Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2013-14

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Klassevis

1A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (1)
PraksisveilederRanveig Lorentzen (1)
1AUndervisningLærerAnm.
1AFagStp.KodeKO
1ADrama9dram-1Akkk
Lise Hovik0.01
Anita Synnøve Hammer0.51
Hanne Wiseth0.42
 
1AKunst og håndverk9form-1Akkk
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1AMusikk9mus-1Akkk
Odd Erik Stendahl1.00
 
1ANaturfag m miljølære3nam-1Abull
Kjell Arvid Furuset1.00
  Vi trenger ei økt på tre timer før praksis, ei økt på tre timer i praksisperioden og ei økt på tre timer før vårturen. På våren skal vi på tur (5 timer) med klassen til fjæra og se på vårblomster etc. Denne turen må være uti mai. Så seint som mulig. Denne turen gjelder alle Bluho 1. klasser. Det blir med to lærere på hver tur slik at vi ikke kan ta dem på samme dag.
1AFysisk aktivitet og helse3fys-1Abull
Anne Berg0.18
Rune Storli0.28
Ole Johan Sando0.44
Timelærer Fysisk fostring0.09
  Det er behov for gymsal p� �kt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de �vrige 4-utimer.
1ARLE3rle-1Abull
Asbjørn Hirsch1.00
 
1ANorsk3nor-1A-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1ANorsk3nor-1A-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1APedagogikk15ped-1A-bubull
Jon Olaf Berg0.02
Ranveig Lorentzen0.50
Gunn Anita Søraunet0.48
 
1APedagogikk3ped-1A-kkkkk
Ranveig Lorentzen0.50
Gunn Anita Søraunet0.50
 
1ASum:60

1B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerVigdis Dagsdatter Øien (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1)
1BUndervisningLærerAnm.
1BFagStp.KodeKO
1BDrama9dram-1Bkkk
Lise Hovik0.01
Lene Helland Rønningen0.98
 
1BKunst og håndverk9form-1Bkkk
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1BMusikk9mus-1Bkkk
Hanne Bæverfjord1.00
 
1BNaturfag m miljølære3nam-1Bbull
Rolv Lundheim1.00
  Vi trenger ei økt på tre timer før praksis, ei økt på tre timer i praksisperioden og ei økt på tre timer før vårturen. På våren skal vi på tur (5 timer) med klassen til fjæra og se på vårblomster etc. Denne turen må være uti mai. Så seint som mulig. Denne turen gjelder alle Bluho 1. klasser. Det blir med to lærere på hver tur slik at vi ikke kan ta dem på samme dag.
1BFysisk aktivitet og helse3fys-1Bbull
Ole Johan Sando0.50
Timelærer Fysisk fostring0.50
  Det er behov for gymsal på økt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de øvrige 4-utimer.
1BRLE3rle-1Bbull
Asbjørn Hirsch1.00
 
1BNorsk3nor-1B-bubull
Astri Ramsfjell1.00
 
1BNorsk3nor-1B-kkkkk
Astri Ramsfjell1.00
 
1BPedagogikk15ped-1B-bubull
Jon Olaf Berg0.02
Marianne Schram0.50
Karianne Franck0.49
 
1BPedagogikk3ped-1B-kkkkk
Marianne Schram0.50
Karianne Franck0.50
 
1BSum:60

1C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMona Halsaunet Frønes (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1)
1CUndervisningLærerAnm.
1CFagStp.KodeKO
1CDrama9dram-1Ckkk
Lise Hovik0.01
Børge Kristoffersen0.65
Guro Strømsøe0.33
 
1CKunst og håndverk9form-1Ckkk
Marit Hofstad0.85
Jørgen Moe0.15
 
1CMusikk9mus-1Ckkk
Jan Ketil Torgersen0.20
Odd Erik Stendahl0.80
 
1CNaturfag m miljølære3nam-1Cbull
Kjell Arvid Furuset1.00
  Vi trenger ei økt på tre timer før praksis, ei økt på tre timer i praksisperioden og ei økt på tre timer før vårturen. På våren skal vi på tur (5 timer) med klassen til fjæra og se på vårblomster etc. Denne turen må være uti mai. Så seint som mulig. Denne turen gjelder alle Bluho 1. klasser. Det blir med to lærere på hver tur slik at vi ikke kan ta dem på samme dag.
1CFysisk aktivitet og helse3fys-1Cbull
Ole Johan Sando0.50
Timelærer Fysisk fostring0.50
  Det er behov for gymsal på økt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de øvrige 4-utimer.
1CRLE3rle-1Cbull
Sølvi Ann Fætten1.00
 
1CNorsk3nor-1C-bubull
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1CNorsk3nor-1C-kkkkk
Atle Krogstad1.00
 
1CPedagogikk15ped-1C-bubull
Jon Olaf Berg0.02
Mona Halsaunet Frønes0.50
Karianne Franck0.49
 
1CPedagogikk3ped-1C-kkkkk
Mona Halsaunet Frønes1.00
 
1CSum:60

1D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGrete Storbæk Eriksen (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (1/2)
Elisabeth Walsøe Lehn (1/2)
1DUndervisningLærerAnm.
1DFagStp.KodeKO
1DDrama9dram-1Dkkk
Lise Hovik0.76
Hanne Wiseth0.24
 
1DKunst og håndverk9form-1Dkkk
Bjørg Svinsholt1.00
 
1DMusikk9mus-1Dkkk
Jan Ketil Torgersen0.07
Grete Storbæk Eriksen0.93
 
1DNaturfag m miljølære3nam-1Dbull
Rolv Lundheim1.00
  Vi trenger ei økt på tre timer før praksis, ei økt på tre timer i praksisperioden og ei økt på tre timer før vårturen. På våren skal vi på tur (5 timer) med klassen til fjæra og se på vårblomster etc. Denne turen må være uti mai. Så seint som mulig. Denne turen gjelder alle Bluho 1. klasser. Det blir med to lærere på hver tur slik at vi ikke kan ta dem på samme dag.
1DFysisk aktivitet og helse3fys-1Dbull
Ole Johan Sando0.50
Timelærer Fysisk fostring0.50
  Det er behov for gymsal p� �kt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de �vrige 4-utimer.
1DRLE3rle-1Dbull
Sølvi Ann Fætten1.00
 
1DNorsk3nor-1D-bubull
Anne Mette Sunde1.00
 
1DNorsk3nor-1D-kkkkk
Anne Mette Sunde1.00
 
1DPedagogikk15ped-1D-bubull
Jon Olaf Berg0.02
Ingrid Bjørkøy0.61
Elisabeth Walsøe Lehn0.37
 
1DPedagogikk3ped-1D-kkkkk
Ingrid Bjørkøy1.00
 
1DSum:60

1G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Pehrson (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (0.095)
Sissel Mørreaunet (0.095)
Marianne Pehrson (1)
1G1UndervisningLærerAnm.
1G1FagStp.KodeKO
1G1Drama5dram-1G1kkk
Guro Strømsøe1.00
 
1G1Kunst og håndverk5form-1G1kkk
Ingunn Solberg1.00
 
1G1Musikk5mus-1G1kkk
Morten Sæther1.00
 
1G1Naturfag m miljølære3nam-1G1bull
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
  Vi trenger ei økt på to timer og ei på tre timer om høsten. På våren trenger vi ei økt på to timer pluss en tur på fire timer. Turen må komme så seint på året som mulig.
1G1Fysisk aktivitet og helse3fys-1G1bull
Ole Johan Sando1.00
  Det er behov for gymsal på økt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de øvrige 4-utimer.
1G1RLE3rle-1G1bull
Asbjørn Hirsch1.00
 
1G1Norsk3nor-1G1-bubull
Atle Krogstad1.00
 
1G1Norsk3nor-1G1-kkkkk
Atle Krogstad1.00
 
1G1Pedagogikk15ped-1G1bull
Ellen Holst Buaas0.50
Ingvild Åmot0.25
Marianne Pehrson0.25
 
1G1Sum:45

1G2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrine Telnes (1)
PraksisveilederTrine Telnes (1)
1G2UndervisningLærerAnm.
1G2FagStp.KodeKO
1G2Drama5dram-1G2kkk
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
1G2Kunst og håndverk5form-1G2kkk
Ingunn Solberg1.00
 
1G2Musikk5mus-1G2kkk
Hanne Bæverfjord1.00
 
1G2Naturfag m miljølære3nam-1G2bull
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
  Vi trenger ei økt på to timer og ei på tre timer om høsten. På våren trenger vi ei økt på to timer pluss en tur på fire timer. Turen må komme så seint på året som mulig.
1G2Fysisk aktivitet og helse3fys-1G2bull
Ole Johan Sando1.00
  Det er behov for gymsal på økt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de øvrige 4-utimer.
1G2RLE3rle-1G2bull
Asbjørn Hirsch1.00
 
1G2Norsk3nor-1G2-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1G2Norsk3nor-1G2-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1G2Pedagogikk15ped-1G2bull
Trine Telnes0.60
Elisabeth Walsøe Lehn0.40
 
1G2Sum:45

1H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerIngvild Olsen Olaussen (1)
PraksisveilederMarianne Pehrson (1)
1HUndervisningLærerAnm.
1HFagStp.KodeKO
1HDrama9dram-1Hkkk
Lise Hovik0.01
Ingvild Olsen Olaussen0.91
Hanne Wiseth0.07
 
1HKunst og håndverk9form-1Hkkk
Nina Scott Frisch1.00
 
1HMusikk9mus-1Hkkk
Odd Erik Stendahl1.00
 
1HNaturfag m miljølære3nam-1Hbull
Siri-Christine Seehuus 1.00
  Vi trenger ei økt på tre timer før praksis, ei økt på tre timer i praksisperioden og ei økt på tre timer før vårturen. På våren skal vi på tur (5 timer) med klassen til fjæra og se på vårblomster etc. Denne turen må være uti mai. Så seint som mulig. Denne turen gjelder alle Bluho 1. klasser. Det blir med to lærere på hver tur slik at vi ikke kan ta dem på samme dag.
1HFysisk aktivitet og helse3fys-1Hbull
Ole Johan Sando0.50
Timelærer Fysisk fostring0.50
  Det er behov for gymsal p� �kt 1, 4, 5 og 6. Storklasse 2 u-timer, de �vrige 4-utimer.
1HRLE3rle-1Hbull
Sølvi Ann Fætten1.00
 
1HNorsk3nor-1H-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1HNorsk3nor-1H-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1HPedagogikk15ped-1H-bubull
Trine Telnes0.55
Marianne Pehrson0.43
Jon Olaf Berg0.02
 
1HPedagogikk3ped-1H-kkkkk
Trine Telnes0.50
Marianne Pehrson0.50
 
1HSum:60

1KF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGuro Strømsøe (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
1KFUndervisningLærerAnm.
1KFFagStp.KodeKO
1KFDrama3dram-1KF-bubull
Guro Strømsøe1.00
  3 timer i hel klasse høstsemesteret vil jeg gjerne ha på vanlig klasserom i uke 40. 3 timer forelesning i hel klasse på vanlig klasserom vårsemesteret vil jeg gjerne ha inn i uke 3,(dagen de er inne på skolen, dette er jo i praksisperioden).
1KFDrama5dram-1KF-kkkkk
Guro Strømsøe1.00
  Undervisningen høstsemesteret kan fordeles jevnt ut over semesteret. Alt på 504, alt i delt klasse, med unntak av: i uke 48 har vi visning av fortellerstund, da vil jeg gjerne ha hele klassen på 504 i seks timer. Vårsemesteret skal jeg ha en forelesning for hel klasse i vanlig klasserom på tre u-timer i slutten av uke 7.
1KFDrama1dram-1KF-nhnhb
Guro Strømsøe1.00
  Undervisningen på vårsemesteret legges til uke 14 og 15, vi skal ha samarbeid med fysfos om sirkus og dans.
1KFKunst og håndverk1form-1KF-bubull
Jørgen Moe1.00
 
1KFKunst og håndverk6form-1KF-kkkkk
Jørgen Moe1.00
 
1KFKunst og håndverk2form-1KF-nhnhb
Jørgen Moe1.00
 
1KFMusikk3mus-1KF-bubull
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFMusikk6mus-1KF-kkkkk
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFMusikk1mus-1KF-nhnhb
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFNaturfag m miljølære6nam-1KFnhb
Per-Arvid Wold1.00
  Alle timer i klasse
1KFFysisk aktivitet og helse6fys-1KFnhb
Anne Berg1.00
  I tillegg kommer markatur i uke 37 og vinterkurs (2 dager på Frøset) i uke 13. Foruten den første teoriøkta på høsten er det behov for gymsal på de øvrige øktene.
1KFNorsk3nor-1KF-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1KFNorsk3nor-1KF-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1KFPedagogikk10ped-1KF-bukkk
Eva Stai Brønstad0.50
Marianne Schram0.50
  Ingen info fra ped. SES prøver seg fram selv.
1KFPedagogikk4ped-1KF-nhnhb
Eva Stai Brønstad0.50
Marianne Schram0.50
  Ingen info fra ped. SES prøver seg fram selv.
1KFSum:60

1MF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerCecilie Dyrkorn Fodstad (1)
PraksisveilederGunn Anita Søraunet (1)
1MFUndervisningLærerAnm.
1MFFagStp.KodeKO
1MFDrama4dram-1MF-kkkkk
Lise Hovik0.03
Lene Helland Rønningen0.97
 
1MFDrama3.5dram-1MF-srsrle
Lene Helland Rønningen1.00
 
1MFKunst og håndverk4form-1MF-kkkkk
Bjørg Svinsholt1.00
 
1MFKunst og håndverk3.5form-1MF-srsrle
Bjørg Svinsholt1.00
 
1MFMusikk4mus-1MF-bubull
Hanne Bæverfjord1.00
 
1MFMusikk5mus-1MF-kkkkk
Hanne Bæverfjord1.00
 
1MFRLE5rle-1MFsrle
Marit Hallset Svare1.00
 
1MFSamfunnsfag5sam-1MFsrle
Gjertrud Stordal1.00
 
1MFNorsk5nor-1MF-bubull
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1MFNorsk4nor-1MF-kkkkk
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1MFPedagogikk11ped-1MF-bubull
Sonja Kibsgaard0.36
Gunn Anita Søraunet0.64
 
1MFPedagogikk3ped-1MF-kkkkk
Marit Kanstad0.50
Sonja Kibsgaard0.50
 
1MFPedagogikk3ped-1MF-srsrle
Marit Kanstad0.50
Sonja Kibsgaard0.50
 
1MFSum:60

1NF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (0.5)
Marit Heldal (0.5)
PraksisveilederMarit Heldal (1)
1NFUndervisningLærerAnm.
1NFFagStp.KodeKO
1NFDrama7dram-1NFkkk
Ellen Karoline Gjervan0.98
Lise Hovik0.02
 
1NFKunst og håndverk8form-1NFkkk
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
1NFMusikk7mus-1NFkkk
Morten Sæther1.00
 
1NFNaturfag m miljølære3nam-1NF-bubull
Rolv Lundheim1.00
 
1NFNaturfag m miljølære6nam-1NF-nhnhb
Rolv Lundheim1.00
 
1NFFysisk aktivitet og helse4fys-1NF-bubull
Trond Løge Hagen0.50
Rune Storli0.50
 
1NFFysisk aktivitet og helse5fys-1NF-nhnhb
Trond Løge Hagen0.50
Rune Storli0.50
 
1NFNorsk3nor-1NFbull
Atle Krogstad1.00
 
1NFPedagogikk10ped-1NF-bubull
Marit Heldal0.50
Kari Nergaard0.50
 
1NFPedagogikk3ped-1NF-kkkkk
Marit Heldal0.50
Kari Nergaard0.50
 
1NFPedagogikk4ped-1NF-nhnhb
Kari Nergaard0.50
Marit Heldal0.50
 
1NFSum:60

2A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSiri-Christine Seehuus (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1)
2AUndervisningLærerAnm.
2AFagStp.KodeKO
2AMatematikk10mat-2A 
Anne Hjønnevåg Nakken0.40
Oliver Thiel0.60
 
2ANaturfag m miljølære14nam-2A 
Siri-Christine Seehuus 1.00
 
2ASamfunnsfag8sam-2A 
Anne Dagfrid Svendsen1.00
 
2ANorsk15nor-2A 
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
2APedagogikk14ped-2A 
Marit Pettersen0.04
Marit Holm Hopperstad0.46
Marianne Schram0.50
 
2ASum:61

2B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGjertrud Stordal (1)
PraksisveilederKjersti Nissen (1)
2BUndervisningLærerAnm.
2BFagStp.KodeKO
2BMatematikk10mat-2B 
Anne Hjønnevåg Nakken0.40
Oliver Thiel0.60
 
2BNaturfag m miljølære14nam-2B 
Rolv Lundheim1.00
 
2BSamfunnsfag8sam-2B 
Gjertrud Stordal1.00
 
2BNorsk15nor-2B 
Anne Mette Sunde1.00
 
2BPedagogikk14ped-2B 
Else Johansen Lyngseth0.54
Kjersti Nissen1.00
Marit Pettersen0.04
Gunn Anita Søraunet0.43
 
2BSum:61

2C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Holm Hopperstad (1)
PraksisveilederMerete Moe (1)
2CUndervisningLærerAnm.
2CFagStp.KodeKO
2CMatematikk10mat-2C 
Anne Hjønnevåg Nakken0.40
Oliver Thiel0.60
 
2CNaturfag m miljølære14nam-2C 
Siri-Christine Seehuus 1.00
 
2CSamfunnsfag8sam-2C 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2CNorsk15nor-2C 
Kristin P. Bjørnsson1.00
 
2CPedagogikk14ped-2C 
Marit Pettersen0.04
Marit Holm Hopperstad0.50
Merete Moe0.22
Sissel Mørreaunet0.23
 
2CSum:61

2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Beate Reinertsen (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (1)
2DUndervisningLærerAnm.
2DFagStp.KodeKO
2DMatematikk10mat-2D 
Anne Hjønnevåg Nakken0.40
Oliver Thiel0.60
 
2DNaturfag m miljølære14nam-2D 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2DSamfunnsfag8sam-2D 
Gjertrud Stordal1.00
 
2DNorsk15nor-2D 
Kristin P. Bjørnsson1.00
 
2DPedagogikk14ped-2D 
Marit Pettersen0.46
Anne Beate Reinertsen0.54
 
2DSum:61

2E (linje)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerEva Stai Brønstad (1)
PraksisveilederEllen Holst Buaas (1)
2E (linje)UndervisningLærerAnm.
2E (linje)FagStp.KodeKO
2E (linje)Drama8dram-2E 
Lise Hovik0.02
Hanne Wiseth0.98
 
2E (linje)Kunst og håndverk8form-2E 
Vigdis Dagsdatter Øien1.00
 
2E (linje)Musikk8mus-2E 
Hanne Bæverfjord1.00
 
2E (linje)Matematikk10mat-2E 
Beate Nergård1.00
 
2E (linje)Naturfag m miljølære5nam-2E 
Siri-Christine Seehuus 0.87
Per-Arvid Wold0.13
 
2E (linje)Fysisk aktivitet og helse5fys-2E 
Anne Berg1.00
  Det er behov for gymsal på 4 økter i fullklasse og alle delingstimene.
2E (linje)Pedagogikk15ped-2E 
Ellen Holst Buaas0.47
Eva Stai Brønstad0.53
 
2E (linje)Sum:59

2F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRune Storli (1)
PraksisveilederKari Nergaard (1)
2FUndervisningLærerAnm.
2FFagStp.KodeKO
2FMatematikk10mat-2F 
Beate Nergård1.00
 
2FNaturfag m miljølære10nam-2F 
Per-Arvid Wold1.00
 
2FFysisk aktivitet og helse7fys-2F 
Rune Storli1.00
  Naturlekeplassen i uke 37/39: 3 dager på Frøset Kysttur i uke 38: 3 dager Skoggruppemetoden i uke 39/40: 3 dager på Frøset Vinteruke i uke 5 (Frøset). Naturlekeplassen, skoggruppemetoden, kysttur, vinteruke og barnehageovertakelse er ikke lagt inn i timeplangrunnlaget.
2FSamfunnsfag6sam-2F 
Svein Ottar Hammer1.00
 
2FNorsk15nor-2F 
Atle Krogstad1.00
 
2FPedagogikk12ped-2F 
Kari Nergaard0.30
Marit Heldal0.50
Ellen Holst Buaas0.20
 
2FSum:60

2G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerIngrid Bjørkøy (1)
PraksisveilederTrine Telnes (1)
2GUndervisningLærerAnm.
2GFagStp.KodeKO
2GDrama4dram-2G 
Guro Strømsøe1.00
 
2GKunst og håndverk4form-2G 
Ingunn Solberg1.00
 
2GMusikk4mus-2G 
Odd Erik Stendahl1.00
 
2GMatematikk4mat-2G 
Beate Nergård1.00
 
2GNaturfag m miljølære6nam-2G 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2GRLE4rle-2G 
Asbjørn Hirsch1.00
 
2GSamfunnsfag4sam-2G 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2GNorsk4nor-2G 
Marit Semundseth1.00
 
2GPedagogikk12ped-2G 
Ingrid Bjørkøy0.50
Trine Telnes0.50
 
2GSum:46

2H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMona Halsaunet Frønes (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1)
2HUndervisningLærerAnm.
2HFagStp.KodeKO
2HMatematikk10mat-2H 
Anne Hjønnevåg Nakken0.40
Oliver Thiel0.60
 
2HNaturfag m miljølære14nam-2H 
Kjell Arvid Furuset0.48
Per-Arvid Wold0.53
 
2HSamfunnsfag8sam-2H 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2HNorsk15nor-2H 
Kristin P. Bjørnsson1.00
 
2HPedagogikk14ped-2H 
Marit Pettersen0.04
Mona Halsaunet Frønes0.50
Marit Holm Hopperstad0.46
 
2HSum:61

2I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (1)
2IUndervisningLærerAnm.
2IFagStp.KodeKO
2IDrama3dram-2I 
Lise Hovik0.05
Guro Strømsøe0.95
 
2IKunst og håndverk9form-2I 
Marit Hofstad0.89
Timelærer Forming0.11
 
2IMusikk3mus-2I 
Odd Erik Stendahl1.00
 
2IMatematikk4mat-2I 
Oliver Thiel1.00
 
2IRLE11rle-2I 
Sturla Sagberg0.40
Marit Hallset Svare0.60
 
2ISamfunnsfag8sam-2I 
Elsa Fjeldavli1.00
 
2INorsk12nor-2I 
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
2IPedagogikk12ped-2I 
Ingrid Bjørkøy0.50
Marianne Schram0.50
 
2ISum:62

2M

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerElisabeth Walsøe Lehn (1)
PraksisveilederElisabeth Walsøe Lehn (1)
2MUndervisningLærerAnm.
2MFagStp.KodeKO
2MDrama4dram-2M 
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
2MKunst og håndverk4form-2M 
Ingunn Solberg1.00
 
2MMusikk4mus-2M 
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
2MMatematikk4mat-2M 
Beate Nergård1.00
 
2MNaturfag m miljølære6nam-2M 
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2MRLE4rle-2M 
Asbjørn Hirsch1.00
 
2MSamfunnsfag4sam-2M 
Svein Ottar Hammer1.00
 
2MNorsk4nor-2M 
Marit Semundseth1.00
 
2MPedagogikk12ped-2M 
Elisabeth Walsøe Lehn0.50
Karianne Franck0.50
 
2MSum:46

3E

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerNina Scott Frisch (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
3EUndervisningLærerAnm.
3EFagStp.KodeKO
3EDrama11dram-3E 
Lise Hovik0.84
Ellen Karoline Gjervan0.16
 
3EKunst og håndverk10form-3E 
Nina Scott Frisch1.00
 
3EMusikk10mus-3E 
Morten Sæther0.80
Jan Ketil Torgersen0.20
 
3ERLE10rle-3E 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
3ESamfunnsfag6sam-3E 
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3EPedagogikk15ped-3E 
Gro Anita Kamsvåg0.43
Eva Stai Brønstad0.50
Merete Moe0.03
Timelærer Pedagogikk-time0.03
 
3ESum:62

3F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (0.5)
Marit Heldal (0.5)
PraksisveilederEllen Holst Buaas (1)
3FUndervisningLærerAnm.
3FFagStp.KodeKO
3FNaturfag m miljølære16nam-3F 
Kjell Arvid Furuset0.16
Per-Arvid Wold0.54
Rolv Lundheim0.28
 
3FFysisk aktivitet og helse19fys-3F 
Trond Løge Hagen0.55
Rune Storli0.45
 
3FRLE10rle-3F 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
3FPedagogikk15ped-3F 
Ellen Holst Buaas0.47
Marit Heldal0.50
Timelærer Pedagogikk-time0.03
 
3FSum:60

3FysFos

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOlav Bjarne Lysklett (1)
PraksisveilederMirjam Dahl Bergsland (1)
3FysFosUndervisningLærerAnm.
3FysFosFagStp.KodeKO
3FysFosRLE0rle-3Fys 
Sturla Sagberg1.00
Etikkseminar 
3FysFosSamfunnsfag6sam-3FysFos 
Gjertrud Stordal0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3FysFosNorsk0nor-3Fysfos 
Marit Semundseth1.00
 
3FysFosPedagogikk18ped-3FysFos 
Ellen Holst Buaas0.50
Merete Moe0.03
Mirjam Dahl Bergsland0.17
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Gro Anita Kamsvåg0.33
 
3FysFosFordypningsfag33.333kl-FysFos 
Anne Berg0.28
Olav Bjarne Lysklett0.30
Kathrine Bjørgen0.25
Ole Johan Sando0.17
I ressursen ligger 100 atimer for ekstra ekskursjonsmedvirkning. Påslaget omregnes til studieponeg, dvs. 33,33 istf 30. 1000 atimer tilsammen. 
3FysFosSum:57.33

3G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1)
PraksisveilederSissel Mørreaunet (1)
3GUndervisningLærerAnm.
3GFagStp.KodeKO
3GMatematikk6mat-3G 
Beate Nergård1.00
 
3GRLE7rle-3G 
Svein Sando0.53
Sølvi Ann Fætten0.47
 
3GSamfunnsfag10sam-3G 
Gjertrud Stordal0.37
Anne Dagfrid Svendsen0.63
 
3GNorsk11nor-3G 
Marit Semundseth1.00
 
3GPedagogikk10ped-3G 
Sissel Mørreaunet0.50
Merete Moe0.50
 
3GSum:44

3I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSonja Kibsgaard (1)
PraksisveilederSonja Kibsgaard (1)
3IUndervisningLærerAnm.
3IFagStp.KodeKO
3IMatematikk6mat-3I 
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
3IRLE9rle-3I 
Sturla Sagberg1.00
 
3ISamfunnsfag11sam-3I 
Elsa Fjeldavli0.41
Timelærer Samfunnsfag0.05
Svein Ottar Hammer0.55
 
3INorsk6nor-3I 
Marit Semundseth1.00
 
3IPedagogikk23ped-3I 
Marit Kanstad0.52
Sonja Kibsgaard0.43
Merete Moe0.02
Timelærer Pedagogikk-time0.02
 
3ISum:55

3IKT

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGro Anita Kamsvåg (1)
PraksisveilederMerete Moe (1)
3IKTUndervisningLærerAnm.
3IKTFagStp.KodeKO
3IKTRLE0rle-3IKT 
Sturla Sagberg1.00
 
3IKTSamfunnsfag6sam-3ikt 
Timelærer Samfunnsfag0.08
Svein Ottar Hammer0.92
 
3IKTNorsk0nor-3ikt 
Marit Semundseth1.00
 
3IKTPedagogikk18ped-3ikt 
Marit Holm Hopperstad0.28
Merete Moe0.31
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Gro Anita Kamsvåg0.39
 
3IKTFordypningsfag303kl-iktLL 
Svein Sando0.05
Jan Ketil Torgersen0.33
Timelærer Forming0.20
Ingvild Olsen Olaussen0.32
Jørgen Moe0.10
 
3IKTSum:54

3OrgLed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Dagfrid Svendsen (1)
PraksisveilederKarianne Franck (1)
3OrgLedUndervisningLærerAnm.
3OrgLedFagStp.KodeKO
3OrgLedRLE0rle-3org 
Sturla Sagberg1.00
Etikkseminar 
3OrgLedSamfunnsfag6sam-3org 
Anne Dagfrid Svendsen0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3OrgLedNorsk0nor-3Orgled 
Marit Semundseth1.00
 
3OrgLedPedagogikk18ped-3Orgl 
Merete Moe0.36
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Mette Nygård0.28
Karianne Franck0.33
 
3OrgLedFordypningsfag303kl-OrgLed 
Per Tore Granrusten0.07
Anne Dagfrid Svendsen0.28
Elsa Fjeldavli0.17
Yngve Skjæveland0.10
Timelærer Samfunnsfag0.21
Svein Ottar Hammer0.18
  En 8-timersdag pr uke og gjerne en halv dag i tillegg noen uker. Uke 40: to dager etter hverandre og to rom pga delt klasse. 030 og ett annet rom (budsjett og regnskap/metode) Uke 11: To rom to dager etter hverandre (Presentasjon bachelor, delt klasse)
3OrgLedSum:54

3SmåPed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerIngrid Bjørkøy (1)
PraksisveilederBodil Moerland (1)
3SmåPedUndervisningLærerAnm.
3SmåPedFagStp.KodeKO
3SmåPedRLE0rle-3SmåPed 
Sturla Sagberg1.00
Etikkseminar 
3SmåPedSamfunnsfag6sam-3SmåPed 
Elsa Fjeldavli0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3SmåPedNorsk0nor-3Småped 
Marit Semundseth1.00
 
3SmåPedPedagogikk18ped-3SmåPed 
Marit Kanstad0.42
Bodil Moerland0.11
Merete Moe0.03
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Ingrid Bjørkøy0.19
Mette Nygård0.22
 
3SmåPedFordypningsfag303kl-SmåPed 
Anne Berg0.10
Marit Kanstad0.22
Bodil Moerland0.18
Hanne Bæverfjord0.10
Hanne Wiseth0.10
Anne Synnøve Brenne0.13
Mette Nygård0.17
Lise Hovik0.00
 
3SmåPedSum:54

4G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerPer Tore Granrusten (1)
4GUndervisningLærerAnm.
4GFagStp.KodeKO
4GPedagogikk12ped-4G 
Jon Olaf Berg0.50
Karianne Franck0.50
 
4GFordypningsfag304G-Fordyp 
Marit Semundseth0.25
Oliver Thiel0.15
Beate Nergård0.10
Per Tore Granrusten0.40
Timelærer Samfunnsfag0.10
 
4GSum:42

BBB

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMonica Seland (21.4/100)
Tora Korsvold (78.6/100)
BBBUndervisningLærerAnm.
BBBFagStp.KodeKO
BBBEmne på masternivå30Ma-BBB 
Tora Korsvold0.39
Gro Anita Kamsvåg0.16
Monica Seland0.12
Jon Olaf Berg0.14
Timelærer Timelærer0.08
Anita Synnøve Hammer0.01
Ellen Beate Hansen Sandseter0.01
Anne Beate Reinertsen0.09
 
BBBSum:30

BHPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrine Telnes (1)
BHPED1UndervisningLærerAnm.
BHPED1FagStp.KodeKO
BHPED1Emne på bachelornivå30Ba-bhgped1 
Anne Dagfrid Svendsen0.13
Jan Ketil Torgersen0.10
Trine Telnes0.13
Anne Berg0.10
Timelærer Pedagogikk-time0.07
Ingvild Olsen Olaussen0.10
Kristin P. Bjørnsson0.20
Mette Nygård0.17
 
BHPED1Sum:30

FHM

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOlav Bjarne Lysklett (0.5)
Ellen Beate Hansen Sandseter (0.5)
FHMUndervisningLærerAnm.
FHMFagStp.KodeKO
FHMEmne på masternivå30Ma-FHM 
Anne Berg0.03
Trond Løge Hagen0.10
Atle Krogstad0.03
Olav Bjarne Lysklett0.12
Ellen Beate Hansen Sandseter0.12
Rune Storli0.10
Kathrine Bjørgen0.12
Monica Seland0.03
Ole Johan Sando0.04
Timelærer Fysisk fostring0.31
 
FHMSum:30

Kompass2(3)

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Pehrson (1)
Kompass2(3)UndervisningLærerAnm.
Kompass2(3)FagStp.KodeKO
Kompass2(3)Drama0.5dram-Komp2(3) 
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
Kompass2(3)Kunst og håndverk0.5form-Komp2(3) 
Nina Scott Frisch1.00
 
Kompass2(3)Musikk0.5mus-Komp2(3) 
Hanne Bæverfjord1.00
 
Kompass2(3)Norsk2nor-Komp2(3) 
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
Kompass2(3)Pedagogikk6ped-Komp2(3) 
Marianne Pehrson1.00
 
Kompass2(3)Sum:9.5

Kompass5

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Pehrson (1)
Kompass5UndervisningLærerAnm.
Kompass5FagStp.KodeKO
Kompass5Drama0.5dram-Komp5 
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
Kompass5Kunst og håndverk0.5form-Komp5 
Jørgen Moe1.00
 
Kompass5Musikk0.5mus-Komp5 
Hanne Bæverfjord1.00
 
Kompass5Norsk2nor-Komp5 
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
Kompass5Pedagogikk11.2ped-Komp5 
Mirjam Dahl Bergsland0.52
Marianne Pehrson0.24
Eva Stai Brønstad0.24
 
Kompass5Sum:14.7

MAEST-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerLise Hovik (0.5)
Børge Kristoffersen (0.5)
MAEST-HUndervisningLærerAnm.
MAEST-HFagStp.KodeKO
MAEST-HEmne på masternivå7.5Ma-EstdiH 
Lise Hovik0.86
Ellen Karoline Gjervan0.14
EDU 3070 
MAEST-HEmne på masternivå7.5Ma-EstdiV 
Børge Kristoffersen1.00
EDU 3072 
MAEST-HSum:15

MENTOR

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (0.5)
MENTORUndervisningLærerAnm.
MENTORFagStp.KodeKO
MENTOREmne på bachelornivå15Ba-Mentor 
Børge Kristoffersen0.50
Ranveig Lorentzen0.50
 
MENTORSum:15

NECEC1-H

OppgaveNavn (andel)
NECEC1-HUndervisningLærerAnm.
NECEC1-HFagStp.KodeKO
NECEC1-HDrama1dram-NECEC-H 
Guro Strømsøe1.00
 
NECEC1-HKunst og håndverk1form-NECEC-H 
Nina Scott Frisch1.00
 
NECEC1-HMusikk1mus-NECEC-H 
Hanne Bæverfjord1.00
 
NECEC1-HNaturfag m miljølære1nam-NECEC-H 
Per-Arvid Wold1.00
  Første økt kan være på to timer, de to neste på tre.
NECEC1-HFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-H 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-HRLE0.5rle-NECEC-H 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-HSamfunnsfag1sam-NECEC-H 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-HNorsk1.5nor-NECEC-H 
Atle Krogstad1.00
 
NECEC1-HPedagogikk2ped-NECEC-H 
Ingrid Bjørkøy0.50
Arve Gunnestad0.35
Timelærer Pedagogikk-time0.23
Tidligere NKTP, som igjen tidligere het CC 
NECEC1-HFordypningsfag1.53Ba-NECEC-ford-H 
Trond Løge Hagen1.00
Studiepoengene er fastsatt ut fra at dette skal gi 40 atimer. 
NECEC1-HSum:11.53

NECEC1-V

OppgaveNavn (andel)
NECEC1-VUndervisningLærerAnm.
NECEC1-VFagStp.KodeKO
NECEC1-VDrama1dram-NECEC-V 
Guro Strømsøe1.00
 
NECEC1-VKunst og håndverk1form-NECEC-V 
Ingunn Solberg1.00
 
NECEC1-VMusikk1mus-NECEC-V 
Odd Erik Stendahl1.00
 
NECEC1-VNaturfag m miljølære1nam-NECEC-V 
Per-Arvid Wold1.00
  En heldag med besøk til skolelaboratoriet. Vi trenger altså ikke rom denne dagen. iVåren 2013 var dette i uke 14.
NECEC1-VFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-V 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-VRLE0.5rle-NECEC-V 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-VSamfunnsfag1sam-NECEC-V 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-VNorsk1.5nor-NECEC-V 
Atle Krogstad1.00
 
NECEC1-VPedagogikk2ped-NECEC-V 
Marit Kanstad1.00
Else Johansen Lyngseth0.50
Ingrid Bjørkøy0.50
 
NECEC1-VFordypningsfag1.53Ba-NECEC-ford-V 
Trond Løge Hagen1.00
 
NECEC1-VSum:11.53

PLK

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMonica Seland (1)
PLKUndervisningLærerAnm.
PLKFagStp.KodeKO
PLKEmne på masternivå30Ma-PLK 
Børge Kristoffersen0.04
Sissel Mørreaunet0.14
Jon Olaf Berg0.01
Monica Seland0.27
Anita Synnøve Hammer0.04
Merete Moe0.03
Sølvi Helene Hessen Schei0.07
Kari Johanne Kvistad0.06
Timelærer Samfunnsfag0.09
Ingvild Åmot0.01
Per Tore Granrusten0.00
Kjersti Nissen0.07
Timelærer Timelærer0.09
Kjell ?ge Gotvassli0.07
 
PLKSum:30

PUB

OppgaveNavn (andel)
PUBUndervisningLærerAnm.
PUBFagStp.KodeKO
PUBEmne på bachelornivå30Ba-Pub 
 
PUBSum:30

PVPRA

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjersti Nissen (1)
PVPRAUndervisningLærerAnm.
PVPRAFagStp.KodeKO
PVPRAEmne på bachelornivå15Ba-Veilpralær 
Sølvi Helene Hessen Schei0.31
Kjersti Nissen0.31
Kari Nergaard0.17
Timelærer Timelærer0.14
Marianne Pehrson0.08
 
PVPRASum:15

SPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Pettersen (1)
SPED1UndervisningLærerAnm.
SPED1FagStp.KodeKO
SPED1Emne på masternivå30Ma-Spesped1 
Anne Berg0.03
Else Johansen Lyngseth0.17
Bodil Moerland0.20
Berit Groven0.17
Marit Pettersen0.20
Timelærer Pedagogikk-time0.07
Elisabeth Walsøe Lehn0.13
Karianne Franck0.03
 
SPED1Sum:30

SPED1D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBodil Moerland (1)
SPED1DUndervisningLærerAnm.
SPED1DFagStp.KodeKO
SPED1DEmne på masternivå30Ma-Spesped1-delt 
Anne Berg0.03
Else Johansen Lyngseth0.17
Bodil Moerland0.23
Berit Groven0.17
Timelærer Pedagogikk-time0.07
Marit Pettersen0.13
Elisabeth Walsøe Lehn0.10
Karianne Franck0.03
Ingvild Åmot0.07
 
SPED1DSum:30

SPED2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBerit Groven (0.5)
Elisabeth Walsøe Lehn (0.5)
SPED2UndervisningLærerAnm.
SPED2FagStp.KodeKO
SPED2Emne på masternivå30Ma-Spesped2 
Else Johansen Lyngseth0.13
Bodil Moerland0.13
Morten Sæther0.03
Ingvild Åmot0.07
Berit Groven0.23
Marit Heldal0.03
Timelærer Pedagogikk-time0.10
Marit Pettersen0.10
Elisabeth Walsøe Lehn0.13
Karianne Franck0.03
 
SPED2Sum:30

STYRER-B14

OppgaveNavn (andel)
STYRER-B14UndervisningLærerAnm.
STYRER-B14FagStp.KodeKO
STYRER-B14Emne på masternivå20Ma-styrerutd 
Per Tore Granrusten0.47
Børge Kristoffersen0.33
Kari Johanne Kvistad0.02
Kari Hoås Moen0.75
Sissel Mørreaunet0.61
Sølvi Helene Hessen Schei0.02
Kjersti Nissen0.27
Kjell ?ge Gotvassli0.46
 
STYRER-B14Sum:20

VEPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjersti Nissen (1)
VEPEDUndervisningLærerAnm.
VEPEDFagStp.KodeKO
VEPEDEmne på masternivå30Ma-VePed 
Sissel Mørreaunet0.22
Kari Johanne Kvistad0.17
Kjersti Nissen0.22
Børge Kristoffersen0.11
Sølvi Helene Hessen Schei0.17
Timelærer Timelærer0.08
Sturla Sagberg0.03
 
VEPEDSum:30