toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering

Universitets- og høgskolepedagogikk

  Skolefaget KRL (kristendomskunnskap, religion, livssyn)

  Religionspedagogisk stoff

  Historisk

  I barnehagen

  Barn og barnehage

  Natur og miljøvern

  Lek

  Førskolelærerutdanningen

   Sorgarbeid

   Pedagogisk bruk av IKT

   Formidling

   • Forståelse og opplevelse (2000) [A] Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin allminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet
   Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
   menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

   I dag 470 treff på nonaliud, og 2366550 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

   © Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
   Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

   Valid HTML 4.01!