toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Smarts syv dimensjoner

+ min åttende dimensjon

Sammenstilt og utvidet av Svein Sando, DMMH

Ninian Smarts standardverk i religionshistorie, "The World's Religions" beskriver syv ulike synsmåter man kan bruke for å studere en religion eller en religionsvariant (Smart s.12-21):

Smart's dimensions Nærmere utdyping og eksempler

1. Practical and ritual

Gudstjenester, preken, bønn, meditasjon, formelle og utformelle ritualer

2. Experiential and emotional

Religiøse erfaringer og følelser knyttet til utøvelse eller møte med religionen: omvendelse, åpenbaring, syn, opplevelse av det numinøse (R.Otto: mysterium tremendum et fascinans), mystiker-erfaringer, frelsesvisshet, følelser utløst av og i en religiøs setting f.eks knyttet til religiøs musikk, gudsfrykt, mm

3. Narrative and mythic

Religionens fortellinger av både mytisk og historisk karakter. Bibelen. Knyttes ofte opp mot ritualer (1) (f.eks. nattverden), men danner også grunnlag for doktriner (4).

4. Doctrinal and philosophical

Tankemessig framstilling av læreinnholdet i det narrative stoffet (3) (f.eks. monoteismen) eller som egne doktriner, gjerne med utgangspunkt i det narrative stoffet (f.eks. Treenighetsdogmet). Intellektuelle uttrykk for troens innhold. (Smart mener læremessige kontroverser ofte har fått for stor plass i en historisk framstilling av en religion (s.17).)

5. Ethical and legal

Lover og regler som regulerer livsførselen, både som klare bud (f.eks. 10 bud) og som etiske prinsipper (f.eks. 'elske din neste som deg selv').

6. Social and institutional

Religionens inkarnasjon i form av mennesker, dvs som menighet eller forsamling, gjerne med en formell organisasjon. Kirken slik den framstår av og blant folk. Religionssosiologi. Troen i folket. Kirkeordninger. Kirkeledere og ledelse. Grupperinger og fraksjoner.

7. Material

Religionens inkarnasjon i form av materielle ting slik som byggverk, eiendom, kunst, symboler, ikoner, valfartssteder (relikvier?).


For egen del vil jeg tilføye en åttende dimensjon:
8. External Religionens måte å forholde seg til omverdenen på, slik som utbredelse av egen religion (misjon, propaganda), forholdet til det allmenne kultur, forsvar (apologetikk), forholdet til andre religioner og egne religionsvarianter (økumenikk, dialog).

Litteratur:

Smart, Ninian (1989)

The World's Religions. Cambridge University Press, Cambridge


This article is shown 8475 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 255 treff på nonaliud, og 2315272 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2000 ca.). Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 28.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=12&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!