Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2014-15

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Abad lhr  mho bsv  gse   kfu  ssan  hlu   tks  rlo akh  
1Bgst hwi  mho  jkt   rlu  ssan  hlu   tks  job esb  
1Cbad hwi  bsv  hba   kfu  ssan  saf   tks  mfr tte  
1Dioo  mal isol  gse   rlu  ssan  hlu   akr  ibj ewl  
1G1gst hwi  isol  msa   hkb  kbj  tan   akr  esb iba  
1G2lho lhr hwi  isol  jkt   hkb  kbj  tan   tks  ibj ewl tkr  
1Hlhr  nsf  ssh   scs  ssan  hlu   akr  akh ehb  
1KFgst hwi  jmo  gse   scs  aber    tks  esb msc  
1MFbad  bsv  ssh     mhs  gjs  cfo  mka ski  
1NFioo ekg  jmo tifo  msa   rlu  tlh rus    akr  ski mhe kne  
2A   ahn oth  hkb  ojs  hlu  ano  cfo ams sne  hma gas mpe  
2B   ahn oth  kfu  ssan  hlu  gjs  cfo tks  ejl map  
2C   ahn oth  cke  ssan  saf  efj  mse  mmo tte mbj  
2D   bne  cke  rus  hlu  ano  cfo tks  mah iba mpe  
2G1gst  isol  gse   hkb  aber  hlu  ysk   tkr kns  
2G2ioo  isol  hba   hkb  ssan  tan  efj   job msc  
2KFioo  mal jmo  hba ssh  ahn    saf  gjs  ams sne  ehb msc  
2MF  hba  oth  hkb  aber  mhs  gjs  cfo  mka msc ejl  
2NF   bne  cke scs  rus  saf  kem  akr tks  mhe kne  
3Elho bad  nsf  msa jkt     mhs  gjs   esb msc  
3F    rlu cke  tlh ebs rus  saf    ehb mhe  
3FysFos      hlu  soh  tks  ehb ejl gak  aber obl ebs kbj
3G   bne    tan  ads ebl  akr  hma gas  
3I   oth    ssag  efj soh  mse  mka ski  
3IKT      ses  kem ebl  tks  mah hma mfr mbj  ses jkt mal tifo tks
3M   bne    tan  gjs ebl  kpb ams sne  hma kfr  
3OrgLed      hlu  ads  tks  mdb mny kfr  ptg ads efj tisa soh
3SmåPed      hlu  efj  tks  mka ibj mny  aber mka bom bad jkt ibj asb mny
4G         job kfr kns  ptg mse bne gjs tisa kpb ams sne
BBBjob mos mdb kni gak abr kfr
BHPE2aber mho jkt mpe ash mny tte tkr kns
BIK-14kem mdb kni kag tisa ebl
BIK-1415ebs kem kni ysk tisa tipe ele ebl
KompAssioo hba tks map
MAEST-Hash lho bkr ioo
MENTORbkr rlo
NECEC1-Hgst nsf msa cke aber mhs ysk kpb ams agu
NECEC1-Vhwi nsf msa cke aber mhs ysk sne mka
PLKkag iam mmo vipe tipe ioo job kni mos
PUB-14ski kkv shs kni kag map
PUB-1415tipe vipe
PVPRAkni kne titi map
RPOL-Htlh ebs
RPOL-Vtlh ebs
SPED1aber agu ejl bom bgr titi tipe mpe ewl kfr vipe
SPED2mbj agu kfr ewl mpe titi tipe bgr iam msa bom ejl
SPED2Dagu ejl bom msa iam bgr titi tipe mbj mpe ewl kfr
STYRER-A14job ptg bkr khm smo mmo kag soh ebl
STYRER-B14job ptg bkr khm smo ads mmo kag soh
VEPEDmap titi mhe kni ssag abr ash
VUMEPssag tire hlu tan
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 23.08.2019 1403