toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering

Oversikter og tabeller

Stoff som er strukturert i lister og tabeller

Klikk p� lenke i venstre kolonne for � �pne nettsiden
# Sjanger�rTittel
118 O2018Mine publikasjoner
253 O2014-2020Curriculum Vitae Svein Sando, English
101 O2006/2019Curriculum Vitae Svein Sando. Norsk tekst
66 O2004Bibelens beretning om Jesu siste påske. En skjematisk oppstilling av de ulike hendelser i evangelienes påskeberetninger
148 O2004Global livssynsstatistikk 2004
159 O2004Kirkestatistikk 2004
172 O2004Litteratur til -Kirkesamfunnene-
115 O2003Den anglikanske kirkes ulike dimensjoner
3 O2002 ca.Piagetinspirerte religionspsykologer om barn religiøse utvikling. Harms, Goldmann, Fowler
41 O2000Bibeltekster i L97
112 O2000Den lutherske kirkes ulike dimensjoner. Skjematisk framstilling ut fra Ninians Smarts syv dimensjoner ++
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne. Stikkord til en dobbeltforelesning ved HiST Alu 4.kl 28.9.99
62 O1998Dåp i NT. En opplisting og gruppering av alle bibelsteder i NT som omtaler kristen dåp.
145 O1998Kirkesamfunnenes tilblivelse. Skisma og årsaker
146 O1998Oppslagsord i konfesjonskunnskap
147 O1998Sammenligning av kirkesamfunnene. Etter Mollands og Smarts typeinndelinger
165 OudatertFagord
100 OudatertLitt om meg selv
29 OudatertReligiøs toleranse i Norge. Noen årstall

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 614 treff på nonaliud, og 2601301 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!