toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Utdrag fra "Om den kristne frihet", Martin Luther, november 1520.

Sitert etter Martin Luther, verker i utvalg, bind 2, Gyldendal norsk forlag, 1979.

Et kristent menneske er en helt og holdent fri herre over alle ting og ikke underlagt noen. ...

Et kristent menneske er en tvers igjennom pliktskyldig trell under alle ting underlagt enhver. (s.203)

En eneste ting og bare den er nødvendig for kristenlivet og for kristen rettferdighet og frihet: Det er Guds hellige ord, Kristi evangelium slik det sies i Joh 11 (v.25): "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal ikke i evighet dø." (s.205)

Sjelen kan unnvære alle ting bortsett fra Guds ord … men har den Ordet, da er den rik og mangler ingen ting, etter som Ordet er kilde til liv, sannhet, lys, fred, rettferd, frelse, glede, frihet, visdom, kraft, nåde, ære og ethvert uvurderlig gode. (s.205)

… bare hjertets ugudelighet og vantro som stiller mennesket skyldig og gjør det til syndens fordømmelige trell, ingen ytre synd eller gjerning. Derfor bør enhver kristen først se til å legge vekk tanken på gjerningene for så utelukkende å styrke troen mer og mer. (s.206)

Derfor er de sanne, disse to utsagn: "Gode gjerninger gjør ikke en mann god, men en god mann gjør gode gjerninger. Onde gjerninger gjør ikke en mann ond, men en ond mann gjør onde gjerninger." (s.219)

Derfor må den som vil gjøre det gode, ikke ta fatt med å gjøre det, men med å tro, med det som gjør personen god. (s.220)

Vi skal ikke bare forkynne det ene ordet fra Gud, men dem begge, og hente nytt og gammelt fram fra skattkammeret. Såvel loven skal lyde som nådeordet. Det er nødvendig å holde fram lovens bud for at folk skal skremmes og lære og bli kjent med syndene sine, så de deretter omvender seg til bot og bedre livsførsel. Men vi kan ikke bli stående her, for det ville bare påføre sår og ikke forbinde, å skamslå og ikke lege, å slå i hjel og ikke bringe til live, å føre ned til dødsriket og ikke føre opp igjen, å fornedre og ikke oppreise. Derfor skylder vi også å forkynne ordet om nåden og løftet om tilgivelse for å øve inn og bygge opp troen. Uten dette ordet skjer lovgjerningene, angeren, boten og alt annet forgjeves - og likeså forkynnelsen av dem. (s.222)


This article is shown 8696 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 432 treff på nonaliud, og 2314040 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2020). -Om den kristne frihet. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 23.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=110&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!