Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2014-15

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Klassevis

1A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (1)
PraksisveilederRanveig Lorentzen (1)
KontaktlærereRanveig Lorentzen (2)
Åse Kristin Hungnes (1)
Tatjana Kielland Samoilow (1)
Lene Helland Rønningen (1)
1AUndervisningLærerAnm.
1AFagStp.KodeKO
1ADrama9dram-1Akkk
Anita Synnøve Hammer0.03
Barbro Djupvik0.25
Lene Helland Rønningen0.71
 
1AKunst og håndverk9kh-1Akkk
Bjørg Svinsholt0.23
Marit Hofstad0.77
 
1AMusikk9mus-1Akkk
Morten Sæther0.01
Grete Storbæk Eriksen0.91
Sunniva Skj?stad Hovde0.08
 
1ANaturfag m miljølære3nam-1Abull
Kjell Arvid Furuset1.00
 
1AFysisk aktivitet og helse3fys-1Abull
Silje Solli Andreassen1.00
 
1ARLE3rle-1Abull
Helene Lund1.00
 
1ANorsk3nor-1A-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1ANorsk3nor-1A-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1APedagogikk15ped-1A-bubull
Sonja Kibsgaard0.01
Åse Kristin Hungnes0.48
Ranveig Lorentzen0.51
Jon Olaf Berg0.02
 
1APedagogikk3ped-1A-kkkkk
Ranveig Lorentzen0.50
Åse Kristin Hungnes0.50
 
1ASum:60

1B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJan Ketil Torgersen (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (1)
KontaktlærereJon Olaf Berg (1)
Jan Ketil Torgersen (1)
Silje Solli Andreassen (1)
Tatjana Kielland Samoilow (1)
Hanne Wiseth (1)
1BUndervisningLærerAnm.
1BFagStp.KodeKO
1BDrama9dram-1Bkkk
Guro Strømsøe0.16
Anita Synnøve Hammer0.03
Hanne Wiseth0.79
 
1BKunst og håndverk9kh-1Bkkk
Marit Hofstad1.00
 
1BMusikk9mus-1Bkkk
Morten Sæther0.01
Jan Ketil Torgersen0.99
 
1BNaturfag m miljølære3nam-1Bbull
Rolv Lundheim1.00
 
1BFysisk aktivitet og helse3fys-1Bbull
Silje Solli Andreassen1.00
 
1BRLE3rle-1Bbull
Helene Lund1.00
 
1BNorsk3nor-1B-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1BNorsk3nor-1B-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1BPedagogikk15ped-1B-bubull
Ranveig Lorentzen0.01
Sonja Kibsgaard0.01
Eva Stai Brønstad0.55
Jon Olaf Berg0.43
 
1BPedagogikk3ped-1B-kkkkk
Jon Olaf Berg1.00
 
1BSum:60

1C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMona Halsaunet Frønes (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1)
KontaktlærereMona Halsaunet Frønes (2)
Silje Solli Andreassen (2)
Tatjana Kielland Samoilow (1)
Hanne Wiseth (1)
1CUndervisningLærerAnm.
1CFagStp.KodeKO
1CDrama9dram-1Ckkk
Barbro Djupvik0.50
Anita Synnøve Hammer0.03
Hanne Wiseth0.45
 
1CKunst og håndverk9kh-1Ckkk
Bjørg Svinsholt1.00
 
1CMusikk9mus-1Ckkk
Morten Sæther0.01
Hanne Bæverfjord0.99
 
1CNaturfag m miljølære3nam-1Cbull
Kjell Arvid Furuset1.00
 
1CFysisk aktivitet og helse3fys-1Cbull
Silje Solli Andreassen1.00
 
1CRLE3rle-1Cbull
Sølvi Ann Fætten1.00
 
1CNorsk3nor-1C-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1CNorsk3nor-1C-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1CPedagogikk15ped-1C-bubull
Trine Telnes0.20
Ranveig Lorentzen0.01
Sonja Kibsgaard0.01
Mona Halsaunet Frønes0.76
Jon Olaf Berg0.02
 
1CPedagogikk3ped-1C-kkkkk
Trine Telnes1.00
 
1CSum:60

1D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGrete Storbæk Eriksen (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (1)
KontaktlærereIngrid Bjørkøy (3)
Elisabeth Walsøe Lehn (3)
1DUndervisningLærerAnm.
1DFagStp.KodeKO
1DDrama9dram-1Dkkk
Ingvild Olsen Olaussen0.96
Anita Synnøve Hammer0.03
 
1DKunst og håndverk9kh-1Dkkk
Mari Ann Letnes0.48
Ingunn Solberg0.52
 
1DMusikk9mus-1Dkkk
Morten Sæther0.01
Grete Storbæk Eriksen0.99
 
1DNaturfag m miljølære3nam-1Dbull
Rolv Lundheim1.00
 
1DFysisk aktivitet og helse3fys-1Dbull
Silje Solli Andreassen1.00
 
1DRLE3rle-1Dbull
Helene Lund1.00
 
1DNorsk3nor-1D-bubull
Atle Krogstad1.00
 
1DNorsk3nor-1D-kkkkk
Atle Krogstad1.00
 
1DPedagogikk15ped-1D-bubull
Ranveig Lorentzen0.01
Ingrid Bjørkøy0.76
Elisabeth Walsøe Lehn0.20
Jon Olaf Berg0.02
Sonja Kibsgaard0.01
 
1DPedagogikk3ped-1D-kkkkk
Ingrid Bjørkøy1.00
 
1DSum:60

1G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerInger Bakken (1)
PraksisveilederInger Bakken (1)
1G1UndervisningLærerAnm.
1G1FagStp.KodeKO
1G1Drama5dram-1G1kkk
Guro Strømsøe0.17
Hanne Wiseth0.83
 
1G1Kunst og håndverk5kh-1G1kkk
Ingunn Solberg1.00
 
1G1Musikk5mus-1G1kkk
Morten Sæther1.00
 
1G1Naturfag m miljølære3nam-1G1bull
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1G1Fysisk aktivitet og helse3fys-1G1bull
Kathrine Bjørgen1.00
 
1G1RLE3rle-1G1bull
Tryggve Andreassen1.00
 
1G1Norsk3nor-1G1-bubull
Atle Krogstad1.00
 
1G1Norsk3nor-1G1-kkkkk
Atle Krogstad1.00
 
1G1Pedagogikk15ped-1G1bull
Jon Olaf Berg0.02
Eva Stai Brønstad0.47
Sonja Kibsgaard0.01
Inger Bakken0.53
 
1G1Sum:45

1G2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrude Kristiansen (1)
PraksisveilederElisabeth Walsøe Lehn (1)
1G2UndervisningLærerAnm.
1G2FagStp.KodeKO
1G2Drama5dram-1G2kkk
Lene Helland Rønningen0.29
Hanne Wiseth0.13
Lise Hovik0.58
 
1G2Kunst og håndverk5kh-1G2kkk
Ingunn Solberg1.00
 
1G2Musikk5mus-1G2kkk
Jan Ketil Torgersen1.00
 
1G2Naturfag m miljølære3nam-1G2bull
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
1G2Fysisk aktivitet og helse3fys-1G2bull
Kathrine Bjørgen1.00
 
1G2RLE3rle-1G2bull
Tryggve Andreassen1.00
 
1G2Norsk3nor-1G2-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1G2Norsk3nor-1G2-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1G2Pedagogikk15ped-1G2bull
Trude Kristiansen0.57
Jon Olaf Berg0.02
Sonja Kibsgaard0.01
Ingrid Bjørkøy0.13
Elisabeth Walsøe Lehn0.27
 
1G2Sum:45

1H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerLene Helland Rønningen (1)
PraksisveilederÅse Kristin Hungnes (1)
KontaktlærereLene Helland Rønningen (6)
1HUndervisningLærerAnm.
1HFagStp.KodeKO
1HDrama9dram-1Hkkk
Anita Synnøve Hammer0.03
Lene Helland Rønningen0.95
 
1HKunst og håndverk9kh-1Hkkk
Nina Scott Frisch1.00
 
1HMusikk9mus-1Hkkk
Morten Sæther0.01
Sunniva Skj?stad Hovde0.99
 
1HNaturfag m miljølære3nam-1Hbull
Siri-Christine Seehuus 1.00
 
1HFysisk aktivitet og helse3fys-1Hbull
Silje Solli Andreassen1.00
 
1HRLE3rle-1Hbull
Helene Lund1.00
 
1HNorsk3nor-1H-bubull
Atle Krogstad1.00
 
1HNorsk3nor-1H-kkkkk
Atle Krogstad1.00
 
1HPedagogikk15ped-1H-bubull
Ranveig Lorentzen0.01
Sonja Kibsgaard0.01
Åse Kristin Hungnes0.67
Ellen Holst Buaas0.30
Jon Olaf Berg0.02
 
1HPedagogikk3ped-1H-kkkkk
Ellen Holst Buaas0.50
Åse Kristin Hungnes0.50
 
1HSum:60

1KF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGuro Strømsøe (0.5)
Hanne Wiseth (0.5)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
KontaktlærereEva Stai Brønstad (2)
Guro Strømsøe (1)
Grete Storbæk Eriksen (1)
Hanne Wiseth (1)
1KFUndervisningLærerAnm.
1KFFagStp.KodeKO
1KFDrama3dram-1KF-bubull
Anita Synnøve Hammer0.10
Hanne Wiseth0.73
Guro Strømsøe0.17
 
1KFDrama5dram-1KF-kkkkk
Guro Strømsøe0.49
Hanne Wiseth0.52
 
1KFDrama1dram-1KF-nhnhb
Guro Strømsøe0.50
Hanne Wiseth1.00
 
1KFKunst og håndverk1kh-1KF-bubull
Jørgen Moe1.00
 
1KFKunst og håndverk6kh-1KF-kkkkk
Jørgen Moe1.00
 
1KFKunst og håndverk2kh-1KF-nhnhb
Jørgen Moe1.00
 
1KFMusikk3mus-1KF-bubull
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFMusikk6mus-1KF-kkkkk
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFMusikk1mus-1KF-nhnhb
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
1KFNaturfag m miljølære6nam-1KFnhb
Siri-Christine Seehuus 1.00
 
1KFFysisk aktivitet og helse6fys-1KFnhb
Anne Berg1.00
 
1KFNorsk3nor-1KF-bubull
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1KFNorsk3nor-1KF-kkkkk
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
1KFPedagogikk10ped-1KF-bubull
Sonja Kibsgaard0.02
Eva Stai Brønstad0.60
Marianne Schram0.38
 
1KFPedagogikk4ped-1KF-nhnhb
Marianne Schram0.50
Eva Stai Brønstad0.50
 
1KFSum:60

1MF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerCecilie Dyrkorn Fodstad (1)
PraksisveilederMarit Kanstad (1)
1MFUndervisningLærerAnm.
1MFFagStp.KodeKO
1MFDrama4dram-1MF-kkkkk
Barbro Djupvik0.97
 
1MFDrama3.5dram-1MF-srsrle
Barbro Djupvik1.00
 
1MFKunst og håndverk4kh-1MF-kkkkk
Bjørg Svinsholt1.00
 
1MFKunst og håndverk3.5kh-1MF-srsrle
Bjørg Svinsholt1.00
 
1MFMusikk4mus-1MF-bubull
Sunniva Skj?stad Hovde1.00
 
1MFMusikk5mus-1MF-kkkkk
Sunniva Skj?stad Hovde1.00
 
1MFRLE5rle-1MFsrle
Marit Hallset Svare1.00
 
1MFSamfunnsfag5sam-1MFsrle
Gjertrud Stordal1.00
 
1MFNorsk5nor-1MF-bubull
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1MFNorsk4nor-1MF-kkkkk
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
1MFPedagogikk11ped-1MF-bubull
Marit Kanstad0.55
Sonja Kibsgaard0.45
 
1MFPedagogikk3ped-1MF-kkkkk
Sonja Kibsgaard0.50
Marit Kanstad0.50
 
1MFPedagogikk3ped-1MF-srsrle
Marit Kanstad0.50
Sonja Kibsgaard0.50
 
1MFSum:60

1NF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (0.5)
Rolv Lundheim (0.5)
PraksisveilederMarit Heldal (1)
KontaktlærereTrond Løge Hagen (1)
Rolv Lundheim (1)
Morten Sæther (1)
Rune Storli (1)
Marit Heldal (1)
Kari Nergaard (1)
1NFUndervisningLærerAnm.
1NFFagStp.KodeKO
1NFDrama7dram-1NFkkk
Ingvild Olsen Olaussen0.21
Ellen Karoline Gjervan0.77
 
1NFKunst og håndverk8kh-1NFkkk
Timelærer Forming0.17
Jørgen Moe0.83
 
1NFMusikk7mus-1NFkkk
Morten Sæther1.00
 
1NFNaturfag m miljølære3nam-1NF-bubull
Rolv Lundheim1.00
 
1NFNaturfag m miljølære6nam-1NF-nhnhb
Rolv Lundheim1.00
 
1NFFysisk aktivitet og helse4fys-1NF-bubull
Trond Løge Hagen0.50
Rune Storli0.50
 
1NFFysisk aktivitet og helse5fys-1NF-nhnhb
Rune Storli0.50
Trond Løge Hagen0.50
 
1NFNorsk3nor-1NFbull
Atle Krogstad1.00
 
1NFPedagogikk10ped-1NF-bubull
Sonja Kibsgaard0.15
Kari Nergaard0.58
Marit Heldal0.27
 
1NFPedagogikk3ped-1NF-kkkkk
Marit Heldal0.50
Kari Nergaard0.50
 
1NFPedagogikk4ped-1NF-nhnhb
Marit Heldal0.50
Kari Nergaard0.50
 
1NFSum:60

2A

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerHjørdis Krosshøl Bakke (1)
PraksisveilederHilde Merete Amundsen (1)
2AUndervisningLærerAnm.
2AFagStp.KodeKO
2AMatematikk9mat-2Astm
Anne Hjønnevåg Nakken0.50
Oliver Thiel0.50
 
2ANaturfag m miljølære10nam-2Anhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2AFysisk aktivitet og helse7fys-2Anhb
Ole Johan Sando1.00
 
2ARLE7rle-2Asrle
Helene Lund1.00
 
2ASamfunnsfag8sam-2Asrle
Arnt Nordli1.00
 
2ANorsk8nor-2Astm
Kristin P. Bjørnsson0.06
Anne Mette Sunde0.32
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.12
Silje Neraas0.49
 
2APedagogikk3ped-2A-nhnhb
Hilde Merete Amundsen0.50
Gunn Anita Søraunet0.50
 
2APedagogikk5ped-2A-srsrle
Marit Pettersen1.00
 
2APedagogikk3ped-2A-ststm
Hilde Merete Amundsen0.50
Gunn Anita Søraunet0.50
 
2ASum:60

2B

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGjertrud Stordal (1)
PraksisveilederMarianne Pehrson (1)
2BUndervisningLærerAnm.
2BFagStp.KodeKO
2BMatematikk9mat-2Bstm
Anne Hjønnevåg Nakken0.50
Oliver Thiel0.50
 
2BNaturfag m miljølære10nam-2Bnhb
Kjell Arvid Furuset0.95
Camilla Kalvatn Egset0.05
 
2BFysisk aktivitet og helse7fys-2Bnhb
Silje Solli Andreassen1.00
 
2BRLE7rle-2Bsrle
Helene Lund1.00
 
2BSamfunnsfag8sam-2Bsrle
Gjertrud Stordal1.00
 
2BNorsk8nor-2Bstm
Tatjana Kielland Samoilow0.12
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.88
 
2BPedagogikk3ped-2B-nhnhb
Else Johansen Lyngseth1.00
 
2BPedagogikk5ped-2B-srsrle
Marianne Pehrson0.50
Else Johansen Lyngseth0.50
 
2BPedagogikk3ped-2B-ststm
Else Johansen Lyngseth0.50
Marianne Pehrson0.50
 
2BSum:60

2C

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Semundseth (1)
PraksisveilederMerete Moe (1)
2CUndervisningLærerAnm.
2CFagStp.KodeKO
2CMatematikk9mat-2Cstm
Oliver Thiel0.50
Anne Hjønnevåg Nakken0.50
 
2CNaturfag m miljølære10nam-2Cnhb
Camilla Kalvatn Egset0.33
 
2CFysisk aktivitet og helse7fys-2Cnhb
Silje Solli Andreassen1.00
 
2CRLE7rle-2Csrle
Sølvi Ann Fætten1.00
 
2CSamfunnsfag8sam-2Csrle
Elsa Fjeldavli1.00
 
2CNorsk8nor-2Cstm
Marit Semundseth1.00
 
2CPedagogikk3ped-2C-nhnhb
Merete Moe0.50
Trine Telnes0.43
Kari Nordhus Strømsøe0.08
 
2CPedagogikk5ped-2C-srsrle
Merete Moe0.20
Monica Bjerklund0.30
Marit Pettersen0.10
Trine Telnes0.40
 
2CPedagogikk3ped-2C-ststm
Merete Moe0.50
Trine Telnes0.50
 
2CSum:60

2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBeate Nergård (1)
PraksisveilederMarit Pettersen (1)
2DUndervisningLærerAnm.
2DFagStp.KodeKO
2DMatematikk9mat-2Dstm
Beate Nergård1.00
 
2DNaturfag m miljølære10nam-2Dnhb
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
2DFysisk aktivitet og helse7fys-2Dnhb
Rune Storli1.00
 
2DRLE7rle-2Dsrle
Helene Lund1.00
 
2DSamfunnsfag8sam-2Dsrle
Arnt Nordli1.00
 
2DNorsk8nor-2Dstm
Tatjana Kielland Samoilow0.25
Cecilie Dyrkorn Fodstad0.75
 
2DPedagogikk3ped-2D-nhnhb
Marit Holm Hopperstad0.50
Inger Bakken0.63
 
2DPedagogikk5ped-2D-srsrle
Marit Holm Hopperstad0.30
Marit Pettersen0.70
 
2DPedagogikk3ped-2D-ststm
Marit Holm Hopperstad0.50
Marit Pettersen0.39
 
2DSum:60

2G1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Nordhus Strømsøe (1)
PraksisveilederTrude Kristiansen (1)
2G1UndervisningLærerAnm.
2G1FagStp.KodeKO
2G1Drama4dram-2G1kkk
Guro Strømsøe1.00
 
2G1Kunst og håndverk4kh-2G1kkk
Ingunn Solberg1.00
 
2G1Musikk4mus-2G1kkk
Grete Storbæk Eriksen1.00
 
2G1Naturfag m miljølære4nam-2G1nhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2G1Fysisk aktivitet og helse3fys-2G1nhb
Anne Berg1.00
 
2G1RLE7rle-2G1srle
Helene Lund1.00
 
2G1Samfunnsfag8sam-2G1srle
Yngve Skjæveland1.00
 
2G1Pedagogikk3ped-2G1-kkkkk
Trude Kristiansen0.50
Kari Nordhus Strømsøe0.50
 
2G1Pedagogikk3ped-2G1-nhnhb
Trude Kristiansen0.50
Kari Nordhus Strømsøe0.50
 
2G1Pedagogikk5ped-2G1-srsrle
Kari Nordhus Strømsøe0.90
Else Johansen Lyngseth0.10
 
2G1Sum:45

2G2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerJon Olaf Berg (1)
PraksisveilederJon Olaf Berg (0.5)
Marianne Schram (0.5)
2G2UndervisningLærerAnm.
2G2FagStp.KodeKO
2G2Drama4dram-2G2kkk
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
2G2Kunst og håndverk4kh-2G2kkk
Ingunn Solberg1.00
 
2G2Musikk4mus-2G2kkk
Hanne Bæverfjord1.00
 
2G2Naturfag m miljølære4nam-2G2nhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2G2Fysisk aktivitet og helse3fys-2G2nhb
Silje Solli Andreassen1.00
 
2G2RLE7rle-2G2srle
Tryggve Andreassen1.00
 
2G2Samfunnsfag8sam-2G2srle
Elsa Fjeldavli1.00
 
2G2Pedagogikk3ped-2G2-kkkkk
Jon Olaf Berg0.50
Marianne Schram0.50
 
2G2Pedagogikk3ped-2G2-nhnhb
Jon Olaf Berg0.50
Marianne Schram0.50
 
2G2Pedagogikk5ped-2G2-srsrle
Jon Olaf Berg0.50
Marianne Schram0.40
Else Johansen Lyngseth0.10
 
2G2Sum:45

2KF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMari Ann Letnes (1)
PraksisveilederEllen Holst Buaas (1)
2KFUndervisningLærerAnm.
2KFFagStp.KodeKO
2KFDrama5dram-2KF-kkkkk
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
2KFDrama1dram-2KF-srsrle
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
2KFDrama1dram-2KF-ststm
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
2KFKunst og håndverk6kh-2KF-kkkkk
Mari Ann Letnes1.00
 
2KFKunst og håndverk1kh-2KF-srsrle
Jørgen Moe1.00
 
2KFKunst og håndverk1kh-2KF-ststm
Mari Ann Letnes1.00
 
2KFMusikk5mus-2KF-kkkkk
Hanne Bæverfjord1.00
 
2KFMusikk1mus-2KF-srsrle
Sunniva Skj?stad Hovde1.00
 
2KFMusikk1mus-2KF-ststm
Hanne Bæverfjord1.00
 
2KFMatematikk7mat-2KFstm
Anne Hjønnevåg Nakken1.00
 
2KFRLE8rle-2KFsrle
Sølvi Ann Fætten1.00
 
2KFSamfunnsfag4sam-2KFsrle
Gjertrud Stordal1.00
 
2KFNorsk7nor-2KFstm
Kristin P. Bjørnsson0.01
Anne Mette Sunde0.56
Silje Neraas0.43
 
2KFPedagogikk4ped-2KF-kkkkk
Ellen Holst Buaas0.50
Marianne Schram0.50
 
2KFPedagogikk5ped-2KF-srsrle
Marianne Schram0.50
Ellen Holst Buaas0.40
Marit Pettersen0.10
 
2KFPedagogikk3ped-2KF-ststm
Ellen Holst Buaas0.50
Marianne Schram0.50
 
2KFSum:60

2MF

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Schram (1)
PraksisveilederMarianne Schram (1)
2MFUndervisningLærerAnm.
2MFFagStp.KodeKO
2MFMusikk2.5mus-2MFstm
Hanne Bæverfjord1.00
 
2MFMatematikk7.5mat-2MFstm
Oliver Thiel1.00
 
2MFNaturfag m miljølære7.5nam-2MFnhb
Hjørdis Krosshøl Bakke1.00
 
2MFFysisk aktivitet og helse7.5fys-2MFnhb
Anne Berg1.00
 
2MFRLE9.5rle-2MFsrle
Marit Hallset Svare1.00
 
2MFSamfunnsfag7sam-2MFsrle
Gjertrud Stordal1.00
 
2MFNorsk8nor-2MFstm
Cecilie Dyrkorn Fodstad1.00
 
2MFPedagogikk5ped-2MF-nhnhb
Marit Kanstad0.50
Marianne Schram0.50
 
2MFPedagogikk2ped-2MF-srsrle
Marit Kanstad0.50
Else Johansen Lyngseth0.15
Marianne Schram0.30
 
2MFPedagogikk3.5ped-2MF-ststm
Marit Kanstad0.50
Marianne Schram0.50
 
2MFSum:60

2NF1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRune Storli (1)
PraksisveilederKari Nergaard (1)
2NF1UndervisningLærerAnm.
2NF1FagStp.KodeKO
2NF1Matematikk8mat-2NFstm
Beate Nergård1.00
 
2NF1Naturfag m miljølære10nam-2NFnhb
Camilla Kalvatn Egset0.50
Siri-Christine Seehuus 0.50
 
2NF1Fysisk aktivitet og helse10fys-2NFnhb
Rune Storli1.00
 
2NF1RLE8rle-2NFsrle
Sølvi Ann Fætten1.00
 
2NF1Samfunnsfag4sam-2NFsrle
Kari Emilsen1.00
 
2NF1Norsk8nor-2NFstm
Atle Krogstad0.88
Tatjana Kielland Samoilow0.12
 
2NF1Pedagogikk8ped-2NF-srsrle
Marit Heldal0.75
Kari Nergaard0.25
 
2NF1Pedagogikk4ped-2NF-ststm
Kari Nergaard0.50
Marit Heldal0.50
 
2NF1Sum:60

3E

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerNina Scott Frisch (1)
PraksisveilederEva Stai Brønstad (1)
3EUndervisningLærerAnm.
3EFagStp.KodeKO
3EDrama10dram-3E 
Barbro Djupvik0.74
Lise Hovik0.26
 
3EKunst og håndverk10kh-3E 
Nina Scott Frisch1.00
 
3EMusikk10mus-3E 
Morten Sæther0.80
Jan Ketil Torgersen0.20
 
3ERLE10rle-3E 
Marit Hallset Svare1.09
 
3ESamfunnsfag6sam-3E 
Timelærer Samfunnsfag0.08
Gjertrud Stordal0.92
 
3EPedagogikk15ped-3E 
Marianne Schram0.60
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Eva Stai Brønstad0.53
Merete Moe0.03
 
3ESum:61

3F

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
PraksisveilederMarit Heldal (1)
3FUndervisningLærerAnm.
3FFagStp.KodeKO
3FNaturfag m miljølære16nam-3F 
Camilla Kalvatn Egset0.60
Rolv Lundheim0.30
Kjell Arvid Furuset0.10
 
3FFysisk aktivitet og helse19fys-3F 
Rune Storli0.29
Ellen Beate Hansen Sandseter0.25
Trond Løge Hagen0.47
 
3FRLE10rle-3F 
Sølvi Ann Fætten1.00
 
3FPedagogikk15ped-3F 
Ellen Holst Buaas0.47
Marit Heldal0.50
Timelærer Pedagogikk-time0.03
 
3FSum:60

3FysFos

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerOlav Bjarne Lysklett (1)
PraksisveilederElse Johansen Lyngseth (1)
3FysFosUndervisningLærerAnm.
3FysFosFagStp.KodeKO
3FysFosRLE0rle-3Fys 
Helene Lund1.00
 
3FysFosSamfunnsfag6sam-3FysFos 
Timelærer Samfunnsfag0.08
Svein Ottar Hammer0.92
 
3FysFosNorsk0nor-3Fysfos 
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
3FysFosPedagogikk18ped-3FysFos 
Ellen Holst Buaas0.43
Else Johansen Lyngseth0.17
Merete Moe0.03
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Gro Anita Kamsvåg0.28
Kari Nordhus Strømsøe0.07
 
3FysFosFordypningsfag303kl-FysFos 
Anne Berg0.33
Olav Bjarne Lysklett0.46
Ellen Beate Hansen Sandseter0.02
Kathrine Bjørgen0.19
 
3FysFosSum:54

3G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerGunn Anita Søraunet (1)
PraksisveilederGunn Anita Søraunet (1)
3GUndervisningLærerAnm.
3GFagStp.KodeKO
3GMatematikk6mat-3G 
Beate Nergård1.00
 
3GRLE7rle-3G 
Tryggve Andreassen1.00
 
3GSamfunnsfag10sam-3G 
Anne Dagfrid Svendsen0.55
Elin Birgitte Ljunggren0.45
 
3GNorsk11nor-3G 
Atle Krogstad1.00
 
3GPedagogikk10ped-3G 
Hilde Merete Amundsen0.50
Gunn Anita Søraunet0.50
 
3GSum:44

3I

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSonja Kibsgaard (1)
PraksisveilederSonja Kibsgaard (1)
3IUndervisningLærerAnm.
3IFagStp.KodeKO
3IMatematikk6mat-3I 
Oliver Thiel1.00
 
3IRLE9rle-3I 
Sturla Sagberg1.00
 
3ISamfunnsfag11sam-3I 
Elsa Fjeldavli0.45
Timelærer Samfunnsfag0.05
Svein Ottar Hammer0.50
 
3INorsk6nor-3I 
Marit Semundseth1.00
 
3IPedagogikk23ped-3I 
Marit Kanstad0.47
Sonja Kibsgaard0.49
Merete Moe0.02
Timelærer Pedagogikk-time0.02
 
3ISum:55

3IKT

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMari Ann Letnes (1)
PraksisveilederMona Halsaunet Frønes (1)
3IKTUndervisningLærerAnm.
3IKTFagStp.KodeKO
3IKTRLE0rle-3IKT 
Svein Sando1.00
 
3IKTSamfunnsfag6sam-3ikt 
Kari Emilsen0.70
Timelærer Samfunnsfag0.08
Elin Birgitte Ljunggren0.22
 
3IKTNorsk0nor-3ikt 
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
3IKTPedagogikk18ped-3ikt 
Marit Holm Hopperstad0.28
Hilde Merete Amundsen0.18
Merete Moe0.03
Mona Halsaunet Frønes0.25
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Monica Bjerklund0.42
 
3IKTFordypningsfag303kl-iktLL 
Svein Sando0.23
Jan Ketil Torgersen0.33
Mari Ann Letnes0.25
Timelærer Forming0.08
Tatjana Kielland Samoilow0.10
 
3IKTSum:54

3M

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKarianne Franck (1)
PraksisveilederKarianne Franck (1)
3MUndervisningLærerAnm.
3MFagStp.KodeKO
3MMatematikk6mat-3M 
Beate Nergård1.00
 
3MRLE7rle-3M 
Tryggve Andreassen1.00
 
3MSamfunnsfag10sam-3M 
Gjertrud Stordal0.61
Elin Birgitte Ljunggren0.39
 
3MNorsk11nor-3M 
Marit Semundseth0.09
Anne Mette Sunde0.29
Kristin P. Bjørnsson0.12
Silje Neraas0.50
 
3MPedagogikk10ped-3M 
Hilde Merete Amundsen0.50
Karianne Franck0.50
 
3MSum:44

3OrgLed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Dagfrid Svendsen (1)
PraksisveilederMirjam Dahl Bergsland (1)
3OrgLedUndervisningLærerAnm.
3OrgLedFagStp.KodeKO
3OrgLedRLE0rle-3org 
Helene Lund1.00
 
3OrgLedSamfunnsfag6sam-3org 
Timelærer Samfunnsfag0.08
Anne Dagfrid Svendsen0.92
 
3OrgLedNorsk0nor-3Orgled 
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
3OrgLedPedagogikk18ped-3Orgl 
Merete Moe0.03
Mirjam Dahl Bergsland0.31
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Mette Nygård0.37
Karianne Franck0.44
 
3OrgLedFordypningsfag303kl-OrgLed 
Per Tore Granrusten0.09
Anne Dagfrid Svendsen0.33
Elsa Fjeldavli0.17
Timelærer Samfunnsfag0.18
Svein Ottar Hammer0.23
 
3OrgLedSum:54

3SmåPed

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Kanstad (1)
PraksisveilederIngrid Bjørkøy (1)
3SmåPedUndervisningLærerAnm.
3SmåPedFagStp.KodeKO
3SmåPedRLE0rle-3SmåPed 
Helene Lund1.00
 
3SmåPedSamfunnsfag6sam-3SmåPed 
Elsa Fjeldavli0.92
Timelærer Samfunnsfag0.08
 
3SmåPedNorsk0nor-3Småped 
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
3SmåPedPedagogikk18ped-3SmåPed 
Marit Kanstad0.73
Merete Moe0.03
Ingrid Bjørkøy0.14
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Mette Nygård0.25
 
3SmåPedFordypningsfag303kl-SmåPed 
Anne Berg0.10
Marit Kanstad0.20
Bodil Moerland0.15
Barbro Djupvik0.10
Jan Ketil Torgersen0.10
Ingrid Bjørkøy0.07
Anne Synnøve Brenne0.13
Mette Nygård0.15
 
3SmåPedSum:54

4G

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerPer Tore Granrusten (1.25)
4GUndervisningLærerAnm.
4GFagStp.KodeKO
4GPedagogikk12ped-4G 
Jon Olaf Berg0.33
Sissel Mørreaunet0.08
Karianne Franck0.33
Kari Nordhus Strømsøe0.25
 
4GFordypningsfag304G-Fordyp 
Silje Neraas0.05
Kristin P. Bjørnsson0.02
Anne Mette Sunde0.05
Gjertrud Stordal0.14
Timelærer Samfunnsfag0.10
Beate Nergård0.25
Marit Semundseth0.13
Per Tore Granrusten0.26
 
4GSum:42

BBB

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMonica Seland (1)
BBBUndervisningLærerAnm.
BBBFagStp.KodeKO
BBBEmne på masternivå30Ma-BBB 
Anne Beate Reinertsen0.18
Gro Anita Kamsvåg0.17
Mirjam Dahl Bergsland0.04
Karianne Franck0.11
Monica Seland0.32
Kjersti Nissen0.03
Jon Olaf Berg0.15
 
BBBSum:30

BHPE2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrine Telnes (1)
BHPE2UndervisningLærerAnm.
BHPE2FagStp.KodeKO
BHPE2Emne på bachelornivå30Ba-bhgped2 
Anne Berg0.10
Marit Hofstad0.10
Jan Ketil Torgersen0.10
Marit Pettersen0.07
Anita Synnøve Hammer0.10
Mette Nygård0.18
Trine Telnes0.27
Trude Kristiansen0.07
Kari Nordhus Strømsøe0.02
 
BHPE2Sum:30

BIK-14

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Emilsen (0.5)
BIK-14UndervisningLærerAnm.
BIK-14FagStp.KodeKO
BIK-14Emne på masternivå7.5Ma-BIK-14 
Kari Emilsen0.22
Mirjam Dahl Bergsland0.05
Kjersti Nissen0.14
Kjell ?ge Gotvassli0.29
Timelærer Samfunnsfag0.12
Elin Birgitte Ljunggren0.08
 
BIK-14Sum:7.5

BIK-1415

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Emilsen (1)
BIK-1415UndervisningLærerAnm.
BIK-1415FagStp.KodeKO
BIK-1415Emne på masternivå15Ma-BIK-1415 
Ellen Beate Hansen Sandseter0.02
Yngve Skjæveland0.04
Timelærer Samfunnsfag0.06
Espen Leirset0.35
Elin Birgitte Ljunggren0.25
Kari Emilsen0.19
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Kjersti Nissen0.07
 
BIK-1415Sum:15

KompAss

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarianne Pehrson (1)
KompAssUndervisningLærerAnm.
KompAssFagStp.KodeKO
KompAssDrama0.36dram-Komp 
Ingvild Olsen Olaussen1.00
 
KompAssMusikk0.36mus-Komp 
Hanne Bæverfjord1.00
 
KompAssNorsk1.52nor-Komp 
Tatjana Kielland Samoilow1.00
 
KompAssPedagogikk12.76ped-Komp 
Marianne Pehrson1.00
 
KompAssSum:15

MAEST-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerLise Hovik (0.5)
Børge Kristoffersen (0.5)
MAEST-HUndervisningLærerAnm.
MAEST-HFagStp.KodeKO
MAEST-HEmne på masternivå7.5Ma-EstdiH 
Lise Hovik0.94
Anita Synnøve Hammer0.09
EDU 3070 
MAEST-HEmne på masternivå7.5Ma-EstdiV 
Ingvild Olsen Olaussen0.13
Børge Kristoffersen1.00
EDU 3072 
MAEST-HSum:15

MENTOR

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerRanveig Lorentzen (1)
MENTORUndervisningLærerAnm.
MENTORFagStp.KodeKO
MENTOREmne på bachelornivå15Ba-Mentor 
Børge Kristoffersen0.27
Ranveig Lorentzen0.50
 
MENTORSum:15

NECEC1-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
PraksisveilederAnne Sine van Marion (1)
NECEC1-HUndervisningLærerAnm.
NECEC1-HFagStp.KodeKO
NECEC1-HDrama1dram-NECEC-H 
Guro Strømsøe1.00
 
NECEC1-HKunst og håndverk1kh-NECEC-H 
Nina Scott Frisch1.00
 
NECEC1-HMusikk1mus-NECEC-H 
Morten Sæther1.00
 
NECEC1-HNaturfag m miljølære1nam-NECEC-H 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
NECEC1-HFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-H 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-HRLE0.5rle-NECEC-H 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-HSamfunnsfag1sam-NECEC-H 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-HNorsk1.5nor-NECEC-H 
Kristin P. Bjørnsson0.88
Anne Mette Sunde0.12
 
NECEC1-HPedagogikk2ped-NECEC-H 
Arve Gunnestad1.00
Tidligere NKTP, som igjen tidligere het CC 
NECEC1-HSum:10

NECEC1-V

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Hallset Svare (1)
PraksisveilederAnne Sine van Marion (1)
NECEC1-VUndervisningLærerAnm.
NECEC1-VFagStp.KodeKO
NECEC1-VDrama1dram-NECEC-V 
Hanne Wiseth1.00
 
NECEC1-VKunst og håndverk1kh-NECEC-V 
Nina Scott Frisch1.00
 
NECEC1-VMusikk1mus-NECEC-V 
Morten Sæther1.00
 
NECEC1-VNaturfag m miljølære1nam-NECEC-V 
Camilla Kalvatn Egset1.00
 
NECEC1-VFysisk aktivitet og helse1fys-NECEC-V 
Anne Berg1.00
 
NECEC1-VRLE0.5rle-NECEC-V 
Marit Hallset Svare1.00
 
NECEC1-VSamfunnsfag1sam-NECEC-V 
Yngve Skjæveland1.00
 
NECEC1-VNorsk1.5nor-NECEC-V 
Silje Neraas1.00
 
NECEC1-VPedagogikk2ped-NECEC-V 
Marit Kanstad1.00
 
NECEC1-VSum:10

PLK

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMerete Moe (1)
PLKUndervisningLærerAnm.
PLKFagStp.KodeKO
PLKEmne på masternivå30Ma-PLK 
Kjell ?ge Gotvassli0.15
Ingvild Åmot0.02
Merete Moe0.37
Vikar Pedagogikk-vik0.06
Timelærer Pedagogikk-time0.03
Ingvild Olsen Olaussen0.06
Jon Olaf Berg0.02
Kjersti Nissen0.23
Monica Seland0.06
 
PLKSum:30

PUB-14

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Johanne Kvistad (1)
PUB-14UndervisningLærerAnm.
PUB-14FagStp.KodeKO
PUB-14Emne på bachelornivå15Ba-Pub14 
Sonja Kibsgaard0.05
Kari Johanne Kvistad0.35
Sølvi Helene Hessen Schei0.20
Kjersti Nissen0.28
Kjell ?ge Gotvassli0.03
Marianne Pehrson0.03
 
PUB-14Sum:15

PUB-1415

OppgaveNavn (andel)
PUB-1415UndervisningLærerAnm.
PUB-1415FagStp.KodeKO
PUB-1415Emne på bachelornivå22Ba-Pub-1415 
0.39
Vikar Pedagogikk-vik0.23
Timelærer Pedagogikk-time0.09
 
PUB-1415Sum:22

PVPRA

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKjersti Nissen (1)
PVPRAUndervisningLærerAnm.
PVPRAFagStp.KodeKO
PVPRAEmne på bachelornivå15Ba-Veilpralær 
Kjersti Nissen0.33
Kari Nergaard0.20
Timelærer Timelærer0.17
Marianne Pehrson0.30
 
PVPRASum:15

RPOL-H

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
RPOL-HUndervisningLærerAnm.
RPOL-HFagStp.KodeKO
RPOL-HFordypningsfag5Ba-OPLECE-H 
Ellen Beate Hansen Sandseter0.36
Trond Løge Hagen0.64
Studiepoengene er fastsatt ut fra at dette skal gi 80 atimer. 
RPOL-HSum:5

RPOL-V

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerTrond Løge Hagen (1)
RPOL-VUndervisningLærerAnm.
RPOL-VFagStp.KodeKO
RPOL-VFordypningsfag5Ba-OPLECE-V 
Trond Løge Hagen0.64
Ellen Beate Hansen Sandseter0.36
 
RPOL-VSum:5

SPED1

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerMarit Pettersen (1)
SPED1UndervisningLærerAnm.
SPED1FagStp.KodeKO
SPED1Emne på masternivå30Ma-Spesped1 
Timelærer Pedagogikk-time0.04
Vikar Pedagogikk-vik0.06
Arve Gunnestad0.07
Karianne Franck0.03
Elisabeth Walsøe Lehn0.05
Marit Pettersen0.20
Timelærer Timelærer0.03
Berit Groven0.17
Bodil Moerland0.15
Else Johansen Lyngseth0.17
Anne Berg0.03
 
SPED1Sum:30

SPED2

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerElse Johansen Lyngseth (0.57)
Monica Bjerklund (0.29)
SPED2UndervisningLærerAnm.
SPED2FagStp.KodeKO
SPED2Emne på masternivå30Ma-Spesped2 
Monica Bjerklund0.13
Arve Gunnestad0.10
Karianne Franck0.03
Elisabeth Walsøe Lehn0.07
Marit Pettersen0.05
Timelærer Timelærer0.07
Timelærer Pedagogikk-time0.02
Berit Groven0.17
Ingvild Åmot0.10
Morten Sæther0.03
Bodil Moerland0.07
Else Johansen Lyngseth0.17
 
SPED2Sum:30

SPED2D

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerBodil Moerland (1)
SPED2DUndervisningLærerAnm.
SPED2DFagStp.KodeKO
SPED2DEmne på masternivå30Ma-Spesped2-delt 
Timelærer Pedagogikk-time0.02
Monica Bjerklund0.07
Morten Sæther0.03
Arve Gunnestad0.10
Karianne Franck0.03
Elisabeth Walsøe Lehn0.07
Marit Pettersen0.05
Timelærer Timelærer0.07
Berit Groven0.17
Ingvild Åmot0.07
Bodil Moerland0.20
Else Johansen Lyngseth0.13
 
SPED2DSum:30

STYRER-A14

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSissel Mørreaunet (1)
STYRER-A14UndervisningLærerAnm.
STYRER-A14FagStp.KodeKO
STYRER-A14Emne på masternivå20Ma-Styr2 
Jon Olaf Berg0.03
Kjell ?ge Gotvassli0.10
Svein Ottar Hammer0.44
Merete Moe0.41
Sissel Mørreaunet0.51
Kari Hoås Moen0.09
Børge Kristoffersen0.44
Per Tore Granrusten0.08
Elin Birgitte Ljunggren0.38
 
STYRER-A14Sum:20

STYRER-B14

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerKari Hoås Moen (1)
STYRER-B14UndervisningLærerAnm.
STYRER-B14FagStp.KodeKO
STYRER-B14Emne på masternivå20Ma-Styr1 
Merete Moe0.03
Anne Dagfrid Svendsen0.02
Jon Olaf Berg0.03
Kjell ?ge Gotvassli0.15
Sissel Mørreaunet0.13
Kari Hoås Moen0.52
Svein Ottar Hammer0.44
Børge Kristoffersen0.44
Per Tore Granrusten0.44
 
STYRER-B14Sum:20

VEPED

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerAnne Beate Reinertsen (1)
VEPEDUndervisningLærerAnm.
VEPEDFagStp.KodeKO
VEPEDEmne på masternivå30Ma-VePed 
Marianne Pehrson0.12
Timelærer Timelærer0.07
Marit Heldal0.20
Kjersti Nissen0.20
Sturla Sagberg0.03
Anne Beate Reinertsen0.23
Anita Synnøve Hammer0.15
 
VEPEDSum:30

VUMEP

OppgaveNavn (andel)
KlassestyrerSturla Sagberg (1)
VUMEPUndervisningLærerAnm.
VUMEPFagStp.KodeKO
VUMEPRLE15rle-vumep 
Tryggve Andreassen0.14
Sturla Sagberg0.25
Timelærer RLE0.49
Helene Lund0.12
 
VUMEPSum:15