Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2017-18

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Abad lhr  sae  tng hba   cmn  kbj  tmib   sne  map mka  
1Bgst  sae  jkt   paw  bmo  tmib   sne  mfr jvdz  
1Csna hwi  bsv jmo  jkt tng   cmn  bmo  tmib   sne  sbh jri  
1Dsna hwi  vdo nsf sae  gse tng   cke  ahs  ajr   sne  hber vgl  
1Egst  bsv  tng   hkb  ahs  ajr   sne  sbh tkr  
1G1sna  sae  hba   hkb  ahs  saf   akr  gas kns  
1G2bad  gul  gse   hkb  ahs  tmib   akr  ewl hber  
1KFgst  nsf jmo  gse   paw  aber    akr  rlo hma akh  
1MBK           mos mdb tko kfr job kbj ebs tlh rus mah cbom mse
1MBL           vgl hma mmo ash ptg khm abr kag tisa ebl
1MFlhr  sae bsv  ssh     mhs  gjs  cfo ned  mka kka  
1MKP           akr ekg mah lho ioo nsf msa jmo ssh ash
1MSP           iam bgr mbj kfr jvdz ejl tipe mpe fst agu
1NFsna  vdo  msa   rlu  obl    sne  kne pgr  
2A   smh  paw  rus  ajr  ano  akr ned  ube mdb  
2B   cmn  cmn  ahs  ses  hmhk  sne  kns mfr  
2C   smh  hkb  bmo  ajr  efj  mse  vgl mpe  
2D   smh  cme  kbj ahs  ajr  hmhk  cbom  ava ejl  
2E   bne  cme  bmo  tmib  kws  ned  job jri  
2G1sna  vdo  msa   hkb  bmo  tmib  efj  akr  mbj tkr  
2G2bad  gul  jkt   hkb  bmo  saf  ano  akr  hber mpe  
2KFbad  vdo  hba tng  oth    mhs  gmdh  akr  akh mdb  
2MBL           ptg hmhk vgl abr mmo ebl khm smo
2MF  tng  oth  cke  aber  mhs tmib  gmdh  cbom  mka mbj kka  
2NF   bne  cke  obl bmo  saf  gmdh  sne  kne mhe  
2Plhr sna  sae  gse hba   cmn  aber  saf  ano   mso msc  
3.kl          ptg mdb
3G1   smh  hkb  aber   ads  mse  hma jvdz  
3G2   smh  hkb  aber   efj  cbom  kfr ava jvdz  
3INT jmo  ssh      gjs   msc  msc gjs jvdz gmdh
3KFlho bad ash  jmo nsf  msa jkt      ano   akh mdb ava  msa mdb jmo akh ash nsf
3LED       ads efj tisa ano   vgl hma  efj hma ads vgl
3MDKekg gst  vdo jmo  jkt ssh      hmhk   jri hber  vdo gst ssh jmo jri hber lhr
3MF      ses tmib  gjs gmdh  cfo  ski kka mbj  ski cfo kka tmib gmdh ses mbj
3NAT    paw cme  obl kbj   hmhk   pgr ava  obl kbj paw pgr cme ava
3NF    rlu cke  tlh bmo   ptg   mhe kns  tlh rlu mhe cke kns ahs nev
3P   bne cmn  cmn  aber   hmhk  mse cbom  msc gas ava  
3YNG  hba    aber   efj   lho mka ibj ube hber job mbj  job mka ibj mbj mso ube
4Gbad lhr    smh     gjs ano gmdh  akr  kfr sbh  akr bad oth gak kfr ano sbh smh
BHPED1gse cfo ash kns ahs jri gmdh
BLPjob hma mdb gih kni tipe map ube sae
KSBcfo mse ned cbom ski jvdz
MEPEDses tire saf
NECEC1-Hash nsf hba cme aber mhs ano sne mhe
NECEC1-Vnsf tng cme aber mhs ano sne agu
RPOL-Hebs tlh pgr
RPOL-Vtlh ebs pgr
STYRER-16pgr ele kag mmo smo khm bkr ptg ash
STYRER-17ptg bkr kag smo khm pgr mmo job
UHPEDtlh bkr msa mal mhe
VBLUmhe kni kne map
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 23.08.2019 1453