Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2017-18

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Personvis

Amundsen, Hilde Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MBLMa-MBL-ke150.13354037
3LED3kl-bach-kl-3LED01/4
3.kl3kl-bach-felles1.50.08888888
3LED3kl-bach-3LED151/4
3G1ped-3G1-ls91
3LEDped-3LED-fordyp50.5
3LEDped-3LED-ls90.55555555
BLPped-BLP300.14005602
1MBKMa-MBK-LOL150.10248447
1MBKped-bull2-felles00.21052631
1MBLMa-MBL-pl150.00887573
1KFped-1KF-bu110.41558441
1KFped-1KF-nh40.87912087
3G1Klassestyrer 1/2
3LEDPraksisveileder 1/3
3G1Praksisveileder 1
1KFPraksisveileder 1/6

Bakke, Hjørdis Krosshøl

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3G2nam-3G261
3G1nam-3G161
1Enam-1E31
2G2nam-2G241
2G1nam-2G141
2Cnam-2C101
1G2nam-1G231
1G1nam-1G131
2Pnam-2P40.05357142
3Pnam-3P60.08333333

Berg, Anne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3Pfys-3P41
NECEC1-Vfys-NECEC1-V11
NECEC1-Hfys-NECEC-H11
3YNGfys-3YNG-fordyp51
3G2fys-3G241
3G1fys-3G141
2Pfys-2P31
2MFfys-2MF7.51
1KFfys-1KF71
1MSPMa-MSP-SPF150.04011461

Berg, Jon Olaf

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Eped-2E-sr51
2Eped-2E-nh31
1MBLMa-MBL-pl150.03550295
3YNGped-3YNG-ls90.5
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
1MBKMa-MBK-LOL150.11801242
STYRER-17Ma-STYRER-17200.04
STYRER-17ped-bull2-felles00.36842105
BLPped-BLP300.20728291
BLPKlassestyrer 1
2EPraksisveileder 1
3YNGPraksisveileder 1/2

Berger, Henrik

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2G2ped-2G2-nh31
1G2ped-1G2-bu260.66666666
1Dped-1D-bu260.5
1Dped-1D-bu1120.5
1G2ped-1G2-bu1120.58333333
3MDK3kl-bach-3MDK151/4
3YNGped-3YNG-fordyp200.15
3MDKped-3MDK-fordyp50.4
1G2Klassestyrer 1
1DPraksisveileder 1
2G2Praksisveileder 0.5
1G2Kontaktlærer 1

Bergsland, Mirjam Dahl

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2KFped-2KF-sr51
2Aped-2A-sr51
3KF3kl-bach-kl-3KF03/6
3.kl3kl-bach-felles1.50.35555555
3KF3kl-bach-3KF151/4
3KFped-3KF-ls100.5
1MBKMa-MBK-EGM150.27329192
BLPped-BLP300.15406162
3KFPraksisveileder 1/3

Bjerklund, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2MFped-2MF-st21
2MFped-2MF-nh50.5
2G1ped-2G1-sr50.4
2G1ped-2G1-nh31
3MF3kl-bach-kl-3MF00.25
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
3MFped-3MF-ls7.50.73333333
3YNGped-3YNG-ls90.5
1MSPMa-MSP-SPF150.15472779
1MSPMa-MSP-SRO150.20186335
1MSPMa-MSP-KSR150.03361344
1MSPMa-MSP-IST150.13981762
1MSPped-3kl-felles00.5

Bjørgen, Kathrine

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NATfys-3NAT-fordyp130.5
2Dfys-2D70.5
1Afys-1A31
3NAT3kl-bach-kl-3NAT00.125
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
1MBKMa-MBK-MIL150.17142857
3NATKlassestyrer 1
3NATPraksisveileder 1/3

Bjørkøy, Ingrid

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3YNG3kl-bach-kl-3YNG00.5
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
3YNGped-3YNG-fordyp200.125
3YNGPraksisveileder 1/2

Bjørnaas, Therese Marie Ignacio

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
3MF3kl-bach-3MF151/6
1Arle-1A31
1Brle-1B31
1Crle-1C31
1G2rle-1G231
2Erle-2E71
2G1rle-2G171
2MFrle-2MF9.50.45
1MBKMa-MBK-EGM150.03726708
3MFrle-3MF-fordyp7.50.69432684

Bæverfjord, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Hmus-NECEC-H11
3YNGmus-3YNG-fordyp51
2Pmus-2P40.86766136
2KFmus-2KF-st20.5
2KFmus-2KF-sr10.5
2KFmus-2KF-kk50.5
1G1mus-1G151
1Amus-1A-kk241
1G1Kontaktlærer 1
1AKontaktlærer 2

Djupvik, Barbro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
4Gdram-4G-fordyp50.66995073
2KFdram-2KF-sr11
2KFdram-2KF-kk61
2G2dram-2G241
1G2dram-1G251
1Adram-1A-kk150.8
4G4G-bach150.1
3KFdram-3KF-fordyp8.50.47058823
4GPraksisveileder 1/4

Egset, Camilla Kalvatn

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NFnam-3NF-fordyp12.50.49768365
2NFnam-2NF100.9
2MFnam-2MF7.51.0
1Enam-1E30.92698412
1Dnam-1D31
3NF3kl-bach-3NF151/8
1MBLMa-MBL-VFM1150.10135135

Elstad, Siv Anita

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
2Pkh-2P41
1G1kh-1G151
1Bkh-1B-kk241
1Bkh-1B-kk151
1Akh-1A-kk241
1Akh-1A-kk151
BLPped-BLP300.02521008
1MFkh-1MF-kk41
1MFkh-1MF-sr3.50.58422590
1Dkh-1D-kk240.16431153
1G1Klassestyrer 1
1G1Kontaktlærer 1

Emilsen, Kari

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel

Eriksen, Grete Storbæk

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1KFmus-1KF-kk61
1KFmus-1KF-bu210/10
1G2mus-1G251
1Dmus-1D-kk240
1Dmus-1D-kk151
BHPED1Ba-BHPED1300.1
2Pmus-2P40.12974375
1DKontaktlærer 3
1KFKontaktlærer 3

Ertsås, Ulla-Brit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Aped-2A-st31
2Aped-2A-nh31
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
3YNGped-3YNG-fordyp200.25
BLPped-BLP300.14705882
2APraksisveileder 1

Fjeldavli, Elsa

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3LED3kl-bach-kl-3LED01/4
3LED3kl-bach-3LED151/4
2Csam-2C81
2G1sam-2G181
3G2sam-3G261
3LEDsam-3LED-fordyp250.2132
3YNGsam-3YNG65.5/6
3LEDPraksisveileder 1/3

Fodstad, Cecilie Dyrkorn

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
KSBnor-KSB250.47483870
BHPED1Ba-BHPED1300.13333333
3MFnor-3MF-fordyp7.51
1MFnor-1MF-kk49/9
1MFnor-1MF-bu50.825
3MF3kl-bach-kl-3MF01/4
3MF3kl-bach-3MF151/6
1MBKMa-MBK-MOD150.045
3MFKlassestyrer 1
KSBKlassestyrer 0.5

Franck, Karianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3.kl3kl-bach-felles1.50.08888888
4G4G-bach150.20
1MBLMa-MBL-pl150.04733727
3G2ped-3G2-ls90.66666666
4Gped-4G-fordyp50.5
1MSPMa-MSP-IST150.25835866
1MBKMa-MBK-LOL150.26397515
3G2Klassestyrer 1
3G2Praksisveileder 1
4GPraksisveileder 1/4

Frisch, Nina Scott

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Hkh-NECEC-H11
3KFkh-3kf-fordyp8.50.8
1KFkh-1KF-bu11
3KF3kl-bach-kl-3KF01/6
3KF3kl-bach-3KF151/12
NECEC1-Vkh-NECEC1-V11
1MKPMa-MKP-MFD51
1MKPMa-MKP-BKP150.13333333
1Dkh-1D-kk240.13966480

Frønes, Mona Halsaunet

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Bped-2B-st31
1Bped-1B-bu260.66666666
1Bped-1B-bu1120.66666666
1Bped-bull1-felles00.23529411
1BPraksisveileder 1

Fætten, Sølvi Ann

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1G1rle-1G131
2G2rle-2G271
2NFrle-2NF81
2Prle-2P71
MEPEDrle-MEPED150.46666666
MEPEDrle-srle-felles01
MEPEDKlassestyrer 1
2PPraksisveileder 0.5

Gjervan, Ellen Karoline

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3MDKdram-3MDK-fordyp8.330.39975990
1MKPMa-MKP-VFM150.06666666
1MKPMa-MKP-ASS100.6
3MDKKlassestyrer 1

Glaser, Vibeke

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Cped-2C-nh31
1Dped-1D-bu260.5
1Dped-1D-bu1120.5
1MBLMa-MBL-pl150.19230769
1MBLMa-MBL-ke150.34472049
3LED3kl-bach-kl-3LED01/4
3LED3kl-bach-3LED151/4
3LEDped-3LED-fordyp50.5
3LEDped-3LED-ls90.44444444
2MBLMa-MBL-MOP450.172
2MBLMa-MBL-VFM2150.03761755

Gotvassli, Kjell Åge

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16200.11162790
STYRER-17Ma-STYRER-17200.192
1MBLMa-MBL-SLE7.50.63888888

Granrusten, Per Tore

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2MBLMa-MBL-MOP450.172
STYRER-16Ma-STYRER-16200.29534883
STYRER-17Ma-STYRER-17200.394
1MBLMa-MBL-LEL7.50.38039022
3.kl3kl-bach-felles1.50.17777777
3NFsam-3NF60.91666666

Groven, Berit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MSPMa-MSP-SPF150.16618911
1MSPMa-MSP-IST150.14285714
1MSPMa-MSP-KSR150.03921568

Gunnestad, Arve

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Vped-NECEC-V21
1MSPMa-MSP-SPF150.08595988
1MSPMa-MSP-SRO150.16770186
1MSPMa-MSP-KSR150.03361344

Hagen, Trond Løge

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NFfys-3NF-fordyp12.50.6
UHPEDBa-UHP150.19733333
RPOL-VBa-NECEC2-V50.40
3NF3kl-bach-kl-3NF01/4
3NF3kl-bach-3NF151/8
RPOL-HBa-NECEC2-H80.50
1MBKMa-MBK-MIL150.14603174
3NFKlassestyrer 1
RPOL-HKlassestyrer 1
RPOL-VKlassestyrer 1
3NFPraksisveileder 1/3

Hanssen, Signe Marie

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
4Gmat-4G-fordyp51
3G2mat-3G291
3G1mat-3G191
2Dmat-2D90.97
2Cmat-2C90.97
2Amat-2A90.97
4G4G-bach150.1
4GPraksisveileder 1/4

Hanssen, Sine Bjerregård

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Eped-1E-bu261
1Eped-1E-bu1120.5
4G4G-bach150.20
4Gped-4G-fordyp50.5
1Cped-1C-bu1120.5
1Cped-1C-bu260.5
1EPraksisveileder 1/4
4GPraksisveileder 1/4
1CKontaktlærer 1

Haugen, Gry Mette Dalseng

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3INT3kl-bach-3INT150.25
3MF3kl-bach-3MF151/6
BHPED1Ba-BHPED1300.13333333
2KFsam-2KF41
2MFsam-2MF71
2NFsam-2NF41
3MFsam-3MF-ls53.5/6
4Gsam-4G-fordyp100.2
3MFsam-3MF-fordyp7.50.41333333

Heggvold, Gunn Irene

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BLPped-BLP300.02521008

Heldal, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2NFped-2NF-st40.5
2NFped-2NF-sr80.5
VBLUBa-VBLU150.23142857
UHPEDBa-UHP150.47
3.kl3kl-bach-felles1.50.08888888
3NF3kl-bach-3NF151/4
3NFped-3NF-fordyp57.5/15
3NFped-3NF-ls90.47222222
NECEC1-Hped-NECEC-H21
3NF3kl-bach-kl-3NF00.25
UHPEDKlassestyrer 1
3NFPraksisveileder 2/3
2NFPraksisveileder 1

Hopperstad, Marit Holm

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MKPMa-MKP-VFM150.4
1MKPMa-MKP-BKP150.26666666
1MBKMa-MBK-MOD150.4

Hovde, Sunniva Skjøstad

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3INTmus-3INT-fordyp2.51
1MFmus-1MF-kk51
1MFmus-1MF-bu41
3MDK3kl-bach-kl-3MDK00.25
1MKPMa-MKP-KSF150.33333333
3MDKmus-3MDK-fordyp8.330.76936014
3MDK3kl-bach-3MDK151/6
1MKPMa-MKP-VFM150.13333333

Hovik, Lise

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3KFdram-3KF-fordyp8.50.29411764
3YNGped-3YNG-fordyp200.1125
1MKPMa-MKP-KSF151/3
1MKPMa-MKP-BKP150.13333333
2MBLMa-MBL-VFM2150.07523510
1MKPMa-MKP-VFM150.03726708

Hungnes, Åse Kristin

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2KFped-2KF-st31
2KFped-2KF-kk31
1KFped-1KF-nh40.13186813
1KFped-1KF-bu110.22077922
3KFped-3KF-fordyp4.51
3KF3kl-bach-3KF151/4
3KFped-3KF-ls100.04845814
1G1ped-1G1-bu1120.07258064
2KFPraksisveileder 1
1KFKontaktlærer 1

Kamsvåg, Gro Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.10

Kanstad, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2MFped-2MF-sr3.50.28571428
2MFped-2MF-nh50.5
1MFped-1MF-bu110.45454545
1Aped-1A-bu261
1Aped-1A-bu1120.33333333
3YNG3kl-bach-kl-3YNG00.5
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
3YNGped-3YNG-fordyp200.2625
3YNGKlassestyrer 1
2MFPraksisveileder 1
1AKontaktlærer 2

Kibsgaard, Sonja

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3MF3kl-bach-3MF150.25
3MFped-3MF-fordyp7.50.66666666
KSBped-KSB50.82
KSBped-bull1-felles00.52941176
3MFPraksisveileder 1/2

Kleiven, Hanne Merete Hestvik

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3Psam-3P61
2MBLMa-MBL-MOP450.172
2Bsam-2B81
2Dsam-2D81
3NATsam-3NAT60.91666666
3MDKsam-3MDK60.91666666

Korsvold, Tora

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MBKMa-MBK-EGM150.35403726
1MBKped-bull2-felles00.10526315

Kristiansen, Trude

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2G1ped-2G1-sr50.6
1Eped-1E-bu1120.5
1Eped-bull1-felles00.23529411
2G1Klassestyrer 1
1EPraksisveileder 3/4
2G1Praksisveileder 1
2G2Praksisveileder 0.5

Kristoffersen, Børge

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16200.24418604
STYRER-17Ma-STYRER-17200.454
UHPEDBa-UHP150.04347826

Krogstad, Atle

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
4Gnor-4G-fordyp51
2KFnor-2KF71
1KFnor-1KF-kk131
1KFnor-1KF-bu31
1G2nor-1G231
1G1nor-1G131
4G4G-bach150.1
1MKPMa-MKP-ASS100.4
2G2nor-2G2-kk31
2G1nor-2G1-kk31
1MKPMa-MKP-BKP150.13333333
2Anor-2A80.6
1MKPMa-MKP-KSF150.1
1G2Kontaktlærer 2

Lehn, Elisabeth Walsøe

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1G2ped-1G2-bu260.33333333
1G2ped-1G2-bu1120.41666666
1G2ped-3kl-felles00.5
1G2ped-bull2-felles00.31578947
1G2Praksisveileder 1
1G2Kontaktlærer 1

Ljunggren, Elin Birgitte

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
1MBLMa-MBL-VFM1150.20270270
2MBLMa-MBL-VFM2150.27586206
2MBLMa-MBL-MOP450.19866666

Lorentzen, Ranveig

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1KFped-1KF-bu110.36363636
1KFPraksisveileder 5/6

Lundheim, Rolv

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NFnam-3NF-fordyp12.50.50297816
1NFnam-1NF-nh61
1NFnam-1NF-bu31
3NF3kl-bach-kl-3NF00.25
3NF3kl-bach-3NF151/8
1NFKlassestyrer 1

Lyngseth, Else Johansen

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Dped-2D-st31
1MSPMa-MSP-SPF150.25787965
1MSPMa-MSP-KSR150.29971988
1MSPMa-MSP-IST150.05775075

Lysklett, Olav Bjarne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3NFfys-3NF-fordyp12.50.07941760
3NATfys-3NAT-fordyp130.5
2NFfys-2NF100.80
1NFfys-1NF-nh51
1NFfys-1NF-bu41
3NAT3kl-bach-kl-3NAT00.125
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
2NFKlassestyrer 1
3NATPraksisveileder 1/3

Melis, Claudia

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Vnam-NECEC1-V11
NECEC1-Hnam-NECEC-H11
3NATnam-3NAT-fordyp110.60327091
2Enam-2E101
2Dnam-2D101
1Enam-1E30.07619047
1MBLMa-MBL-VFM1150.10135135
3NAT3kl-bach-kl-3NAT00.125
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
2NFnam-2NF100.1
2EKlassestyrer 1

Moe,

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
3INTkh-3INT-fordyp2.51
1KFkh-1KF-nh31
1KFkh-1KF-kk51
3MDK3kl-bach-3MDK150.05
3MDKkh-3MDK-fordyp8.340.36450839
3KFkh-3kf-fordyp8.50.20
1MKPMa-MKP-KSF150.33
3KF3kl-bach-3KF151/12
1Ckh-1C-kk241
1KFKontaktlærer 1

Moe, Børge

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
2G2fys-2G231
2G1fys-2G131
2Cfys-2C71
1Cfys-1C31
1Bfys-1B31/1
2Efys-2E71
2NFfys-2NF100.20
3NFfys-3NF-fordyp12.50.25

Moe, Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16200.24418604
1MBLMa-MBL-pl150.34023668
1MBLMa-MBL-ke150.23913043
2MBLMa-MBL-VFM2150.07523510
2MBLMa-MBL-MOP450.188
STYRER-17Ma-STYRER-17200.514

Moen, Kari Hoås

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16200.29069767
STYRER-17Ma-STYRER-17200.598
1MBLMa-MBL-LEL7.50.38039022
1MBLMa-MBL-pl150.17455621
2MBLMa-MBL-MOP450.172

Munch, Christine Bjerkan Østbø

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
3G2nor-3G281
2MFnor-2MF81
2Dnor-2D81
3Pnor-3P80.2375
1MBKMa-MBK-MOD150.21066666
KSBnor-KSB250.02580645
2DKlassestyrer 1

Mørreaunet, Sissel

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-16Ma-STYRER-16200.30465116
STYRER-17Ma-STYRER-17200.14
2MBLMa-MBL-MOP450.11466666
STYRER-16Klassestyrer 1
STYRER-17Klassestyrer 1

Natvik, Cecilie Marandon

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2Pnam-2P40.89285714
2Bnam-2B101
1Cnam-1C31
1Anam-1A31
2Bmat-2B91.0
3Pnam-3P60.91666666
3Pmat-3P90.59
2MFmat-2MF7.50.0346
2Dmat-2D90.03
2KFmat-2KF80.032
2Cmat-2C90.03
2Amat-2A90.03
1AKlassestyrer 1
1AKontaktlærer 1
1CKontaktlærer 1

Neraas, Silje

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Vnor-NECEC1-V1.51
NECEC1-Hnor-NECEC-H1.51
2NFnor-2NF81
2Bnor-2B81
1NFnor-1NF31
1Enor-1E-kk231
1Enor-1E-bu231
1Dnor-1D-kk231
1Dnor-1D-bu231
1Cnor-1C-kk231
1Cnor-1C-bu231
1Bnor-1B-kk231
1Bnor-1B-bu231
1Anor-1A-kk231
1Anor-1A-bu231
1NFKontaktlærer 3

Nergaard, Kari

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2NFped-2NF-sr80.5
2NFped-2NF-st40.5
1NFped-1NF-nh41
1NFped-1NF-bu100.6
VBLUBa-VBLU150.22857142
1MBKMa-MBK-MIL150.04444444

Nergård, Beate

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2NFmat-2NF81
2Emat-2E91.0
3Pmat-3P90.41

Nguyen, Thomas

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Vmus-NECEC1-V11
2MFmus-2MF2.51
1Emus-1E-kk241
1Emus-1E-kk151
1Amus-1A-kk151
1Dmus-1D-kk241
1Cmus-1C-kk241
2KFmus-2KF-st20.5
2KFmus-2KF-sr10.5
2KFmus-2KF-kk50.5
1EKontaktlærer 6

Nissen, Kjersti

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
VBLUBa-VBLU150.26857142
BLPped-BLP300.12605042
VBLUKlassestyrer 1

Nordli, Arnt

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-bach150.14893617
2Asam-2A81
2G2sam-2G281
2Psam-2P81
3KFsam-3KF40.9175
3LEDsam-3LED-fordyp257.0/30
4Gsam-4G-fordyp100.3
NECEC1-Hsam-NECEC-H11
NECEC1-Vsam-NECEC1-V11
2G2Klassestyrer 1
4GKlassestyrer 1

Norsk, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
1MKPMa-MKP-BKP150.06666666

Næss, Sveinung

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
2Pdram-2P40.42166720
2G1dram-2G141
1G1dram-1G151
1Ddram-1D-kk240.75
1Ddram-1D-kk151
1Cdram-1C-kk151
1NFdram-1NF70.90714285
1Cdram-1C-kk240.75
1DKlassestyrer 1
1DKontaktlærer 3
1CKontaktlærer 3
1NFKontaktlærer 3
1G1Kontaktlærer 1

Olaussen, Ingvild Olsen

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1MKPMa-MKP-BKP150.13333333
1MBKMa-MBK-MOD150.06666666

Pedagogikk, Timelærer

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3NFped-3NF-ls90.05555555
BLPped-BLP300.01680672
1MSPMa-MSP-SRO150.19254658
1MSPMa-MSP-KSR150.13445378
1MSPMa-MSP-IST150.02431610

Pehrson, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Aped-1A-bu1120.66666666
VBLUBa-VBLU150.26857142
BLPped-BLP300.15966386
1APraksisveileder 1
1AKontaktlærer 1

Pettersen, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2G2ped-2G2-sr51
2Cped-2C-st31
2Cped-2C-sr51
3Pped-3P-st30.08956560
1MSPMa-MSP-SPF150.11461318
1MSPMa-MSP-SRO150.15838509
1MSPMa-MSP-KSR150.19607843
1MSPped-2kl-felles01
2Pped-2P-sr50.05429864
2CPraksisveileder 1

Rimul, Johanne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Eped-2E-st31
1Cped-1C-bu260.5
1Cped-1C-bu1120.5
3MDKped-3MDK-fordyp50.6
3MDKped-3MDK-ls91
3MDK3kl-bach-3MDK151/4
BHPED1Ba-BHPED1300.23333333
3MDK3kl-bach-kl-3MDK00.25
1CKlassestyrer 1
1CPraksisveileder 1
3MDKPraksisveileder 0.36
1CKontaktlærer 1

RLE, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
MEPEDrle-MEPED150.33333333

Rystad, Pål Gerhard

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1NFped-1NF-kk31
1NFped-1NF-bu100.4
STYRER-16Ma-STYRER-16200.24418604
3NAT3kl-bach-3NAT150.16382841
3NATped-3NAT-fordyp60.83333333
RPOL-HBa-NECEC2-H80.30
RPOL-VBa-NECEC2-V50.40
STYRER-17Ma-STYRER-17200.434
3NAT3kl-bach-kl-3NAT00.25
1NFPraksisveileder 1
3NATPraksisveileder 1/3

Rønningen, Lene Helland

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
2Pdram-2P40.58384690
1MFdram-1MF-sr3.51
1MFdram-1MF-kk41
1Adram-1A-kk241
4Gdram-4G-fordyp50.33497536
3MDK3kl-bach-3MDK151/12
3MDK3kl-bach-kl-3MDK00.125
1Adram-1A-kk150.2
1MFKlassestyrer 1
1MFKontaktlærer 6

Samfunnsfag, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
1MBLMa-MBL-pl150.03550295
1MBLMa-MBL-SLE7.50.33333333
3INTsam-3INT-ls60.5/6
3KFsam-3KF40.5/6
3LEDsam-3LED60.08333333
3LEDsam-3LED-fordyp250.16
3MFsam-3MF-ls50.5/6
3NATsam-3NAT60.5/6
3NFsam-3NF60.5/6
3YNGsam-3YNG60.5/6
3MDKsam-3MDK60.08333333

Sando, Svein

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
3MF3kl-bach-kl-3MF01/4
2Brle-2B71
3MFrle-3MF-ls2.51
MEPEDrle-MEPED150.2
3LEDsam-3LED-fordyp250.08
3MFrle-3MF-fordyp7.50.31047135
1MBLMa-MBL-ke150.03726708

Sandseter, Ellen Beate Hansen

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
RPOL-HBa-NECEC2-H80.20
1MBKMa-MBK-MIL150.26666666
RPOL-VBa-NECEC2-V50.20

Schram, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3INT3kl-bach-kl-3INT00.5
3INT3kl-bach-3INT151/4
3INT3kl-3INT-fordyp-case150.5
2Pped-2P-nh31
2Pped-2P-sr50.55203619
3INTped-3INT-fordyp51
3INTped-3INT-ls90.99
3Pped-3P-ls90.66666666
3INTKlassestyrer 1
3INTPraksisveileder 0.6
3PPraksisveileder 1/3

Seland, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MBKMa-MBK-LOL150.37267080
1MBKMa-MBK-EGM150.22049689
1MBKMa-MBK-MIL150.19365079

Selmer-Olsen, Maria

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3YNG3kl-bach-3YNG151/6
2Pped-2P-kk31
2Pped-2P-sr50.4
3YNGped-3YNG-fordyp200.1
2PKlassestyrer 1
2PPraksisveileder 0.5

Semundseth, Marit

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
KSBnor-KSB250.47483870
3G1nor-3G181
2Cnor-2C88/8
3Pnor-3P80.7625
1MBKMa-MBK-MOD150.21066666
2CKlassestyrer 1
KSBKlassestyrer 0.5

Sivertsen, Anne Holla

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
2Bfys-2B71
1Efys-1E31
3NF3kl-bach-3NF151/8
2Dfys-2D70.5
1G2fys-1G231
1Dfys-1D31
1G1fys-1G131
BHPED1Ba-BHPED1300.1
3NFfys-3NF-fordyp12.50.07147584
1G1Kontaktlærer 1
1G2Kontaktlærer 1

Smeby, Kristine Warhuus

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2Esam-2E81
1MBLMa-MBL-ke150.03726708

Stenseng, Frode

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MSPMa-MSP-SRO150.22981366

Stordal, Gjertrud

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3INT3kl-bach-kl-3INT00.5
3INT3kl-bach-3INT150.25
3INT3kl-3INT-fordyp-case150.5
1MFsam-1MF51
3INTsam-3INT-fordyp51
3INTsam-3INT-ls65.5/6
3MFsam-3MF-fordyp7.50.58666666
1MBKMa-MBK-LOL150.06521739
3MFsam-3MF-ls52/6
4Gsam-4G-fordyp100.5
3INTPraksisveileder 0.6
3MFPraksisveileder 1/2

Storli, Rune

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
2Afys-2A71
1MBKMa-MBK-MIL150.13333333

Strømsøe, Guro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3MDKdram-3MDK-fordyp8.330.60024009
NECEC1-Vdram-NECEC1-V11
1KFdram-1KF-kk61
1KFdram-1KF-bu31
1Edram-1E-kk241
1Edram-1E-kk151
1Bdram-1B-kk241
1Bdram-1B-kk151
3MDK3kl-bach-kl-3MDK00.125
3MDK3kl-bach-3MDK151/12
1KFKlassestyrer 1
3MDKPraksisveileder 0.32
1KFKontaktlærer 1

Strømsøe, Kari Nordhus

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Bped-2B-sr51
2Bped-2B-nh31
1G1ped-1G1-bu261
1G1ped-1G1-bu1120.58333333
3NF3kl-bach-3NF151/8
3NFped-3NF-fordyp50.5
3NFped-3NF-ls90.47222222
BHPED1Ba-BHPED1300.2
3NF3kl-bach-kl-3NF00.25
1MSPMa-MSP-SPF150.06303724
BHPED1Klassestyrer 1
2BKlassestyrer 1
2BPraksisveileder 1
1G1Praksisveileder 1/2
1G1Kontaktlærer 1

Svare, Marit Hallset

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1MFrle-1MF51
2KFrle-2KF81
2MFrle-2MF9.50.55
NECEC1-Hrle-NECEC-H0.51
NECEC1-Vrle-NECEC1-V0.51
NECEC1-HKlassestyrer 1
NECEC1-VKlassestyrer 1
2MFKlassestyrer 1

Svendsen, Anne Dagfrid

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3LED3kl-bach-kl-3LED01/4
3LED3kl-bach-3LED151/4
3G1sam-3G161
3LEDsam-3LED60.91666666
3LEDsam-3LED-fordyp250.3136
3LEDKlassestyrer 1
3LEDPraksisveileder 1/3

Svinsholt, Bjørg

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Ckh-1C-kk151
1MFkh-1MF-sr3.50.41730421
1Ekh-1E-kk151
1Ekh-1E-kk241
1EKlassestyrer 1

Sæther, Morten

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3KFmus-3KF-fordyp8.50.52941176
2G1mus-2G141
1NFmus-1NF71
1NFmus-1kl-felles00.5
UHPEDBa-UHP150.24533333
3KF3kl-bach-kl-3KF01/6
3KF3kl-bach-3KF151/6
1MSPMa-MSP-KSR150.04481792
1MKPMa-MKP-BKP150.13333333

Søraunet, Gunn Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3Pped-3P-ls90.33333333
1G1ped-1G1-bu1120.34274193
3PPraksisveileder 1/3
1G1Praksisveileder 1/2

Thiel, Oliver

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
1MSPMa-MSP-KSR150.02240896
2MFmat-2MF7.50.9654
2KFmat-2KF80.968
4G4G-bach150.01595744

Timelærer, Timelærer

Avdeling 0. Primærseksjon: felles

KlasseKodeStp.Andel
1MBKMa-MBK-LOL150.01552795

Torgersen, Jan Ketil

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3KFmus-3KF-fordyp8.50.47058823
2G2mus-2G241
1Cmus-1C-kk151
1Bmus-1B-kk241
1Bmus-1B-kk151
1Bmus-1kl-felles00.5
3MDKmus-3MDK-fordyp8.330.23509559
3KFKlassestyrer 1
1BKlassestyrer 1
3KFPraksisveileder 1/3
3MDKPraksisveileder 0.32
1BKontaktlærer 6

Ulrichsen, Gry

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
2G2kh-2G241
1G2kh-1G251
1G2Kontaktlærer 1

Vaags, Agnete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Dped-2D-nh31
3Pped-3P-st30.91058366
3NAT3kl-bach-kl-3NAT00.25
3NAT3kl-bach-3NAT150.33627937
2Dped-2D-sr51
3NATped-3NAT-fordyp60.16666666
3NATped-3NAT-ls91
3G2ped-3G2-ls90.33333333
3KFped-3KF-ls100.45374449
3PKlassestyrer 1
3PPraksisveileder 1/3
2DPraksisveileder 1

Vik, Nassira Essahli

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3NF3kl-bach-3NF151/8

Wiseth, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1NFdram-1NF70.09361542
1Cdram-1C-kk240.25
1Ddram-1D-kk240.25

Wold, Per-Arvid

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
3NATnam-3NAT-fordyp110.39404400
2Anam-2A101
1KFnam-1KF61
1Bnam-1B31
2Pnam-2P40.05357142
3NAT3kl-bach-kl-3NAT00.125
3NAT3kl-bach-3NAT150.125
2AKlassestyrer 1

Zwart-Langner, Jana van der

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MSPMa-MSP-SPF150.05157593
1Bped-1B-bu260.33333333
3G1ped-3G1-st31
3G2ped-3G2-st31
1MSPMa-MSP-KSR150.11204481
KSBped-KSB50.18
1Bped-1B-bu1120.33333333
3INT3kl-bach-3INT151/4
3G1Klassestyrer 1/2

Åmot, Ingvild

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1MBLMa-MBL-ke150.03726708
1MSPMa-MSP-IST150.36474164
1MSPMa-MSP-SPF150.06303724
1MBKMa-MBK-LOL150.06521739
1MBKMa-MBK-MIL150.04444444
1MBKMa-MBK-EGM150.03726708

Øien, Vigdis Dagsdatter

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
2KFkh-2KF-sr11
2KFkh-2KF-kk61
2G1kh-2G141
1NFkh-1NF81
1Dkh-1D-kk240.5
1Dkh-1D-kk151
3MDK3kl-bach-3MDK150.11677
3MDKkh-3MDK-fordyp8.340.63549160
3MDK3kl-bach-kl-3MDK00.25
2KFKlassestyrer 1