Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2012-13

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Klassevis

1A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Schram (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1.13)
KontaktlærereMarianne Schram (2)
Irene Haslund (2)
Vigdis Dagsdatter Øien (2)
1AUndervisningLærerAnm.
1AFagStp.KodeKO
1ADrama10dram-1A 
Lise Hovik0.01
Barbro Djupvik0.98
 
1AKunst og håndverk10form-1A 
Marit Hofstad0.76
Vigdis Dagsdatter Øien0.24
 
1AMusikk10mus-1A 
Grete Storbæk Eriksen0.80
Timelærer Musikk0.20
 
1AFysisk aktivitet og helse11fys-1A 
Yngve Sommervoll1.00
 
1ARLE11rle-1A 
Irene Haslund1.00
  Dette er bare antall timer, samordning mtp tema er ikke i boks.
1APedagogikk13ped-1A 
Marianne Schram0.54
Gro Anita Kamsvåg0.46
 
1ASum:65

1B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerNina Scott Frisch (1)
PraksisveilederÅse Kristin Hungnes (1.13)
KontaktlærereAnne Berg (3)
Åse Kristin Hungnes (2)
Irene Haslund (1)
1BUndervisningLærerAnm.
1BFagStp.KodeKO
1BDrama10dram-1B 
Lise Hovik0.01
Anita Synnøve Hammer0.56
Hanne Haugli Sandnes0.42
 
1BKunst og håndverk10form-1B 
Nina Scott Frisch1.00
 
1BMusikk10mus-1B 
Grete Daling1.00
 
1BFysisk aktivitet og helse11fys-1B 
Anne Berg1.00
 
1BRLE11rle-1B 
Irene Haslund1.00
  Dette er bare antall timer, samordning mtp tema er ikke i boks.
1BPedagogikk13ped-1B 
Åse Kristin Hungnes0.50
Trine Telnes0.50
 
1BSum:65

1C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOle Johan Sando (1)
PraksisveilederGunn Irene Heggvold (0.9)
Ingeborg Karina Berg (0.23)
KontaktlærereGunn Irene Heggvold (1)
Åse Kristin Hungnes (1)
Ole Johan Sando (1)
Vigdis Dagsdatter Øien (2)
Ingeborg Karina Berg (1)
1CUndervisningLærerAnm.
1CFagStp.KodeKO
1CDrama10dram-1C 
Lise Hovik0.01
Børge Kristoffersen0.95
Hanne Haugli Sandnes0.04
 
1CKunst og håndverk10form-1C 
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1CMusikk10mus-1C 
Grete Storbæk Eriksen0.80
Timelærer Musikk0.20
 
1CFysisk aktivitet og helse11fys-1C 
Ole Johan Sando1.00
 
1CRLE11rle-1C 
Irene Haslund1.00
  Dette er bare antall timer, samordning mtp tema er ikke i boks.
1CPedagogikk13ped-1C 
Gunn Irene Heggvold0.20
Åse Kristin Hungnes0.50
Ingeborg Karina Berg0.30
 
1CSum:65

1D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hofstad (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (0.565)
Elisabeth Walsøe Lehn (0.565)
KontaktlærereAsbjørn Hirsch (1)
Marit Hofstad (1)
Ingrid Bjørkøy (1)
Elisabeth Walsøe Lehn (1)
Silje Solli Andreassen (2)
1DUndervisningLærerAnm.
1DFagStp.KodeKO
1DDrama10dram-1D 
Lise Hovik0.01
Hanne Haugli Sandnes0.98
 
1DKunst og håndverk10form-1D 
Marit Hofstad1.00
 
1DMusikk10mus-1D 
Hanne Bæverfjord1.00
 
1DFysisk aktivitet og helse11fys-1D 
Silje Solli Andreassen1.00
 
1DRLE11rle-1D 
Asbjørn Hirsch1.00
  Dette er bare antall timer, samordning mtp tema er ikke i boks.
1DPedagogikk13ped-1D 
Ingrid Bjørkøy0.50
Elisabeth Walsøe Lehn0.50
 
1DSum:65

1E(linje)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGrete Storbæk Eriksen (1)
PraksisveilederTrine Telnes (1)
KontaktlærereEllen Holst Buaas (2)
Guro Strømsøe (1)
Grete Storbæk Eriksen (3)
1E(linje)UndervisningLærerAnm.
1E(linje)FagStp.KodeKO
1E(linje)Drama10dram-1E 
Lise Hovik0.01
Guro Strømsøe0.98
 
1E(linje)Kunst og håndverk10form-1E 
Marit Hofstad1.00
 
1E(linje)Musikk10mus-1E 
Elin Angelo0.50
Grete Storbæk Eriksen0.50
 
1E(linje)Fysisk aktivitet og helse0fys-1E 
Silje Solli Andreassen1.00
 
1E(linje)Norsk15nor-1E 
Astri Ramsfjell0.27
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.33
Ingvild Kristin Alfheim0.40
 
1E(linje)Pedagogikk15ped-1E 
Ellen Holst Buaas0.57
Trine Telnes0.43
 
1E(linje)Sum:60

1F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Heldal (1)
PraksisveilederMarit Heldal (1.24)
KontaktlærereRune Storli (3)
Gunn Irene Heggvold (1)
Marit Heldal (1)
Jørgen Moe (1)
Ingeborg Karina Berg (1)
1FUndervisningLærerAnm.
1FFagStp.KodeKO
1FDrama4dram-1F 
Morten Sæther1.00
 
1FKunst og håndverk6form-1F 
Jørgen Moe1.00
 
1FMusikk4mus-1F 
Morten Sæther1.00
 
1FNaturfag m miljølære14nam-1F 
Rolv Lundheim1.00
 
1FFysisk aktivitet og helse14fys-1F 
Rune Storli0.66
Silje Solli Andreassen0.34
 
1FPedagogikk18ped-1F 
Gunn Irene Heggvold0.21
Marit Heldal0.50
Ingeborg Karina Berg0.29
 
1FSum:60

1G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerIngrid Bjørkøy (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (0.93)
Trine Telnes (0.31)
1GUndervisningLærerAnm.
1GFagStp.KodeKO
1GDrama6dram-1G 
Guro Strømsøe1.00
 
1GKunst og håndverk6form-1G 
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1GMusikk6mus-1G 
Grete Storbæk Eriksen0.50
Hanne Bæverfjord0.50
 
1GNaturfag m miljølære8nam-1G 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1GFysisk aktivitet og helse11fys-1G 
Rune Storli0.04
Ole Johan Sando0.58
Silje Solli Andreassen0.38
 
1GPedagogikk11ped-1G 
Ingrid Bjørkøy0.68
Trine Telnes0.32
 
1GSum:48

1H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMona Halsaunet Frønes (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1.13)
KontaktlærereBjørg Svinsholt (1)
Sølvi Ann Fætten (1)
Mona Halsaunet Frønes (2)
Yngve Sommervoll (2)
1HUndervisningLærerAnm.
1HFagStp.KodeKO
1HDrama10dram-1H 
Lise Hovik0.01
Guro Strømsøe0.98
 
1HKunst og håndverk10form-1H 
Bjørg Svinsholt1.00
 
1HMusikk10mus-1H 
Marte Lovise Elnan Aune1.00
 
1HFysisk aktivitet og helse11fys-1H 
Yngve Sommervoll1.00
 
1HRLE11rle-1H 
Sølvi Ann Fætten1.00
  Dette er bare antall timer, samordning mtp tema er ikke i boks.
1HPedagogikk13ped-1H 
Mona Halsaunet Frønes0.54
Gro Anita Kamsvåg0.46
 
1HSum:65

1I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerCecilie Dyrkorn Fodstad (1)
PraksisveilederMarit Kanstad (1)
KontaktlærereMarit Kanstad (3)
Cecilie Dyrkorn Fodstad (3)
1IUndervisningLærerAnm.
1IFagStp.KodeKO
1IDrama5dram-1I 
Lise Hovik0.03
Hanne Haugli Sandnes0.97
 
1IMusikk6mus-1I 
Hanne Bæverfjord1.00
 
1INaturfag m miljølære7.5nam-1I 
Sophie Marty Munkejord 1.00
 
1IFysisk aktivitet og helse7.5fys-1I 
Anne Berg1.00
 
1IRLE7rle-1I 
Marit Hallset Svare1.00
 
1ISamfunnsfag7sam-1I 
Elsa Fjeldavli1.00
 
1INorsk9nor-1I 
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1IPedagogikk14ped-1I 
Marit Kanstad0.64
Hilde Merete Amundsen0.36
 
1ISum:63

1M

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerElisabeth Walsøe Lehn (1)
PraksisveilederElisabeth Walsøe Lehn (1)
1MUndervisningLærerAnm.
1MFagStp.KodeKO
1MDrama6dram-1M 
Hanne Haugli Sandnes1.00
 
1MKunst og håndverk6form-1M 
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1MMusikk6mus-1M 
Hanne Bæverfjord1.00
 
1MNaturfag m miljølære8nam-1M 
Sophie Marty Munkejord 1.00
 
1MFysisk aktivitet og helse11fys-1M 
Yngve Sommervoll1.00
 
1MPedagogikk11ped-1M 
Trine Telnes0.32
Elisabeth Walsøe Lehn0.68
 
1MSum:48

2A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjell Arvid Furuset (1)
PraksisveilederMarianne Schram (0.93)
2AUndervisningLærerAnm.
2AFagStp.KodeKO
2AMatematikk10mat-2A 
Anne Hjønnevåg Nakken0.20
Beate Nergård0.10
Oliver Thiel0.70
 
2ANaturfag m miljølære14nam-2A 
Siri-Christine Seehuus 1.00
  For alle andreklasser, FLUHO: Viderefør slik det var i fjor.
2ASamfunnsfag8sam-2A 
Anne Dagfrid Svendsen1.00
 
2ANorsk15nor-2A 
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
2APedagogikk14ped-2A 
Else Johansen Lyngseth0.04
Marit Holm Hopperstad0.43
Marianne Schram0.54
 
2ASum:61

2B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGjertrud Stordal (1)
PraksisveilederKjersti Nissen (0.89)
2BUndervisningLærerAnm.
2BFagStp.KodeKO
2BMatematikk10mat-2B 
Anne Hjønnevåg Nakken0.20
Beate Nergård0.10
Oliver Thiel0.70
 
2BNaturfag m miljølære14nam-2B 
Camilla Kalvatn Egset0.32
Siri-Christine Seehuus 0.68
 
2BSamfunnsfag8sam-2B 
Gjertrud Stordal1.00
 
2BNorsk15nor-2B 
Ingvild Kristin Alfheim1.00
 
2BPedagogikk14ped-2B 
Vibeke Glaser0.54
Else Johansen Lyngseth0.04
Kjersti Nissen0.43
 
2BSum:61

2C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Holm Hopperstad (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (0.93)
2CUndervisningLærerAnm.
2CFagStp.KodeKO
2CMatematikk10mat-2C 
Anne Hjønnevåg Nakken0.20
Beate Nergård0.10
Oliver Thiel0.70
 
2CNaturfag m miljølære14nam-2C 
Siri-Christine Seehuus 1.00
 
2CSamfunnsfag8sam-2C 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2CNorsk15nor-2C 
Atle Krogstad0.27
Ingvild Kristin Alfheim0.73
 
2CPedagogikk14ped-2C 
Else Johansen Lyngseth0.04
Marit Holm Hopperstad0.61
Mona Halsaunet Frønes0.36
 
2CSum:61

2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Nergaard (1)
PraksisveilederKari Nergaard (0.93)
2DUndervisningLærerAnm.
2DFagStp.KodeKO
2DMatematikk10mat-2D 
Anne Hjønnevåg Nakken0.20
Beate Nergård0.10
Oliver Thiel0.70
 
2DNaturfag m miljølære14nam-2D 
Siri-Christine Seehuus 1.00
 
2DSamfunnsfag8sam-2D 
Gjertrud Stordal0.86
Tora Landrø0.14
 
2DNorsk15nor-2D 
Marit Semundseth1.00
 
2DPedagogikk14ped-2D 
Else Johansen Lyngseth0.04
Kari Nergaard0.43
Gro Anita Kamsvåg0.54
 
2DSum:61

2E (linje)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerEva Stai Brønstad (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (0.85)
2E (linje)UndervisningLærerAnm.
2E (linje)FagStp.KodeKO
2E (linje)Drama8dram-2E 
15.00
Lise Hovik0.02
Barbro Djupvik0.98
 
2E (linje)Kunst og håndverk8form-2E 
Jørgen Moe0.18
Vigdis Dagsdatter Øien0.82
 
2E (linje)Musikk8mus-2E 
Elin Angelo0.25
Hanne Bæverfjord0.75
 
2E (linje)Matematikk10mat-2E 
Beate Nergård1.00
 
2E (linje)Naturfag m miljølære5nam-2E 
Sophie Marty Munkejord 1.00
 
2E (linje)Fysisk aktivitet og helse5fys-2E 
Kathrine Bjørgen1.00
 
2E (linje)Norsk0nor-2E 
Marit Semundseth1.00
 
2E (linje)Pedagogikk15ped-2E 
Mirjam Dahl Bergsland0.47
Eva Stai Brønstad0.53
 
2E (linje)Sum:59

2F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRune Storli (1)
PraksisveilederEllen Holst Buaas (0.87)
2FUndervisningLærerAnm.
2FFagStp.KodeKO
2FMatematikk10mat-2F 
Beate Nergård1.00
 
2FNaturfag m miljølære10nam-2F 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
2FFysisk aktivitet og helse7fys-2F 
Rune Storli1.00
 
2FSamfunnsfag6sam-2F 
Kari Emilsen1.00
 
2FNorsk15nor-2F 
Atle Krogstad1.00
 
2FPedagogikk12ped-2F 
Ellen Holst Buaas0.67
Marit Heldal0.33
 
2FSum:60

2G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1.2)
PraksisveilederJon Olaf Berg (0.63)
Sissel Mørreaunet (0.63)
2GUndervisningLærerAnm.
2GFagStp.KodeKO
2GDrama4dram-2G 
Hanne Haugli Sandnes1.00
 
2GKunst og håndverk4form-2G 
Nina Scott Frisch1.00
 
2GMusikk4mus-2G 
Jan Ketil Torgersen1.00
 
2GMatematikk4mat-2G 
Beate Nergård1.00
 
2GNaturfag m miljølære6nam-2G 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2GRLE4rle-2G 
Svein Sando1.00
 
2GSamfunnsfag4sam-2G 
Anne Dagfrid Svendsen0.25
Elsa Fjeldavli0.50
Tora Landrø0.25
 
2GNorsk4nor-2G 
Marit Semundseth1.00
 
2GPedagogikk12ped-2G 
Jon Olaf Berg0.50
Sissel Mørreaunet0.50
 
2GSum:46

2H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Semundseth (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (0.9)
2HUndervisningLærerAnm.
2HFagStp.KodeKO
2HMatematikk10mat-2H 
Anne Hjønnevåg Nakken0.20
Beate Nergård0.10
Oliver Thiel0.70
 
2HNaturfag m miljølære14nam-2H 
Camilla Kalvatn Egset0.73
Sophie Marty Munkejord 0.27
 
2HSamfunnsfag8sam-2H 
Gjertrud Stordal0.75
Tora Landrø0.25
 
2HNorsk15nor-2H 
Marit Semundseth1.00
 
2HPedagogikk14ped-2H 
Else Johansen Lyngseth0.43
Marit Pettersen0.57
 
2HSum:61

2I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
PraksisveilederÅse Kristin Hungnes (0.9)
2IUndervisningLærerAnm.
2IFagStp.KodeKO
2IDrama3dram-2I 
Lise Hovik0.05
Hanne Haugli Sandnes0.95
 
2IKunst og håndverk9form-2I 
Bjørg Svinsholt0.89
Timelærer Forming0.11
 
2IMusikk3mus-2I 
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
2IMatematikk4mat-2I 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
2IRLE11rle-2I 
Marit Hallset Svare1.00
 
2ISamfunnsfag8sam-2I 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2INorsk12nor-2I 
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
2IPedagogikk12ped-2I 
Åse Kristin Hungnes0.33
Marianne Schram0.67
 
2ISum:62

3DraL

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBarbro Djupvik (1)
PraksisveilederMirjam Dahl Bergsland (0.58)
3DraLUndervisningLærerAnm.
3DraLFagStp.KodeKO
3DraLRLE0rle-3Dral 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
3DraLSamfunnsfag6sam-3dral 
Timelærer Samfunnsfag0.08
Tora Landrø0.92
 
3DraLNorsk0nor-3Dral 
Marit Semundseth1.00
 
3DraLPedagogikk18ped-3Dral 
Sonja Kibsgaard0.28
Mirjam Dahl Bergsland0.17
Marit Heldal0.03
Timelærer Pedagogikk0.03
Gro Anita Kamsvåg0.50
 
3DraLFordypningsfag303kl-DraL 
Guro Strømsøe0.27
Barbro Djupvik0.48
Anita Synnøve Hammer0.26
 
3DraLSum:54

3E

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJan Ketil Torgersen (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
3EUndervisningLærerAnm.
3EFagStp.KodeKO
3EDrama11dram-3E 
Lise Hovik0.01
Anita Synnøve Hammer0.30
Ellen Karoline Gjervan0.69
 
3EKunst og håndverk10form-3E 
Nina Scott Frisch1.00
 
3EMusikk10mus-3E 
Morten Sæther0.40
Jan Ketil Torgersen0.60
 
3ERLE10rle-3E 
Marit Hallset Svare0.32
Irene Haslund0.69
  Det må samordnet timer med Ped og Samf for gjennomføring av et arbeidskrav, en 4tøkt i uke4? til intro og en 4t økt til fremlegg uke 7
3ESamfunnsfag6sam-3E 
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3EPedagogikk15ped-3E 
Mirjam Dahl Bergsland0.43
Eva Stai Brønstad0.50
Marit Heldal0.03
Timelærer Pedagogikk0.03
 
3ESum:62

3F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
PraksisveilederIngeborg Karina Berg (1)
3FUndervisningLærerAnm.
3FFagStp.KodeKO
3FNaturfag m miljølære16nam-3F 
Kjell Arvid Furuset0.70
Rolv Lundheim0.30
 
3FFysisk aktivitet og helse19fys-3F 
Trond Løge Hagen0.48
Rune Storli0.38
Timelærer Fysisk fostring0.05
Silje Solli Andreassen0.08
 
3FRLE10rle-3F 
Sølvi Ann Fætten1.00
  Noen av u-timene høst skal gjøres om til veil-timer og samordnes med TLH til et prosjekt på Frøset over flere dager.
3FPedagogikk15ped-3F 
Gunn Irene Heggvold0.20
Marit Heldal0.50
Timelærer Pedagogikk0.03
Ingeborg Karina Berg0.26
 
3FSum:60

3FysFos

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOlav Bjarne Lysklett (1)
PraksisveilederKari Nergaard (1)
3FysFosUndervisningLærerAnm.
3FysFosFagStp.KodeKO
3FysFosRLE0rle-3Fys 
Sølvi Ann Fætten1.00
Etikkseminar 
3FysFosSamfunnsfag6sam-3FysFos 
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3FysFosNorsk0nor-3Fysfos 
Marit Semundseth1.00
 
3FysFosPedagogikk18ped-3FysFos 
Marit Heldal0.03
Kari Nergaard0.39
Timelærer Pedagogikk0.03
Gro Anita Kamsvåg0.56
 
3FysFosFordypningsfag303kl-FysFos 
Anne Berg0.31
Olav Bjarne Lysklett0.39
Kathrine Bjørgen0.30
 
3FysFosSum:54

3G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerPer Tore Granrusten (1)
PraksisveilederIngeborg Karina Berg (0.885)
3GUndervisningLærerAnm.
3GFagStp.KodeKO
3GMatematikk6mat-3G 
Beate Nergård1.00
 
3GRLE7rle-3G 
Irene Haslund1.00
 
3GSamfunnsfag10sam-3G 
Per Tore Granrusten1.00
 
3GNorsk11nor-3G 
Atle Krogstad1.00
 
3GPedagogikk10ped-3G 
Jon Olaf Berg0.50
Ingrid Bjørkøy0.17
Ingeborg Karina Berg0.33
 
3GSum:44

3I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSonja Kibsgaard (1)
PraksisveilederSonja Kibsgaard (1)
3IUndervisningLærerAnm.
3IFagStp.KodeKO
3IMatematikk6mat-3I 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
3IRLE9rle-3I 
Sturla Sagberg1.00
 
3ISamfunnsfag11sam-3I 
Elsa Fjeldavli0.95
Timelærer Samfunnsfag0.05
 
3INorsk5nor-3I 
Marit Semundseth1.00
 
3IPedagogikk23ped-3I 
Marit Kanstad0.35
Sonja Kibsgaard0.43
Merete Moe0.02
Timelærer Pedagogikk0.02
Tora Korsvold0.17
 
3ISum:54

3IKT

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJørgen Moe (1)
PraksisveilederMerete Moe (1)
3IKTUndervisningLærerAnm.
3IKTFagStp.KodeKO
3IKTRLE0rle-3IKT 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
3IKTSamfunnsfag6sam-3ikt 
Anne Dagfrid Svendsen0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3IKTNorsk0nor-3ikt 
Marit Semundseth1.00
 
3IKTPedagogikk18ped-3ikt 
Marit Holm Hopperstad0.39
Merete Moe0.31
Timelærer Pedagogikk0.03
Gro Anita Kamsvåg0.28
 
3IKTFordypningsfag303kl-iktLL 
Svein Sando0.05
Jan Ketil Torgersen0.27
Elin Angelo0.10
Mari Ann Letnes0.22
Jørgen Moe0.37
 
3IKTSum:54

3K

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSølvi Ann Fætten (2.3)
PraksisveilederSølvi Ann Fætten (1)
3KUndervisningLærerAnm.
3KFagStp.KodeKO
3KMatematikk5mat-3K 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
3KRLE2rle-3K 
Sølvi Ann Fætten1.00
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
3KSamfunnsfag5sam-3K 
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
3KNorsk7nor-3K 
Astri Ramsfjell1.00
Studiepoeng følger fagplanen. Hvis DMMH bare undervisninger i deler av faget, angis det på vanlig måte med andel for hver av lærerne. 
3KPedagogikk29ped-3K 
Ellen Holst Buaas0.43
Sølvi Ann Fætten0.07
La studiepoengene følge fagplanen, og juster med andel i forhold til hvor mange av disse DMMH skal stå for. 
3KSum:48

3OrgLed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Dagfrid Svendsen (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (1)
3OrgLedUndervisningLærerAnm.
3OrgLedFagStp.KodeKO
3OrgLedRLE0rle-3org 
Sølvi Ann Fætten1.00
Etikkseminar 
3OrgLedSamfunnsfag6sam-3org 
Anne Dagfrid Svendsen0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3OrgLedNorsk0nor-3Orgled 
Marit Semundseth1.00
 
3OrgLedPedagogikk18ped-3Orgl 
Merete Moe0.36
Timelærer Pedagogikk0.03
Marit Pettersen0.33
Mette Nygård0.28
 
3OrgLedFordypningsfag303kl-OrgLed 
Per Tore Granrusten0.07
Anne Dagfrid Svendsen0.30
Elsa Fjeldavli0.17
Yngve Skjæveland0.10
Timelærer Samfunnsfag0.18
Tora Landrø0.18
 
3OrgLedSum:54

3SmåPed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Kanstad (1)
PraksisveilederBodil Moerland (1)
3SmåPedUndervisningLærerAnm.
3SmåPedFagStp.KodeKO
3SmåPedRLE0rle-3SmåPed 
Sølvi Ann Fætten1.00
Etikkseminar 
3SmåPedSamfunnsfag6sam-3SmåPed 
Elsa Fjeldavli0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3SmåPedNorsk0nor-3Småped 
Marit Semundseth1.00
 
3SmåPedPedagogikk18ped-3SmåPed 
Marit Kanstad0.42
Marit Heldal0.03
Timelærer Pedagogikk0.03
Monica Bjerklund0.31
Bodil Moerland0.11
Ingrid Bjørkøy0.11
 
3SmåPedFordypningsfag303kl-SmåPed 
Anne Berg0.10
Marit Kanstad0.17
Bodil Moerland0.22
Morten Sæther0.10
Barbro Djupvik0.10
Ingrid Bjørkøy0.05
Anne Synnøve Brenne0.13
Mette Nygård0.13
 
3SmåPedSum:54

BBB

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMonica Seland (0.5)
Tora Korsvold (0.5)
BBBUndervisningLærerAnm.
BBBFagStp.KodeKO
BBBEmne på masternivå60Ma-FøP 
Jon Olaf Berg0.08
Vibeke Glaser0.10
Kari Hoås Moen0.06
Sissel Mørreaunet0.01
Ellen Beate Hansen Sandseter0.01
Hilde Merete Amundsen0.10
Monica Seland0.22
Mari Ann Letnes0.01
Merete Moe0.01
Timelærer Pedagogikk0.10
Tora Korsvold0.26
Anita Synnøve Hammer0.04
 
BBBSum:60

BHPE2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrine Telnes (1)
BHPE2UndervisningLærerAnm.
BHPE2FagStp.KodeKO
BHPE2Emne på bachelornivå30Ba-småped 
Anne Berg0.10
Marit Hofstad0.10
Marit Kanstad0.17
Bodil Moerland0.10
Morten Sæther0.10
Ingrid Bjørkøy0.07
Anita Synnøve Hammer0.10
Mette Nygård0.17
Trine Telnes0.10
 
BHPE2Sum:30

FHM

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOlav Bjarne Lysklett (0.5)
Ellen Beate Hansen Sandseter (0.5)
FHMUndervisningLærerAnm.
FHMFagStp.KodeKO
FHMEmne på masternivå30Ma-FHM 
Anne Berg0.02
Trond Løge Hagen0.08
Atle Krogstad0.03
Olav Bjarne Lysklett0.12
Ellen Beate Hansen Sandseter0.10
Rune Storli0.10
Kathrine Bjørgen0.12
Monica Seland0.03
Timelærer Fysisk fostring0.40
 
FHMSum:30

Kompass2(3)

OppgaveNavn (andel)
Kompass2(3)UndervisningLærerAnm.
Kompass2(3)FagStp.KodeKO
Kompass2(3)Emne på bachelornivå15Ba-KOMPA2 
 
Kompass2(3)Sum:15

MAEST-H

OppgaveNavn (andel)
MAEST-HUndervisningLærerAnm.
MAEST-HFagStp.KodeKO
MAEST-HEmne på masternivå7.5Ma-Estdi1 
Børge Kristoffersen0.87
Anita Synnøve Hammer0.13
 
MAEST-HSum:7.5

MAEST-V

OppgaveNavn (andel)
MAEST-VUndervisningLærerAnm.
MAEST-VFagStp.KodeKO
MAEST-VEmne på masternivå7.5Ma-Estdi2 
Mari Ann Letnes0.20
Timelærer Pedagogikk0.13
Anita Synnøve Hammer0.67
 
MAEST-VSum:7.5

MEPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAsbjørn Hirsch (1)
MEPEDUndervisningLærerAnm.
MEPEDFagStp.KodeKO
MEPEDEmne på bachelornivå30Ba-Menighped 
Asbjørn Hirsch0.27
Svein Sando0.10
Astri Ramsfjell0.14
Sturla Sagberg0.17
Sølvi Ann Fætten0.04
Grete Storbæk Eriksen0.04
Timelærer RLE0.17
Anita Synnøve Hammer0.08
 
MEPEDSum:30

MEUTD

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (0.5)
MEUTDUndervisningLærerAnm.
MEUTDFagStp.KodeKO
MEUTDEmne på bachelornivå15Ba-Mentor 
Børge Kristoffersen0.50
Ranveig Lorentzen0.50
 
MEUTDSum:15

NECEC1-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (3/10)
NECEC1-HUndervisningLærerAnm.
NECEC1-HFagStp.KodeKO
NECEC1-HDrama1dram-NECEC-H 
Guro Strømsøe1.00
 
NECEC1-HKunst og håndverk1form-NECEC-H 
Jørgen Moe1.00
 
NECEC1-HMusikk1mus-NECEC-H 
Hanne Bæverfjord1.00
 
NECEC1-HNaturfag m miljølære1nam-NECEC-H 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
NECEC1-HFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-H 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-HRLE0.5rle-NECEC-H 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-HSamfunnsfag1sam-NECEC-H 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-HNorsk1.5nor-NECEC-H 
Atle Krogstad1.00
 
NECEC1-HPedagogikk2ped-NECEC-H 
Arve Gunnestad0.50
Hilde Merete Amundsen0.50
Tidligere NKTP, som igjen tidligere het CC 
NECEC1-HSum:10

NECEC1-V

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (3/10)
NECEC1-VUndervisningLærerAnm.
NECEC1-VFagStp.KodeKO
NECEC1-VDrama1dram-NECEC-V 
Guro Strømsøe1.00
 
NECEC1-VKunst og håndverk1form-NECEC-V 
1.00
 
NECEC1-VMusikk1mus-NECEC-V 
Hanne Bæverfjord1.00
 
NECEC1-VNaturfag m miljølære1nam-NECEC-V 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
NECEC1-VFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-V 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-VRLE0.5rle-NECEC-V 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-VSamfunnsfag1sam-NECEC-V 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-VNorsk1.5nor-NECEC-V 
Atle Krogstad1.00
 
NECEC1-VPedagogikk2ped-NECEC-V 
Arve Gunnestad0.50
Hilde Merete Amundsen0.50
 
NECEC1-VSum:10

PVPRA

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjersti Nissen (1)
PVPRAUndervisningLærerAnm.
PVPRAFagStp.KodeKO
PVPRAEmne på bachelornivå15Ba-Veilpralær 
Sølvi Helene Hessen Schei0.31
Kjersti Nissen0.32
Kari Nergaard0.27
Timelærer Timelærer0.15
Timelærer Pedagogikk0.12
 
PVPRASum:15

REAL

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Hjønnevåg Nakken (1)
REALUndervisningLærerAnm.
REALFagStp.KodeKO
REALEmne på bachelornivå30Ba-real 
Hjørdis Krosshøl Bakke0.35
Rolv Lundheim0.15
Anne Hjønnevåg Nakken0.27
Beate Nergård0.07
Oliver Thiel0.17
 
REALSum:30

SPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBodil Moerland (0.5)
Marit Pettersen (0.5)
SPED1UndervisningLærerAnm.
SPED1FagStp.KodeKO
SPED1Emne på masternivå30Ma-Spesped1 
Anne Berg0.03
Arve Gunnestad0.07
Else Johansen Lyngseth0.17
Bodil Moerland0.23
Berit Groven0.10
Timelærer Pedagogikk0.07
Monica Bjerklund0.17
Marit Pettersen0.17
 
SPED1Sum:30

SPED2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBodil Moerland (0.5)
Marit Pettersen (0.5)
SPED2UndervisningLærerAnm.
SPED2FagStp.KodeKO
SPED2Emne på masternivå30Ma-Spesped2 
Arve Gunnestad0.10
Else Johansen Lyngseth0.13
Bodil Moerland0.20
Morten Sæther0.03
Berit Groven0.13
Timelærer Pedagogikk0.10
Monica Bjerklund0.20
Marit Pettersen0.10
 
SPED2Sum:30

SPED2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerElse Johansen Lyngseth (0.5)
Monica Bjerklund (0.5)
SPED2DUndervisningLærerAnm.
SPED2DFagStp.KodeKO
SPED2DEmne på masternivå30Ma-Spesped2-delt 
Arve Gunnestad0.10
Else Johansen Lyngseth0.17
Bodil Moerland0.20
Morten Sæther0.03
Berit Groven0.10
Timelærer Pedagogikk0.13
Monica Bjerklund0.23
Marit Pettersen0.07
 
SPED2DSum:30

STYRER-B14

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1.5)
STYRER-B14UndervisningLærerAnm.
STYRER-B14FagStp.KodeKO
STYRER-B14Emne på masternivå20Ma-styrerutd 
Per Tore Granrusten0.27
Børge Kristoffersen0.27
Kari Johanne Kvistad0.05
Kari Hoås Moen0.91
Sissel Mørreaunet0.35
Sølvi Helene Hessen Schei0.02
Monica Seland0.05
Kjersti Nissen0.27
Yngve Skjæveland0.27
Kjell Åge Gotvassli0.47
 
STYRER-B14Sum:20