Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2011-12

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Personvis

Amundsen, Hilde Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3Iped-3I255/25
NECEC1-Hped-UTEC21/2
BBBMa-FøP605.78/60
3IPraksisveileder 1

Bakke, Hjørdis Krosshøl

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
1G1nam-1G81
2Cnam-2C147/14
2Dnam-2D141
REALBa-real3010/30
2Gnam-2G61
REALKlassestyrer 1

Berg, Anne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Ifys-1I7.51
NECEC1-Hfys-UTEC11
SPED1Ma-Spesped1301/30
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
3FysFos3kl-FysFos307/30
SPED2Ma-Spesped2301/30
2E (linje)fys-2E51
1E(linje)fys-1E01
SPED1DMa-Spesped1-delt301/30

Berg, Jon Olaf

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Gped-2G126/12
4Gped-4G124/12
BBBMa-FøP605.4/60
2GKlassestyrer 1
1G1Klassestyrer 1
1G1Praksisveileder 0.4
2GPraksisveileder 0.5

Bergsland, Mirjam Dahl

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3IKTped-3ikt1810/18
3Eped-3E156.5/15
2E (linje)ped-2E157/15
Kompass1(4FS)Ba-KOMPA1510.95/15
Kompass1(4FS)Klassestyrer 0.7
3IKTPraksisveileder 1

Bjerklund, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Aped-1A134.5/13
1Hped-1H137/13
SPED1DMa-Spesped1-delt304.6/30
SPED1Ma-Spesped1302.9/30
SPED2Ma-Spesped2306/30
3SmåPedped-3SmåPed184.5/18
1HKontaktlærer 3

Bjørgen, Kathrine

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Afys-1A111
1Hfys-1H116/11
3FysFos3kl-FysFos3013.5/30
3FysFosKlassestyrer 1
1AKontaktlærer 1

Bjørkøy, Ingrid

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
1G1dram-1G61
3DraLped-3Dral184/18
2Bped-2B146/14
1Adram-1A103/10
2Kdram-2K54/5
2GPraksisveileder 0.6
3DraLPraksisveileder 1

Brønstad, Eva Stai

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2E (linje)ped-2E158/15
3Eped-3E158/15
BHPED1Ba-bhp3011/30
BHPED1Klassestyrer 1.2
2E (linje)Klassestyrer 1
2E (linje)Praksisveileder 1
3EPraksisveileder 1

Bæverfjord, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Bmus-1B101
1Imus-1I61
2Kmus-2K51
2E (linje)mus-2E81
1Hmus-1H103/10
NECEC1-Hmus-NKTP11
Kompass1(4FS)Ba-KOMPA151.14/15

Djupvik, Barbro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1Adram-1A107/10
2E (linje)dram-2E81
3DraL3kl-DraL3011/30
Kompass2(3)Ba-KOMPA2151.5/15
3DraLKlassestyrer 1

Drama, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
MAEST-HMa-Estdi17.51/7.5

Egset, Camilla Kalvatn

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
2Bmat-2B101
2Bnam-2B1410/14
2Hnam-2H141
1Fnam-1F141.5/14
2Cnam-2C147/14

Emilsen, Kari

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-B14Ma-styrerutd200.25/20

Eriksen, Grete Storbæk

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
2Gmus-2G41
1Amus-1A108/10
1E(linje)mus-1E101
2Imus-2I31
MEPEDBa-Menighped303.2/30
1E(linje)Klassestyrer 1
1E(linje)Kontaktlærer 3

Fjeldavli, Elsa

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPedsam-3SmåPed65.5/6
2Gsam-2G41
3OrgLed3kl-OrgLed302/30

Fodstad, Cecilie Dyrkorn

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
1Inor-1I917/18
2Bnor-2B158/15
2Inor-2I1121/22
BHPED1Ba-bhp306/30
Kompass1(4FS)Ba-KOMPA152.85/15
1IKlassestyrer 1
1IKontaktlærer 3

Forming, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
2Iform-2I71/7

Frønes, Mona Halsaunet

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Cped-1C138.5/13
4Gped-4G127/12
2Cped-2C145/14
2CPraksisveileder 1
1CPraksisveileder 0.5

Fætten, Sølvi Ann

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1Arle-1A112.9/11
1Crle-1C1110.5/11
2Krle-2K51
3Frle-3F101
2Kped-2K4.52/4.5
MEPEDBa-Menighped301.8/30
2KKlassestyrer 2.3
2KPraksisveileder 0.5
1AKontaktlærer 2
1CKontaktlærer 1

Gjervan, Ellen Karoline

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1Hdram-1H101
1Idram-1I51
2Idram-2I31
3Edram-3E113/11
1Bdram-1B101
2Gdram-2G41

Glaser, Vibeke

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP606.2/60
2Dped-2D148.55/14
VEPEDMa-pedveil304.5/30
STYRER-B14Ma-styrerutd200.5/20
1E(linje)ped-1E157.5/15
1E(linje)Kontaktlærer 3

Gotvassli, Kjell Åge

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-B14Ma-styrerutd207.81/20

Granrusten, Per Tore

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
1Isam-1I71
2Csam-2C81
2Fsam-2F61
STYRER-B14Ma-styrerutd204.56/20
4GKlassestyrer 1.2

Groven, Berit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-Spesped1306/30
SPED2Ma-Spesped2307/30
SPED1DMa-Spesped1-delt305.7/30
SPED2Klassestyrer 1.2

Gunnestad, Arve

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED2Ma-Spesped2303/30
SPED1DMa-Spesped1-delt302.9/30
SPED1Ma-Spesped1303/30
NECEC1-Hped-UTEC21/2

Hagen, Trond Løge

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Bfys-1B1121/22
1G1fys-1G113/11
3Ffys-3F1711.5/17
BHPED1Ba-bhp303/30
2Ffys-2F72/7
3FKlassestyrer 1
1BKontaktlærer 3

Heggvold, Gunn Irene

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2BPraksisveileder 1

Heldal, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Fped-1F1810/18
3OrgLedped-3Orgl180.5/18
3Fped-3F158.5/15
3IKTped-3ikt180.5/18
2Fped-2F124/12
3FysFosped-3FysFos187/18
3SmåPedped-3SmåPed180.5/18
3DraLped-3Dral180.5/18
1FKlassestyrer 1
1FPraksisveileder 1
3FPraksisveileder 1
1FKontaktlærer 3

Hopperstad, Marit Holm

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Aped-2A146.54/14
3IKTped-3ikt187/18
2Cped-2C148.55/14
2CKlassestyrer 1

Hovik, Lise

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3Edram-3E116/11
3DraL3kl-DraL304/30

Hungnes, Åse Kristin

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Dped-1D1310.2/13
3SmåPedped-3SmåPed187/18
3DraLped-3Dral185/18
3Iped-3I254/25
1DPraksisveileder 1

Kanstad, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed308.5/30
1Iped-1I148/14
3SmåPedped-3SmåPed185.5/18
3Iped-3I256/25
3SmåPedKlassestyrer 1
3SmåPedPraksisveileder 1
1IKontaktlærer 1

Kibsgaard, Sonja

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Iped-1I146/14
3Iped-3I255/25
3DraLped-3Dral188/18
2Iped-2I124/12
2IPraksisveileder 1
1IPraksisveileder 1
1IKontaktlærer 1

Korsvold, Tora

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3Iped-3I254.5/25
BBBMa-FøP6011.5/60

Kristoffersen, Børge

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
MAEST-HMa-Estdi17.56.5/7.5
VEPEDMa-pedveil304/30
MEUTDBa-Mentor157.5/15
1Cdram-1C104.8/10
STYRER-B14Ma-styrerutd205.56/20
3Edram-3E112/11

Krogstad, Atle

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
2Cnor-2C157/15
2Fnor-2F151
NECEC1-Hnor-UTEC1.51
2Gnor-2G41
4G4G-fordyp307.5/30

Lehn, Elisabeth Walsøe

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Bped-1B135/13
2Fped-2F128/12
3OrgLedped-3Orgl187/18
2Bped-2B147.55/14
Kompass2(3)Ba-KOMPA21512/15
Kompass2(3)Klassestyrer 0.7
1BPraksisveileder 1
2FPraksisveileder 1
1BKontaktlærer 3

Lorentzen, Ranveig

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3FysFosped-3FysFos184/18
MEUTDBa-Mentor157.5/15
1Hped-1H136/13
1HKlassestyrer 1
MEUTDKlassestyrer 0.5
1HPraksisveileder 1
3FysFosPraksisveileder 1
1HKontaktlærer 3

Lundheim, Rolv

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
1Fnam-1F1412.5/14
3Fnam-3F178/17

Lyngseth, Else Johansen

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Hped-2H146/14
SPED1Ma-Spesped1307/30
SPED1DMa-Spesped1-delt307.4/30
SPED2Ma-Spesped2306/30
2Aped-2A140.46/14
2Bped-2B140.45/14
2Cped-2C140.45/14
2Dped-2D140.45/14
SPED1DKlassestyrer 1.2

Lysklett, Olav Bjarne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos309/30
1Ffys-1F147.5/14

Moe,

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Cform-1C107.5/10
1Dform-1D101
NECEC1-Hform-UTEC11
3IKT3kl-iktLL302/30
1DKlassestyrer 1
1DKontaktlærer 3

Moe, Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP601.04/60

Moen, Kari Hoås

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2Isam-2I91
BBBMa-FøP606.95/60
STYRER-B14Ma-styrerutd207.31/20
3OrgLed3kl-OrgLed305/30
STYRER-B14Klassestyrer 2.45

Musikk, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Amus-1A102/10

Mørreaunet, Sissel

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
VEPEDMa-pedveil305/30
STYRER-B14Ma-styrerutd205.93/20
2Gped-2G126/12
VEPEDKlassestyrer 1
STYRER-B14Klassestyrer 1.2
1G1Praksisveileder 0.7

Nergaard, Kari

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3FysFosped-3FysFos186.5/18
2Dped-2D145/14
PVPRABa-Veilpralær154/15
PVPRA-2Ba-Veilpralær-2156/15
2DKlassestyrer 1
PVPRA-2Klassestyrer 0.9
2DPraksisveileder 1

Nergård, Beate

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2Fmat-2F101
2Gmat-2G41
2E (linje)mat-2E101

Nissen, Kjersti

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
VEPEDMa-pedveil304.5/30
PVPRABa-Veilpralær154.5/15
STYRER-B14Ma-styrerutd204.56/20
PVPRA-2Ba-Veilpralær-2152.5/15
PVPRAKlassestyrer 0.9

Norsk, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
2Anor-2A151/15
1Inor-1I91/18
2Inor-2I111/22
2Bnor-2B151/15

Olaussen, Ingvild Olsen

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1E(linje)dram-1E101
NECEC1-Hdram-NKTP11
3DraL3kl-DraL306/30
BHPED1Ba-bhp303/30

Pedagogikk, Timelærer

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed306/30
3Iped-3I250.5/25
3FysFosped-3FysFos180.5/18
3DraLped-3Dral180.5/18
MAEST-VMa-Estdi27.51/7.5
PVPRABa-Veilpralær151.75/15
BBBMa-FøP605.35/60
3IKTped-3ikt180.5/18
3Eped-3E150.5/15
3OrgLedped-3Orgl180.5/18
SPED1DMa-Spesped1-delt301.8/30
SPED2Ma-Spesped2304/30
SPED1Ma-Spesped1303.1/30
VEPEDMa-pedveil303/30
4Gped-4G121/12
PVPRA-2Ba-Veilpralær-2151.75/15
3Fped-3F150.5/15
3SmåPedped-3SmåPed180.5/18

Pettersen, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLedped-3Orgl1810/18
1Dped-1D132.8/13
2Hped-2H148/14
1Bped-1B138/13
SPED1DMa-Spesped1-delt302/30
2HKlassestyrer 1
2HPraksisveileder 1
3OrgLedPraksisveileder 1

RLE, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
MEPEDBa-Menighped301.9/30

Samfunnsfag, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed305.5/30
4G4G-fordyp303/30
3SmåPedsam-3SmåPed60.5/6
3IKTsam-3ikt60.5/6
3FysFossam-3FysFos60.5/6
3DraLsam-3dral60.5/6
3Isam-3I110.5/11
3Esam-3E40.5/4

Sando, Ole Johan

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Cfys-1C111
1Dfys-1D111
1Bfys-1B111/22
1G1fys-1G111/11
1Hfys-1H115/11
1CKlassestyrer 1
1CKontaktlærer 2

Sando, Svein

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL303/30

Sandseter, Ellen Beate Hansen

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos300.5/30
3Ffys-3F177.5/17

Schram, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Iped-2I128/12
1Aped-1A138.5/13
2Aped-2A147/14
1AKlassestyrer 1
1APraksisveileder 1
2APraksisveileder 1
1AKontaktlærer 3

Seland, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP609.1/60
STYRER-B14Ma-styrerutd200.5/20
BBBKlassestyrer 1.5

Semundseth, Marit

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
2Dnor-2D158/15
2Hnor-2H158/15
3Inor-3I51
3IKTnor-3ikt01
2Cnor-2C158/15
3DraLnor-3Dral01
3FysFosnor-3Fysfos01
3OrgLednor-3Orgled01
3SmåPednor-3Småped01
2Bnor-2B156/15
2E (linje)nor-2E01

Stordal, Gjertrud

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2Ksam-2K3.51
2Bsam-2B81
2Dsam-2D81
2Hsam-2H81
3Esam-3E43.5/4
3FysFossam-3FysFos65.5/6
3DraLsam-3dral65.5/6
2BKlassestyrer 1

Storli, Rune

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Ffys-1F146.5/14
2Ffys-2F75/7
1G1fys-1G117/11
2FKlassestyrer 1
1FKontaktlærer 3

Strømsøe, Guro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
2Kdram-2K51/5

Svare, Marit Hallset

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1Irle-1I71
2Irle-2I101
3Erle-3E61
NECEC1-Hrle-UTEC0.51
2Grle-2G41
NECEC1-HKlassestyrer 3/10
2IKlassestyrer 1
1IKontaktlærer 1

Svendsen, Anne Dagfrid

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2Asam-2A81
3IKTsam-3ikt65.5/6
3OrgLed3kl-OrgLed309/30
3OrgLedsam-3org65.5/6
BHPED1Ba-bhp304/30
3OrgLedKlassestyrer 1

Svinsholt, Bjørg

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Hform-1H101
2Iform-2I76/7

Sæther, Morten

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Fdram-1F41
1Fmus-1F41
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
2Kmus-2K2.51
BHPED1Ba-bhp303/30

Thiel, Oliver

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2Cmat-2C101
2Dmat-2D101
2Hmat-2H101
REALBa-real304/30
4G4G-fordyp305.5/30

Timelærer, Timelærer

Avdeling 0. Primærseksjon: felles

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær151.75/15
PVPRA-2Ba-Veilpralær-2151.75/15

Torgersen, Jan Ketil

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Cmus-1C101
1G1mus-1G61
3Emus-3E111
3IKT3kl-iktLL305/30
3EKlassestyrer 1
1CKontaktlærer 3

Åmot, Ingvild

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP601.04/60