I 
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
2IMatematikk4mat-2I 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
2IRLE10rle-2I 
Marit Hallset Svare1.00
 
2ISamfunnsfag9sam-2I 
Kari Hoås Moen1.00
 
2INorsk11nor-2I 
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.95
Timelærer Norsk0.05
 
2IPedagogikk12ped-2I 
Marianne Schram0.67
Sonja Kibsgaard0.33
 
2ISum:59

2K

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSølvi Ann Fætten (2.3)
PraksisveilederEllen Holst Buaas (0.5)
Sølvi Ann Fætten (0.5)
2KUndervisningLærerAnm.
2KFagStp.KodeKO
2KDrama5dram-2K 
Guro Strømsøe0.20
Ingrid Bjørkøy0.80
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
2KMusikk5mus-2K 
Hanne Bæverfjord1.00
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
2KNaturfag m miljølære3nam-2K 
Kjell Arvid Furuset1.00
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
2KRLE5rle-2K 
Sølvi Ann Fætten1.00
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
2KSamfunnsfag3.5sam-2K 
Gjertrud Stordal1.00
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
2KPedagogikk4.5ped-2K 
Ellen Holst Buaas0.56
Sølvi Ann Fætten0.44
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
2KSum:26

3DraL

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBarbro Djupvik (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (1)
3DraLUndervisningLærerAnm.
3DraLFagStp.KodeKO
3DraLRLE0rle-3Dral 
Sturla Sagberg1.00
 
3DraLSamfunnsfag6sam-3dral 
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3DraLNorsk0nor-3Dral 
Marit Semundseth1.00
 
3DraLPedagogikk18ped-3Dral 
Sonja Kibsgaard0.44
Ingrid Bjørkøy0.22
Marit Heldal0.03
Åse Kristin Hungnes0.28
Timelærer Pedagogikk0.03
 
3DraLFordypningsfag303kl-DraL 
Lise Hovik0.13
Barbro Djupvik0.37
Ingvild Olsen Olaussen0.20
Anita Synnøve Hammer0.30
 
3DraLSum:54

3E

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJan Ketil Torgersen (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
3EUndervisningLærerAnm.
3EFagStp.KodeKO
3EDrama11dram-3E 
Lise Hovik0.55
Børge Kristoffersen0.18
Ellen Karoline Gjervan0.27
 
3EKunst og håndverk11form-3E 
Laila Harrit Sve1.00
 
3EMusikk11mus-3E 
Jan Ketil Torgersen1.00
 
3ERLE6rle-3E 
Marit Hallset Svare1.00
 
3ESamfunnsfag4sam-3E 
Gjertrud Stordal0.88
Timelærer Samfunnsfag0.12
 
3EPedagogikk15ped-3E 
Mirjam Dahl Bergsland0.43
Eva Stai Brønstad0.53
Timelærer Pedagogikk0.03
 
3ESum:58

3F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
PraksisveilederMarit Heldal (1)
3FUndervisningLærerAnm.
3FFagStp.KodeKO
3FNaturfag m miljølære17nam-3F 
Kjell Arvid Furuset0.47
Rolv Lundheim0.47
 
3FFysisk aktivitet og helse17fys-3F 
Trond Løge Hagen0.68
Ellen Beate Hansen Sandseter0.44
 
3FRLE10rle-3F 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
3FPedagogikk15ped-3F 
Ellen Holst Buaas0.40
Marit Heldal0.57
Timelærer Pedagogikk0.03
 
3FSum:59

3FysFos

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKathrine Bjørgen (1)
PraksisveilederRanveig Lorentzen (1)
3FysFosUndervisningLærerAnm.
3FysFosFagStp.KodeKO
3FysFosRLE0rle-3Fys 
Sturla Sagberg1.00
Etikkseminar 
3FysFosSamfunnsfag6sam-3FysFos 
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3FysFosNorsk0nor-3Fysfos 
Marit Semundseth1.00
 
3FysFosPedagogikk18ped-3FysFos 
Kari Nergaard0.36
Ranveig Lorentzen0.22
Timelærer Pedagogikk0.03
Marit Heldal0.39
 
3FysFosFordypningsfag303kl-FysFos 
Anne Berg0.23
Olav Bjarne Lysklett0.30
Ellen Beate Hansen Sandseter0.02
Kathrine Bjørgen0.45
 
3FysFosSum:54

3I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSturla Sagberg (1)
PraksisveilederHilde Merete Amundsen (1)
3IUndervisningLærerAnm.
3IFagStp.KodeKO
3IMatematikk6mat-3I 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
3IRLE9rle-3I 
Sturla Sagberg1.00
 
3ISamfunnsfag11sam-3I 
Yngve Skjæveland0.95
Timelærer Samfunnsfag0.05
 
3INorsk5nor-3I 
Marit Semundseth1.00
 
3IPedagogikk25ped-3I 
Sonja Kibsgaard0.20
Timelærer Pedagogikk0.02
Marit Kanstad0.24
Hilde Merete Amundsen0.20
Tora Korsvold0.18
Åse Kristin Hungnes0.16
 
3ISum:56

3IKT

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerHenriette Jæger (1)
PraksisveilederMirjam Dahl Bergsland (1)
3IKTUndervisningLærerAnm.
3IKTFagStp.KodeKO
3IKTRLE0rle-3IKT 
Sturla Sagberg1.00
 
3IKTSamfunnsfag6sam-3ikt 
Anne Dagfrid Svendsen0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3IKTNorsk0nor-3ikt 
Marit Semundseth1.00
 
3IKTPedagogikk18ped-3ikt 
Marit Holm Hopperstad0.39
Mirjam Dahl Bergsland0.56
Marit Heldal0.03
Timelærer Pedagogikk0.03
 
3IKTFordypningsfag303kl-iktLL 
Svein Sando0.10
Jan Ketil Torgersen0.17
Mari Ann Letnes0.30
Henriette Jæger0.37
Moe0.07
 
3IKTSum:54

3OrgLed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Dagfrid Svendsen (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (1)
3OrgLedUndervisningLærerAnm.
3OrgLedFagStp.KodeKO
3OrgLedRLE0rle-3org 
Sturla Sagberg1.00
Etikkseminar 
3OrgLedSamfunnsfag6sam-3org 
Anne Dagfrid Svendsen0.92
 
3OrgLedNorsk0nor-3Orgled 
Marit Semundseth1.00
 
3OrgLedPedagogikk18ped-3Orgl 
Marit Heldal0.03
Timelærer Pedagogikk0.03
Marit Pettersen0.56
Elisabeth Walsøe Lehn0.39
 
3OrgLedFordypningsfag303kl-OrgLed 
Kari Hoås Moen0.17
Anne Dagfrid Svendsen0.30
Elsa Fjeldavli0.07
Yngve Skjæveland0.28
Timelærer Samfunnsfag0.18
 
3OrgLedSum:54

3SmåPed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Kanstad (1)
PraksisveilederMarit Kanstad (1)
3SmåPedUndervisningLærerAnm.
3SmåPedFagStp.KodeKO
3SmåPedRLE0rle-3SmåPed 
Sturla Sagberg1.00
Etikkseminar 
3SmåPedSamfunnsfag6sam-3SmåPed 
Elsa Fjeldavli0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3SmåPedNorsk0nor-3Småped 
Marit Semundseth1.00
 
3SmåPedPedagogikk18ped-3SmåPed 
Marit Kanstad0.31
Marit Heldal0.03
Åse Kristin Hungnes0.39
Timelærer Pedagogikk0.03
Monica Bjerklund0.25
 
3SmåPedFordypningsfag303kl-SmåPed 
Anne Berg0.10
Marit Kanstad0.28
Bodil Moerland0.22
Morten Sæther0.10
Ingrid Bjørkøy0.10
Timelærer Pedagogikk0.20
 
3SmåPedSum:54

4G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerPer Tore Granrusten (1.2)
4GUndervisningLærerAnm.
4GFagStp.KodeKO
4GPedagogikk12ped-4G 
Jon Olaf Berg0.33
Mona Halsaunet Frønes0.58
Timelærer Pedagogikk0.08
 
4GFordypningsfag304G-fordyp 
Atle Krogstad0.25
Anne Hjønnevåg Nakken0.07
Timelærer Samfunnsfag0.10
Oliver Thiel0.18
 
4GSum:42

BBB

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMonica Seland (1.5)
BBBUndervisningLærerAnm.
BBBFagStp.KodeKO
BBBEmne på masternivå60Ma-FøP 
Jon Olaf Berg0.09
Vibeke Glaser0.10
Ole Fredrik Lillemyr0.10
Kari Hoås Moen0.12
Hilde Merete Amundsen0.10
Monica Seland0.15
Merete Moe0.02
Ingvild Åmot0.02
Timelærer Pedagogikk0.09
Tora Korsvold0.19
Anita Synnøve Hammer0.03
 
BBBSum:60

BHPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerEva Stai Brønstad (1.2)
BHPED1UndervisningLærerAnm.
BHPED1FagStp.KodeKO
BHPED1Emne på bachelornivå30Ba-bhp 
Trond Løge Hagen0.10
Anne Dagfrid Svendsen0.13
Morten Sæther0.10
Ingvild Olsen Olaussen0.10
Eva Stai Brønstad0.37
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.20
 
BHPED1Sum:30

Kompass1(4FS)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMirjam Dahl Bergsland (0.7)
Kompass1(4FS)UndervisningLærerAnm.
Kompass1(4FS)FagStp.KodeKO
Kompass1(4FS)Emne på bachelornivå15Ba-KOMPA 
Mirjam Dahl Bergsland0.73
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.19
Hanne Bæverfjord0.08
 
Kompass1(4FS)Sum:15

Kompass2(3)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerElisabeth Walsøe Lehn (0.7)
Kompass2(3)UndervisningLærerAnm.
Kompass2(3)FagStp.KodeKO
Kompass2(3)Emne på bachelornivå15Ba-KOMPA2 
Barbro Djupvik0.10
Elisabeth Walsøe Lehn0.80
Ingrid Marie Putz0.10
 
Kompass2(3)Sum:15

MAEST-H

OppgaveNavn (andel)
MAEST-HUndervisningLærerAnm.
MAEST-HFagStp.KodeKO
MAEST-HEmne på masternivå7.5Ma-Estdi1 
Børge Kristoffersen0.87
Timelærer Drama0.13
 
MAEST-HSum:7.5

MAEST-V

OppgaveNavn (andel)
MAEST-VUndervisningLærerAnm.
MAEST-VFagStp.KodeKO
MAEST-VEmne på masternivå7.5Ma-Estdi2 
Mari Ann Letnes0.20
Maria Øksnes0.67
Timelærer Pedagogikk0.13
 
MAEST-VSum:7.5

MEPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSturla Sagberg (1.1)
MEPEDUndervisningLærerAnm.
MEPEDFagStp.KodeKO
MEPEDEmne på bachelornivå30Ba-Menighped 
Asbjørn Hirsch0.23
Astri Ramsfjell0.18
Sturla Sagberg0.31
Sølvi Ann Fætten0.06
Grete Storbæk Eriksen0.11
Timelærer RLE0.06
Anita Synnøve Hammer0.05
 
MEPEDSum:30

MEUTD

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (0.5)
MEUTDUndervisningLærerAnm.
MEUTDFagStp.KodeKO
MEUTDEmne på bachelornivå15Ba-Mentor 
Børge Kristoffersen0.50
Ranveig Lorentzen0.50
 
MEUTDSum:15

NECEC1-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (3/10)
NECEC1-HUndervisningLærerAnm.
NECEC1-HFagStp.KodeKO
NECEC1-HDrama1dram-NKTP 
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
NECEC1-HKunst og håndverk1form-UTEC 
Moe1.00
 
NECEC1-HMusikk1mus-NKTP 
Hanne Bæverfjord1.00
 
NECEC1-HNaturfag m miljølære1nam-UTEC 
Sølvi Wehn1.00
 
NECEC1-HFysisk aktivitet og helse1fys-UTEC 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-HRLE0.5rle-UTEC 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-HSamfunnsfag1sam-UTEC 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-HNorsk1.5nor-UTEC 
Atle Krogstad1.00
 
NECEC1-HPedagogikk2ped-UTEC 
Arve Gunnestad0.50
Hilde Merete Amundsen0.50
Tidligere NKTP, som igjen tidligere het CC 
NECEC1-HSum:10

PVPRA

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjersti Nissen (0.9)
PVPRAUndervisningLærerAnm.
PVPRAFagStp.KodeKO
PVPRAEmne på bachelornivå15Ba-Veilpralær 
Sølvi Helene Hessen Schei0.20
Kjersti Nissen0.30
Kari Nergaard0.27
Timelærer Timelærer0.12
Timelærer Pedagogikk0.12
 
PVPRASum:15

PVPRA-2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Nergaard (0.9)
PVPRA-2UndervisningLærerAnm.
PVPRA-2FagStp.KodeKO
PVPRA-2Emne på bachelornivå15Ba-Veilpralær-2 
Sølvi Helene Hessen Schei0.20
Kjersti Nissen0.17
Kari Nergaard0.40
Timelærer Timelærer0.12
Timelærer Pedagogikk0.12
 
PVPRA-2Sum:15

REAL

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerHjørdis Krosshøl Bakke (1)
REALUndervisningLærerAnm.
REALFagStp.KodeKO
REALEmne på bachelornivå30Ba-real 
Hjørdis Krosshøl Bakke0.33
Anne Hjønnevåg Nakken0.37
Sølvi Wehn0.17
Oliver Thiel0.13
 
REALSum:30

SPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBodil Moerland (1.2)
SPED1UndervisningLærerAnm.
SPED1FagStp.KodeKO
SPED1Emne på masternivå30Ma-Spesped1 
Anne Berg0.03
Arve Gunnestad0.10
Else Johansen Lyngseth0.23
Bodil Moerland0.23
Berit Groven0.20
Timelærer Pedagogikk0.10
Monica Bjerklund0.10
 
SPED1Sum:30

SPED1D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerElse Johansen Lyngseth (1.2)
SPED1DUndervisningLærerAnm.
SPED1DFagStp.KodeKO
SPED1DEmne på masternivå30Ma-Spesped1-delt 
Anne Berg0.03
Arve Gunnestad0.10
Else Johansen Lyngseth0.25
Bodil Moerland0.15
Berit Groven0.19
Timelærer Pedagogikk0.06
Monica Bjerklund0.15
Marit Pettersen0.07
 
SPED1DSum:30

SPED2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBerit Groven (1.2)
SPED2UndervisningLærerAnm.
SPED2FagStp.KodeKO
SPED2Emne på masternivå30Ma-Spesped2 
Anne Berg0.03
Arve Gunnestad0.10
Else Johansen Lyngseth0.20
Bodil Moerland0.10
Berit Groven0.23
Timelærer Pedagogikk0.13
Monica Bjerklund0.20
 
SPED2Sum:30

STYRER-B14

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Hoås Moen (2.45)
Sissel Mørreaunet (1.2)
STYRER-B14UndervisningLærerAnm.
STYRER-B14FagStp.KodeKO
STYRER-B14Emne på masternivå20Ma-styrerutd 
Per Tore Granrusten0.23
Vibeke Glaser0.03
Børge Kristoffersen0.28
Kari Johanne Kvistad0.07
Ole Fredrik Lillemyr0.03
Kari Hoås Moen0.37
Sissel Mørreaunet0.30
Monica Seland0.03
Kari Emilsen0.01
Kjersti Nissen0.23
Yngve Skjæveland0.23
Kjell Åge Gotvassli0.39
 
STYRER-B14Sum:20

VEPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1)
VEPEDUndervisningLærerAnm.
VEPEDFagStp.KodeKO
VEPEDEmne på masternivå30Ma-pedveil 
Vibeke Glaser0.15
Børge Kristoffersen0.13
Kari Johanne Kvistad0.13
Sissel Mørreaunet0.17
Sturla Sagberg0.03
Sølvi Helene Hessen Schei0.13
Kjersti Nissen0.15
Timelærer Pedagogikk0.10
 
VEPEDSum:30