Lærerstillinger i rom/timeplanen for studieåret 2013-14

Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,

Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis

Personvis

Bakke, Hjørdis Krosshøl

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
1G1nam-1G131
2Gnam-2G61
2Mnam-2M61
1G2nam-1G231
2Dnam-2D14406/406

Berg, Anne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos33.330.280
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
1KFfys-1KF61
2E (linje)fys-2E51
NECEC1-Hfys-NECEC-H11
NECEC1-Vfys-NECEC-V11
SPED1DMa-Spesped1-delt301/30
SPED1Ma-Spesped1301/30
FHMMa-FHM300.025
BHPED1Ba-bhgped1300.100
1Afys-1A30.183

Berg, Jon Olaf

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
4Gped-4G126/12
1Cped-1C-bu150.016
PLKMa-PLK300.01481481
1Hped-1H-bu151/60
BBBMa-BBB300.13827160
1Aped-1A-bu151/60
1Bped-1B-bu150.016
1Dped-1D-bu150.016
1G1Praksisveileder 0.095

Bergsland, Mirjam Dahl

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
Kompass5ped-Komp511.20.51546391
3FysFosped-3FysFos180.16666666
3FysFosPraksisveileder 1

Bjørgen, Kathrine

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos33.330.252
FHMMa-FHM300.123

Bjørkøy, Ingrid

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Dped-1D-bu150.61066666
2Gped-2G120.5
2Iped-2I120.5
NECEC1-Hped-NECEC-H21/2
NECEC1-Vped-NECEC-V21/2
1Dped-1D-kk31
3SmåPedped-3SmåPed183.5/18
3SmåPedKlassestyrer 1
2GKlassestyrer 1
1DPraksisveileder 1/2
2IPraksisveileder 1

Brønstad, Eva Stai

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1KFped-1KF-bu100.5
2E (linje)ped-2E158/15
1KFped-1KF-nh40.5
3Eped-3E157.5/15
Kompass5ped-Komp511.20.24054982
2E (linje)Klassestyrer 1
1KFPraksisveileder 1
3EPraksisveileder 1

Bæverfjord, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed303/30
1Bmus-1B91
1MFmus-1MF-bu41
2E (linje)mus-2E88/8
NECEC1-Hmus-NECEC-H11
1MFmus-1MF-kk51
Kompass2(3)mus-Komp2(3)0.51
Kompass5mus-Komp50.51
1G2mus-1G251

Eriksen, Grete Storbæk

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
1Dmus-1D90.93137254
1KFmus-1KF-bu310/10
1KFmus-1KF-kk61
1KFmus-1KF-nh110/10
2Mmus-2M41
1DKlassestyrer 1

Fjeldavli, Elsa

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed305/30
2Csam-2C81
2Gsam-2G41
2Hsam-2H81
2Isam-2I81
3Isam-3I114.5/11
3SmåPedsam-3SmåPed65.5/6

Fodstad, Cecilie Dyrkorn

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
1MFnor-1MF-bu59/9
1MFnor-1MF-kk49/9
1Cnor-1C-bu31
Kompass2(3)nor-Komp2(3)21
Kompass5nor-Komp521
2Inor-2I121
1MFKlassestyrer 1

Forming, Timelærer

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL306/30
2Iform-2I91/9

Franck, Karianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
4Gped-4G126/12
1Bped-1B-bu150.48533333
1Cped-1C-bu150.48533333
2Mped-2M126/12
1Bped-1B-kk30.5
SPED1Ma-Spesped1301/30
SPED1DMa-Spesped1-delt301/30
SPED2Ma-Spesped2301/30
3OrgLedped-3Orgl186/18
3OrgLedPraksisveileder 1

Frisch, Nina Scott

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Hform-1H91
3Eform-3E101
NECEC1-Hform-NECEC-H11
Kompass2(3)form-Komp2(3)0.51
3EKlassestyrer 1

Frønes, Mona Halsaunet

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Cped-1C-bu157.5/15
2Hped-2H147/14
1Cped-1C-kk31
1CKlassestyrer 1
2HKlassestyrer 1
1CPraksisveileder 1
2HPraksisveileder 1

Fysisk fostring, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Dfys-1D31/2
1Hfys-1H31/2
FHMMa-FHM300.311
1Afys-1A30.09
1Bfys-1B31/2
1Cfys-1C31/2

Fætten, Sølvi Ann

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1Crle-1C31
1Drle-1D31
1Hrle-1H31
3Erle-3E101
3Frle-3F101
3Grle-3G70.46666666

Gjervan, Ellen Karoline

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1NFdram-1NF70.98156682
3Edram-3E110.15942028
MAEST-HMa-EstdiH7.50.135

Granrusten, Per Tore

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed302/30
STYRER-B14Ma-styrerutd200.468
4G4G-Fordyp3012/30
PLKMa-PLK300.00493827
4GKlassestyrer 1

Gunnestad, Arve

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
NECEC1-Hped-NECEC-H20.34615384

Hagen, Trond Løge

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1NFfys-1NF-bu40.5
3Ffys-3F190.55
FHMMa-FHM300.099
1NFfys-1NF-nh50.5
NECEC1-HBa-NECEC-ford-H1.531
NECEC1-VBa-NECEC-ford-V1.531
1NFKlassestyrer 0.5
3FKlassestyrer 0.5

Heldal, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1NFped-1NF-kk30.5
1NFped-1NF-bu100.5
2Fped-2F120.5
3Fped-3F157.5/15
1NFped-1NF-nh40.5
SPED2Ma-Spesped2301/30
1NFKlassestyrer 0.5
3FKlassestyrer 0.5
1NFPraksisveileder 1

Hopperstad, Marit Holm

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Aped-2A146.5/14
2Cped-2C147/14
2Hped-2H146.5/14
3IKTped-3ikt185/18
2CKlassestyrer 1

Hovik, Lise

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1Adram-1A90.015
1Bdram-1B90.015
1Cdram-1C90.015
1Ddram-1D90.75985663
1Hdram-1H90.015
1MFdram-1MF-kk40.031
2E (linje)dram-2E80.019
2Idram-2I30.052
3Edram-3E110.84057971
MAEST-HMa-EstdiH7.50.865
1NFdram-1NF70.01843317
3SmåPed3kl-SmåPed300.00444444
MAEST-HKlassestyrer 0.5

Kamsvåg, Gro Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3Eped-3E156.5/15
3FysFosped-3FysFos186/18
3IKTped-3ikt187/18
BBBMa-BBB300.16049382
3IKTKlassestyrer 1

Kanstad, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed306.5/30
3Iped-3I2312.0/23
3SmåPedped-3SmåPed187.5/18
1MFped-1MF-kk30.5
1MFped-1MF-sr30.5
NECEC1-Vped-NECEC-V21

Kristoffersen, Børge

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
MENTORBa-Mentor157.5/15
1Cdram-1C90.65
MAEST-HMa-EstdiV7.51
PLKMa-PLK300.03580246
STYRER-B14Ma-styrerutd200.33461538
VEPEDMa-VePed300.11234567
MAEST-HKlassestyrer 0.5

Krogstad, Atle

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
FHMMa-FHM300.030
2Fnor-2F151
1NFnor-1NF31
NECEC1-Hnor-NECEC-H1.51
NECEC1-Vnor-NECEC-V1.51
1G1nor-1G1-bu31
1G1nor-1G1-kk31
1Cnor-1C-kk31

Lehn, Elisabeth Walsøe

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Dped-1D-bu150.37333333
2Mped-2M126/12
1G2ped-1G2156/15
SPED1Ma-Spesped1304/30
SPED1DMa-Spesped1-delt300.1
SPED2Ma-Spesped2304/30
2MKlassestyrer 1
SPED2Klassestyrer 0.5
2MPraksisveileder 1
1DPraksisveileder 1/2

Lorentzen, Ranveig

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
MENTORBa-Mentor157.5/15
1Aped-1A-bu151/2
1Aped-1A-kk30.5
1AKlassestyrer 1
MENTORKlassestyrer 0.5
1APraksisveileder 1

Lundheim, Rolv

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
1NFnam-1NF-bu31
2Bnam-2B141
1NFnam-1NF-nh61
1Dnam-1D31
1Bnam-1B31
3Fnam-3F16150/528

Lyngseth, Else Johansen

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED1Ma-Spesped1305/30
SPED2Ma-Spesped2304/30
SPED1DMa-Spesped1-delt305/30
2Bped-2B147.5/14
NECEC1-Vped-NECEC-V21/2

Lysklett, Olav Bjarne

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
3FysFos3kl-FysFos33.330.300
FHMMa-FHM300.123
FHMKlassestyrer 0.5
3FysFosKlassestyrer 1

Moe, Jørgen

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL303/30
1KFform-1KF-bu11
1KFform-1KF-kk61
1KFform-1KF-nh21
Kompass5form-Komp50.51
1Cform-1C90.15032679

Moe, Merete

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Cped-2C140.22252747
3Eped-3E150.5/15
3FysFosped-3FysFos180.5/18
3Gped-3G100.5
3Iped-3I230.5/23
3IKTped-3ikt185.5/18
3OrgLedped-3Orgl186.5/18
3SmåPedped-3SmåPed180.5/18
PLKMa-PLK300.02962962
2CPraksisveileder 1
3IKTPraksisveileder 1

Mørreaunet, Sissel

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
PLKMa-PLK300.13580246
STYRER-B14Ma-styrerutd200.61153846
3Gped-3G100.5
VEPEDMa-VePed306.5/30
2Cped-2C140.23351648
3GKlassestyrer 1
1G1Praksisveileder 0.095
3GPraksisveileder 1

Nakken, Anne Hjønnevåg

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
2Amat-2A100.4
2Bmat-2B100.4
2Cmat-2C100.4
2Dmat-2D100.4
3Imat-3I61
2Hmat-2H100.4

Nergaard, Kari

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær150.17111111
1NFped-1NF-bu109/18
2Fped-2F120.29938271
1NFped-1NF-kk39/18
1NFped-1NF-nh49/18
2FPraksisveileder 1

Nergård, Beate

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-Fordyp303/30
2E (linje)mat-2E101
2Fmat-2F101
2Gmat-2G41
3Gmat-3G61
2Mmat-2M41

Nissen, Kjersti

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær150.30666666
STYRER-B14Ma-styrerutd205.4/20
VEPEDMa-VePed306.5/30
PLKMa-PLK300.07407407
2Bped-2B141
VEPEDKlassestyrer 1
PVPRAKlassestyrer 1
2BPraksisveileder 1

Olaussen, Ingvild Olsen

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL309.5/30
1Hdram-1H90.91397849
Kompass5dram-Komp50.51
2Mdram-2M41
1G2dram-1G251
Kompass2(3)dram-Komp2(3)0.51
BHPED1Ba-bhgped1303/30
1HKlassestyrer 1

Pedagogikk-time, Timelærer

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
SPED2Ma-Spesped2303/30
SPED1DMa-Spesped1-delt302/30
3Eped-3E150.5/15
3Fped-3F150.5/15
3FysFosped-3FysFos180.5/18
3Iped-3I230.5/23
3IKTped-3ikt180.5/18
3OrgLedped-3Orgl180.5/18
3SmåPedped-3SmåPed180.5/18
SPED1Ma-Spesped1300.06666666
BHPED1Ba-bhgped1302/30
NECEC1-Hped-NECEC-H20.23076923

Pehrson, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Hped-1H-kk30.5
1Hped-1H-bu1526/60
Kompass2(3)ped-Komp2(3)61
Kompass5ped-Komp511.20.24054982
1G1ped-1G1151/4
PVPRABa-Veilpralær150.08
Kompass5Klassestyrer 1
1G1Klassestyrer 1
Kompass2(3)Klassestyrer 1
1HPraksisveileder 1
1G1Praksisveileder 1

Pettersen, Marit

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
2Hped-2H140.5/14
SPED1Ma-Spesped1306/30
SPED2Ma-Spesped2303/30
SPED1DMa-Spesped1-delt304/30
2Aped-2A140.5/14
2Bped-2B140.5/14
2Cped-2C140.5/14
2Dped-2D146.5/14
SPED1Klassestyrer 1
2DPraksisveileder 1

Samfunnsfag, Timelærer

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3OrgLed3kl-OrgLed306.2/30
3Esam-3E60.5/6
3FysFossam-3FysFos60.5/6
3Isam-3I110.5/11
3IKTsam-3ikt60.5/6
3OrgLedsam-3org60.5/6
3SmåPedsam-3SmåPed60.5/6
4G4G-Fordyp303/30
PLKMa-PLK300.09135802

Sando, Ole Johan

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1Afys-1A30.44
1Bfys-1B31/2
1Cfys-1C31/2
1G1fys-1G131
1G2fys-1G231
3FysFos3kl-FysFos33.330.168
FHMMa-FHM300.037
1Dfys-1D31/2
1Hfys-1H31/2

Sando, Svein

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL301.5/30
3Grle-3G70.53333333

Sandseter, Ellen Beate Hansen

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
FHMMa-FHM300.123
BBBMa-BBB300.01481481
FHMKlassestyrer 0.5

Schram, Marianne

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1KFped-1KF-nh40.5
1Bped-1B-kk30.5
1Bped-1B-bu150.5
1KFped-1KF-bu100.5
2Iped-2I120.5
2Aped-2A147/14
1BPraksisveileder 1
2APraksisveileder 1

Seland, Monica

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
FHMMa-FHM300.030
PLKMa-PLK300.26666666
BBBMa-BBB300.11975308
BBBKlassestyrer 21.4/100
PLKKlassestyrer 1

Semundseth, Marit

Avdeling 2. Primærseksjon: nor

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-Fordyp307.5/30
2Gnor-2G41
3FysFosnor-3Fysfos01
3Inor-3I61
3IKTnor-3ikt01
3OrgLednor-3Orgled01
3SmåPednor-3Småped01
3Gnor-3G111
2Mnor-2M41

Solberg, Ingunn

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1G1form-1G151
2Gform-2G41
NECEC1-Vform-NECEC-V11
2Mform-2M41
1G2form-1G251

Stordal, Gjertrud

Avdeling 3. Primærseksjon: sam

KlasseKodeStp.Andel
3Gsam-3G103.7/10
1MFsam-1MF51
2Bsam-2B81
2Dsam-2D81
3Esam-3E65.5/6
3FysFossam-3FysFos65.5/6
2BKlassestyrer 1

Storli, Rune

Avdeling 3. Primærseksjon: fys

KlasseKodeStp.Andel
1NFfys-1NF-bu40.5
2Ffys-2F71
3Ffys-3F190.45
FHMMa-FHM300.099
1NFfys-1NF-nh50.5
1Afys-1A30.28
2FKlassestyrer 1

Strømsøe, Guro

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
1KFdram-1KF-kk51
1G1dram-1G151
2Gdram-2G41
2Idram-2I30.948
NECEC1-Hdram-NECEC-H11
NECEC1-Vdram-NECEC-V11
1KFdram-1KF-bu31
1KFdram-1KF-nh11
1Cdram-1C90.334
1KFKlassestyrer 1

Svare, Marit Hallset

Avdeling 2. Primærseksjon: rle

KlasseKodeStp.Andel
1MFrle-1MF51
2Irle-2I110.60
NECEC1-Hrle-NECEC-H0.51
NECEC1-Vrle-NECEC-V0.51
2IKlassestyrer 1

Sæther, Morten

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
SPED2Ma-Spesped2301/30
1NFmus-1NF71
1G1mus-1G151
3Emus-3E108/10

Søraunet, Gunn Anita

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1Aped-1A-bu1529/60
1MFped-1MF-bu117/11
2Bped-2B146/14
1Aped-1A-kk30.5
1MFPraksisveileder 1

Thiel, Oliver

Avdeling 3. Primærseksjon: mat

KlasseKodeStp.Andel
4G4G-Fordyp304.5/30
2Amat-2A100.6
2Bmat-2B100.6
2Cmat-2C100.6
2Dmat-2D100.6
2Hmat-2H100.6
2Imat-2I41

Timelærer, Timelærer

Avdeling 0. Primærseksjon: felles

KlasseKodeStp.Andel
PVPRABa-Veilpralær150.14
VEPEDMa-VePed302.5/30
BBBMa-BBB300.07901234
PLKMa-PLK300.08888888

Torgersen, Jan Ketil

Avdeling 2. Primærseksjon: mus

KlasseKodeStp.Andel
3IKT3kl-iktLL3010/30
3Emus-3E102/10
1Dmus-1D90.06862745
BHPED1Ba-bhgped1303/30
1Cmus-1C90.2

Wiseth, Hanne

Avdeling 2. Primærseksjon: dra

KlasseKodeStp.Andel
3SmåPed3kl-SmåPed300.09555555
2E (linje)dram-2E80.981
1Ddram-1D90.24014336
1Adram-1A90.41836734
1Hdram-1H90.07168458

Wold, Per-Arvid

Avdeling 3. Primærseksjon: nam

KlasseKodeStp.Andel
2E (linje)nam-2E520/150
2Fnam-2F101
2Hnam-2H14214/406
NECEC1-Hnam-NECEC-H11
NECEC1-Vnam-NECEC-V11
1KFnam-1KF61
3Fnam-3F16286/528

Åmot, Ingvild

Avdeling 1. Primærseksjon: ped

KlasseKodeStp.Andel
1G1ped-1G1151/4
PLKMa-PLK300.01481481
SPED2Ma-Spesped2302/30
SPED1DMa-Spesped1-delt302/30

Øien, Vigdis Dagsdatter

Avdeling 2. Primærseksjon: for

KlasseKodeStp.Andel
1Aform-1A91
1Bform-1B91
2E (linje)form-2E81
1NFform-1NF81
1BKlassestyrer 1