Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2013-14

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Aash hwi  vdo  oes   kfu  aber rus ojs  ahir   tks  rlo gas  
1Blhr  vdo  hba   rlu  ojs tify  ahir   ara  msc kfr  
1Cbkr gst  mho jmo  jkt oes   kfu  ojs tify  saf   cfo akr  mfr kfr  
1Dlho hwi  bsv  gse   rlu  ojs tify  saf   ams  ibj ewl  
1G1gst  isol  msa   hkb  ojs  ahir   akr  ehb iam map  
1G2ioo  isol  hba   hkb  ojs  ahir   tks  tte ewl  
1Hioo  nsf  oes   scs  ojs tify  saf   tks  tte map  
1KFgst  jmo  gse   paw  aber    tks  esb msc  
1MFlhr  bsv  hba     mhs  gjs  cfo  ski gas mka  
1NFekg  vdo  msa   rlu  tlh rus    akr  mhe kne  
2A   ahn oth  scs    ads  tks  mah msc  
2B   ahn oth  rlu    gjs  ams  ejl kni gas  
2C   ahn oth  scs    efj  kpb  mah mmo smo  
2D   ahn oth  hkb    gjs  kpb  mpe abr  
2E (linje)hwi  vdo  hba  bne  scs paw  aber     ehb esb  
2F   bne  paw  rus   soh  akr  kne mhe ehb  
2Ggst  isol  oes  bne  hkb   ahir  efj  mse  ibj tte  
2H   ahn oth  kfu paw    efj  kpb  mfr mah  
2Igst  mho tifo  oes  oth    ssag mhs  efj  cfo  ibj msc  
2Mioo  isol  gse  bne  hkb   ahir  soh  mse  ewl kfr  
3Elho ekg  nsf  msa jkt     saf  gjs   gak esb  
3F    kfu paw rlu  tlh rus  saf    ehb mhe  
3FysFos      ssag  gjs  mse  ehb mdb gak  aber obl kbj ojs
3G   bne    ses saf  gjs ads  mse  smo mmo  
3I   ahn    ssag  efj soh  mse  mka ski  
3IKT      ssag  soh  mse  mah mmo gak  ses jkt tifo ioo jmo
3OrgLed      ssag  ads  mse  mmo mny kfr  ptg ads efj ysk tisa soh
3SmåPed      ssag  efj  mse  mka bom ibj mny  aber mka bom hba hwi asb mny lho
4G         job kfr  mse oth bne ptg tisa
BBBtko gak mos job titi ash ebs abr
BHPED1ads jkt tte aber tim-ped ioo kpb mny
FHMaber tlh akr obl ebs rus kbj mos ojs tify
Kompass2(3)ioo nsf hba cfo map
Kompass5ioo jmo hba cfo mdb map esb
MAEST-Hlho ekg bkr
MENTORbkr rlo
NECEC1-Hgst nsf hba paw aber mhs ysk akr ibj agu tim-ped tlh
NECEC1-Vgst isol oes paw aber mhs ysk akr mka ejl ibj tlh
PLKbkr smo job mos ash mmo shs kkv tisa iam ptg kni titi kag
PVPRAshs kni kne titi map
SPED1aber ejl bom bgr mpe tim-ped ewl kfr
SPED1Daber ejl bom bgr tim-ped mpe ewl kfr iam
SPED2ejl bom msa iam bgr mhe tim-ped mpe ewl kfr
STYRER-B14ptg bkr kkv khm smo shs kni kag
VEPEDsmo kkv kni bkr shs titi ssag
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 18.01.2022 2249