DMMHs evaluering av studiekvalitet

Spørreudnersøkelser på Internett

Dette er et nettbasert system for evaluering på DMMH, og er dermed en del av det såkalte KS-systemet.

Kvalitetsledere kan opprette skjema for en evaluering og bestemmer hva slags spørsmål det skal svares på. Det gjøres nedenfor i "Redigering av evalueringssett". Det oppgis en svarfrist som gjør at studenter ikke kan legge inn svar etter denne fristen.

Studentene og andre som skal fylle ut et skjema må logge seg på brukernavn og passord. Man bruker det samme brukernavn og passord som ved Forum og Romplanprogrammet. Man får tilgang til sitt skjema helt til tidsfristen er gått ut, uansett hvor mange ganger man har åpnet det. Skjemaet kan derfor fylles ut i etapper, om nødvendig, eller man kan korrige seg, innenfor tidsfristen.

De som er autorisert til det, kan når som helst ta ut en rapport av en undersøkelse. Slik autorisasjon kan gis til enkeltpersoner i forhold til enkeltrapporter.

Tilrettelegger: Svein Sando, IKT-koordinator, studieleder, KS-ansvarlig linjene og VU.

Spør meg hvis dere lurer på noe ved bruken av dette systemet. Tlf 226

Det finnes også en "fri" variant av dette som ikke er knyttet til KSS, og som den enkelte lærer selv kan opprette og administrere: www2.dmmh.no/eval

Evaluering av lærerkvalitet og fag

Fra desember 2008 er evalueringen av lærere og fag flyttet ut av de web-baserte skjema til egen prosedyre som involverer fagutvalg, klassevise samtaler med faglærer og rapportering til dekan. Dette er nærmere forklart her: Laererevalueringprosedyre.pdf.