Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2011-12

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Abad ibj  mho  gse timu    kbj  saf iha    msc mbj  
1Bekg  mho  hba    tlh  iha    mpe ewl  
1Cbkr ash  jmo imp  jkt    ojs  saf    bom mfr  
1Dash  jmo  ble    ojs  ahir    akh mpe  
1E(linje)ioo  mho  gse    aber    ara hej  ehb vgl  
1Fmsa  imp  msa   rlu cke  obl rus     ehb mhe  
1G1ibj  imp  jkt   hkb  tlh rus      
1Hekg  bsv  ble hba    kbj ojs  ahir    rlo mbj  
1Iekg   hba   swe  aber  mhs  ptg  cfo  mka ski  
2A   ahn  kfu    ads  hej  mah msc  
2B   cke  kfu cke    gjs  mse cfo  ibj ewl  
2C   oth  hkb cke    ptg  akr mse  mah mfr  
2D   oth  hkb    gjs  mse hej  vgl kne  
2E (linje)bad  lhs  hba  bne  swe  aber    mse  mdb esb  
2F   bne  swe  tlh rus   ptg  akr  ewl mhe  
2Gekg  imp  gse  bne  hkb   mhs  efj  akr  job smo  
2H   oth  cke    gjs  mse hej  ejl mpe  
2Iekg  bsv tifo  gse  ahn    mhs  khm  cfo  msc ski  
2Kgst ibj   hba   kfu   saf  gjs   ehb saf  
3DraL      ssag  gjs  mse  ski ibj akh  lho bad ioo ash
3Elho bkr ekg  lhs  jkt     mhs  gjs tisa   mdb esb  
3F    kfu rlu  tlh ebs  saf    ehb mhe  
3FysFos      ssag  gjs  mse  kne rlo mhe  aber obl ebs kbj
3I   ahn    ssag  ysk  mse  ski mka hma tko akh  
3IKT      ssag  ads  mse  mah mdb  ses jkt mal hej jmo
3OrgLed      ssag  ads  mse  mpe ewl  khm ads efj ysk tisa
3SmåPed      ssag  efj  mse  mka akh mbj  aber mka bom msa ibj tipe
4G         job mfr  ptg akr ahn tisa oth
BBBjob vgl ofl khm hma mos mmo iam tipe tko ash
BHPED1tlh ads msa ioo esb cfo
Kompass1(4FS)mdb cfo hba
Kompass2(3)bad ewl imp
MAEST-Hbkr tidr
MAEST-Vmal mok tipe
MEPEDahir ara ssag saf gse tire ash
MEUTDbkr rlo
NECEC1-Hioo jmo hba swe aber mhs ysk akr agu hma
PVPRAshs kni kne titi tipe
PVPRA-2shs kni kne titi tipe
REALhkb ahn swe oth
SPED1aber agu ejl bom bgr tipe mbj
SPED1Daber agu ejl bom bgr tipe mbj mpe
SPED2aber agu ejl bom bgr tipe mbj
STYRER-B14ptg vgl bkr kkv ofl khm smo mos kem kni ysk kag
VEPEDvgl bkr kkv smo ssag shs kni tipe
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 23.08.2019 1453