toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering

Fagartikkel, essay

Med stor grad av selvstendighet og originalitet, eller drøfting av andres arbeider. Referanser og/eller noteapparat.

Klikk p� lenke i venstre kolonne for � �pne nettsiden
# Sjanger�rTittel
331 V2019Barad’s Agential Realism from a RE Perspective
280 V2009Mestring, miniatyrer og miming. Sveins tre m-er
265 V2008Etiske teorier og analyse
164 K,V2004Alan Bishop seks fundamentale matematikkaktiviteter. En presentasjon og drøfting av Alan Bishops seks fundamentale matematikkakitiviteter
32 V2004Moral som ferdighet?. Læringsteorien til Dreyfus & Dreyfus anvendt på moralsk ferdighet
51 V2003Radikal kjønnskvotering - vurdert som etisk case
38 V2002Embodiment As a Guard Against Transparent Technologies. Paper presented on the Ninth European Conference on Science and Theology, Nijmegen 19.-24.3.2002
58 V2000Mottakerorienterte fordelingsteorier
39 V2000Røkelse og tungetale. En innføring i konfesjonskunnskap med nærmere blikk på Den romersk katolske kirke og pinsebevegelsen
160 V1999, 2004Paradishopping - Labyrintdans, pilegrimsvandring eller påskeleker?. Et forsøk på nytolkning av paradislekens opphav i skjæringspunktet mellom matematikk, arkitektur-, kirke- og religionshistorie
35 V1999-Broder Jord og søster Sol. Ansatser til en kristen-teologisk begrunnet natur- og teknologietikk i møte med vår tids økologiske utfordringer
1 V1998Påsken i Lego. Om bruk av Lego som pedagogisk virkemiddel i formidling av påskefortellingen (Fra Prismet 4/1998)
9 V1998Refleksjoner rundt det nye kristendomsfaget i grunnskolen
4 V,U1998Undervisning og oppdragelse i et kirkehistorisk lys.. Antikken, Luther (mye), Comenius, Pestalozzi, Fröbel, Grundtvig.
24 V,U1997Den lutherske reformasjon
91 V1997Et transportetisk problem belyst ut fra K. E. Løgstrups metafysikk. (Nesten identisk norskspråklig variant av ovenstående)
89 V1997K. E. Løgstrup and the virtue of travelling. An attempt to illuminate an ethical conflict in transportation issues by applying the sensation metaphysics of K. E. Løgstrup
88 V1995Secularizations, technology and computers. Essay om computerkulturen kan oppfattes som en type gnostisim, ut fra Eric Vogelins teorier om sekularisering

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2597.jpg

I dag 590 treff på nonaliud, og 2601277 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny    

Valid HTML 4.01!