Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2014-15

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1Abad lhr  bsv mho  gse   kfu  ssan  hlu   tks  akh rlo  
1Bgst hwi  mho  jkt   rlu  ssan  hlu   tks  esb job  
1Cbad hwi  bsv  hba   kfu  ssan  saf   tks  tte mfr  
1Dioo  mal isol  gse   rlu  ssan  hlu   akr  ibj ewl  
1G1gst hwi  isol  msa   hkb  kbj  tan   akr  esb iba  
1G2lhr hwi lho  isol  jkt   hkb  kbj  tan   tks  tkr ibj ewl  
1Hlhr  nsf  ssh   scs  ssan  hlu   akr  akh ehb  
1KFhwi gst  jmo  gse   scs  aber    tks  esb msc  
1MFbad  bsv  ssh     mhs  gjs  cfo  mka ski  
1NFioo ekg  tifo jmo  msa   rlu  tlh rus    akr  ski kne mhe  
2A   ahn oth  hkb  ojs  hlu  ano  ams cfo sne  hma gas mpe  
2B   ahn oth  kfu  ssan  hlu  gjs  tks cfo  ejl map  
2C   oth ahn  cke  ssan  saf  efj  mse  mmo tte mbj  
2D   bne  cke  rus  hlu  ano  tks cfo  mah iba mpe  
2G1gst  isol  gse   hkb  aber  hlu  ysk   tkr kns  
2G2ioo  isol  hba   hkb  ssan  tan  efj   job msc  
2KFioo  mal jmo  hba ssh  ahn    saf  gjs  ams sne  ehb msc  
2MF  hba  oth  hkb  aber  mhs  gjs  cfo  mka msc ejl  
2NF1   bne  cke scs  rus  saf  kem  akr tks  mhe kne  
3Ebad lho  nsf  msa jkt     mhs  gjs   msc esb  
3F    cke rlu  rus ebs tlh  saf    ehb mhe  
3FysFos      hlu  soh  tks  ehb ejl gak  aber obl ebs kbj
3G   bne    tan  ads ebl  akr  hma gas  
3I   oth    ssag  efj soh  mse  mka ski  
3IKT      ses  kem ebl  tks  mah hma mfr mbj  ses jkt mal tifo tks
3M   bne    tan  gjs ebl  ams kpb sne  hma kfr  
3OrgLed      hlu  ads  tks  mdb mny kfr  ptg ads efj tisa soh
3SmåPed      hlu  efj  tks  mka ibj mny  aber mka bom bad jkt ibj asb mny
4G         job kfr kns  sne kpb ams gjs tisa bne mse ptg
BBBabr gak mdb kfr mos kni job
BHPE2aber mho jkt mpe ash mny tte tkr kns
BIK-14kem mdb kni kag tisa ebl
BIK-1415ebs ysk tisa ele ebl kem tim-ped kni
KompAssioo hba tks map
MAEST-Hlho ash ioo bkr
MENTORbkr rlo
NECEC1-Hgst nsf msa cke aber mhs ysk kpb ams agu
NECEC1-Vhwi nsf msa cke aber mhs ysk sne mka
PLKkag iam mmo vik-ped tim-ped ioo job kni mos
PUB-14ski kkv shs kni kag map
PUB-1415vik-ped tim-ped
PVPRAkni kne titi map
RPOL-Hebs tlh
RPOL-Vtlh ebs
SPED1tim-ped vik-ped agu kfr ewl mpe titi bgr bom ejl aber
SPED2mbj agu kfr ewl mpe titi tim-ped bgr iam msa bom ejl
SPED2Dtim-ped mbj msa agu kfr ewl mpe titi bgr iam bom ejl
STYRER-A14job kag soh mmo smo khm bkr ptg ebl
STYRER-B14mmo ads job kag smo khm soh bkr ptg
VEPEDmap titi mhe kni ssag abr ash
VUMEPtan ssag tire hlu
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 18.01.2022 2309