toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Other papers

Click on link in left column to view the webpage
# GenreYear publishedTitle
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript
245 A2006Sortering og klassifisering med barn
173 A2005Labyrinter i praksis
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
130 A2004Tverrfaglig gjemsel
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
117 U,A20039. Baptismen
81 A2003IKT-støttet undervisning også for campusstudentene?
78 A2001Digitale Læremidler 2001
80 A2001Hjemmesider og eLæring
79 A2001IKT som læringsmedium
77 A2001Pedagogikk for IKT-støttede læringsformer
93 U,A200012. Økumenikk
84 U,A20002. Krefter som fører til kirkesplittelse
85 A2000Enkle html-koder
150 A2000Forståelse og opplevelse
74 A1999Mening
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
163 A1998/2005Internettreferanser
92 U,A19983. Det store bildet
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver
75 A1997Barn og landskapet
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i førskolelærerutdannelsen?
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot
60 A1988Johannes Åpenbaring

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2622.jpg

I dag 31 treff p nonaliud, og 2583106 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 391 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Valid HTML 4.01!