Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2012-13

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Abad  mho vdo  gse timu    yso  iha    msc gak  
1Bash hhs  nsf  gda    aber  iha    akh tte  
1Cbkr  vdo  gse timu    ojs  iha    gih akh ikb  
1Dhhs  mho  hba    ssan  ahir    ibj ewl  
1E(linje)gst  mho  ean gse    ssan    ara cfo ika  ehb tte  
1Fmsa  jmo  msa   rlu  rus ssan     gih mhe ikb  
1Ggst  vdo  gse hba   hkb  ojs ssan     ibj tte  
1Hgst  bsv  mau    yso  saf    mfr gak  
1Ihhs   hba   smm  aber  mhs  efj  cfo  mka hma  
1Mhhs  vdo  hba   smm  yso     tte ewl  
2A   ahn oth  scs    ads  cfo  mah msc  
2B   ahn oth  cke scs    gjs  ika  vgl kni  
2C   ahn oth  scs    efj  akr ika  mah mfr  
2D   ahn oth  scs    gjs tla  mse  kne gak  
2E (linje)bad  jmo vdo  ean hba  bne  smm  kbj    mse  mdb esb  
2F   bne  cke  rus   kem  akr  ehb mhe  
2Ghhs  nsf  jkt  bne  hkb   ses  ads efj tla  mse  job smo  
2H   ahn oth  cke smm    gjs tla  mse  ejl mpe  
2Ihhs  bsv tifo  gse  ahn    mhs  efj  cfo  akh msc  
3DraL      saf  tla  mse  ski mdb gak  gst bad ash
3Eash ekg  nsf  msa jkt     mhs iha  gjs   mdb esb  
3F    kfu rlu  tlh rus  saf    gih mhe ikb  
3FysFos      saf  gjs  mse  kne gak  aber obl kbj
3G   bne    iha  ptg  akr  job ibj ikb  
3I   ahn    ssag  efj  mse  mka ski tko  
3IKT      saf  ads  mse  mah mmo gak  ses jkt ean mal jmo
3K   ahn    saf   ara  ehb saf  
3OrgLed      saf  ads  mse  mmo mpe mny  ptg ads efj ysk tisa tla
3SmåPed      saf  efj  mse  mka mbj bom ibj  aber mka bom msa bad ibj asb mny
BBBjob vgl khm smo ebs hma mos mal mmo tipe tko ash
BHPE2aber mho mka bom msa ibj ash mny tte
FHMaber tlh akr obl ebs rus kbj mos tify
MAEST-Hbkr ash
MAEST-Vmal tipe ash
MEPEDahir ses ara ssag saf gse tire ash
MEUTDbkr rlo
NECEC1-Hgst jmo hba cke aber mhs ysk akr agu hma
NECEC1-Vgst hba cke aber mhs ysk akr agu hma
PVPRAshs kni kne titi tipe
REALhkb rlu ahn bne oth
SPED1aber agu ejl bom bgr tipe mbj mpe
SPED2agu ejl bom msa bgr tipe mbj mpe
SPED2Dagu ejl bom msa bgr tipe mbj mpe
STYRER-B14ptg bkr kkv khm smo shs mos kni ysk kag
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 06.06.2019 1333