Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2010-11

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Personvis

LærerstillingStudiepoengAnm.
mus-2K2.5 
nor-2K4 
nor-2K5 
Sum11.5
aber
fys-CC1 
fys-1B11 
fys-1I5 
fys-3FysFos-35 
fys-3SmåPed3 
fys-Spesped2d1 
fys-Spesped21 
Sum27
ads
sam-3org-75.5 
sam-2A8 
sam-3ikt6 
sam-3org6 klassestyrer 
Sum25.5
agu
ped-CC1.5 
ped-Spesped1-44 
ped-Spesped2d-54 
ped-Spesped2-53 
Sum12.5
ahir
ped-1H6 
rle-1D10 
rle-1H11 
rle-3G4 
Sum31
ahn
mat-2A10 
mat-2B10 
mat-2I4 
mat-3I6 
mat-real10 klassestyrer 
Sum40
akh
ped-1C-24 praksisveileder 
ped-2H-25 praksisveileder 
ped-3FysFos8 
ped-3SmåPed-543.kl-ped 
Sum21
akr
nor-2C15 
nor-3G11 
nor-2F7 
nor-CC2.5 
Sum35.5
ara
nor-1E13 
nor-2A11 
Sum24
asb
ped-1D-23 praksisveileder 
ped-3SmåPed63.kl-ped 
ped-3SmåPed-47 
Sum16
bad
dram-2E9 
drama-3SmåPed3 
dram-3E-23 
dram-1D-v5 
Sum20
bgr
ped-Spesped15 
ped-Spesped2d5 
ped-Spesped27 klassestyrer 
ped-3FysFos-32.5 
Sum19.5
bkr
dram-3E8 
dram-estdi16.5 
mus-pv3 
dram-pubkst3 
Sum20.5
ble
mus-1D10 
mus-1H10 
Sum20
bom
ped-3SmåPed-26.5 
ped-Spesped1-55.5 
ped-Spesped2d-27 klassestyrer 
ped-Spesped2-25 
ped-bhp-34 
Sum28
bsv
form-1H10 
form-2I7 
Sum17
cfo
nor-2A-24 
nor-1I9 klassestyrer 
nor-2B13 
nor-2F-28 
nor-2I8 
nor-CC-22Barns språkutvikling 
nor-pubkst-25 
Sum49
ebs
fys-1C11 klassestyrer 
fys-3F-28.3 
Sum19.3
ehb
ped-2F11.5 praksisveileder 
ped-1K3.5 klassestyrer praksisveileder 
Sum15
ejl
ped-2B9.5 
ped-2H8 
ped-Spesped1-28 klassestyrer 
ped-Spesped2d-46 
ped-Spesped2-35 
Sum36.5
esb
ped-1E9.5 praksisveileder 
ped-2E8 klassestyrer praksisveileder 
ped-bhp8 klassestyrer 
Sum25.5
etr
ped-1F-28 
ped-2F-21.5 
Sum9.5
gih
ped-1B9 
ped-3F10.5 praksisveileder 
ped-1F10 praksisveileder 
Sum29.5
gjs
sam-3org-63 
sam-2B8 klassestyrer 
sam-2D8 
sam-3E3.5 
sam-3FysFos5.5 
sam-3SmåPed5.5 
Sum33.5
gse
mus-1A10 
mus-1E10 klassestyrer 
mus-2I3 
mus-3SmåPed3 
mus-1G-23 
Sum29
gst
dram-1H-v5 klassestyrer 
Sum5
hba
mus-1C-22 
mus-1B10 
mus-CC1 
Sum13
hej
nor-3ikt11 
nor-2B-22 
nor-2I-23 
Sum16
hkb
nam-2C14 
nam-2D14 
nam-real12.1 
nam-1G8 
Sum48.1
hma
ped-2I-23 praksisveileder 
ped-3I-28.3 
ped-FøP-72.9 
Sum14.2
ibj
dram-1C-v5vår 
dram-1A-v5vår 
Sum10
ioo
dram-1E10 
dram-1I5 
dram-2I3 
dram-bhp3 
dram-1B10 
Sum31
isl
mat-2D10 
mat-2H10 
Sum20
jkt
mus-3ikt5 
mus-1C8 
mus-3E11 klassestyrer 
mus-1G3 
Sum27
jmo
form-1C10 
form-1D10 klassestyrer 
form-1F6 
form-1G6 
form-3E-24.2 
form-CC1 
Sum37.2
job
ped-1G7 klassestyrer praksisveileder 
ped-3G6 klassestyrer praksisveileder 
ped-FøP-67.5 
ped-3Orgl-24.5 
Sum25
kbg
dram-1A-h5 
dram-1D-h5 
dram-1H-h5 klassestyrer 
dram-1G6 
dram-1C-h5høst 
Sum26
kfu
nam-3F-32 
nam-2A14 klassestyrer 
nam-2B14 
nam-2H14 
nam-1K2 
Sum46
khm
sam-3I-24 
sam-1K2 
sam-1I5 
sam-2I9 
sam-3org-34.5 
sam-FøP7.4 
Sum31.9
kne
ped-1D10 
ped-2D-26.5 klassestyrer praksisveileder 
ped-3I8.2 praksisveileder 
ped-pv-35 
ped-3FysFos-42 
Sum31.7
kni
ped-1B-24 praksisveileder 
ped-2B-24 praksisveileder 
ped-pv-25 klassestyrer 
Sum13
knk
mus-1I6 
mus-2E9 
mus-bhp3 
Sum18
lhs
form-2E9 
form-3E6.8 
Sum15.8
mal
form-3ikt11 klassestyrer 
Sum11
mdb
ped-2E-26.5 
ped-1I9 praksisveileder 
ped-3ikt12 praksisveileder 
Sum27.5
mfr
ped-1A6 klassestyrer 
ped-1G-25 praksisveileder 
ped-3Orgl11.5 praksisveileder 
ped-3G-24 
Sum26.5
mho
form-1A10 
form-1B10 
form-1E10 
form-bhp3 
Sum33
mhs
rle-1I6 
rle-2E4 
rle-2I10 klassestyrer 
rle-3E6 
rle-CC1 klassestyrer 
Sum27
mka
ped-3I-44 
ped-1I-25 
ped-3SmåPed-683.kl-ped praksisveileder 
ped-3SmåPed-36.5 klassestyrer 
ped-bhp-26 
Sum29.5
mok
ped-1E-25.5 
ped-3E11.5 praksisveileder 
ped-estdi25.6 
ped-FøP-210.5 
Sum33.1
mos
ped-2A-24 praksisveileder 
ped-3F-26 
ped-FøP-313 klassestyrer 
Sum23
msa
dram-1F4 
mus-1F4 
mus-Spesped21 
mus-Spesped2d1 
Sum10
msc
ped-1A-27 praksisveileder 
ped-1C9 
ped-2C-25 klassestyrer praksisveileder 
ped-2I7 
Sum28
mse
nor-2D11 
nor-2H15 klassestyrer 
nor-3I5 
nor-FøP1 
nor-pubFEI7 
nor-pubkst5 
Sum44
mvi
ped-Spesped1-35.5 
ped-1I-35 
ped-3I-31.5 
ped-Spesped2d-35 
ped-Spesped2-46 
Sum23
obl
fys-1F4.5 
fys-3FysFos-212 klassestyrer 
Sum16.5
ofl
ped-FøP8 
Sum8
ojs
fys-1D11 
fys-1H11 
fys-3FysFos12 
Sum34
ptg
sam-3org-v3Kun vårsemesteret 
sam-2F6 
sam-3G10 
sam-2H-v4 
sam-2C-v4 
Sum27
rlo
ped-1H-27 praksisveileder 
ped-3FysFos-24.5 praksisveileder 
ped-pubKst-25 
Sum16.5
rlu
nam-1F14 klassestyrer 
nam-3F8.9 
Sum22.9
rus
fys-1G-23.8 
fys-1F-29.1 
fys-2F7 klassestyrer 
Sum19.9
saf
rle-1A11 
rle-1B11 klassestyrer 
rle-1C10 
rle-3F5 
Sum37
ses
rle-3ikt-22 
Sum2
smo
ped-pv-45 klassestyrer 
ped-pub095 klassestyrer 
ped-pubKst5 klassestyrer 
Sum15
ssag
rle-3ikt1Etikkseminar 
rle-3Fys1Etikkseminar 
rle-3I9 klassestyrer 
rle-3SmåPed1Etikkseminar 
rle-3org1Etikkseminar 
Sum13
swe
mat-2F10 
nam-1I5 
nam-2F-24.2 
nam-3F-26.1 
nam-real-24.4 
nam-CC1 
Sum30.7
tlh
fys-1A11 
fys-3F8.7 klassestyrer 
fys-bhp3 
fys-1G7.2 
nam-2F5.8 
Sum35.7
vgl
ped-2A9.5 
ped-2C8.5 
ped-3ikt-26 
ped-pv6 
ped-FøP-53 
ped-2D7 
Sum40
wro
mat-2C10 
mat-2E10 
mat-3G4 
mat-real-25 
Sum29
ysk
sam-2C-h4 
sam-3I8.5 
sam-2H-h4 
sam-3org-46.5 
sam-CC2 
Sum25

NB! Summen av studiepoengene tar kun høyde for en del av arbeidsoppgavene, og sier kun noe om undervisningsmengden. Administrative oppgaver, FoU, vik.stip. osv. kommer i tillegg.