toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering

Sitater

Ordrette gjengivelser av andre verk

Klikk på lenke i venstre kolonne for å åpne nettsiden
# SjangerÅrTittel
327 S2015Lærerprofesjonens etiske plattform
72 S2004De oldkirkelige bekjennelser
76 S1999Lesefrukter under arbeidet med et prosjekt om lek og teologi
110 Sudatert-Om den kristne frihet. Sitater fra Luthers verk med denne tittel
22 SudatertBarnehagens formålsparagraf
114 SudatertDe 39 artikler
5 SudatertLuther om lek og undervisning
25 SudatertLuthers Lille Katekisme: Troen. Kun teksten. Datert 1531
7 S,UudatertRammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Utdrag fra kapitlet om religion og etikk.
40 S,LudatertStigmata. Kristis sårmerker. Mest lenker

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 219 treff på nonaliud, og 2090957 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 376 treff ·

© Svein Sando, førsteamanuensis (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!