toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Red links: articles in English. Grey links: articles in Norwegian only.

Click on link in left column to view the webpage
# GenreYear publishedTitle
35 V1999-Broder Jord og søster Sol
54 U2000-Nekter å lære bort Allah-bønn
110 Sno date-Om den kristne frihet
28 U1997-til de dannede blant dens foraktere
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
119 U199810. Metodismen
144 U200111. Pinsebevegelsen
93 U,A200012. Økumenikk
84 U,A20002. Krefter som fører til kirkesplittelse
92 U,A19983. Det store bildet
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
108 U20035. Den romersk katolske kirke
171 U20046. Den evangelisk-lutherske kirke
113 U20037. Den anglikanske kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
117 U,A20039. Baptismen
153 G,F1998Aksept og etterlevelse
164 K,V2004Alan Bishop seks fundamentale matematikkaktiviteter
332 2020Aristoteles-sitater
331 V2019Barad’s Agential Realism from a RE Perspective
75 A1997Barn og landskapet
22 Sno dateBarnehagens formålsparagraf
251 K2007Barns religiøse spørsmål
270 U2009Barns rett til åndelig utvikling
291 U2010Basisferdigheter i taste- og musebruk (3)
66 O2004Bibelens beretning om Jesu siste påske
41 O2000Bibeltekster i L97
272 U2009Billedbehandling med Photoshop CS2
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver
73 T1999Bønn og lek
101 O2006/2019Curriculum Vitae Svein Sando
253 O2014-2020Curriculum Vitae Svein Sando, English
114 Sno dateDe 39 artikler
72 S2004De oldkirkelige bekjennelser
115 O2003Den anglikanske kirkes ulike dimensjoner
111 U2003Den lutherske kirke
112 O2000Den lutherske kirkes ulike dimensjoner
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
96 U2003Den russisk-ortodokse kirke
64 U1999Det gamle testamente
78 A2001Digitale Læremidler 2001
37 K2004Dreyfus sin læringsmodell i fem trinn
62 O1998Dåp i NT
63 U2004Egå-eimi-stedene i NT
38 V2002Embodiment As a Guard Against Transparent Technologies
85 A2000Enkle html-koder
23 U1998Et glimt av sekulariseringens historie i Norge
91 V1997Et transportetisk problem belyst ut fra K. E. Løgstrups metafysikk
44 U1996/2012Etikk i miniformat
45 U2001Etikk og IKT
55 L2010Etikk og IKT - noen lenker
46 U2003Etikk og nettpedagogikk
205 U2005Etisk analyse
265 V2008Etiske teorier og analyse
165 Ono dateFagord
19 Kno dateFascismen og nazismen
302 L2010Forskningsprosjektet BIE/CIE
150 A2000Forståelse og opplevelse
90 U2004Fra ensretting til mangfold og enhetsbestrebelser
27 U1985Galileo Galilei og kontroversen med kirken
330 U2017Generell kompetanse – ekspertise eller klokskap? Undervisbart?
148 O2004Global livssynsstatistikk 2004
290 2010Grunninnstilling i Word 2007 (2)
287 U2010Grunnleggende digital kompetanse
34 K2000Göran Bexell om
103 D1998Hannes fruktkake
80 A2001Hjemmesider og eLæring
48 U1999Holdningetisk metode
47 U1999/2010Holdningsetikk
16 Kno dateHumanismen
328 U2016Hva er kristendom?
42 U1999Hvordan tolke bibeltekster?
86 Lno dateHyper Text Marcup Language
271 U2009Identitet og etnisitet
316 U2011IKT i barnehagen i et etisk og juridisk lys
248 U2006IKT i KRL
79 A2001IKT som læringsmedium
81 A2003IKT-støttet undervisning også for campusstudentene?
10 U2000Informasjonsteknologi i KRL-faget
155 G1998Innfallsvinkler til kristendommen
299 U2010Innholdsfortegnelse (11)
163 A1998/2005Internettreferanser
313 L2011J. S. Bachs kantater
67 U2001Jesus som historisk person og kirkens Kristus
60 A1988Johannes Åpenbaring
89 V1997K. E. Løgstrup and the virtue of travelling
167 U2004Kalender
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i førskolelærerutdannelsen?
170 U2004Kirkesamfunnene
145 O1998Kirkesamfunnenes tilblivelse
159 O2004Kirkestatistikk 2004
57 U,K1999KLOK, en modell for etisk argumentasjon
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript
283 U2010Kristen tro og høytider
21 U1997Kristianiseringen av Norge i perioden 600-1050,
254 G2007, 2021L&osalsh;gstrupsitater
173 A2005Labyrinter i praksis
292 U2010Lagring og utskrift (4)
109 Lno dateLenker - katolske kirke
97 L2002Lenker - Ortodokse kirke
98 L2003Lenker til verdens kristne kirkesamfunn
76 S1999Lesefrukter under arbeidet med et prosjekt om lek og teologi
296 U2010Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8)
100 Ono dateLitt om meg selv
172 O2004Litteratur til -Kirkesamfunnene-
5 S2002 ca.Luther om lek og undervisning
25 S2000 ca.Luthers Lille Katekisme: Troen
327 S2015Lærerprofesjonens etiske plattform
49 U2007/2003Løgstrups etkk
174 U2005/2008Mappeskriving
18 Kno dateMarxismen
74 A1999Mening
70 U2000Menneskesyn og frelse i kristen troslære
288 U2010Menyer og knapper i Word 2007 (1)
280 V2009Mestring, miniatyrer og miming
33 U1998Metoder for etisk argumentasjon
118 O2018Mine publikasjoner
71 U2001Minner om den avdøde
104 D1998Moltekake
32 V2004Moral som ferdighet?
58 V2000Mottakerorienterte fordelingsteorier
17 Kno dateNaturalismen
257 U2007Natursynet
12 U2000 ca.Ninian Smarts syv religionsdimensjoner
36 Uno dateNoen etiske cases fra barnehagen
318 U2011Noen etiske utfordringer ved bruk av IKT i barnehagen
317 P2011Om mitt nettsted, teknisk
146 O1998Oppslagsord i konfesjonskunnskap
160 V1999, 2004Paradishopping - Labyrintdans, pilegrimsvandring eller påskeleker?
95 U2003Patriarkatene
77 A2001Pedagogikk for IKT-støttede læringsformer
3 O2002 ca.Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religiøse utvikling
329 2017Publikasjoner, faglige
1 V1998Påsken i Lego
51 V2003Radikal kjønnskvotering - vurdert som etisk case
7 S,U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.
8 U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.
9 V1998Refleksjoner rundt det nye kristendomsfaget i grunnskolen
26 U1997Reformasjonen i Danmark-Norge
14 Kno dateReligion og livssynslære
15 U2007/1998Religion, livssyn, toleranse og sekularisering
29 Ono dateReligiøs toleranse i Norge
59 U1996Risiko
273 U2009Rom og form i barnehagen
39 V2000Røkelse og tungetale
147 O1998Sammenligning av kirkesamfunnene
88 V1995Secularizations, technology and computers
69 U2000Sentrale emner i den kristne tro
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne
250 U2008Sjekkliste for mappeskriving
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot
245 A2006Sortering og klassifisering med barn
297 U2010Stavekontroll, rettelser og merknader (9)
40 S,Lno dateStigmata
157 G1999Tanker omkring lek og teologi
300 U2010Tasteveiledning Word 2007 - samlet
289 U,L2010Tasteveiledning Word i 11 deler
87 U1996Teknologi og samfunn
295 U2010Tekstbokser, tabeller og bilder (7)
294 Uno dateTekstens utseende: ordformatering og tekstflyt (6)
293 U2010Tekstens utseende: stil, font og størrelse (5)
333 U2021Teori i bacheloroppgaven o.l.
169 no datetest 2
175 2005Test av dette nettstedet CSS
310 U2010Tiden
162 U2000Toleranse
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene
52 U1998Tradisjoner i etikken
53 T1994Tro og natur
130 A2004Tverrfaglig gjemsel
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.
298 Uno dateVisningsmåter (10)
102 D2000Vitser om matematikk og religion
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
56 U2000Yrkesetikk

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 54 treff p nonaliud, og 2583129 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 391 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) ·    

Valid HTML 4.01!