Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2018-19

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Asna  sae  ive   cke  kbj  irb   ams  mbj map  
1Bhwi sna  sae  jkt ive   tina  bmo  irb   ams sne  mfr sch jvdz  
1Cgst tidr  bsv jmo  tng   tina  bmo  irb   ams sne  jri mdo  
1Dhwi  isol nsf vdo  gse tng   cme  bmo  irb   sne mlo  vgl hwbb gih  
1Eioo hwi  bsv  tng   cme  ahs  saf   sne mlo  tkr sch nev  
1G1lho  sae  jkt ive   hkb  ahs  saf tmib   ams  gas kns  
1G2bad tidr  isol  hba   hkb  ahs  saf tmib   sne mlo  ewl hwbb  
1KFgst tidr  nsf jmo  gse   paw  aber    akr  rlo akh  
1MBL           vgl hma mmo ptg khm kag tisa mdb gmdh ebl
1MFhwi  sae  hba ive     mhs  lsf  cfo mlo ams  kka nev  
1MSP           iam mbj kfr ejl mpe jvdz agu tim-ped fst
1NFioo  vdo  tng   rlu  tlh ahs    sne ams  sdf pgr  
2A   oth  paw  rus  saf tmib  hmhk lsf  akr  ube mdb  
2B   oth  paw  bmo  tmib irb  hmhk  sne mlo  kns mfr  
2C   bne  cke  bmo  tmib irb  efj  mse  jri nev  
2D   smh  cme  ahs  tmib irb  hmhk lsf  cbom  vgl mpe  
2E   oth  cme  ahs  irb tmib  kws  cbom  job mdo  
2G1hwi  sae  hba   hkb  bmo  saf tmib  efj  sne  msc mpe  
2G2bad sna  isol  gse   hkb  bmo  saf tmib  ano  sne  hwbb tkr  
2KFbad tidr hwi  vdo  hba  oth    mhs irb  lsf  akr  akh mdb  
2MBK           
2MBK+2MSP           kbj mos iam kfr kka bmo mdb gjs
2MBL           ptg smo mmo ebl hmhk lho hma gmdh
2MF  hba  ssh  rlu  aber  mhs  gmdh  cfo ams  nev  
2MKP           ssh msa akr lho nsf ski ioo jmo
2MSP           agu tim-ped iam ejl kfr mdo mbj
2NF1   bne  cke  obl bmo  saf  hmhk lsf  sne ams  sdf  
3G1   smh  hkb  aber   kws  mse ams  hma jvdz  
3G2   smh  hkb  aber   efj  cbom mlo  smo nev  
3INT jmo  jkt ssh      gjs   msc  msc gjs jvdz jmo cke
3KFlho bad  nsf isol  jkt hba      ano   akh hma mdb  jkt ioo mdb akh nsf isol
3LED       ads efj tisa ano   vgl mdo  vgl ads efj mdo
3MDKgst ioo  jmo vdo  gse tng      hmhk lsf   jri hwbb  jmo gst gse jri hwbb vdo
3MF      ses irb  gmdh hmhk lsf  cfo  ski kka mbj  ses ski cfo kka gmdh
3NAT    tina cme  obl kbj   kws   pgr sdf  obl kbj tina pgr cme sdf
3NF1    rlu cke  tlh kbj   hmhk lsf   mhe nev  tlh rlu mhe cke ahs nev
3P   bne smh  paw  aber   ano  mse cbom  msc gas mso  
3YNG  hba    aber   efj   lho mka kns ube hwbb job mbj  job mka mbj tkr kns ube
4G1bad tidr    oth smh     ano kws  akr  kfr jvdz  akr bad mdb oth gak kfr ano smh jvdz kws ioo
4Pbad ioo hwi sna    oth smh     ano kws  akr  gas mso  akr ioo msc oth gas ano mso smh kws
BHPED2rlo ioo gst gse tidr nsf ams kns ahs
LPLgih job hma mdb map sdf sae
NECEC1-Hgst nsf tng oth cme aber mhs ano gak mka
NECEC1-Vgst nsf tng oth cme aber mhs ano mlo mka
RPOL-Htlh ebs pgr
RPOL-Vtlh ebs pgr
SSBmse cfo cbom ski
STYRER1job ptg bkr khm smo mmo kag pgr kws
STYRER2ptg bkr khm smo mmo kag pgr
UHPED1tlh bkr msa mal mhe
VBLUkni tim-ped map mso jri sdf
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 04.04.2022 0929