Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2016-17

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Personvis

Amundsen, Hilde Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BLPped-BLP300.05322128
BBBMa-BBB300.10675589
MBLMa-MBL-ke150.12941176
3G1ped-3G1-ls90.5
3LEDped-3LED-fordyp50.5
3LEDped-3LED-ls90.33333333
MBLMa-MBL-pl150.00882352
3LED3kl-bach-3LED151/4
3G1ped-3G1-st30.30884265
3G1ped-1.felles00.12121212
3LED3kl-bach-kl-3LED151/4
3G2ped-3G2-ls90.33333333
3G1Praksisveileder 1

Bakke, Hjørdis Krosshøl

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
1Cnam-1C31
1G1nam-1G131
1G2nam-1G231
2G1nam-2G141
2G2nam-2G241
3G1nam-3G161
3G2nam-3G261
3NATnam-3NAT-fordyp110.63636363
3NAT3kl-bach-kl-3NAT150.125
1G1Kontaktlærer 3

Berg, Anne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
BHPED2Ba-BHPED2300.100
1G1fys-1G131
1KFfys-1KF71
1Pfys-1P31
2G1fys-2G131
2G2fys-2G231
2MFfys-2MF7.51
3YNGfys-3YNG-fordyp51
NECEC1-Hfys-NECEC-H11
NECEC1-Vfys-NECEC1-V11
SPED1Ma-SPED1300.03333333
2Pfys-2P31

Berg, Jon Olaf

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.16812156
BBBMa-BBB300.08922880
3YNGped-3YNG-ls90.63888888
2Eped-2E-sr50.6
2Eped-2E-nh31
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.032
MBLMa-MBL-pl150.03529411
4Gped-4G-fordyp50.5
4Gped-1.felles00.27272727
3YNGPraksisveileder 0.5
2EPraksisveileder 1
4GPraksisveileder 1/4

Bergsland, Mirjam Dahl

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-BBB300.01593371
2KFPraksisveileder 1

Bjerklund, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-SPED1300.1
SPED2Ma-SPED2300.13333333
3NATped-3NAT-ls90.05555555
2MFped-2MF-nh50.5
2MFped-2MF-st21
3MFped-3MF-ls7.50.66666666
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
3YNGped-3YNG-ls90.36111111
SPED2DMa-SPED2D300.16666666
3MF3kl-bach-kl-3MF150.25
SPED2DKlassestyrer 0.5

Bjørgen, Kathrine

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
1Afys-1A31
1Dfys-1D31
1G2fys-1G231
2Bfys-2B71
2Dfys-2D71
3NATfys-3NAT-fordyp130.5
2Efys-2E71
3NAT3kl-bach-kl-3NAT150.125
1AKontaktlærer 2
1G1Kontaktlærer 1

Bjørkøy, Ingrid

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3YNG3kl-bach-kl-3YNG150.5
3YNG3kl-bach-3YNG150.23125
3YNGped-3YNG-fordyp200.125
3YNGKlassestyrer 1/2
3YNGPraksisveileder 0.5

Bjørnaas, Therese Marie Ignacio

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1Arle-1A31
1Brle-1B31
1Crle-1C31
1Drle-1D31
1Erle-1E31
2Brle-2B71
2Crle-2C71
2Drle-2D71
2G1rle-2G171
2Erle-2E71
2MFrle-2MF9.50.21

Brønstad, Eva Stai

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1G2ped-1G2-bu1120.41666666
1KFped-1KF-bu110.90909090
2KFped-2KF-sr50.9
3KFped-3KF-fordyp4.51
3KF3kl-bach-felles1.50.08888888
1G2ped-1G2-bu260.41666666
3KF3kl-bach-kl-3KF150.25
1G2Klassestyrer 6/10
1KFPraksisveileder 1
1G2Kontaktlærer 1

Bæverfjord, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Amus-1A-kk150.77716643
1Pmus-1P51
2KFmus-2KF-kk58/8
KompAssmus-Komp0.361
2Pmus-2P41
1Amus-1A-kk241
1AKlassestyrer 1
1AKontaktlærer 1

Djupvik, Barbro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1G2dram-1G250.89095744
4Gdram-4G-fordyp50.60941828
1MFdram-1MF-sr3.50.91806927
2G2dram-2G240.59928733
2KFdram-2KF-kk60.86691927
2KFdram-2KF-sr11
1Adram-1A-kk240.90371344
4G4G-bach150.09483780
2KFKlassestyrer 1
4GPraksisveileder 1/2

Egset, Camilla Kalvatn

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NF3kl-bach-3NF151/8
1Bnam-1B31
1Anam-1A31
2MFnam-2MF7.50.76745970
3NFnam-3NF-fordyp12.50.14
NECEC1-Vnam-NECEC1-V11
1Dnam-1D30.92698412
1Enam-1E30.92698412

Elstad, Siv Anita

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Pkh-1P51
2G1kh-2G141
NECEC1-Vkh-NECEC1-V11
1Bkh-1B-kk150.3125
1Dkh-1D-kk240.27932960
2Pkh-2P40.29
1Ekh-1E-kk240.50936575
1Bkh-1B-kk240.15609595

Emilsen, Kari

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2KFsam-2KF41
2NFsam-2NF41
3KFsam-3KF40.91666666
2Esam-2E80.5375

Eriksen, Grete Storbæk

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Cmus-1C-kk241
1Dmus-1D-kk151
1KFmus-1KF-bu210/10
1KFmus-1KF-kk61
1MFmus-1MF-kk52/5
2G1mus-2G141
2G2mus-2G241
2KFmus-2KF-st28/8
NECEC1-Hmus-NECEC-H11
NECEC1-Vmus-NECEC1-V11
1Cmus-1C-kk150.97661623
1Dmus-1D-kk241
1KFKlassestyrer 1
1KFKontaktlærer 6

Ertsås, Ulla-Brit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Aped-2A-sr50.4
3YNGped-3YNG-fordyp200.25
KompAssped-Komp12.760.31347962
3YNG3kl-bach-3YNG150.215625
2Aped-2A-nh30.5
2APraksisveileder 1

Fjeldavli, Elsa

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3LED3kl-bach-3LED151/4
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.15350877
2Csam-2C81
2Dsam-2D81
2G1sam-2G181
3G2sam-3G261
3LEDsam-3LED-fordyp250.2132
3YNGsam-3YNG65.5/6
3LED3kl-bach-kl-3LED151/4
3LEDPraksisveileder 1/3

Fodstad, Cecilie Dyrkorn

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
3MF3kl-bach-3MF151/6
2MFnor-2MF81
3MFnor-3MF-fordyp3.751
3MF3kl-3MF-fordyp-case150.25
3MF3kl-bach-kl-3MF151/6
KSBnor-KSB250.46279569
KSBKlassestyrer 0.5

Franck, Karianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.15949994
3G2ped-3G2-ls90.66666666
4Gped-4G-fordyp50.5
BBBMa-BBB300.21191841
SPED2Ma-SPED2300.03333333
SPED2DMa-SPED2D300.03333333
BBBKlassestyrer 3/14
3G2Klassestyrer 1
3G2Praksisveileder 1
4GPraksisveileder 1/4

Frisch, Nina Scott

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
3KF3kl-bach-3KF151/6
3KFkh-3kf-fordyp8.51
BHPED2Ba-BHPED2300.1
1Dkh-1D-kk240.72297075
3KF3kl-bach-kl-3KF151/6
3KFKlassestyrer 1
3KFPraksisveileder 0.37

Frønes, Mona Halsaunet

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Bped-1B-bu1120.999825
2Cped-2C-st31
1Bped-1B-bu260.76666666
1BPraksisveileder 1
2CPraksisveileder 1
1BKontaktlærer 1

Fysisk fostring, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Bfys-1B31/1
1Cfys-1C31
1Efys-1E31
3G1fys-3G141
3G2fys-3G241

Fætten, Sølvi Ann

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1G1rle-1G131
1G2rle-1G231
1Prle-1P31
2G2rle-2G271
2NFrle-2NF81
2Prle-2P71
2G2Klassestyrer 1
2PPraksisveileder 3/7

Gjervan, Ellen Karoline

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3KF3kl-bach-3KF151/6
3KFdram-3KF-fordyp8.50.70588235
MAEST-HMa-MAEST-H7.50.13333333
MAEST-H3kl-bach-felles1.50.08888888
3KF3kl-bach-kl-3KF151/6
1NFdram-1NF70.49616176

Glaser, Vibeke

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3LED3kl-bach-3LED151/4
MBLMa-MBL-pl150.19705882
VEPEDMa-VEPED300.19130434
1Dped-1D-bu1120.33333333
1G1ped-1G1-bu1120.16666666
3LEDped-3LED-fordyp50.5
3LEDped-3LED-ls90.38888888
MBLMa-MBL-ke150.25
1Dped-1D-bu260.66666666
1G1ped-1G1-bu260.83333333
3LED3kl-bach-kl-3LED151/4
VEPEDKlassestyrer 0.5
PLKKlassestyrer 1/2
1G1Kontaktlærer 2

Gotvassli, Kjell Åge

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.124
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.12280701
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.04516129
MBLMa-MBL-sl7.50.60526315
MBLMa-MBL-ke150.06764705
MBLMa-MBL-pl150.12941176

Granrusten, Per Tore

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
MBL3kl-bach-felles1.50.17777777
4Gsam-4G-fordyp100.2
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.384
3NFsam-3NF60.91666666
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.03508771
MBLMa-MBL-ll7.50.38157894
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.01290322
MBLKlassestyrer 1

Groven, Berit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-SPED1300.06666666
SPED2Ma-SPED2300.08333333
SPED2DMa-SPED2D300.1

Gunnestad, Arve

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED2Ma-SPED2300.11666666
SPED2DMa-SPED2D300.1
MEPEDrle-MEPED150.09489916

Hagen, Trond Løge

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NF3kl-bach-3NF151/8
UHPED1Ba-UHP150.19733333
3NFfys-3NF-fordyp12.50.46
3NF3kl-bach-kl-3NF151/2
UHPED1Klassestyrer 1
3NFKlassestyrer 0.5
3NFPraksisveileder 1/3

Hanssen, Signe Marie

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2Bmat-2B91.0
2Cmat-2C91.0
3G1mat-3G191
3G2mat-3G291
4G4G-bach150.04310809
4Gmat-4G-fordyp50.5
2Emat-2E91.0

Hanssen, Sine Bjerregård

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Eped-1E-bu1120.16666666
1Eped-1E-bu261
3NAT3kl-bach-3NAT150.16666666

Heldal, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3NF3kl-bach-3NF151/4
VBLUBa-VBLU150.21428571
UHPED1Ba-UHP150.24637681
VEPEDMa-VEPED300.23478260
2NFped-2NF-sr80.5
2NFped-2NF-st40.5
3NFped-3NF-fordyp57.5/15
3NFped-3NF-ls90.47222222
NECEC1-Hped-NECEC-H21
KSBped-KSB50.25806451
KSB3kl-bach-felles1.50.08888888
3NFKlassestyrer 0.5
2NFPraksisveileder 1
3NFPraksisveileder 2/3

Hopperstad, Marit Holm

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3NAT3kl-bach-3NAT150.16666666
2Dped-2D-nh31
2Dped-2D-st30.16666666
3G1ped-3G1-ls90.5
3G1ped-3G1-st30.32509752
3NATped-3NAT-fordyp60.5
3NATped-3NAT-ls90.77777777
3NAT3kl-bach-felles1.50.17777777
3NAT3kl-bach-kl-3NAT150.25
3G1Klassestyrer 1

Hovde, Sunniva Skjøstad

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1MFmus-1MF-bu41
1MFmus-1MF-kk53/5
2KFmus-2KF-sr18/8
2MFmus-2MF2.51
3INTmus-3INT-fordyp2.51
1Emus-1E-kk150.2
1Amus-1A-kk150.19944979

Hovik, Lise

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3KFdram-3KF-fordyp8.50.29411764
MAEST-HMa-MAEST-H7.50.86666666
2Pdram-2P40.5
BHPED2Ba-BHPED2300.1
3YNGped-3YNG-fordyp200.15
MAEST-HKlassestyrer 0.5

Hungnes, Åse Kristin

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Aped-1A-bu1120.375
1Cped-1C-bu1121
2Eped-2E-sr50.4
2Aped-2A-nh30.5
2Aped-2A-sr50.6
2Aped-2A-st30.65
2Eped-2E-st30.65
4G4G-bach150.08621618
1Aped-1A-bu260.75
1Cped-1C-bu261
1CKlassestyrer 1
1CPraksisveileder 1
1CKontaktlærer 3
1AKontaktlærer 2

Kalkman, Kris

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3MFped-3MF-ls7.50.33333333
1MFped-1MF-bu110.63636363
1MFped-1MF-kk31
1MFped-1MF-sr31
2Cped-2C-nh31
2Cped-2C-sr51
2G1ped-2G1-nh31
KSBped-KSB50.25806451
3INTped-3INT-ls90.99
3MF3kl-bach-3MF150.25
2G1Praksisveileder 0.5
1MFPraksisveileder 1

Kamsvåg, Gro Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Bped-1B-bu260.23529411

Kanstad, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2MFped-2MF-sr3.50.28571428
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
2MFped-2MF-nh50.5
3YNGped-3YNG-fordyp200.10566356
NECEC1-Vped-NECEC-V21
3YNGKlassestyrer 1/2
2MFPraksisveileder 1

Kibsgaard, Sonja

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3MF3kl-bach-3MF150.25
KSBped-KSB50.7
1MFped-1MF-bu110.36363636
3MF3kl-3MF-fordyp-case150.25
3MFped-3MF-fordyp3.751
3MFped-1.felles00.18181818
3MF3kl-bach-kl-3MF150.25
3MFKlassestyrer 1
3MFPraksisveileder 2/3

Korsvold, Tora

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-BBB300.19439133
BBBped-1.felles00.09090909

Kristiansen, Trude

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Eped-1E-bu1120.83333333
2G1ped-2G1-kk31
2G1ped-2G1-sr50.3
2G1Klassestyrer 1
1EPraksisveileder 1
2G1Praksisveileder 0.5
1EKontaktlærer 2

Kristoffersen, Børge

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
VBHGBa-VBHG150.5
UHPED1Ba-UHP150.04347826
MAEST-VMa-MAEST-V7.50.86666666
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.05645161
VEPEDMa-VEPED300.06086956
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.444
3KFdram-3KF-ls11
MAEST-VKlassestyrer 0.5

Krogstad, Atle

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.08621618
1Anor-1A-bu231
1Anor-1A-kk231
1G1nor-1G131
1G2nor-1G231
1KFnor-1KF-bu31
2Anor-2A81
2KFnor-2KF71
3G2nor-3G280.24119127
4Gnor-4G-fordyp51
1KFnor-1KF-kk131

Lehn, Elisabeth Walsøe

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-SPED1300.06666666
1G2ped-1G2-bu1120.58333333
3KFped-3KF-ls100.05
3LEDped-3LED-ls90.05555555
3INTped-3INT-ls90.00997854
1G2ped-1G2-bu260.58333333
1G2ped-1.felles00.15151515
1G2Klassestyrer 4/10
1G2Praksisveileder 1
1G2Kontaktlærer 2

Letnes, Mari Ann

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
UHPED1Ba-UHP150.04347826
2Pkh-2P40.71
2G2kh-2G240.425

Ljunggren, Elin Birgitte

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.15350877
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.18
3MF3kl-bach-kl-3MF151/6
MBLMa-MBL-vt150.10285714

Lorentzen, Ranveig

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BHPED2Ba-BHPED2300.23333333
VBHGBa-VBHG150.43333333
1NFped-1NF-bu100.5
1NFped-1NF-kk31
BLPped-BLP300.10644257
3LEDped-3LED-ls90.22222222
3LEDped-1.felles00.09090909
BHPED2Klassestyrer 1
VBHGKlassestyrer 1
1NFPraksisveileder 1
3LEDPraksisveileder 1/3
1NFKontaktlærer 2

Lundheim, Rolv

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NF3kl-bach-3NF151/8
1NFnam-1NF-bu31
1NFnam-1NF-nh61
1Pnam-1P31
3NFnam-3NF-fordyp12.50.55
3NF3kl-bach-kl-3NF151/2
1NFKlassestyrer 1

Lyngseth, Else Johansen

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-SPED1300.1
SPED2Ma-SPED2300.2
2Bped-2B-sr50.6
2Bped-2B-st31
SPED2DMa-SPED2D300.13333333
SPED2Klassestyrer 1

Lysklett, Olav Bjarne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
3NATfys-3NAT-fordyp130.5
3NAT3kl-bach-felles1.50.08888888
3NAT3kl-bach-kl-3NAT150.125
3NATKlassestyrer 1
3NATPraksisveileder 0.43

Melis, Claudia

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
1Dnam-1D30.07619047
2Bnam-2B101
2Dnam-2D101
2NFnam-2NF101
NECEC1-Hnam-NECEC-H11
2Enam-2E101
1Enam-1E30.07619047
2EKlassestyrer 1

Moe, Jørgen

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Bkh-1B-kk150.69148936
1KFkh-1KF-bu11
1KFkh-1KF-kk51
1KFkh-1KF-nh31
3INTkh-3INT-fordyp2.51
1Bkh-1B-kk240.84620440

Moe, Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
MBLMa-MBL-pl150.30882352
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.412
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.05645161
MBLMa-MBL-ke150.20882352
PLKKlassestyrer 1/2

Moen, Kari Hoås

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.04310809
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.488
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.04824561
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.08064516
MBLMa-MBL-ll7.50.38157894

Munch, Christine Bjerkan Østbø

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
1MFnor-1MF-bu51
1MFnor-1MF-kk49/9
2Dnor-2D81
3G2nor-3G280.78649328
2Enor-2E81
KSBnor-KSB250.05161290
2DKlassestyrer 1

Mørreaunet, Sissel

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.548
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.25438596
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.02177419
VEPEDMa-VEPED300.01739130
STYRER-15AKlassestyrer 1
STYRER-16Klassestyrer 1

Naturfag, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
MBLMa-MBL-vt150.13714285

Natvik, Cecilie Marandon

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2Amat-2A91.0
2Dmat-2D91.0
2MFmat-2MF7.51
2Pnam-2P41
2MFnam-2MF7.50.26605269

Neraas, Silje

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
BHPED2Ba-BHPED2300.13333333
1Bnor-1B-bu231
1Bnor-1B-kk231
1Cnor-1C-bu231
1Cnor-1C-kk231
1Dnor-1D-bu231
1Dnor-1D-kk231
1Enor-1E-bu231
1Enor-1E-kk231
1NFnor-1NF31
2Bnor-2B81
2NFnor-2NF81
NECEC1-Hnor-NECEC-H1.51
NECEC1-Vnor-NECEC1-V1.51
1BKontaktlærer 2
1CKontaktlærer 3
1EKontaktlærer 2

Nergaard, Kari

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
VBLUBa-VBLU150.18
1NFped-1NF-bu100.5
1NFped-1NF-nh41
2NFped-2NF-sr80.5
2NFped-2NF-st40.5
1NFKontaktlærer 1

Nissen, Kjersti

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
VBLUBa-VBLU150.28571428
UHPED1Ba-UHP150.16521739
VEPEDMa-VEPED300.2
MBLMa-MBL-ke150.16176470
BLPped-BLP300.308
MBLMa-MBL-pl150.14411764
VBLUKlassestyrer 1
VEPEDKlassestyrer 0.5
BLPKlassestyrer 1

Nordli, Arnt

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.13794589
2Asam-2A81
2Bsam-2B81
2G2sam-2G281
3LEDsam-3LED-fordyp257.0/30
NECEC1-Hsam-NECEC-H11
NECEC1-Vsam-NECEC1-V11
2Psam-2P81
4Gsam-4G-fordyp100.3
2Esam-2E80.4625
4GKlassestyrer 1

Olaussen, Ingvild Olsen

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1Bdram-1B-kk150.4
1Pdram-1P50.8
KompAssdram-Komp0.361
MAEST-VMa-MAEST-V7.50.13333333
2Pdram-2P40.5

Pedagogikk-time, Timelærer

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BLPped-BLP300.024
3NFped-3NF-ls90.05555555

Pedagogikk-vik, Vikar

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3YNG3kl-bach-3YNG150.09375

Pehrson, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
VBLUBa-VBLU150.32
VEPEDMa-VEPED300.18115942
1Aped-1A-bu1120.625
KompAssped-Komp12.760.68652037
BLPped-BLP300.2
1Aped-1A-bu260.25
KompAssKlassestyrer 1
1APraksisveileder 1
1AKontaktlærer 1

Pettersen, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.08621618
SPED1Ma-SPED1300.16666666
SPED2Ma-SPED2300.06666666
SPED2ped-2.felles01
2Dped-2D-sr51
2Dped-2D-st30.83333333
2G1ped-2G1-sr50.7
2G2ped-2G2-sr51
2KFped-2KF-sr50.11142061
2Eped-2E-st30.36052275
3G2ped-3G2-st31
3G1ped-3G1-st30.39011703
SPED2DMa-SPED2D300.06666666
2DPraksisveileder 1

RLE, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
MEPEDrle-MEPED150.36942891

Rystad, Pål Gerhard

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3NAT3kl-bach-3NAT150.16666666
STYRER-15BMa-STYRER-15B200.05887096
2G2ped-2G2-kk31
2G2ped-2G2-nh31
3NATped-3NAT-fordyp60.5
3NATped-3NAT-ls90.22222222
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.432
3NAT3kl-bach-kl-3NAT150.25
STYRER-15BKlassestyrer 1
3NATPraksisveileder 0.57
2G2Praksisveileder 1

Samfunnsfag, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3INTsam-3INT-ls60.5/6
3KFsam-3KF40.5/6
3LEDsam-3LED60.08333333
3LEDsam-3LED-fordyp250.16
3NATsam-3NAT60.5/6
3NFsam-3NF60.5/6
3YNGsam-3YNG60.5/6
3MFsam-3MF-ls50.5/6
MBLMa-MBL-ll7.50.15789473
MBLMa-MBL-sl7.50.15789473
STYRER-15AMa-STYRER-15A200.15350877
STYRER-16Ma-STYRER-16A200.064
3MF3kl-bach-3MF151/6

Sando, Ole Johan

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1NFfys-1NF-bu41
1NFfys-1NF-nh51
2Cfys-2C71
2NFfys-2NF100.15856236
1NFKontaktlærer 2

Sando, Svein

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
2Arle-2A71
3LEDsam-3LED-fordyp250.08
MEPEDrle-MEPED150.16946280

Sandseter, Ellen Beate Hansen

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NFfys-3NF-fordyp12.50.19
3NF3kl-bach-felles1.50.08888888

Schram, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3INT3kl-3INT-fordyp-case150.5
3INT3kl-bach-3INT150.5
2MFped-2MF-sr3.50.71428571
3INTped-3INT-fordyp51
2Pped-2P-kk30.5
2Pped-2P-nh31
2Pped-2P-sr50.836
3INT3kl-bach-kl-3INT150.5
3INTKlassestyrer 1
3INTPraksisveileder 0.5
2PPraksisveileder 4/7

Seland, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-BBB300.27087316
MBLMa-MBL-pl150.04705882
MBLped-1.felles00.09090909
BBBKlassestyrer 11/14

Selmer-Olsen, Maria

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3YNG3kl-bach-3YNG150.0625
1Dped-1D-bu1120.66666666
1Pped-1P-bu192/3
3YNGped-3YNG-fordyp200.25
KSBped-KSB50.25806451
2Pped-2P-sr50.16589861
3YNG3kl-bach-kl-3YNG150.5
1Dped-1D-bu260.33333333
1Pped-1P-bu260.5
BBBMa-BBB300.01593371
1PKlassestyrer 1
1DPraksisveileder 1
1PPraksisveileder 0.5
1DKontaktlærer 2
1PKontaktlærer 4

Semundseth, Marit

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
1Pnor-1P-bu231
2Cnor-2C88/8
3G1nor-3G181
KompAssnor-Komp1.521
1Pnor-1P-bu131
KSBnor-KSB250.46279569
2CKlassestyrer 1
KSBKlassestyrer 0.5

Solberg, Ingunn

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1G2kh-1G251
1Dkh-1D-kk151
1Ekh-1E-kk151
NECEC1-Hkh-NECEC-H11
1Ekh-1E-kk240.49293460
2G2kh-2G240.575
1EKlassestyrer 1
1EKontaktlærer 1

Stenseng, Frode

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED2Ma-SPED2300.05
SPED1Ma-SPED1300.05
SPED2DMa-SPED2D300.05

Stordal, Gjertrud

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3INT3kl-3INT-fordyp-case150.5
3INT3kl-bach-3INT150.5
1MFsam-1MF51
2MFsam-2MF71
3INTsam-3INT-fordyp51
3INTsam-3INT-ls65.5/6
3MFsam-3MF-fordyp3.751
3MFsam-3MF-ls55.5/6
4Gsam-4G-fordyp100.2
3MF3kl-3MF-fordyp-case150.25
3INT3kl-bach-kl-3INT150.5
3INTPraksisveileder 0.5
3MFPraksisveileder 1/3

Storli, Rune

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
RPOL-HBa-NECEC2-H51
RPOL-VBa-NECEC2-V51
2Afys-2A71
2NFfys-2NF100.842
3NFfys-3NF-fordyp12.50.35
3NF3kl-bach-3NF151/8
2NFKlassestyrer 1
RPOL-HKlassestyrer 1
RPOL-VKlassestyrer 1

Strømsøe, Guro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Hdram-NECEC-H11
1G1dram-1G151
1KFdram-1KF-bu31
1KFdram-1KF-kk61
1Ddram-1D-kk241
NECEC1-Vdram-NECEC1-V11
1Edram-1E-kk151
2G1dram-2G141
4Gdram-4G-fordyp50.31394275
1Ddram-1D-kk151
1Edram-1E-kk241
1DKlassestyrer 1
1DKontaktlærer 4

Strømsøe, Kari Nordhus

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3NF3kl-bach-3NF151/4
2Bped-2B-nh31
2Bped-2B-sr50.4
3NFped-3NF-fordyp50.5
3NFped-3NF-ls90.47222222
2Aped-2A-st30.36052275
SPED1Ma-SPED1300.1
BHPED2Ba-BHPED2300.3
1G1ped-1G1-bu1120.41666666
SPED2Ma-SPED2300.05
2BKlassestyrer 1
2BPraksisveileder 1
1G1Praksisveileder 0.5

Svare, Marit Hallset

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1MFrle-1MF51
2KFrle-2KF81
2MFrle-2MF9.50.79
3MF3kl-3MF-fordyp-case150.25
NECEC1-Hrle-NECEC-H0.51
NECEC1-Vrle-NECEC1-V0.51
NECEC1-HKlassestyrer 3/8
NECEC1-VKlassestyrer 3/8
2MFKlassestyrer 1

Svendsen, Anne Dagfrid

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3LED3kl-bach-3LED151/4
3G1sam-3G161
3LEDsam-3LED60.91666666
3LEDsam-3LED-fordyp250.3136
3NATsam-3NAT60.91666666
4Gsam-4G-fordyp100.3
3LED3kl-bach-kl-3LED151/4
3LEDKlassestyrer 1
3LEDPraksisveileder 1/3

Svinsholt, Bjørg

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Ckh-1C-kk151
1MFkh-1MF-kk41
1MFkh-1MF-sr3.51
1Ckh-1C-kk241

Sæther, Morten

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3KF3kl-bach-3KF151/6
BHPED2Ba-BHPED2303/30
UHPED1Ba-UHP150.24533333
SPED2Ma-SPED2300.03333333
1G1mus-1G151
1NFmus-1NF71
3KFmus-3KF-fordyp8.57/10
3YNGmus-3YNG-fordyp51
1Cmus-1C-kk150.02063273
1Dmus-1D-kk150.02063273
1Emus-1E-kk150.02751031
1Amus-1A-kk150.02063273
1Bmus-1B-kk150.02063273
SPED2DMa-SPED2D300.03333333
3KF3kl-bach-kl-3KF151/6
1NFKontaktlærer 1
1G1Kontaktlærer 1

Søraunet, Gunn Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1G1ped-1G1-bu1120.41666666
1Pped-1P-bu191/3
2Pped-2P-kk30.5
1G1ped-1G1-bu260.16666666
3YNGped-3YNG-fordyp200.1195
1Pped-1P-bu260.5
3YNG3kl-bach-3YNG150.0625
2PKlassestyrer 1
1G1Praksisveileder 0.5
1PPraksisveileder 0.5
1PKontaktlærer 3

Thiel, Oliver

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.07328375
2KFmat-2KF81
2NFmat-2NF81
4Gmat-4G-fordyp50.5

Timelærer, Timelærer

Avdeling 0. Primærseksjon: felles

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-SPED1300.06666666
SPED2Ma-SPED2300.1
VEPEDMa-VEPED300.03623188
BBBMa-BBB300.04780114
SPED2DMa-SPED2D300.1

Torgersen, Jan Ketil

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Bmus-1B-kk150.97661623
1Emus-1E-kk150.8
1G2mus-1G251
3KFmus-3KF-fordyp8.53/10
1Bmus-1B-kk241
1Emus-1E-kk241
1BKlassestyrer 1
1G2Kontaktlærer 1

Wiseth, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1Cdram-1C-kk241
1Bdram-1B-kk150.6
1Pdram-1P50.2
1Cdram-1C-kk151
1MFdram-1MF-sr3.50.08346084
1Bdram-1B-kk241
1MFdram-1MF-kk41
2KFdram-2KF-kk60.13778849
2G2dram-2G240.39682539
1Adram-1A-kk151
4Gdram-4G-fordyp50.09233610
1G2dram-1G250.10638297
1NFdram-1NF70.50552331
1Adram-1A-kk240.09858692
1MFKlassestyrer 1
1MFKontaktlærer 6
1BKontaktlærer 3
1G2Kontaktlærer 2

Wold, Per-Arvid

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
1KFnam-1KF61
2Anam-2A101
3NATnam-3NAT-fordyp110.36363636
2Cnam-2C101
3NAT3kl-bach-kl-3NAT150.125
2AKlassestyrer 1

Åmot, Ingvild

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-BBB300.04780114
SPED1Ma-SPED1300.05
SPED2Ma-SPED2300.08333333
MBLMa-MBL-ke150.03529411
SPED2DMa-SPED2D300.16666666
SPED2DKlassestyrer 0.5

Øien, Vigdis Dagsdatter

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Akh-1A-kk241
1G1kh-1G151
1NFkh-1NF81
2KFkh-2KF-kk61
2KFkh-2KF-sr11
1Akh-1A-kk151
1G1Klassestyrer 1