toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Education, lectures

Less independent or original than papers/essays. Often abbreviated manuscript for lecturing.

Click on link in left column to view the webpage
# GenreYear publishedTitle
333 U2021Teori i bacheloroppgaven o.l.
330 U2017Generell kompetanse – ekspertise eller klokskap? Undervisbart?
328 U2016Hva er kristendom?
316 U2011IKT i barnehagen i et etisk og juridisk lys
318 U2011Noen etiske utfordringer ved bruk av IKT i barnehagen
291 U2010Basisferdigheter i taste- og musebruk (3)
287 U2010Grunnleggende digital kompetanse
299 U2010Innholdsfortegnelse (11)
283 U2010Kristen tro og høytider
292 U2010Lagring og utskrift (4)
296 U2010Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8)
288 U2010Menyer og knapper i Word 2007 (1)
297 U2010Stavekontroll, rettelser og merknader (9)
300 U2010Tasteveiledning Word 2007 - samlet
289 U,L2010Tasteveiledning Word i 11 deler
295 U2010Tekstbokser, tabeller og bilder (7)
293 U2010Tekstens utseende: stil, font og størrelse (5)
310 U2010Tiden
270 U2009Barns rett til åndelig utvikling
272 U2009Billedbehandling med Photoshop CS2
271 U2009Identitet og etnisitet
273 U2009Rom og form i barnehagen
250 U2008Sjekkliste for mappeskriving
49 U2007/2003Løgstrups etkk
15 U2007/1998Religion, livssyn, toleranse og sekularisering
257 U2007Natursynet
248 U2006IKT i KRL
174 U2005/2008Mappeskriving
205 U2005Etisk analyse
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
171 U20046. Den evangelisk-lutherske kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
63 U2004Egå-eimi-stedene i NT
90 U2004Fra ensretting til mangfold og enhetsbestrebelser
167 U2004Kalender
170 U2004Kirkesamfunnene
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
108 U20035. Den romersk katolske kirke
113 U20037. Den anglikanske kirke
117 U,A20039. Baptismen
111 U2003Den lutherske kirke
96 U2003Den russisk-ortodokse kirke
46 U2003Etikk og nettpedagogikk
95 U2003Patriarkatene
7 S,U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.
8 U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.
144 U200111. Pinsebevegelsen
45 U2001Etikk og IKT
67 U2001Jesus som historisk person og kirkens Kristus
71 U2001Minner om den avdøde
12 U2000 ca.Ninian Smarts syv religionsdimensjoner
54 U2000-Nekter å lære bort Allah-bønn
93 U,A200012. Økumenikk
84 U,A20002. Krefter som fører til kirkesplittelse
10 U2000Informasjonsteknologi i KRL-faget
70 U2000Menneskesyn og frelse i kristen troslære
69 U2000Sentrale emner i den kristne tro
162 U2000Toleranse
56 U2000Yrkesetikk
47 U1999/2010Holdningsetikk
64 U1999Det gamle testamente
48 U1999Holdningetisk metode
42 U1999Hvordan tolke bibeltekster?
57 U,K1999KLOK, en modell for etisk argumentasjon
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne
119 U199810. Metodismen
92 U,A19983. Det store bildet
23 U1998Et glimt av sekulariseringens historie i Norge
33 U1998Metoder for etisk argumentasjon
52 U1998Tradisjoner i etikken
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.
28 U1997-til de dannede blant dens foraktere
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i førskolelærerutdannelsen?
21 U1997Kristianiseringen av Norge i perioden 600-1050,
26 U1997Reformasjonen i Danmark-Norge
44 U1996/2012Etikk i miniformat
59 U1996Risiko
87 U1996Teknologi og samfunn
27 U1985Galileo Galilei og kontroversen med kirken
36 Uno dateNoen etiske cases fra barnehagen
294 Uno dateTekstens utseende: ordformatering og tekstflyt (6)
298 Uno dateVisningsmåter (10)

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 76 treff på nonaliud, og 2583151 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 391 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Valid HTML 4.01!