toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Jokes related to mathematics and religion

Jokes - related to mathematics and religion

That guy nailed to the plus sign

Received on the net from Odd-Jørgen Sagdahl:

Little Tommy was doing very badly in math. His parents had tried everything; tutors, flash cards, special learning centers, in short, everything they could think of. Finally in a last ditch effort, they took Tommy down and enrolled him in the local Catholic School.

After the first day, little Tommy comes home with a very serious look on his face. He doesn't kiss his mother hello. Instead, he goes straight to his room & starts studying. Books & papers are spread out all over the room and little Tommy is hard at work. His mother is amazed. She calls him down to dinner and to her shock, the minute he is done he marches back to his room without a word and in no time he is back hitting the books as hard as before. This goes on for sometime, day after day while the mother tries to understand what made all the difference.

Finally, little Tommy brings home his report card. He quietly lays it on the table and goes up to his room and hits the books. With great trepidation, his mom looks at it and to her surprise, little Tommy got an A in math. She can no longer hold her curiosity. She goes to his room and says: "Son, what was it? Was it the nuns?" Little Tommy looks at her and shakes his head. "Well then", she replies, "was it the books, the discipline, the structure, the uniforms, WHAT was it?". Little Tommy looks at her and says, "Well, on the first day of school, when I saw that guy nailed to the plus sign, I knew they weren't fooling around."


Denne artikkelen er vist 8745 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1317.jpg

I dag 54 treff på nonaliud, og 2366748 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000). Vitser om matematikk og religion. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 26.01.2021 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=102&nid=1