Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2015-16

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.

dramk&hmusmatnamfahrlesamnorpedfordyp
1.kllho bad ioo ekg hwi   msa         
1Abad hwi  vdo  hba   scs  rus  hlu   akr sne  akh map  
1Bioo hwi  mho isol  jkt   rlu  rus  hlu   sne  mbj tkr  
1Cgst hwi  bsv isol  gse   scs  ssan  hlu   sne  mfr gas  
1Dgst ekg  nsf  gse   rlu  ssan  hlu   sne  vgl mso  
1Egst hwi  jmo  jkt   kfu cke  ssan  hlu   sne  esb akh  
1G1gst  vdo  gse   hkb  aber  saf   akr  vgl gas  
1G2gst  mal  hba   hkb  aber  saf   akr  esb ewl  
1KFgst hwi  jmo  gse   scs  aber obl    akr  esb  
1MFbad hwi  bsv  ssh gse     mhs  gjs  cfo  mka ski  
1NFekg  vdo  msa   rlu  ojs rus    akr  rlo kne  
1Pioo lho  mal  hba   rlu  aber  saf   mse  ibj gas mso  
2A   ygr oth  scs  ojs  hlu  ano  cbom  ehb hma ube  
2B   oth ygr  cke cme  tlh  hlu  ano  cbom  job ejl  
2C   oth ygr  cke cme  ssan  ses  efj  mse  mbj hst  
2D   oth ygr  kfu  ssan  hlu  efj  cbom  mah mpe  
2G1bad hwi  isol  msa   hkb  ojs  saf  ano   ehb pgr mpe  
2G2bad hwi  isol  jkt   hkb  ojs  saf  ano   tkr saf mpe  
2KFbad  vdo  hba jkt  oth    mhs  ano  cbom  ehb esb  
2MF  ssh  oth  rlu  aber  mhs  gjs  cfo  mka msc mpe  
2NF   bne  cke cme  rus  saf  kem  cfo cbom  mhe gas  
3.kl          ash ptg titi ssag
3G1   bne  hkb  ojs   ads  mse  mah mmo  
3G2   bne  hkb  ojs   efj  mse cbom  job smo hst  
3INT mal jmo  ssh      gjs   msc  msc gjs
3INT/MF      ssag  gjs   hma msc  ski ssag efj msc gjs cfo
3KFbad ekg lho ash hwi  nsf  msa jkt      kem   esb ehb  msa ehb ekg esb nsf
3LED       ads efj tisa ano   vgl hma  vgl ads efj ano ube
3MF      ssag  efj  cfo  ski  ski ssag efj cfo
3NAT    scs hkb  obl rus   ads gjs   mah pgr  obl rus pgr scs mah hkb
3NF    kfu rlu  tlh ebs   ptg   gas mhe  kfu tlh rlu ebs mhe gas
3YNG  jkt    aber   efj   lho mka gas mso ejl mbj  mka mbj gas mso
4G         job hma  job ptg vgl akr ads mah bne mpe vik-ped ano gjs tisa oth
BBBjob ses hma mos mal iam tko abr
BHPED1ehb rlo ads jkt ash ssan sne
BIKebs kem mmo tisa ebl
KompAssioo hba sne map pgr
MAEST-Hlho ekg
MAEST-Vbkr ioo
MENTORbkr rlo
MEPEDssag hlu saf tire
NECEC1-Hhwi nsf gse cke aber mhs ano sne agu
NECEC1-Vgst vdo gse cme aber mhs ano cbom mka
PLKjob vgl hma mos mmo iam kni kag tim-ped ash abr
PVPRAmhe kni tim-ped map
RPOL-Htlh
RPOL-Vtlh
SPED1aber agu ejl bom iam bgr titi mbj mpe vik-ped
SPED1Daber agu ejl bom iam bgr titi mbj mpe vik-ped
SPED2agu ejl bom msa iam bgr titi mbj mpe
STYRER-15Ajob bkr khm smo ebl kag tisa efj mmo pgr ash
STYRER-15Bbkr khm smo kag mmo tisa pgr
STYRER-A14ptg khm smo mmo kag tisa ash ebl
STYRER-B14ptg bkr khm smo kag
UHPED1tlh bkr mhe kni mal msa
VEPEDvgl mhe kni titi ash map abr
Tegnforklaring

Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere.

Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen.

Sist endret 25.05.2020 1311