Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2010-11

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis
dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Akbg ibj  mho  gse    tlh  saf    mfr msc
1Bioo  mho  hba    aber  saf    gih kni
1Ckbg ibj  jmo  jkt hba    ebs  saf    msc akh
1Dkbg bad  jmo  ble    ojs  ahir    kne asb
1E(linje)ioo  mho  gse       ara  esb mok
1Fmsa  jmo  msa   rlu  obl rus     gih etr
1G1kbg  jmo  jkt gse   hkb  tlh rus     job mfr
1Hkbg gst  bsv  ble    ojs  ahir    ahir rlo
1Iioo   knk   swe  aber  mhs  khm  cfo  mdb mka mvi
1K_    kfu    khm   ehb
2A   ahn  kfu    ads  ara cfo  vgl mos
2B   ahn  kfu    gjs  cfo hej  ejl kni
2C   wro  hkb    ysk ptg  akr  vgl msc
2D   isl  hkb    gjs  mse  vgl kne
2E (linje)bad  lhs  knk  wro    mhs    esb mdb
2F   swe  tlh swe  rus   ptg  akr cfo  ehb etr
2H   isl  kfu    ysk ptg  mse  ejl akh
2Iioo  bsv  gse  ahn    mhs  khm  cfo hej  msc hma
2K  (mus-2K)     (nor-2K)   (nor-2K)
3Ebkr bad  lhs jmo  jkt     mhs  gjs   mok
3F    rlu swe kfu  tlh ebs  saf    gih mos
3FysFos      ssag  gjs   akh rlo bgr kne  ojs obl aber
3G   wro    ahir  ptg  akr  job mfr
3I   ahn    ssag  ysk khm  mse  kne hma mvi mka
3IKT      ssag  ads   mdb vgl  mal jkt hej ses
3OrgLed      ssag  ads   mfr job  ads khm ysk gjs ptg
3SmåPed      ssag  gjs   asb akh mka  bad aber gse bom mka asb
BBBkhm mse ofl mok mos vgl job hma
BHPED1ioo mho knk tlh esb mka bom
MAEST-Hbkr
MAEST-Vmok
NECEC1-Hjmo hba swe aber mhs ysk akr cfo agu
Pub FEImse smo
Pub Kstbkr mse cfo smo rlo
REALahn wro hkb swe
SPED1bgr ejl mvi agu bom
SPED2msa aber bgr bom ejl mvi agu
SPED2Dmsa aber bgr bom mvi ejl agu
VEPEDbkr vgl kni kne smo
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 1-.-0.2022 05 1