Møteplan DMMH 2013/2014

Se også årsplanen.

Mangler i planen: Klasseteammøter og møter på KO-nivå.

UkeMandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
3312.08.201313.08.2013ons 14.08.2013
Matematikk:
Ekseperimentklubb med matematikk, Matematikksenteret. Kl. 0900 - 1100.
1000-1130 Rom 1216:
Team, 3orgled
1200-1329 Rom 161:
1G2 1G1
:
Felles planleggingsmøte for 1G1 og 1G2.
1200-1315 Rom 165:
4G
:
Planleggingsmøte
1315-1500 Rom 1216:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte
1330-1530 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte
1330-1500 Rom 165:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1330-1530 :
Seksjonsmøte pedagogikk
1330-1530 :
Seksjonsmøte pedagogikk
tor 15.08.2013
1000-1145 Rom Norsk-gangen:
Norsk

1215-1600 :
Møte KKK
1500-1630 Rom 161:
Adm
:
Møte
1500-1630 Adm:
Møte
16.08.2013
34man 19.08.2013
1200-1359 Rom 161:
Planleggingsmøte for videreutdanningen i barnehagepedagogikk, del 1.
tir 20.08.2013
0900-1030 Rom Norsk-gangen:
3I
:
Klasseteammøte
0930-1630 Rom 161:
Styremøte
1000-1400 Rom 165:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1000-1130 Rom 706:
Studadm.møte
1000-1100 Rom 162:
Studadm.møte
1230-1530 :
Prosjektmøte Ledelse for læring
1245-1430
ons 21.08.2013
1215-1400 Rom 161:
Klasseteammøte for 1D
1215-1400 :
Klasseteam 1A
1300-1430 Rom 144:
Flere fag
:
1B Klasseteammøte
1415-1545 :
Invitasjon til Møte Nye BLU ped
1415-1545 :
Møte Nye Blu ped
tor 22.08.2013
Matematikk:
Gjennomkjøring av opplegg omkring penger i Åsvang barnehage.
0900-1029 Rom 161:
1G1

1031-1200 Rom 161:
1G2
:
Klasseteammøte 1G2.
1215-1500 Praksis:
Møte med praksisveilederne
1215-1500 Praksis:
Møte med praksisveilederne
Matematikk:
Klasseteam møte i 2D
fre 23.08.2013
1215-1315 Rom 161:
Klasseteammøte 1D
1215-1315 Rom 144:
1B klasseteammøte
1315-1600 Rom 165
35man 26.08.2013
1400-1530 Rom 1216:
Lærerteammøte styrerutdanningen
tir 27.08.2013
0900-1130 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1400 Rom 706
1230-1530 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1500-1600 :
Referansegruppe master barnehageleiing Rom 1216
ons 28.08.2013
0900-1045 Rom 1109:
1G1
:
Forberedelser til tur til Frøset
0930-1100 Rom 161:
3IKT
:
Klasseteammøte
tor 29.08.2013
0930-1030 Rom 706
1000-1145 Rom 1216:
2M
:
Klasseteammøte
1145-1545 Rom 206
1400-1500 Rom 161:
BHPED1
:
Klasseteammøte BHPED1
fre 30.08.2013
1501-1546 Rom 1109:
1G2 1G1
:
Klasseteammøte felles 1G-klassene
36man 02.09.2013
1000-1145 Rom 161:
4G
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 161:
2A
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
3G
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 1216:
1KF
:
Klasseteammøte
tir 03.09.2013
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
ons 04.09.2013
0815-1600 Rom 165:
Prosjektmøte Ledelse for læring
0900-1000 Rom 161:
Møte Kine
1000-1200 Rom 161:
SA-møte
1215-1400 Rom 706
1230-1400 Rom 1216:
Flere fag
:
Anne-Lise, Jørgen, Nora og Anne skal snakke om Levangerprosjektet. Velkommen!
tor 05.09.2013
0900-1100 Rom Johnstua:
teammøte veiledningspedagogikk
1000-1145 Rom 161:
Møte ped-lærere 1 bluho
1215-1500 Rom 165:
Møte med PYM
1215-1500 Adm
1330-1530 Rom 161:
Styringsgruppemøte
fre 06.09.2013
1215-1400 Rom 161:
FoU-utvalget
1230-1430 Rom 1216:
FEI
37man 09.09.2013
0900-0945 Rom 1216:
3I
:
Klasseteammøte
tir 10.09.2013
0815-0900 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
1000-1045 Rom Johnstua
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1500 Rom 161:
Utdanningsutvalget
ons 11.09.2013
0830-1000 Rom 161:
1H
:
Klasseteammøte
1100-1400 Rom 706
1215-1400 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
1215-1500 Rom 165
1415-1600 Rom 161:
Seksjonsledermøte
tor 12.09.2013
1400-1530 Rom 161:
TV-møte
fre 13.09.2013
1215-1400 Rom 161:
1D
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
1B
:
Klasseteammøte
38man 16.09.2013
1215-1400 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
tir 17.09.2013
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1400 Rom 161:
3IKT
:
Klasseteammøte
1400-1630 Rom 703
1415-1600 Rom 161:
2I
:
Klasseteammøte
ons 18.09.2013
1000-1130 Rom 161:
Møte SA
1215-1400 Rom 161:
1MF
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1415-1600 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1415-1600 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1415-1600 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1415-1600 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1415-1600 Pedagogikk:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1415-1600 Rom 163:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 2
1415-1600 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
1415-1600 Drama:
Seksjonsmøte drama
tor 19.09.2013
1000-1145 RLE:
Seksjonsmøte RLE
1000-1145 Rom Fysak-gangen:
møte estetiske fag 2G og 2M
1000-1145 :
møte estetiske fag 2G og 2M
1000-1145 Rom Kapellangårdgangen:
møte estetiske fag 2G og 2M
1000-1145 Rom Norsk-gangen:
møte estetiske fag 2G og 2M
1215-1400 Rom 165:
Møte ang. innedager praksis 1 BLUHO
1230-1330 Rom Fysak-gangen:
Flere fag
:
Møte om filosofering og undring med barn.
1300-1600 Rom 1109:
Praksis
:
oppstartsmøte for praksislærere som skal ha 1. klasse BLU
1415-1600 Rom 161:
2H
:
Klasseteammøte
1501-1600 Rom 1216:
Fysisk aktivitet og helse
:
Seksjonsmøte FAH
fre 20.09.2013
0815-1400 Rom 161:
Møte med Trondheim kommune
0815-0945 Rom 1216:
1A
:
Klasseteammøte
0830-0945 Rom Fysak-gangen:
3E
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 165
1415-1600 Rom 206 214 162:
Lærer
:
Avdelingenes personalmøter
39man 23.09.2013
1215-1500 Rom 706
tir 24.09.2013
0815-0945 Rom 161:
1KF
:
Klasseteammøte
0900-1000 Rom 610:
Styringsgruppemøte KS
1000-1145 Rom 165:
2D
:
Klasseteammøte
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1400 Rom 1216:
1C
:
Klasseteammøte
1215-1500
1330-1530 Rom 165:
Styringsgruppemøte
1415-1600 Rom 1216:
1B
:
Klasseteammøte
ons 25.09.2013
0815-0945 Rom 161:
1G2
:
Klasseteammøte Hovedtema for møtet: Praksis og møtet før praksis 4. okt.
1200-1500 Rom 163:
Studentråd Ingunn
1230-1400 Rom 1216:
Møte Programråd BLUHO
tor 26.09.2013
0815-1600 Rom Eksternt:
Strat.råd
:
Strategisk råd
1300-1600 Rom 1109:
Praksis
:
oppstartsmøte for praksislærere som skal ha 1. klasse BLU
fre 27.09.2013
1100-1145 Rom 611:
1G1
:
Klasseteammøte
1415-1530 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
40man 30.09.2013
0830-1100 Rom 231:
Praksis 1NF
:
Møte før praksis
0830-1100 Rom 1109:
Praksis 1D
:
Møte før praksis
0830-1100 Rom 703:
Praksis 1KF
:
Møte før praksis
0830-1100 Praksis 1NF:
Møte før praksis
0900-1045 Rom 165:
STYUT
:
Lærerteammøte styrerutdanningen
1030-1130 Rom 1216:
Matematikk
:
Seksjonsmøte i matematikk
1300-1530 Rom 1109:
Praksis 1A
:
Møte før praksis
1315-1600 Rom 703:
Praksis 1H
:
Møte før praksis
1315-1600 Rom 231:
Praksis 1B
:
Møte før praksis
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
tir 01.10.2013
0900-0945 Rom 161:
2C
:
Klasseteammøte med tillitsvalgt
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
:
Møte om prosjektet med 2I i rom 605
1400-1630 Rom 231:
Praksis 1C
:
Møte før praksis
1415-1600 Rom 161:
3FysFos
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 165:
Planlegging av samarbeidsdager med HiST
ons 02.10.2013
0845-1015 Rom 161
0900-1100 Rom 165:
SA- møte
1000-1115 Rom Norsk-gangen:
STM-møte (BLUho)
1000-1115 Flere fag:
STM-møte (BLUho)
1030-1300 Rom 161:
Web-prosjektet
1130-1300 Rom 706
1415-1600 Rom 161:
2E
:
Klasseteammøte
tor 03.10.2013
:
Teammøte BBB /Norskgangen
fre 04.10.2013
0900-1145 Rom 1109:
Praksis 1G1
:
Møte før praksis
0900-1145 Rom 703:
Praksis 1G2
:
Møte før praksis
0945-1145 Rom 161
1030-1130 Rom 610:
Studiekvalitetssamtale
1215-1400 Rom 161:
2M
:
Klasseteammøte
1215-1300 Rom 610:
Studiekvalitetssamtale
1315-1600 Rom 231:
Praksis 1MF
:
Møte før praksis
1415-1600 Rom 161:
3F
:
Klasseteammøte
41man 07.10.2013
1215-1400 Rom 161:
3OrgLed
:
Klasseteammøte
1400-1600 Rom 161:
Styremøte
tir 08.10.2013
0900-1045 Rom 1216:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
0930-1630 Rom 161:
Styremøte
1000-1130 Rom 165:
Studadm.møte
ons 09.10.2013
Matematikk:
Ekseperimentklubb med matematikk, Matematikksenteret. Kl. 0900 - 1100.
1100-1230 Rom 706
1145-1315
1215-1400 Rom 1216:
2B
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 165:
4G
:
Klasseteammøte
tor 10.10.2013
0815-1600 Rom 220:
Praksis
:
PRAKSISBARNEHAGER
11.10.2013
42man 14.10.2013
1230-1400 Rom 1216:
Kulturarv i den fleirkulturelle barnehagen
1400-1530 Rom 165
1415-1600 Rom 161:
2A
:
Klasseteammøte
tir 15.10.2013
0815-0945 Rom 161:
1H
:
Klasseteammøte
0830-0830 Rom 163
0900-1045 Rom 1216:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1400 Rom 161:
3I
:
Klasseteammøte
1300-1600 Rom 030:
Tekn.
ons 16.10.2013
0830-1000 Rom 161:
2G
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
1000-1130 Rom 610:
Styringsgruppemøte KS
1030-1230 Rom 706
1215-1400 Rom 161:
2H
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1415-1600 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1415-1600 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1415-1600 Rom 610:
RLE
:
Seksjonsmøte RLE
1415-1600 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1415-1600 Fysisk aktivitet og helse:
Seksjonsmøte FAH
1415-1600 Matematikk:
Seksjonsmøte matematikk.
1415-1600 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1415-1600 Rom 165:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1415-1600 Rom 163:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 2
1415-1600 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
1500-1600 Rom 161:
EA
tor 17.10.2013
1300-1500 Rom 161
1415-1600 Rom 1216:
1A
:
Klasseteammøte
fre 18.10.2013
1000-1145 Rom 161
1215-1400 Rom 161:
1D
:
Klasseteammøte
1215-1300 Rom Fysak-gangen
1415-1500 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
43man 21.10.2013
1415-1600 Rom 161:
3G
:
Klasseteammøte
1500-1600 Rom 169:
Teammøte i forbindelse med KompAss(F)
tir 22.10.2013
0815-1600 Rom 611
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
0900-1100 Rom 706
1000-1145 Rom 1216:
Ledelse for læring
1100-1145 Rom 610:
Studiekvalitetsprat
1215-1400 Rom 161:
3IKT
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
3FysFos
:
Klasseteammøte
Matematikk:
Tannpleier kl. 1445
1515-1800 Rom Bortreist:
FF Røros
:
Nidarøhallen kl. 1700, 1800 og 1830.
ons 23.10.2013
0930-1130 Rom 161:
Ea Møte
1100-1300 Rom 611:
Praksis
:
Praksisveiledermøte
1230-1300 Rom 610:
Studiekvalitetsprat
1415-1600 Rom 161:
2E
:
Klasseteammøte
tor 24.10.2013
0945-1130 Rom 161:
Møte
1000-1145 Rom 1216:
Kulturarv i den fleirkulturelle barnehagen
1030-1200 Rom 706
1215-1500 Rom 161:
Utdanningsutvalget
1415-1545 Rom 1216:
Kunnskapsområdegruppe
:
Foreldremøte kl. 1710.
fre 25.10.2013
0830-1200 Rom 161:
3F
:
Fagplanjobbing 2NF
44man 28.10.2013
1215-1400 Rom 161:
1KF
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
tir 29.10.2013
1000-1145 Rom 1216:
2D
:
Klasseteammøte
1000-1130 Rom 161:
EA SA
ons 30.10.2013
0900-1100 Rom 706
tor 31.10.2013
:
Nidarøhallen kl. 1900
1215-1400 Rom 161:
1C
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 610:
Styringsgruppemøte for kvalitetssystemet
1330-1530 Rom 162:
Styringsgruppemøte BLU
fre 01.11.2013
1000-1145 Rom 161:
Seksjonsledermøte
1415-1600 Rom 161:
3E
:
Klasseteammøte
45man 04.11.2013
0900-1200 Rom 161:
Referansegruppa, master i barnehageleiing
1230-1400 :
Ped-seksjonen. Lærerer 1 studieår
1230-1400 Rom 161:
Ped-seksjonen. Lærere 1. studieår
1400-1530 Rom 1216:
Lærerteammøte styrerutdanningen
tir 05.11.2013
0900-1130 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
0900-1000 Rom 161:
Møte om prosjektet om kulturelt mangfold i 2C. Elsa, Sissel, Kristin og og Marit
1000-1145 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1230-1530 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1400-1600 Rom Johnstua:
VEPED
:
Klasseteammøte
ons 06.11.2013
:
Følgeprosjekt G klassa Sissels kontor
0900-1100 Rom 706
1000-1130 Rom 161:
SA-møte
1215-1400 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
1230-1400 Rom 165
1415-1600 Rom 161:
1MF
:
Klasseteammøte
tor 07.11.2013
1430-1630 Rom 161
fre 08.11.2013
1215-1400 Rom 1216:
1D
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 165:
4G
:
Klasseteammøte
46man 11.11.2013
Emne på masternivå:
Møte Kulturarv/masteremne
0830-1100 Rom 165:
Praksis 3OrgLed
:
Møte om praksis (ikke studenter)
1215-1400 Rom 161:
2A
:
Klasseteammøte
1230-1345 Rom Johnstua:
3SmåPed
:
Klasseteammøte
1315-1600 Rom 1109:
Praksis 3FysFos
:
Møte om praksis (ikke studenter)
1400-1530 Rom 1216:
Festkomite
tir 12.11.2013
0830-1100 Rom 165:
Praksis 3I
:
Møte om praksis (ikke studenter)
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
0945-1045 Rom 162
1215-1400 Rom Fysak-gangen
1315-1600 Rom 144:
Praksis 3SmåPed
:
Møte om praksis (ikke studenter)
1315-1600 Rom 008:
Flere fag
:
utv. av ny master est-fag
ons 13.11.2013
0815-0945 Rom 161:
1A
:
Klasseteammøte
0845-0945 Rom 1216:
AV-utstyr i nybygg
0900-1100 Rom 866
1000-1145 Rom 161:
Styringsgruppemøte for kvalitetssystemet
1415-1600 Rom 161:
1H
:
Klasseteammøte
tor 14.11.2013
0830-1100 Rom 162:
Praksis 3E
:
Møte om praksis (ikke studenter)
1000-1300 Rom 1108:
Praksis

1215-1400 Rom 161:
1B
:
Klasseteammøte
1315-1600 Rom 163:
Praksis 3F
:
Møte om praksis (ikke studenter)
1415-1600 Rom 161:
2M
:
Klasseteammøte
fre 15.11.2013
0830-1100 Rom 163:
Praksis 3IKT
:
Møte om praksis (ikke studenter)
1215-1400 Rom 161:
FoU-utvalget
47man 18.11.2013
0900-1045 Rom 1216:
Matematikk
:
Seksjonsmøte matematikk.
tir 19.11.2013
0815-0945 Rom 161:
1G2
:
Klasseteammøte
0900-1045 Rom 1216:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1200-1500 Rom 206:
Studentrådet Møte
1230-1400 Rom 161:
2F fagplanmøte
ons 20.11.2013
0900-1100 Rom 866
1030-1145 Rom 161:
Møte pedlærere 1 bluho
1415-1600 Rom 161:
2I
:
Klasseteammøte
tor 21.11.2013
1000-1145 Rom 161:
2G
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 161:
1C
:
Klasseteammøte
1300-1600 Rom 231:
Mentornettverk TK
fre 22.11.2013
0815-1145 Rom Eksternt:
Strat.råd
:
Strategisk råd
1100-1400 Rom 206:
Praksis
:
Møte for praksisveildere
1215-1400 Rom 161:
Fysisk aktivitet og helse
:
Seksjonsmøte FAH
1215-1400 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1215-1400 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1215-1400 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1215-1400 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1215-1400 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
1215-1400 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1215-1400 Rom 165:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1215-1400 Rom 163:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 2
1215-1400 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
1415-1600 Rom 161:
1G1
:
Klasseteammøte
48man 25.11.2013
0900-1200 Rom 706
1215-1300 Rom 610:
RLE
:
Seksjonsmøte RLE
1215-1500 Rom 165:
Jobbe med plan for praksis
tir 26.11.2013
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
0900-1200 Rom 706
1400-1515 Rom 161:
Julebordkomite
ons 27.11.2013
0900-1100 Rom 1216:
Master i barnehageleiing
1415-1600 Rom 161:
2E
:
Klasseteammøte
tor 28.11.2013
:
TA BILDE!
fre 29.11.2013
1000-1145 Rom 1216
49man 02.12.2013
1100-1300 Rom 163:
Møte om IKT fordypning
1415-1600 Rom 161:
3G
:
Klasseteammøte
tir 03.12.2013
0845-0945 Rom 161:
2C
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 1216:
2D
:
Klasseteammøte
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
ons 04.12.2013
1000-1130 Rom 161:
SA-møte EA
1215-1400 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
1400-1600 Rom 703:
Mottakelse EA
tor 05.12.2013
1200-1500 Rom 220
1315-1600 Rom 231:
Praksis 1G1
:
Møte før praksis
1400-1600 Rom 206:
Møte Studentråd
fre 06.12.2013
0845-0945 Rom 161:
1KF
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 161:
Styringsgruppemøte for kvalitetssystemet
1315-1600 Rom 165:
Intervju barnehagepersonale, smo og agu
50man 09.12.2013
1000-1500 :
Møte med NOKUT fagkyndig komite - tilsynsbesøk
1100-1500 Rom 214:
Møte med NOKUT-komité om vårt nye kvalitetssystem
1215-1400 Rom 1216:
1C
:
Klasseteammøte
1315-1600 Rom 231:
Praksis 1A
:
Møte før praksis del 2
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
1500-1600 Rom 1216:
Fagkyndig komité Nokut
tir 10.12.2013
0830-1100 Rom 231:
Praksis 1B
:
Møte før praksis del 2
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1315-1600 Rom 231:
Praksis 1C
:
Møte før praksis del 2
ons 11.12.2013
0830-1100 Rom 231:
Praksis 1D
:
Møte før praksis del 2
1000-1130 Rom 161:
SA-møte EA
1315-1500 Rom 231:
Praksis 1KF
:
Møte før praksis del 2
1415-1600 Rom 1109:
Praksis 3G
:
Praksismøte
1415-1600 Rom 161:
1H
:
Klasseteammøte
tor 12.12.2013
0830-1100 Rom 801:
Praksis 1H
:
Møte før praksis del 2
1000-1130 Rom 1216:
Møte 1BLUHO ped
1130-1330 Rom 314:
Styringsgruppemøte
1315-1600 Rom 206:
Praksis 1NF
:
Møte før praksis del 2
1315-1600 Rom 703:
Praksis 1G2
:
Møte før praksis del 2
1415-1515 Rom 161:
1A
:
Klasseteammøte
fre 13.12.2013
0830-1300 Rom 163:
Møte referansegr. web
0900-1145 Rom 161:
Utdanningsutvalget (NB! foreløpig plassering)
1215-1400 Rom 161:
1D
:
Klasseteammøte
51man 16.12.2013
1000-1100 Rom 1216:
Verneombudsmøte
1000-1400 Rom 1111:
RYDDING
tir 17.12.2013
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
ons 18.12.2013
:
Kurs i Bruse barnehage!
1230-1400 Rom 161:
SA-møte EA
1415-1600 Rom 1216:
4G
:
Klasseteammøte
tor 19.12.2013
:
Julestemning.
fre 20.12.2013
:
Julebord med matematikkhuset.
5223.12.201324.12.201325.12.201326.12.201327.12.2013
0130.12.201331.12.201301.01.201402.01.201403.01.2014
02man 06.01.2014
1400-1530 Rom 1216:
Lærerteammøte styrerutdanningen
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
tir 07.01.2014
1000-1145 Rom 1216:
2D
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1400 Rom 161:
3IKT
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 1216:
Matematikk
:
Seksjonsmøte matematikk.
1415-1600 Rom 161:
3FysFos
:
Klasseteammøte
ons 08.01.2014
0845-0945 Rom 161:
2E
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 1216:
1H
:
Klasseteammøte
1215-1300 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
1330-1530 Rom Johnstua:
Styringsgruppe BLU
1415-1600 Rom 161:
2M
:
Klasseteammøte
tor 09.01.2014
0815-0900 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
0900-1045 Rom 161:
3F
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 220:
Arbeid fagplan Internasjonalt semester
1315-1400 Rom 161:
2G
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1415-1600 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1415-1600 Rom 610:
RLE
:
Seksjonsmøte RLE
1415-1600 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1415-1600 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1415-1600 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
1415-1600 Rom 161:
Fysisk aktivitet og helse
:
Seksjonsmøte FAH
1415-1600 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1415-1600 Rom 165:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1415-1600 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
10.01.2014
03man 13.01.2014
1300-1400 Rom 1216:
Søknad, strategiske høgskuleprosjekt
tir 14.01.2014
:
Medarbeidersamtale
1000-1130 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1215-1400 Rom 161:
3I
:
Klasseteammøte
1400-1530 Rom 161:
Møte i programråd BLUHO
1415-1545 Rom Fysak-gangen:
Lærermøte NECEC-V 2014
ons 15.01.2014
0900-1000 Rom Johnstua:
VEPED
:
Klasseteammøte
1400-1600 Rom 316:
PVPRA
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
1MF
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 1216:
1KF
:
Klasseteammøte
tor 16.01.2014
0900-1045 Rom 1216:
Planlegg fordjupning
1215-1400 Rom 161:
1B
:
Klasseteammøte
fre 17.01.2014
2H:
Praksislærermøte rom 703
0815-0945 Rom 161:
2H
:
Klasseteammøte
04man 20.01.2014
0900-1145 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1000-1145 Rom 161:
3OrgLed
:
Klasseteammøte
1215-1500 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
tir 21.01.2014
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
0900-1045 Rom 1216:
Søknad, strategiske høgskuleprosjekt
1215-1400 Rom 1216
1300-1400 Rom 610:
Styringsgruppemøte KSS
ons 22.01.2014
1300-1430 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
tor 23.01.2014
1130-1200 3SmåPed:
Klasseteammøte på marits kontor
1200-1500 Rom 162:
Studentråd
1315-1400 Rom 161:
1C
:
Klasseteammøte
24.01.2014
05man 27.01.2014
0830-1145 Rom 1216:
Søknad, strategiske høgskuleprosjekt
1200-1400 Rom 703:
Møte Pedagogstudentene
1415-1500 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
1800-2000 Rom 703:
Møte Pedagogstudentene
tir 28.01.2014
1000-1100 :
Studadm.møte
1000-1200 Rom 161:
Studadm.møte
1415-1600 Rom 161:
2I
:
Klasseteammøte
1415-1500 Rom 801:
Møte for kunnskapsområdet KKK på hovedmodellen, 1.klasse.
ons 29.01.2014
1215-1300 Rom 161
tor 30.01.2014
1400-1600 Rom 161:
Møte med FUB
fre 31.01.2014
1415-1600 Rom 161:
1G1
:
Klasseteammøte
06man 03.02.2014
1230-1330 Rom 161
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
tir 04.02.2014
0900-1045 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
1215-1500 Rom 161:
Utdanningsutvalget
:
Medarbeidersamtale
ons 05.02.2014
:
Prosjektseminar G klassa Sissels kontor
1215-1400 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
1230-1330 Rom 1216:
Søknad SHP
tor 06.02.2014
1215-1400 Rom 161:
1G2
:
Klasseteammøte
1230-1330 Rom 165:
Møte klassestyrere 1BLUHO
1415-1600 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1415-1600 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1415-1600 Rom 610:
RLE
:
Seksjonsmøte RLE
1415-1600 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1415-1600 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1415-1600 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
1415-1600 Rom 161:
Fysisk aktivitet og helse
:
Seksjonsmøte FAH
1415-1600 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1415-1600 Rom 165:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1415-1600 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
fre 07.02.2014
0830-1145 Rom 1216:
Søknad SHP
1215-1400 Rom 161:
1D
:
Klasseteammøte
1215-1530 Rom 1216:
Søknad SHP
1415-1600 Rom 161:
3E
:
Klasseteammøte
07man 10.02.2014
0815-1030 Rom 1216:
PUB
0930-1030 Rom Norsk-gangen:
Flere fag

1030-1130 Rom 1216:
Seksjonsmøte i matematikk
1215-1400 Rom 161:
2A
:
Klasseteammøte
tir 11.02.2014
0830-0930 Rom 161:
2C
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 1216:
2D
:
Klasseteammøte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
1215-1400 Rom 161:
3I
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
3FysFos
:
Klasseteammøte
1515-1600 Rom 162:
1NF
:
Klasseteammøte
ons 12.02.2014
0815-0945 Rom 161:
3IKT
:
Klasseteammøte
1130-0330 Rom 220:
Hastemøte med praksisveiledere med studenter i utenlandsstudier
1300-1400 Rom 206:
Møte pedlærere 3.trinnet
1415-1500 Rom 165:
Praksis
:
Møte med praksislærere NECEC
1415-1600 Rom 1216:
1H
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
3G
:
Klasseteammøte
tor 13.02.2014
0900-0945 Rom 1216:
2E
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 165:
Møte om fordypning barn i utemiljø
1100-1300 Rom 706:
Lunsjmøte norskseksjonen
1215-1400 Rom 161:
2M
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
1A
:
Klasseteammøte
fre 14.02.2014
1215-1400 Rom 161:
planleggingsmøte barn og utvikling
1230-1430 Rom 611:
Møte 1BLUHO
0817.02.2014tir 18.02.2014
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
1030-1145 Rom 1216:
AMU-møte
19.02.201420.02.201421.02.2014
09man 24.02.2014
0900-1145 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
:
Intervju Martha Houen Dahle
1315-1600 Rom 703:
Praksis 2A
:
Møte før praksis
1330-1600 Rom 702:
Praksis 2I
:
Møte før praksis
tir 25.02.2014
0830-1100 Rom 703:
Praksis 2B
:
Møte før praksis
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
1030-1130 Rom 610:
KSS: fokusgruppeintervju
1145-1245 Rom 161:
Ansattes møte før styremøte
1215-1400 Rom 1216:
4G
:
Klasseteammøte
1315-1600 Rom 703:
Praksis 2C
:
Møte før praksis
1415-1600 Rom 161:
2I
:
Klasseteammøte
ons 26.02.2014
0830-1100 Rom 703:
Praksis 2D
:
Møte før praksis
0900-1100 Rom 1216:
Kulturarvsformidling i den fleirkulturelle barnehagen
1215-1400 Rom 165:
1B
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 703:
3SmåPed
:
Klasseteammøte
:
Årmøte FFL Stua
tor 27.02.2014
0140-0340 Rom 214:
Mentornettverk TK
0815-0945 Rom 161:
1C
:
Klasseteammøte
0830-1100 Rom 703:
Praksis 2F
:
Møte før praksis
1000-1115 Rom 1216:
Flere fag
:
Møte ang fordypningen konstruere og komponere
1300-1400 Rom 161:
Mentornettverk TK
1315-1600 Rom 220:
Praksis 2E
:
Møte før praksis
1315-1600 Rom 703:
Praksis 2H
:
Møte før praksis
1315-1600 2H:
Praksislærermøte
1400-1600 Rom 214:
Mentornettverk TK
1415-1600 Rom 231:
Praksis 2M
:
Møte før praksis
1415-1600 Rom 161:
3F
:
Klasseteammøte
fre 28.02.2014
0900-1030 Rom 161:
Møte P360 Karen
10man 03.03.2014
1400-1530 Rom 1216:
Lærerteammøte styrerutdanningen
1400-1530 Rom Norsk-gangen 161:
Teammøte BBB
tir 04.03.2014
0815-1600 Rom 702:
Praksis
:
FAGDAG FOR PRAKSISLÆRERE
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
1500-1600 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
ons 05.03.2014
0900-1200 Rom 206:
Spespedteam
0900-1000 Rom 161:
KSS: fokusgruppeintervju
1000-1145 Rom 161:
FoU utvalg
1415-1600 Rom 161:
1KF
:
Klasseteammøte
tor 06.03.2014
1415-1600 Rom 1111:
Praksis 2G
:
Møte praksislærere og studenter før praksis
fre 07.03.2014
0815-0945 Rom 161:
1G1
:
Klasseteammøte
1330-1500 Rom 1216:
Kulturarvsformidling i den fleirkulturelle barnehagen
1415-1600 Rom 161:
3E
:
Klasseteammøte
11man 10.03.2014
:
Erasmusutveksling
1215-1500 Rom 161:
Mentorutdanningen
tir 11.03.2014
:
Erasmusutveksling
:
Møte med Liv Aa om BLU
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1400 Rom 702:
Møte i master est - arbeidsgruppe
:
Møte i Likestillingsteam - Statens hus
ons 12.03.2014
:
Erasmusutveksling
0900-0945 Rom 161:
KO-møte NHB deltid
1000-1100 Rom 161
1000-1100 Rom 165:
Møte med spes.pedlærere om mottakelse av kvotestudenter
1100-1300 Rom 706:
Lunsjmøte norskseksjonen
1215-1400 Rom 1216:
Ped - DRAS
1415-1600 Rom 161:
1H
:
Klasseteammøte
tor 13.03.2014
:
Erasmusutveksling
1030-1145 Rom 161:
Møte klassestyrere deltidsklasser
1300-1430 Rom 161:
AU-ped
fre 14.03.2014
:
Erasmusutveksling
0900-1045 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
1515-1600 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
12man 17.03.2014
0900-1130 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1200-1245 Rom 610:
Fokusgruppeintervju studenter Profil
1230-1530 Rom 1216:
Prosjektmøte Ledelse for læring
1415-1600 Rom 161:
3I
:
Klasseteammøte
tir 18.03.2014
0900-0945 Rom 161:
1G2
:
Klasseteammøte 1G2
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1200 :
Studadm.møte
:
Møte med Klaus A om arbeidsoppgaver vit. stillinger
1215-1400 Rom 610:
RLE
:
Seksjonsmøte RLE
ons 19.03.2014
:
Seniorkurs Røros
1000-1130 Rom 161
1400-1600 Rom Johnstua:
VEPED
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 162:
Klasseteammøte 1D
1415-1600 Rom 161:
1MF
:
Klasseteammøte
tor 20.03.2014
2H:
Praksisseminar rom 162
1215-1400 Rom 161:
1A
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1415-1600 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1415-1600 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1415-1600 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1415-1600 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
1415-1600 Rom 161:
Fysisk aktivitet og helse
:
Seksjonsmøte FAH
1415-1600 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1415-1600 Rom 165:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1415-1600 Rom 163:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 2
1415-1600 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
1415-1600 :
Klasseteammøte
fre 21.03.2014
1300-1400
13man 24.03.2014
0900-1000 Rom 161
1000-1145 Rom 161:
KSS Styringsgruppemøte
1330-1500 Rom 161:
eksisterende lokaler etter nybygg
1415-1500 Rom 163:
Praksis
:
Møte med en student
tir 25.03.2014
0800-1000 Rom 161:
Kari K Hans-Ch.
0830-0830 Rom 162:
BLU styringsgruppemøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1230-1400 Rom 161
1415-1600 Rom 161:
3FysFos
:
Klasseteammøte
ons 26.03.2014
0900-1000 Rom 1216:
3OrgLed
:
Klasseteammøte
0900-1530 Rom 163:
Kurs
:
Forvaltningsloven
1000-1130 Rom 161
:
Møte med Laila Brantenberg - mitt kontor
tor 27.03.2014
1215-1400 Rom 161:
1C
:
Klasseteammøte
fre 28.03.2014
1000-1300 Rom 161:
Møte med KDep
1030-1130 Rom 1216:
Matematikk
:
Seksjonsmøte matematikk.
14man 31.03.2014
1000-1130 Rom 161
1215-1400 Rom 161:
kontorfordeling
1415-1600 Rom 161:
3G
:
Klasseteammøte
tir 01.04.2014
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1215-1400 Rom 161:
1KF
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
3IKT
:
Klasseteammøte
ons 02.04.2014
1000-1130 Rom 161
1215-1400 Rom 161:
2E
:
Klasseteammøte
tor 03.04.2014
0800-0900 Rom 706:
Kine I
0815-0900 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 161:
3F
:
Klasseteammøte
1215-1400 Rom 161:
1B
:
Klasseteammøte
1230-1400 Rom 1216:
Kulturarvsformidling i den fleirkulturelle barnehagen
1315-1400 Rom 206:
2H
:
Klasseteammøte
1400-1500 Rom 161:
Fokusgruppeintervju studenter BLUHO
04.04.2014
15man 07.04.2014
0815-0945 Rom 1216:
4G
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 161:
Seksjonsledermøte
1215-1400 Rom 161:
2A
:
Klasseteammøte
1400-1530 Rom 1216:
Lærerteammøte styrerutdanningen
1415-1600 Rom 610:
RLE
:
Seksjonsmøte RLE
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
tir 08.04.2014
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1415-1600 Rom 1216:
1H
:
Klasseteammøte
ons 09.04.2014
0800-0930 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
1000-1130 Rom 161
1215-1400 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
tor 10.04.2014
1100-1300 Rom 706:
Lunsjmøte norskseksjonen
11.04.2014
1614.04.2014tir 15.04.2014
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
ons 16.04.2014
1000-1130 Rom 161
17.04.201418.04.2014
1721.04.2014tir 22.04.2014
0815-0945 Rom 165:
2C
:
Klasseteammøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1400 :
Nasjonalt senter Kunst og kultur
1300-1500 Rom 161
1300-1500
1315-1400 Rom 1216
1515-1600 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
ons 23.04.2014
0900-1500 Rom 161:
Prosjektmøte med ref. gruppe Ledelse for læring
1000-1130
1230-1400 Rom 165:
klassestyrerer 1BLUHO
1300-1500 Rom 163:
Møte vedr. FLU/BLU-overganger
1400-1600 Rom 165:
EA Møte
tor 24.04.2014
1215-1400 Rom 1216:
1C
:
Klasseteammøte
1400-1600 Rom 703:
Andre
:
Årsmøte i UDF
fre 25.04.2014
1000-1500 Rom 165:
PED DRAS EA
1215-1400 Rom 1216:
NOKUT-søknad, master
1400-1530 Rom 163
1400-1530
1415-1600 Rom 161:
3E
:
Klasseteammøte
18man 28.04.2014
1215-1400 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
seksjonslunsj
1245-1545 Rom 161:
Adm
tir 29.04.2014
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1215-1500 Rom 1216:
Utdanningsutvalget
1215-1515 Rom 162:
Utdanningsutvalget
1401-1531 Rom 161:
1D
:
Klasseteammøte
ons 30.04.2014
0830-1000 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
1000-1130 Rom 161
1215-1400 Rom 161:
3SmåPed
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 1216:
1KF
:
Klasseteammøte
01.05.2014fre 02.05.2014
1100-1400 Rom 502:
jhs, 90072551
19man 05.05.2014
:
NLA Bergen
0815-0900 Matematikk:
Seksjonsmøte matematikk.
1000-1145 Rom 161:
Seksjonsledermøte
1215-1400 Rom 1216:
Samfunnsfag
:
Seksjonsmøte samfunnsfag
1215-1400 Rom Norsk-gangen:
Norsk
:
Seksjonsmøte norsk
1215-1400 Rom 706:
Drama
:
Seksjonsmøte drama
1215-1400 Rom Fysak-gangen:
Kunst og håndverk
:
Seksjonsmøte kunst & håndverk
1215-1400 Rom 161:
Fysisk aktivitet og helse
:
Seksjonsmøte FAH
1215-1400 Rom 1111:
Naturfag m miljølære
:
Seksjonsmøte Natur og miljø
1215-1400 Rom 165:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 1
1215-1400 Rom 162:
Pedagogikk
:
Seksjonsmøte Ped. avd. 3
1415-1600 Rom Kapellangårdgangen:
Musikk
:
Seksjonsmøte musikk
1415-1600 Rom 161:
2F
:
Klasseteammøte
1430-1545 Rom 1216:
1A
:
Klasseteam 1A
tir 06.05.2014
1000-1145 Rom 1216:
2D
:
Klasseteammøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1150-1250 Rom 161:
FoU
:
Møte
1230-1400 Rom 1216:
Kulturarvsformidling i den fleirkulturelle barnehagen
ons 07.05.2014
0815-0945 Rom 161:
2G
:
Klasseteammøte
0830-0945 2M:
Klasseteammøte
1000-1130 Rom 161
1415-1600 Rom 161:
2E
:
Klasseteammøte
tor 08.05.2014
1215-1400 Rom 161:
1B
:
Klasseteammøte
1401-1531 Rom 1216:
3G
:
Klasseteammøte
1415-1600 Rom 161:
2H
:
Klasseteammøte
fre 09.05.2014
1200-1500 Rom 161:
Overgang FLU/BLU
1215-1400 Rom 1216:
Møte i sakkyndig kommisjon
20man 12.05.2014
0815-0900 Rom 161:
1NF
:
Klasseteammøte
1300-1500 Rom 161
tir 13.05.2014
0830-0830 Rom 165:
Ped-DRASmøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1330-1430 Rom 161:
Klasseteammøte 2NF
1400-1700 Rom 1216:
PedDras EA
ons 14.05.2014
0915-1145 Rom 163:
Andre
:
KKK-møtet ifm planleggingsdagen
1000-1130 Rom 161
1000-1145 Rom 1216:
ILRF
1215-1600 Rom 163:
KO-møte NHB
1215-1600 Rom Norsk-gangen:
Flere fag
:
Planleggingsdag, kunnskapsområdet STM
1515-1600 Rom 161:
Praksis
:
Praksisveiledermøte
tor 15.05.2014
0900-0945 Rom 610:
om Yrkesetikk
1000-1145 Rom 1216:
Seksjonsmøte i matematikk
1215-1400 Rom 1216:
KSS Styringsgruppemøte
1215-1400 Rom 161:
1D
:
Klasseteammøte
1345-1545 Rom 162:
Adm

1415-1600 Rom 161:
Møte om fordypningsenheter i BLUHO
fre 16.05.2014
0900-0945 Rom 161:
1G1
:
Klasseteammøte
1000-1145 Rom 161:
2B
:
Klasseteammøte
1100-1400 Rom 163:
Møte om plan for G-klasser BLU (1. og 2. trinn)
21man 19.05.2014
0815-0945 Rom 161:
1H
:
Klasseteammøte
tir 20.05.2014
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1000-1045 Rom 105:
Legge fra KSU på ledermøte
:
Møte med Ingar
1400-1600 Rom Johnstua:
VEPED
:
Klasseteammøte
ons 21.05.2014
0900-1100 Rom 1216:
NOKUT-søknad, master
0900-1045 Rom Johnstua:
2F
:
Klasseteammøte
1000-1130 Rom 161
1215-1400 Rom 161:
FoU-utvalget
tor 22.05.2014
1215-1400 Rom 1216:
Ferdigstille presiseringsinstrukser STM
23.05.2014
22man 26.05.2014
0900-1500 Rom 165:
Lærerteammøte styrerutdanningen
0900-1145 Rom 161:
Møte EA
1330-1530 Rom 163:
Møte om 3 ikt-planen
tir 27.05.2014
0830-1000 Rom 1216:
Fordypningsplanlegging (LSU)
0900-1045 Rom 162:
3F
:
Klasseteammøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 Rom 161:
Studadm.møte
1100-1200 Rom 161
1215-1500 Rom 165:
Møte med delegasjon fra Open University Scotland
1215-1400 Rom 161:
Møte i AMU
ons 28.05.2014
1000-1130 Rom 161
tor 29.05.2014
1145-1215 Rom 1216:
Lunsj
:
Lunsj
30.05.2014
23man 02.06.2014
0815-1600 Rom 163:
Arbeidsseminar BLU
0900-1600 :
Planlegging
0900-1145 FEI:
Planleggingsmøte
1230-1430 Rom 161:
FoU utvalg
1415-1600 Rom 1216:
Planlegging
tir 03.06.2014
0900-1045 Rom 161:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1000-1100 :
Studadm.møte
1030-1200 Rom Johnstua:
møte med Nardosletta bhg, Helene og Berit
1230-1400 Rom 316:
teammøte veiledningspedagogikk
1400-1600 Rom 1216:
Lærer
:
Fellessensur 4G
ons 04.06.2014
0900-1145 Rom 1216:
Planl. møte 4G
1000-1130 Rom 161
1000-1300 Rom 611
1300-1500 Rom 1216:
Sakkj kom.
tor 05.06.2014
1215-1400 Rom 165:
NOKUT-søknad, master
1415-1600 Rom 161:
KSS Styringsgruppemøte
fre 06.06.2014
0900-1130 Rom 161:
Adm
:
Felles møte HiNT og DMMH SAK i BLU, BLU-seminar
:
IR Ivars kontor
2409.06.2014tir 10.06.2014
0815-1600 Rom 1111 1109:
Konferanse
:
Internasjonalt nettverksmøte ILFR
0900-1045 Rom 1216:
Stud.adm.
:
Studieadministrasjonsmøte
1000-1200 :
Studadm.møte
1330-1500 Rom 144:
3E klasseteammøte
ons 11.06.2014
0815-1600 Rom 1111 1109:
Konferanse
:
Internasjonalt nettverksmøte ILFR
1000-1130 Rom 161
1400-1500 Rom 214:
Ekstraordinært årsmøte i UDF
tor 12.06.2014
0815-1600 Rom 1111 1109:
Konferanse
:
Internasjonalt nettverksmøte ILFR
0830-1730 Rom 163
1215-1500 Rom 161:
Utdanningsutvalget
13.06.2014

743 antall møter er vist.

Denne møteplanen settes sammen av "klasser" merket som Møte fra Hendelse.

DMMH hendelsesplanlegging © Svein Sando 2005-2014 :: Hendelsesprogrammet (dette) | Analyse av rombruk og klasser | Finne ledige rom | Timeplaner | Min timeplan | Årsplan | Offisiell eksamensplan | Rom disponert til eksamensavvikling | Samtalehåndteringssystem | Undervisningsrom |
DMMH | DMMH seniorkonsulentens meny | DMMH Studenter | DMMH Ansatte | Læreroversikter |

Denne prosessen har tatt 2.382 sek.

(Redigering av møteplanen)