toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Smarts syv dimensjoner

+ min åttende dimensjon

Sammenstilt og utvidet av Svein Sando, DMMH

Ninian Smarts standardverk i religionshistorie, "The World's Religions" beskriver syv ulike synsmåter man kan bruke for å studere en religion eller en religionsvariant (Smart s.12-21):

Smart's dimensions Nærmere utdyping og eksempler

1. Practical and ritual

Gudstjenester, preken, bønn, meditasjon, formelle og utformelle ritualer

2. Experiential and emotional

Religiøse erfaringer og følelser knyttet til utøvelse eller møte med religionen: omvendelse, åpenbaring, syn, opplevelse av det numinøse (R.Otto: mysterium tremendum et fascinans), mystiker-erfaringer, frelsesvisshet, følelser utløst av og i en religiøs setting f.eks knyttet til religiøs musikk, gudsfrykt, mm

3. Narrative and mythic

Religionens fortellinger av både mytisk og historisk karakter. Bibelen. Knyttes ofte opp mot ritualer (1) (f.eks. nattverden), men danner også grunnlag for doktriner (4).

4. Doctrinal and philosophical

Tankemessig framstilling av læreinnholdet i det narrative stoffet (3) (f.eks. monoteismen) eller som egne doktriner, gjerne med utgangspunkt i det narrative stoffet (f.eks. Treenighetsdogmet). Intellektuelle uttrykk for troens innhold. (Smart mener læremessige kontroverser ofte har fått for stor plass i en historisk framstilling av en religion (s.17).)

5. Ethical and legal

Lover og regler som regulerer livsførselen, både som klare bud (f.eks. 10 bud) og som etiske prinsipper (f.eks. 'elske din neste som deg selv').

6. Social and institutional

Religionens inkarnasjon i form av mennesker, dvs som menighet eller forsamling, gjerne med en formell organisasjon. Kirken slik den framstår av og blant folk. Religionssosiologi. Troen i folket. Kirkeordninger. Kirkeledere og ledelse. Grupperinger og fraksjoner.

7. Material

Religionens inkarnasjon i form av materielle ting slik som byggverk, eiendom, kunst, symboler, ikoner, valfartssteder (relikvier?).


For egen del vil jeg tilføye en åttende dimensjon:
8. External Religionens måte å forholde seg til omverdenen på, slik som utbredelse av egen religion (misjon, propaganda), forholdet til det allmenne kultur, forsvar (apologetikk), forholdet til andre religioner og egne religionsvarianter (økumenikk, dialog).

Litteratur:

Smart, Ninian (1989)

The World's Religions. Cambridge University Press, Cambridge


Denne artikkelen er vist 9920 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e2597.jpg

I dag 626 treff på nonaliud, og 2601313 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2000 ca.). Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=12&nid=1


Valid HTML 4.01!