Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2012-13

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Personvis

Amundsen, Hilde Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.095
1Iped-1I145/14
NECEC1-Vped-NECEC-V21/2
NECEC1-Hped-NECEC-H21/2

Bakke, Hjørdis Krosshøl

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
REALBa-real30262/750
1Gnam-1G81
2Gnam-2G61

Berg, Anne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos300.313
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
1Bfys-1B111
1Ifys-1I7.51
NECEC1-Hfys-NECEC-H11
SPED1Ma-Spesped1301/30
NECEC1-Vfys-NECEC-V11
BHPE2Ba-småped300.100
FHMMa-FHM300.74/30
1BKontaktlærer 3

Berg, Jon Olaf

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.084
3Gped-3G100.5
2Gped-2G126/12
2GPraksisveileder 0.63

Bergsland, Mirjam Dahl

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2E (linje)ped-2E157/15
3Eped-3E156.5/15
3DraLped-3Dral183/18
3DraLPraksisveileder 0.58

Bjerklund, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-Spesped1305/30
SPED2DMa-Spesped2-delt307/30
SPED2Ma-Spesped2306/30
3SmåPedped-3SmåPed185.5/18
SPED2DKlassestyrer 0.5

Bjørgen, Kathrine

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos300.297
2E (linje)fys-2E51
FHMMa-FHM300.1233

Bjørkøy, Ingrid

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Gped-1G117.5/11
3Gped-3G100.167
1Dped-1D136.5/13
3SmåPed3kl-SmåPed301.5/30
3SmåPedped-3SmåPed182/18
BHPE2Ba-småped302/30
1GKlassestyrer 1
1DPraksisveileder 0.565
1GPraksisveileder 0.93
1DKontaktlærer 1

Brønstad, Eva Stai

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2E (linje)ped-2E158/15
3Eped-3E157.5/15
2E (linje)Klassestyrer 1
3EPraksisveileder 1
2E (linje)Praksisveileder 0.85

Bæverfjord, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Dmus-1D101
1Gmus-1G60.5
1Imus-1I61
2E (linje)mus-2E86/8
NECEC1-Hmus-NECEC-H11
NECEC1-Vmus-NECEC-V11
1Mmus-1M61

Djupvik, Barbro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3DraL3kl-DraL300.476
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
1Adram-1A100.985
2E (linje)dram-2E80.981
3DraLKlassestyrer 1

Egset, Camilla Kalvatn

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
2Bnam-2B14125/392
2Fnam-2F101
2Hnam-2H14287/392
NECEC1-Hnam-NECEC-H11
NECEC1-Vnam-NECEC-V11

Emilsen, Kari

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2Fsam-2F61

Eriksen, Grete Storbæk

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
MEPEDBa-Menighped300.04
1Amus-1A108/10
1Cmus-1C108/10
2Imus-2I31
1E(linje)mus-1E105/10
1Gmus-1G60.5
1E(linje)Klassestyrer 1
1E(linje)Kontaktlærer 3

Fjeldavli, Elsa

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed305/30
2Csam-2C81
1Isam-1I71
2Gsam-2G42/4
2Isam-2I81
3Isam-3I1110.5/11
3SmåPedsam-3SmåPed65.5/6

Fodstad, Cecilie Dyrkorn

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
1E(linje)nor-1E155/15
1Inor-1I99/9
2Inor-2I1212/12
2Anor-2A1515/15
1IKlassestyrer 1
1IKontaktlærer 3

Forming, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
2Iform-2I91/9

Frisch, Nina Scott

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Bform-1B101
2Gform-2G41
3Eform-3E101
1BKlassestyrer 1

Frønes, Mona Halsaunet

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Hped-1H137/13
2Cped-2C145/14
1HKlassestyrer 1
1HPraksisveileder 1.13
2CPraksisveileder 0.93
1HKontaktlærer 2

Fysisk fostring, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3Ffys-3F191.03/19
FHMMa-FHM3012/30

Fætten, Sølvi Ann

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
3DraLrle-3Dral01
3Kped-3K290.0685
3Krle-3K21
MEPEDBa-Menighped301.1/30
1Hrle-1H111
3FysFosrle-3Fys01
3Frle-3F101
3IKTrle-3IKT01
3OrgLedrle-3org01
3SmåPedrle-3SmåPed01
3KKlassestyrer 2.3
3KPraksisveileder 1
1HKontaktlærer 1

Gjervan, Ellen Karoline

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3Edram-3E110.68985507

Glaser, Vibeke

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.104
2Bped-2B147.5/14

Gotvassli, Kjell Åge

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
STYRER-B14Ma-styrerutd200.471

Granrusten, Per Tore

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed302/30
3Gsam-3G101
STYRER-B14Ma-styrerutd200.269
3GKlassestyrer 1

Groven, Berit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-Spesped1303/30
SPED2DMa-Spesped2-delt303/30
SPED2Ma-Spesped2304/30

Gunnestad, Arve

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-Spesped1302/30
SPED2DMa-Spesped2-delt303/30
SPED2Ma-Spesped2303/30
NECEC1-Vped-NECEC-V21/2
NECEC1-Hped-NECEC-H21/2

Hagen, Trond Løge

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3Ffys-3F199.12/19
FHMMa-FHM302.52/30
3FKlassestyrer 1

Heggvold, Gunn Irene

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Cped-1C130.197
1Fped-1F180.21264367
3Fped-3F150.202
1CPraksisveileder 0.9
1CKontaktlærer 1
1FKontaktlærer 1

Heldal, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3FysFosped-3FysFos180.5/18
1Fped-1F189/18
2Fped-2F124/12
3DraLped-3Dral180.5/18
3Eped-3E150.5/15
3Fped-3F157.5/15
3SmåPedped-3SmåPed180.5/18
1FKlassestyrer 1
1FPraksisveileder 1.24
1FKontaktlærer 1

Hopperstad, Marit Holm

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Aped-2A146/14
2Cped-2C148.5/14
3IKTped-3ikt187/18
2CKlassestyrer 1

Hovik, Lise

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1Adram-1A100.015
1Bdram-1B100.015
1Cdram-1C100.015
1Ddram-1D100.015
1E(linje)dram-1E100.015
1Hdram-1H100.015
1Idram-1I50.031
2E (linje)dram-2E80.019
2Idram-2I30.052
3Edram-3E110.01449275

Hungnes, Åse Kristin

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Cped-1C136.5/13
1Bped-1B136.5/13
2Iped-2I124/12
1BPraksisveileder 1.13
2IPraksisveileder 0.9
1CKontaktlærer 1
1BKontaktlærer 2

Kamsvåg, Gro Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Aped-1A136/13
2Dped-2D147.5/14
3DraLped-3Dral189/18
3FysFosped-3FysFos1810/18
1Hped-1H136/13
3IKTped-3ikt185/18

Kanstad, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed305/30
1Iped-1I149/14
3Iped-3I238.0/23
3SmåPedped-3SmåPed187.5/18
BHPE2Ba-småped305/30
3SmåPedKlassestyrer 1
1IPraksisveileder 1
1IKontaktlærer 3

Kibsgaard, Sonja

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3DraLped-3Dral185/18
3Iped-3I2310/23
3IKlassestyrer 1
3IPraksisveileder 1

Korsvold, Tora

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.257
3Iped-3I234/23
BBBKlassestyrer 0.5
PLKKlassestyrer 0.5

Kristoffersen, Børge

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
MEUTDBa-Mentor157.5/15
1Cdram-1C100.952
MAEST-HMa-Estdi17.56.5/7.5
STYRER-B14Ma-styrerutd205.4/20

Krogstad, Atle

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
2Cnor-2C154/15
2Fnor-2F151
NECEC1-Hnor-NECEC-H1.51
NECEC1-Vnor-NECEC-V1.51
3Gnor-3G1111/11
FHMMa-FHM300.031

Lehn, Elisabeth Walsøe

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Dped-1D136.5/13
1Mped-1M117.5/11
1MKlassestyrer 1
1MPraksisveileder 1
1DPraksisveileder 0.565
1DKontaktlærer 1

Lorentzen, Ranveig

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
MEUTDBa-Mentor157.5/15
MEUTDKlassestyrer 0.5

Lundheim, Rolv

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
REALBa-real30113/750
1Fnam-1F141
3Fnam-3F16171/561

Lyngseth, Else Johansen

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-Spesped1305/30
SPED2DMa-Spesped2-delt305/30
SPED2Ma-Spesped2304/30
2Aped-2A140.5/14
2Bped-2B140.5/14
2Cped-2C140.5/14
2Dped-2D140.5/14
2Hped-2H146/14
SPED2DKlassestyrer 0.5

Lysklett, Olav Bjarne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos300.390
FHMMa-FHM300.121
3FysFosKlassestyrer 1
FHMKlassestyrer 0.5

Moe, Jørgen

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL3011/30
1Fform-1F61
NECEC1-Hform-NECEC-H11
2E (linje)form-2E80.181
3IKTKlassestyrer 1
1FKontaktlærer 1

Moe, Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.015
3OrgLedped-3Orgl186.5/18
3IKTped-3ikt185.5/18
3Iped-3I230.5/23
3IKTPraksisveileder 1

Moen, Kari Hoås

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.056
STYRER-B14Ma-styrerutd200.908

Musikk, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Amus-1A102/10
1Cmus-1C102/10

Mørreaunet, Sissel

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
BBBMa-FøP600.015
STYRER-B14Ma-styrerutd200.350
2Gped-2G126/12
2GKlassestyrer 1.2
STYRER-B14Klassestyrer 1.5
2GPraksisveileder 0.63

Nergaard, Kari

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær154/15
2Dped-2D146/14
3FysFosped-3FysFos187/18
2DKlassestyrer 1
2DPraksisveileder 0.93
3FysFosPraksisveileder 1

Nergård, Beate

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2E (linje)mat-2E101
2Fmat-2F101
2Gmat-2G41
3Gmat-3G61
REALBa-real302/30
2Dmat-2D100.1
2Cmat-2C100.1
2Bmat-2B100.1
2Amat-2A100.1
2Hmat-2H100.1

Nissen, Kjersti

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær154.75/15
STYRER-B14Ma-styrerutd205.4/20
2Bped-2B146/14
PVPRAKlassestyrer 1
2BPraksisveileder 0.89

Pedagogikk, Timelærer

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær151.75/15
MAEST-VMa-Estdi27.51/7.5
BBBMa-FøP600.096
SPED1Ma-Spesped1302/30
3DraLped-3Dral180.5/18
SPED2DMa-Spesped2-delt304/30
SPED2Ma-Spesped2303/30
3Fped-3F150.5/15
3Iped-3I230.5/23
3IKTped-3ikt180.5/18
3SmåPedped-3SmåPed180.5/18
3Eped-3E150.5/15
3OrgLedped-3Orgl181/36
3FysFosped-3FysFos180.5/18

Pettersen, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED2DMa-Spesped2-delt302/30
SPED1Ma-Spesped1305/30
2Hped-2H148/14
3OrgLedped-3Orgl186/18
SPED2Ma-Spesped2303/30
SPED2Klassestyrer 0.5
SPED1Klassestyrer 0.5
2HPraksisveileder 0.9
3OrgLedPraksisveileder 1

RLE, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
MEPEDBa-Menighped305/30

Samfunnsfag, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed305.5/30
3OrgLedsam-3org60.5/6
3DraLsam-3dral60.5/6
3Esam-3E60.5/6
3FysFossam-3FysFos60.5/6
3Isam-3I110.5/11
3IKTsam-3ikt60.5/6
3SmåPedsam-3SmåPed60.5/6

Sando, Ole Johan

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Cfys-1C111
1Gfys-1G116.41/11
1CKlassestyrer 1
1CKontaktlærer 1

Sando, Svein

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL301.5/30
MEPEDBa-Menighped303/30
2Grle-2G41

Sandseter, Ellen Beate Hansen

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
FHMMa-FHM300.101
BBBMa-FøP600.007
FHMKlassestyrer 0.5

Schram, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Aped-1A137/13
2Aped-2A147.5/14
2Iped-2I128/12
1AKlassestyrer 1
2APraksisveileder 0.93
1APraksisveileder 1.13
1AKontaktlærer 2

Seland, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
FHMMa-FHM300.031
BBBMa-FøP600.222
STYRER-B14Ma-styrerutd201.07/20
BBBKlassestyrer 0.5
PLKKlassestyrer 0.5

Semundseth, Marit

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
2Dnor-2D1515/15
2Gnor-2G41
2Hnor-2H1515/15
3Inor-3I51
2E (linje)nor-2E01
3DraLnor-3Dral01
3FysFosnor-3Fysfos01
3IKTnor-3ikt01
3OrgLednor-3Orgled01
3SmåPednor-3Småped01
2HKlassestyrer 1

Stordal, Gjertrud

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
2Bsam-2B81
2Dsam-2D86.85/8
2Hsam-2H86/8
3Esam-3E65.5/6
3FysFossam-3FysFos65.5/6
2BKlassestyrer 1

Storli, Rune

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Ffys-1F140.657
1Gfys-1G110.041
FHMMa-FHM302.96/30
2Ffys-2F71
3Ffys-3F197.3/19
2FKlassestyrer 1
1FKontaktlærer 3

Strømsøe, Guro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3DraL3kl-DraL308/30
1E(linje)dram-1E100.985
1Gdram-1G61
1Hdram-1H100.985
NECEC1-Hdram-NECEC-H11
NECEC1-Vdram-NECEC-V11
1E(linje)Kontaktlærer 1

Svare, Marit Hallset

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Vrle-NECEC-V0.51
1Irle-1I71
2Irle-2I111
3Erle-3E100.315
NECEC1-Hrle-NECEC-H0.51
NECEC1-HKlassestyrer 3/10
2IKlassestyrer 1
NECEC1-VKlassestyrer 3/10

Svendsen, Anne Dagfrid

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed309/30
2Gsam-2G41/4
2Asam-2A81
3IKTsam-3ikt65.5/6
3OrgLedsam-3org65.5/6
3OrgLedKlassestyrer 1

Svinsholt, Bjørg

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Hform-1H101
2Iform-2I98/9
1HKontaktlærer 1

Sæther, Morten

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
1Fdram-1F41
SPED2Ma-Spesped2301/30
1Fmus-1F41
3Emus-3E104/10
BHPE2Ba-småped303/30
SPED2DMa-Spesped2-delt301/30

Thiel, Oliver

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
REALBa-real305/30
2Bmat-2B100.7
2Cmat-2C100.7
2Dmat-2D100.7
2Hmat-2H100.7
2Amat-2A100.7

Timelærer, Timelærer

Avdeling 0. Primærseksjon: felles

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær152.2/15

Torgersen, Jan Ketil

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL308/30
2Gmus-2G41
3Emus-3E106/10
3EKlassestyrer 1

Øien, Vigdis Dagsdatter

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Cform-1C1010/10
1Gform-1G61
2E (linje)form-2E80.819
1Mform-1M61
1Aform-1A100.244
1AKontaktlærer 2
1CKontaktlærer 2