toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

CV for Svein Egil Sando

CV for Svein Egil Sando, født 1951 i Oslo

Formell postgymnasial utdannelse o.l.

 • Cand.mag. eksamen UIO høsten 1976 med fagkrets matematikk, fysikk og kr.domskunnskap, (84 vekttall)
 • Opptatt som hovedfagsstudent i fysikk h.1976 med hovedfagsoppgave for Norges Statsbaner. Oppgaven gikk ut på å finne en målemetode for effekter på kontaktledningen under drift av thyristorlokomotiver som forvrenger Root Means Square. Hovedfaget ble avbrutt etter 3/4 år pga overgang til teologistudiet i mars 1977.
 • Cand.theol. på Menighetsfakultet (MF) (Nå MF, Norwegian School of Theology, Religion and Society), Oslo h.1980
 • Praktisk teologisk seminar på MF h.1981.
 • Pedagogisk eksamen ved UNIT AVH pedagogisk seminar v.1991,
 • Utvidet cand.mag. til "ren" realfag v.1994 ved UNIT AVH i og med fullført grunnfag i informatikk (5 vt ovefrørt fra UIO)
 • Kvalifiseringskurs NFR Etikkprogrammet aug.1994: "Environmental Risks and Ethics". Levert og fått godkjent essayet "Should we consent to an increase of non-fatal health hazard if that reduces other risks of fatality?" av Dr. Kristin Shrader-Frechette. (publisert).
 • Kvalifiseringskurs NFR Etikkprogrammet jan.1995: "History of Ethics". Levert og fått godkjent essayet "What would Aristotle say about technological determinism?" av Thomas Pogge.
 • Kvalifiseringskurs NFR Etikkprogrammet okt.1995: "Religion, sekularisering og etikk". Levert og fått godkjent essayet " Secularization, Technology and Computers".
 • Kvalifiseringskurs NFR Etikkprogrammet april 1997: "Towards justice and virtue". Levert og fått godkjent essayet "K.E.Løgstrup and the virtue of travelling" av Onora O'Neill". (publisert)
 • Kvalifiseringskurs NFR Etikkprogrammet april 1999: "Contemporary Theories of Justice". Levert og fått godkjent essayet "Distribution of Burdens and Benefits from Transport Technology" av Thomas Pogge.
 • Kvalifiseringskurs NFR Etikkprogrammet juni 2000: "Ethics and the Professions". Levert og fått godkjent essayet "No Place for Devoted Christian Teachers in Norwegian Public School?"
 • Forskerkurs NTNU 2.-6. juni 2002: "Internet and Ethics". Levert og fått godkjent (Satisfactory Plus) "Vulnerable Bodies as Ethical Sensors" (publisert).
 • Kvalifisert som førstelektor i KRL i juni 2005 av ekstern bedømmelseskommisjon, med virkning fra 2.2.2005.
 • PhD/Research course NTNU 9.-13. mars 2009: Philosophy of Virtuality: Deliberation, Trust, Offence and Virtues. 7,5 stp. Levert og fått godkjent essayet "Play and Virtuality". Senere publisert.
 • PhD-kurs kvalitative analysemetoder i praksis (PLU8009), NTNU, mars 2009. 10 studiepoeng.
 • Diverse PhD-kurs MF 2010-12
 • Ph.D. etter disputas 9. mai 2014 på avhandlingen "Barn, IKT og etikk". Det teologiske menighetsfakultet.
 • Kvalifisert som professor i RLE med vekt på etikk av ekstern bedømmelseskommité 27.2.2020.

Yrkeserfaring

 • Praksisplass (med tanke på NTH-studium) høsten 1970 på elektrobedriften Norsk Elektrisk & Brown Boveri, med spesialoppgave å teste skipsgeneratorer.
 • Sommerjobb som kvartermester og skiftleder underlagt FO innen sambandstjenesten 1972 og 1973.
 • Korttidsengasjement (1,5 mnd) 1975 ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) som medhjelper ved beregningsarbeider vedr. en utredning av Nord-Norgebanen.
 • Korttidsengasjement på Jernbanemuseet somrene 1976-78 + 1982 med oppgaven å tilrettelegge museets arkiv for tekniske tegninger.
 • Korttidsengasjement på NSB Hovedadministrasjonen Informasjonsavdelingen sommeren 1979 og 1980 samt i desember samme år, med hovedoppgave å tilrettelegge NSB arkiv over fotografier, samt medansvarlig for en 125-år jubileumspamflett .
 • 1980-81: Deltidsengasjement i 4 semestre som hjelpelærer i Det nye testamente (1980) og Det gamle testamente (1981) ved eksegetisk forening "Themelios" ved MF.
 • 3 måneders stipend fra Statens Ungdoms og Idrettskontor for å foreta en religionssosiologisk undersøkelse for Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), Oslo. Arbeidet ble utført våren 1982 og våren 1983.
 • 14. august 1983: ordinert til prest i Den norske kirke av biskop Thor With i Førde kyrkje, Sunnfjord.
 • 8.1983-8.1987: Skoleungdomsprest (tidvis deltid) i NKSS i Sogn og Fjordane (bosted Førde). Oppgavene var undervisning, besøk på ungdomsskoler og videregående skoler, veiledningsansvar for ungdom tilknyttet organisasjonens elevarbeid, administrasjon, samt ordinært prestearbeid (veiledning og talervirksomhet).
 • Våren 1985: Deltidsengasjement for NRK som fagdommer i TV-programmet "Kvitt eller Dobbelt" ved emnet "Norsk jernbanehistorie". Kandidaten vant kr.48000.
 • Skoleåret 1985/86: Timelærer ved Førde Gymnas: Religion 3.kl.
 • 1.1987 - 6.1987: Deltidsstilling (50 %) som programmerer ved bedriften Data-In-Vest i Førde.
 • 8.1987 - 7.1992: Studentprest NKSS for Midt-Norge (bosted Trondheim). Oppgavene var veiledning/sjelesorg av studenter tilknyttet organisasjonens studentarbeid, gjennomføring av regionsvise konferanser for studenter, veiledningssamtaler med studentledere, undervisning, talervirksomhet og gjennomføring av gudstjenester for studenter.
 • Januar 1988: Korttidsengasjement for forlaget Notabene som forfatter for 4 kapitler i boken "Norges Statsbaner og deres personale". Se forøvrig under publikasjoner.
 • 7.1992 - 7.1993: Landssekretær NKSS for voksenarbeidet. Administrativ lederstilling ved hovedkontoret i Oslo med vekt på organisasjonens inntektsgivende arbeid, samt veiledning og oppfølging av voksenarbeidet i organisasjonen.
 • 1993-98: Engasjert av NSB Gardermobanen (fulltid 1993-95) som hovedansvarlig for å planlegge, designe og bygge et 75 m2 modelljernbaneanlegg for Oslo Hovedflyplass sitt informasjonssenter på Gardermoen. Modellen var operativ og viste utsnitt av banen mellom Oslo og Gardermoen. Oppgaven krevde foruten modellbyggingserfaring også kompetanse innen jernbanedrift, jernbanebygging, elektronikk og IKT. Prosjektet er presentert på URL: http://sando.co/index.php?nid=3&hm=25, samt omtalt i flere artikler nevnt i min publikasjonsliste.
 • 8.1994 - 6.1997: Timelærer (1/3 stilling) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Institutt for Databehandling. Høsten 1994: "Algoritmiske metoder". 1995/96 "Samfunn og miljø", hvori inngår teknologihistorie og etikk. Fra 15.3.1996: 2/3 stilling ved at jeg også overtok faget "Objektorientert programmering". Høsten 1996: Miljødelen av faget "Kjemi og miljø" for 1DABC. Våren 1997: Fjernundervisning i "Databaseteknikk".
 • Des.1994: Sensor NTH i faget "Samfunn og bedrift, miljø og verdier."
 • 1.8.1996 - 31.7.1999: Høgskolelektor (vikariat, 60%) ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning (DMMH) i faget kristendom og etikk. Utvidet til 86 % fra 1.8.1997. Utvidet til 100% fra 1.8.1998
 • Des 1996 og 1997: Sensor NTNU: "Informasjonsteknologi og samfunn." (IT 161)
 • Høstsemestrene 1998-2003: Timelærer ved Religionsvitenskapelig Institutt NTNU i faget Konfesjonskunnskap (KRL104).
 • 1.8.1999 - 31.7.2001: Høgskolelektor (vikariat/midl.stilling) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag avdeling for allmennlærerutdanning. Full stilling.
 • Vårsemestrene 2000-2002: Timelærer ved Religionsvitenskapelig Institutt NTNU i faget Etikk (KRL103).
 • Studieåret 2000/01: Timelærer ved DMMH i religion, livssyn og etikk (ca 10 % stilling)
 • 1.8.2001 - : Fast 100 % stilling DMMH med følgende stillinger og oppgaver:
  Høgskolelektor fra 1.8.2001. Koordinator av IKT-støttet førskolelærerutdanning + ordinær faglærer i fagene religion, etikk og matematikk.
  Webmaster for høgskolens nettsider (2001-mars 2006).
  Designet, programmert og driftet interaktive dataprogram for høgskolen siden 2001: Nyhetssystem, Rom/timeplan-program (Hendelse), Diskusjonsforum for fjernstudenter (avløst senere av ItsLearning), Ressursadministrasjonsprogram (DRAS), Kvalitetsundersøkelsesprogram, m.m. Hovedansvar 2004-2017 for høgskolens timeplan.
  Vurdert kompetent som Førstelektor fra 2.2.2005.
  Fung. studiesjef/prorektor 1.8.2005 - 31.7.2006.
  Studieleder 1.8.2006 - 31.7.2007
  Seniorkonsulent/IKT-koordinator/førstelektor fra 1.8.2007
  Utvidet forskningstid fra aug 2010 for å skrive en Ph.D-avhandling på prosjektet "Barn, IKT og etikk".
  Utvikling og igangsetting av nytt kvalitetssikringssystem for høgskolen 2013-15.
  Førsteamanuensis 12. september 2014
  Leder for FoU-administrasjonen ved DMMH fra 1.8.2018 (ca. 1/3 stilling).
  Utnevnt til professor i RLE med vekt på etikk ved styrebeslutning 10. mars 2020 på grunnlag av innsendt søknad om opprykk 2. sept. 2019.

Tillitsverv og oppnevninger

Publikasjoner


Denne artikkelen er vist 12796 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3155.jpg

I dag 679 treff på nonaliud, og 2601366 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2006/2019). Curriculum Vitae Svein Sando. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=101&nid=1