Rom for undervisning, møter og grupper

BetegnelseRommerUtstyr
030PC-lab 30Projektor, PC 
161Møterom H 20DVD/DVD, projektor 
162 36Projektor, PC 
163 36Projektor, tavle, PC 
165 16PC, Storskjem, VHS/DVD 
169Ammerom 5Må vike for ammende 
214 36Tavle, Projektor, PC 
220Auditorium 120Projektor, tavle, PC 
231 60Projektor, tavle, PC 
Johnstua 6 
3.etasje øst-krokenMøteareal 7 
502Gymsal 100Lerret, flyttbar tavle 
504Drama 35Lerret, video, piano, projektor, PC 
611Grupperom 8 
Fysak-gangenMøteareal 8 
702Auditorium 122Projektor, VHS/DVD, PC, tavle 
703 60Projektor, PC 
704Gruepperom 8 
705Grupperom 6 
706Grupperom 6 
Norsk-gangenMøteareal 8 
801Matematikkverksted 15Projektor, DVD, PC, 
804 30Smartboard 
KapellangårdgangenMøteareal 5 
1108PC-lab liten 9PC 
1109 66Projektor, VHS/DVD, PC, tavle 
1111Naturfag 40Projektor, tavle, PC 
1114Drama 36Piano 
1204 6 
1216Møterom L 10VHS/DVD 
1316Sløyden 6 
1414Tegnesal 20 
1416Tegnesal 40 
1418Konstruktiv verksted 20Kodelås 
1419Plastisk verksted 40 
1425 40 
1426 75 
1427Auditorium 150 
1515Grupperom musikk 8 
1516Grupperom musikk 8 
1517Øvingsrom band 8 
1520Musikkrom 40Smartboard 
1521Musikkrom 40 
1522Grupperom musikk 8 
1523Grupperom musikk 8 
1524Grupperom musikk 8 
1525Flerbruk. Normalt uten sitteplasser 80 
1548Personalrom 20 
1615 40Smartboard 
1616 40 
1617Samspill 20Kodelås 
1620Samspill 20Kodelås 
1621Grupperom 8 
1622Grupperom 8 
1623Grupperom 8 
1624Veiledningsrom 10 
1647Personalrom 20 
FrøsetFrøset gård 30Uteareal