toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

SÝk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

PŚlogging
Redigering

Andre artikler

Klikk pŚ lenke i venstre kolonne for Ś Śpne nettsiden
# SjangerŇrTittel
301 A2010Kokebok for enkle ajax-applikasjoner i php-skript. Nedtrekksmeny mens du skriver
245 A2006Sortering og klassifisering med barn. Matematikk i barnehagen
173 A2005Labyrinter i praksis
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
130 A2004Tverrfaglig gjemsel. Barnelek med matematiske, språklige og etiske implikasjoner
286 A2003/2010Word-2000-hjelp: tabeller
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
117 U,A20039. Baptismen
81 A2003IKT-st√łttet undervisning ogs√• for campusstudentene?
78 A2001Digitale Læremidler 2001. Konferansenotater 3.4.01
80 A2001Hjemmesider og eLæring
79 A2001IKT som l√¶ringsmedium. Notater og kommentarer fra Fagdag i h√łgskolepedagogikk p√• HiST 14.5.01
77 A2001Pedagogikk for IKT-st√łttede l√¶ringsformer
93 U,A200012. √ėkumenikk
84 U,A20002. Krefter som f√łrer til kirkesplittelse
85 A2000Enkle html-koder
150 A2000Forståelse og opplevelse. Hermenevtikkens blikk på museumsutstillinger i sin allminnelighet og jernbanemuseer i særdeleshet
74 A1999Mening. Noen tanker om livssyn
6 A1999Toleranse og kristendom i barnehagene. Avisinnlegg Adresseavisen 27.4.99
156 A1999Underet unndrar seg naturvitenskapen
163 A1998/2005Internettreferanser. Hvordan sitere fra kilder på Internett?
92 U,A19983. Det store bildet. Kirkefloraens tilblivelseshistorie
82 A1998Bruk av internett til faglige oppgaver. Internett og nettleseren Netscape (noe foreldet)
75 A1997Barn og landskapet. En invitasjon til meningsutveksling
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i f√łrskolel√¶rerutdannelsen?. √Öpningsforelesning 4.9.97 i Kirkehistorie for Videreutdanning / fordypningsenheten K1 i Kristendom/etikk p√• DMMH.
152 A,G1997Skandalen med Romeriksporten som sjelebot. Tanker omkring transportetikk i kj√łlvannet av lekkasjene i Romeriksporten
60 A1988Johannes √Öpenbaring. en lesehjelp

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3997.jpg

I dag 132 treff pŚ nonaliud, og 2402052 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 387 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet kr√łllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!