Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2016-17

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Ahwi bad  vdo  hba ssh   cke  kbj  tmib   akr  akh map  
1Bioo hwi  jmo sae  jkt   cke  tify  tmib   sne  mfr gak  
1Chwi  bsv  gse   hkb  tify  tmib   sne  akh  
1Dgst  isol nsf sae  gse   cke  kbj  tmib   sne  vgl mso  
1Egst  isol sae  jkt ssh   cke  tify  tmib   sne  tkr sbh  
1G1gst  vdo  msa   hkb  aber  saf   akr  vgl gas kns  
1G2bad hwi  isol  jkt   hkb  kbj  saf   akr  esb ewl  
1KFgst  jmo  gse   paw  aber    akr  esb ehb  
1MFhwi bad  bsv  ssh gse     mhs  gjs  cbom  kka ski  
1NFhwi ekg  vdo  msa   rlu  ojs    sne  rlo kne  
1Pioo hwi  sae  hba   rlu  aber  saf   mse  gas mso  
2A   cmn  paw  rus  ses  ano  akr  akh ube kns  
2B   smh  cme  kbj  tmib  ano  sne  kns ejl  
2C   smh  paw  ojs  tmib  efj  mse  kka mfr  
2D   cmn  cme  kbj  tmib  efj  cbom  mah mpe  
2E   smh  cme  kbj  tmib  kem ano  cbom  job akh mpe  
2G1gst  sae  gse   hkb  aber  tmib  efj   tkr kka mpe  
2G2bad hwi  mal isol  gse   hkb  aber  saf  ano   pgr mpe  
2KFbad hwi  vdo  hba ssh gse  oth    mhs  kem  akr  ehb esb mpe  
2MF  ssh  cmn  cke cmn  aber  mhs tmib  gjs  cfo  mka mbj msc  
2NF   oth  cme  rus ojs  saf  kem  sne  kne mhe  
2Pioo lho  mal sae  hba   cmn  aber  saf  ano   msc gas mso  
3G1   smh  hkb  tify   ads  mse  mah hma mpe  
3G2   smh  hkb  tify   efj  akr cbom  hma kfr mpe  
3INT jmo  ssh      gjs   msc kka  msc gjs
3KFlho ekg bkr  nsf  msa jkt      kem   esb ehb  ehb msa ekg nsf esb
3LED       ads efj tisa ano   vgl hma rlo  vgl ads hma efj
3MF      ssag  gjs  cfo  ski kka mbj  ski mhs gjs cfo ssag tisa kka ebl mbj
3NAT    hkb paw  obl kbj   ads   mah pgr  hkb obl mah kbj paw pgr sbh
3NF    rlu cke  tlh ebs rus   ptg   mhe kns  tlh rlu rus mhe cke kns
3YNG  msa    aber   efj   mka ube mso lho gas ibj job mbj  mka ibj mbj vik-ped gas mso ube
4Gbad gst    oth smh     ptg ads gjs ano  akr  job kfr  job akr khm bad akh mpe oth kfr ano smh
BBBjob hma mos iam tko titi kfr mdb mso
BHPED2rlo msa aber sne nsf lho kns
BLPtim-ped hma map kkv rlo kni
KompAssioo hba mse map ube
KSBmse cfo cbom ski kka mso mhe
MAEST-Hlho ekg
MAEST-Vbkr ioo
MBLkni hma abr vgl mmo kag ash iam ptg khm tisa job mos ofl ele ebl tina
MEPEDses agu ssag tire
NECEC1-Hgst isol gse cme aber mhs ano sne mhe
NECEC1-Vgst sae gse cke aber mhs ano sne mka
RPOL-Hrus
RPOL-Vrus
SPED1aber ejl bom iam bgr titi mbj mpe ewl fst kns
SPED2agu ejl bom msa iam bgr titi mbj mpe fst kfr kns
SPED2Dagu bgr bom ejl kfr iam mpe mbj msa titi fst
STYRER-15Akhm smo ebl kag efj ash ptg tisa
STYRER-15Bptg bkr khm smo mmo kag ash pgr
STYRER-16ptg khm smo mmo kag ebl job pgr bkr ele tisa
UHPED1tlh bkr msa mal mhe kni
VBHGbkr rlo
VBLUmhe kni kne map
VEPEDvgl mhe kni titi ash map bkr smo
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 25.06.2020 1748