toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering

Undervisningsmateriell, forelesningsmanus

Med mindre grad av selvstendighet eller originalitet enn fagartikler og andre artikler. Ofte punktmauskripter egnet for overhead o.l.

Klikk p� lenke i venstre kolonne for � �pne nettsiden
# Sjanger�rTittel
333 U2021Teori i bacheloroppgaven o.l.
330 U2017Generell kompetanse – ekspertise eller klokskap? Undervisbart?. Hvordan kan vi på DMMH tilrettelegge for at studentene tilegner seg generell kompetanse - ennå bedre enn vi gjør i dag?
328 U2016Hva er kristendom?
316 U2011IKT i barnehagen i et etisk og juridisk lys
318 U2011Noen etiske utfordringer ved bruk av IKT i barnehagen
291 U2010Basisferdigheter i taste- og musebruk (3). Tasteveiledning Word 2007 del 3
287 U2010Grunnleggende digital kompetanse. Forelesning for 3iktLL 26.8.2010
299 U2010Innholdsfortegnelse (11). Tasteveiledning Word 2007 del 11
283 U2010Kristen tro og høytider
292 U2010Lagring og utskrift (4). Tasteveiledning Word 2007 del 4
296 U2010Lister, spalter, innrykk .m.m. i Word (8). Tasteveiledning Word 2007 del 8
288 U2010Menyer og knapper i Word 2007 (1). Tasteveiledning Word 2007 del 1
297 U2010Stavekontroll, rettelser og merknader (9). Tasteveiledning Word 2007 del 9
300 U2010Tasteveiledning Word 2007 - samlet
289 U,L2010Tasteveiledning Word i 11 deler. Meny
295 U2010Tekstbokser, tabeller og bilder (7). Tasteveiledning Word 2007 del 7
293 U2010Tekstens utseende: stil, font og størrelse (5). Tasteveiledning Word 2007 del 5
310 U2010Tiden. Undervisning i barnehagematematikk (3G 10.12.10)
270 U2009Barns rett til åndelig utvikling
272 U2009Billedbehandling med Photoshop CS2. Grunnleggende ferdigheter
271 U2009Identitet og etnisitet
273 U2009Rom og form i barnehagen. Matematikk med og for førskolebarn
250 U2008Sjekkliste for mappeskriving
49 U2007/2003Løgstrups etkk
15 U2007/1998Religion, livssyn, toleranse og sekularisering. Mest om emnet i et historisk lys
257 U2007Natursynet. Undervisning 2F (natur og friluftslinja) 22.11.07
248 U2006IKT i KRL
174 U2005/2008Mappeskriving. Tips til mappeskriving
205 U2005Etisk analyse
94 U,A20044. Den ortodokse kirke
171 U20046. Den evangelisk-lutherske kirke
116 U,A20048. Den reformerte kirke
63 U2004Egå-eimi-stedene i NT. Jesus tar i bruk Guds navn på en utilbørlig måte
90 U2004Fra ensretting til mangfold og enhetsbestrebelser. Varianter av kristen tro og livstolkning, historisk og i Norge
167 U2004Kalender
170 U2004Kirkesamfunnene
83 U,A20031. Innledning til konfesjonskunnskapen
108 U20035. Den romersk katolske kirke
113 U20037. Den anglikanske kirke. Church of England / The Anglican Community
117 U,A20039. Baptismen
111 U2003Den lutherske kirke
96 U2003Den russisk-ortodokse kirke
46 U2003Etikk og nettpedagogikk. Etiske aspekter ved bruk av Internett i pedagogisk sammenheng, særlig
95 U2003Patriarkatene
7 S,U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Utdrag fra kapitlet om religion og etikk i Rammeplanen av 1996
8 U2002 ca.Rammeplan for barnehagen BFD Q-0903B 1996.. Kommentert
144 U200111. Pinsebevegelsen
45 U2001Etikk og IKT. forelesning 23.1.01 for lederkonferanse i Trøndelag Kompetansesenter, 27.9.01 for Læringssenteret
67 U2001Jesus som historisk person og kirkens Kristus
71 U2001Minner om den avdøde
12 U2000 ca.Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. + en åttende
54 U2000-Nekter å lære bort Allah-bønn. Yrkesetikk og etisk argumentasjon
93 U,A200012. Økumenikk
84 U,A20002. Krefter som fører til kirkesplittelse
10 U2000Informasjonsteknologi i KRL-faget
70 U2000Menneskesyn og frelse i kristen troslære
69 U2000Sentrale emner i den kristne tro
162 U2000Toleranse
56 U2000Yrkesetikk. Strategier ved sammvittighetskvaler i yrkesutøvelsen
47 U1999/2010Holdningsetikk
64 U1999Det gamle testamente. Innledningsstoff
48 U1999Holdningetisk metode. En tolkning av Ivar Asheims holdningsetiske metode
42 U1999Hvordan tolke bibeltekster?. Hermnevtikk
57 U,K1999KLOK, en modell for etisk argumentasjon. lansert av prof. J-O Hensriksen
65 O,U1999Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne. Stikkord til en dobbeltforelesning ved HiST Alu 4.kl 28.9.99
119 U199810. Metodismen
92 U,A19983. Det store bildet. Kirkefloraens tilblivelseshistorie
23 U1998Et glimt av sekulariseringens historie i Norge
33 U1998Metoder for etisk argumentasjon. Sammenstilling av noen metoder for etisk argumentasjon funnet i lærebøker.
52 U1998Tradisjoner i etikken
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.. Antikken, Luther (mye), Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Grundtvig.
28 U1997-til de dannede blant dens foraktere. - om Friedrich Daniel Schleiermachers teologi
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
20 U,A1997Kirkehistorie - et legitimt fag i førskolelærerutdannelsen?. Åpningsforelesning 4.9.97 i Kirkehistorie for Videreutdanning / fordypningsenheten K1 i Kristendom/etikk på DMMH.
21 U1997Kristianiseringen av Norge i perioden 600-1050,. basert på biskop F. Birkelis forskningsresultater og forlesninger i 1980.
26 U1997Reformasjonen i Danmark-Norge
44 U1996/2012Etikk i miniformat
59 U1996Risiko
87 U1996Teknologi og samfunn. Kort historisk riss av bakgrunnen for vår tids teknologiske samfunn
27 U1985Galileo Galilei og kontroversen med kirken
36 UudatertNoen etiske cases fra barnehagen. Øvingsoppgaver i etisk analyse
294 UudatertTekstens utseende: ordformatering og tekstflyt (6). Tasteveiledning Word 2007 del 6
298 UudatertVisningsmåter (10). Tasteveiledning Word 2007 del 10

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3155.jpg

I dag 664 treff på nonaliud, og 2601351 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!