Klassetimeplaner for DMMH

Her kan du finne timeplaner og romplaner gjeldende fra høsten 2016

Dersom det ikke vises noe for en klasse, er timeplanen ikke lagt for den klassen ennå.

Før semesterstart vil enhver plan være midlertidig, og kan bli endret. For klasser med datofestet undervisning, vil slike endringer likevel bare gå på detaljer.

Disse planene kan endres på kort varsel, så papirutskrifter vil kunne ha kort holdbarhet. Alle akutte endringer av rom o.l. vil legges inn her. Det derfor disse planen som er det til enhver tid mest oppdaterte rom/timeplanene.

Planene vises i eget vindu.

Vil du gjøre romreservasjoner selv, kan du som student gjøre det i programmet "Hendelse". Logg deg på slik angitt på påloggingssiden.

Klassenes timeplaner

Høsten 2016


1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G1, 1G2, 1KF, 1MF, 1NF, 1P,
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2G1, 2G2, 2KF, 2MF, 2NF1, 2P,
3G1, 3G2, 3INT, 3KF, 3LED, 3MF, 3NAT, 3NF1, 3YNG,
4G1,
BHPED2,
BLP,
KompAss,
KSB,
MEPED,
NECEC1-H,
NECEC1-V, RPOL-H, RPOL-V, UHPED1, VBHG, VBLU,
BBB, MAEST-H, MAEST-V,
MBL,
PLK, SPED1, SPED2, SPED2D, STYRER-15A, STYRER-15B, STYRER-16, VEPED,

 

Våren 2017


1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G1, 1G2, 1KF, 1MF, 1NF, 1P,
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2G1, 2G2, 2KF, 2MF, 2NF1, 2P,
3G1, 3G2, 3INT, 3KF, 3LED, 3MF, 3NAT, 3NF1, 3YNG,
4G1,
BHPED2,
BLP,
KompAss,
KSB,
MEPED,
NECEC1-H,
NECEC1-V, RPOL-H, RPOL-V, UHPED1, VBHG, VBLU,
BBB, MAEST-H, MAEST-V,
MBL,
PLK, SPED1, SPED2, SPED2D, STYRER-15A, STYRER-15B, STYRER-16, VEPED,


DMMH hendelsesplanlegging © Svein Sando 2005-2014 :: Hendelsesprogrammet (dette) | Analyse av rombruk og klasser | Finne ledige rom | Timeplaner | Min timeplan | Årsplan | Offisiell eksamensplan | Rom disponert til eksamensavvikling | Samtalehåndteringssystem | Undervisningsrom |
DMMH | DMMH seniorkonsulentens meny | DMMH Studenter | DMMH Ansatte | Læreroversikter |

Denne prosessen har tatt 2.075 sek.