toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Click on link in left column to view the webpage
# GenreYear publishedTitle
333 U2021Teori i bacheloroppgaven o.l.
332 2020Aristoteles-sitater
331 V2019Barad’s Agential Realism from a RE Perspective
118 O2018Mine publikasjoner
330 U2017Generell kompetanse – ekspertise eller klokskap? Undervisbart?
329 2017Publikasjoner, faglige
328 U2016Hva er kristendom?
327 S2015Lærerprofesjonens etiske plattform
253 O2014-2020Curriculum Vitae Svein Sando, English
316 U2011IKT i barnehagen i et etisk og juridisk lys
313 L2011J. S. Bachs kantater
318 U2011Noen etiske utfordringer ved bruk av IKT i barnehagen
317 P2011Om mitt nettsted, teknisk
291 U2010Basisferdigheter i taste- og musebruk (3)
55 L2010Etikk og IKT - noen lenker
302 L2010Forskningsprosjektet BIE/CIE
290 2010Grunninnstilling i Word 2007 (2)
287 U2010Grunnleggende digital kompetanse
299 U2010Innholdsfortegnelse (11)
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript
283 U2010Kristen tro og høytider
292 U2010Lagring og utskrift (4)
296 U2010Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8)
288 U2010Menyer og knapper i Word 2007 (1)
297 U2010Stavekontroll, rettelser og merknader (9)
300 U2010Tasteveiledning Word 2007 - samlet
289 U,L2010Tasteveiledning Word i 11 deler
295 U2010Tekstbokser, tabeller og bilder (7)
293 U2010Tekstens utseende: stil, font og størrelse (5)
310 U2010Tiden
270 U2009Barns rett til åndelig utvikling
272 U2009Billedbehandling med Photoshop CS2
271 U2009Identitet og etnisitet
280 V2009Mestring, miniatyrer og miming
273 U2009Rom og form i barnehagen
265 V2008Etiske teorier og analyse
250 U2008Sjekkliste for mappeskriving
49 U2007/2003Løgstrups etkk
15 U2007/1998Religion, livssyn, toleranse og sekularisering
254 G2007, 2021L&osalsh;gstrupsitater
251 K2007Barns religiøse spørsmål
257 U2007Natursynet
101 O2006/2019Curriculum Vitae Svein Sando
248 U2006IKT i KRL
245 A2006Sortering og klassifisering med barn
174 U2005/2008Mappeskriving
205 U2005Etisk analyse
173 A2005Labyrinter i praksis
175 2005Test av dette nettstedet CSS
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
171 U20046. Den evangelisk-lutherske kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
164 K,V2004Alan Bishop seks fundamentale matematikkaktiviteter
66 O2004Bibelens beretning om Jesu siste påske
72 S2004De oldkirkelige bekjennelser
37 K2004Dreyfus sin læringsmodell i fem trinn
63 U2004Egå-eimi-stedene i NT
90 U2004Fra ensretting til mangfold og enhetsbestrebelser
148 O2004Global livssynsstatistikk 2004
167 U2004Kalender
170 U2004Kirkesamfunnene
159 O2004Kirkestatistikk 2004
172 O2004Litteratur til -Kirkesamfunnene-
32 V2004Moral som ferdighet?
130 A2004Tverrfaglig gjemsel
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
108 U20035. Den romersk katolske kirke
113 U20037. Den anglikanske kirke
117 U,A20039. Baptismen
115 O2003Den anglikanske kirkes ulike dimensjoner
111 U2003Den lutherske kirke
96 U2003Den russisk-ortodokse kirke
46 U2003Etikk og nettpedagogikk
81 A2003IKT-støttet undervisning også for campusstudentene?
98 L2003Lenker til verdens kristne kirkesamfunn
95 U2003Patriarkatene
51 V2003Radikal kjønnskvotering - vurdert som etisk case
5 S2002 ca.Luther om lek og undervisning
3 O2002 ca.Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religiøse utvikling
7 S,U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.
8 U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.
38 V2002Embodiment As a Guard Against Transparent Technologies
97 L2002Lenker - Ortodokse kirke
144 U200111. Pinsebevegelsen
78 A2001Digitale Læremidler 2001
45 U2001Etikk og IKT
80 A2001Hjemmesider og eLæring
79 A2001IKT som læringsmedium
67 U2001Jesus som historisk person og kirkens Kristus
71 U2001Minner om den avdøde
77 A2001Pedagogikk for IKT-støttede læringsformer
25 S2000 ca.Luthers Lille Katekisme: Troen
12 U2000 ca.Ninian Smarts syv religionsdimensjoner
54 U2000-Nekter å lære bort Allah-bønn
93 U,A200012. Økumenikk
84 U,A20002. Krefter som fører til kirkesplittelse
41 O2000Bibeltekster i L97
112 O2000Den lutherske kirkes ulike dimensjoner
85 A2000Enkle html-koder
150 A2000Forståelse og opplevelse
34 K2000Göran Bexell om
10 U2000Informasjonsteknologi i KRL-faget
70 U2000Menneskesyn og frelse i kristen troslære
58 V2000Mottakerorienterte fordelingsteorier
39 V2000Røkelse og tungetale
69 U2000Sentrale emner i den kristne tro
162 U2000Toleranse
102 D2000Vitser om matematikk og religion
56 U2000Yrkesetikk
47 U1999/2010Holdningsetikk
160 V1999, 2004Paradishopping - Labyrintdans, pilegrimsvandring eller påskeleker?
35 V1999-Broder Jord og søster Sol
73 T1999Bønn og lek
64 U1999Det gamle testamente
48 U1999Holdningetisk metode
42 U1999Hvordan tolke bibeltekster?
57 U,K1999KLOK, en modell for etisk argumentasjon
76 S1999Lesefrukter under arbeidet med et prosjekt om lek og teologi
74 A1999Mening
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne
157 G1999Tanker omkring lek og teologi
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
163 A1998/2005Internettreferanser
119 U199810. Metodismen
92 U,A19983. Det store bildet
153 G,F1998Aksept og etterlevelse
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver
62 O1998Dåp i NT
23 U1998Et glimt av sekulariseringens historie i Norge
103 D1998Hannes fruktkake
155 G1998Innfallsvinkler til kristendommen
145 O1998Kirkesamfunnenes tilblivelse
33 U1998Metoder for etisk argumentasjon
104 D1998Moltekake
146 O1998Oppslagsord i konfesjonskunnskap
1 V1998Påsken i Lego
9 V1998Refleksjoner rundt det nye kristendomsfaget i grunnskolen
147 O1998Sammenligning av kirkesamfunnene
52 U1998Tradisjoner i etikken
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.
28 U1997-til de dannede blant dens foraktere
75 A1997Barn og landskapet
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
91 V1997Et transportetisk problem belyst ut fra K. E. Løgstrups metafysikk
89 V1997K. E. Løgstrup and the virtue of travelling
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i førskolelærerutdannelsen?
21 U1997Kristianiseringen av Norge i perioden 600-1050,
26 U1997Reformasjonen i Danmark-Norge
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot
44 U1996/2012Etikk i miniformat
59 U1996Risiko
87 U1996Teknologi og samfunn
88 V1995Secularizations, technology and computers
53 T1994Tro og natur
60 A1988Johannes Åpenbaring
27 U1985Galileo Galilei og kontroversen med kirken
110 Sno date-Om den kristne frihet
22 Sno dateBarnehagens formålsparagraf
114 Sno dateDe 39 artikler
165 Ono dateFagord
19 Kno dateFascismen og nazismen
16 Kno dateHumanismen
86 Lno dateHyper Text Marcup Language
109 Lno dateLenker - katolske kirke
100 Ono dateLitt om meg selv
18 Kno dateMarxismen
17 Kno dateNaturalismen
36 Uno dateNoen etiske cases fra barnehagen
14 Kno dateReligion og livssynslære
29 Ono dateReligiøs toleranse i Norge
40 S,Lno dateStigmata
294 Uno dateTekstens utseende: ordformatering og tekstflyt (6)
169 no datetest 2
298 Uno dateVisningsmåter (10)

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1217.jpg

I dag 56 treff på nonaliud, og 2583131 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 391 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Valid HTML 4.01!