toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Global kirke- og religionsstatistikk 1998-2004

Kirkesamfunn eller kirkeblokker Medlemmer el.l.
i millioner
  1998 1999 2004
Ortodokse 225 222 213
Romersk katolske 1 005 1040 1102
Andre katolske 6 6 -
Anglikanere 55 74 82
Protestanter 367 321 368
Uavhengige 265 354 415
Kirkesamfunn i randen av kristenheten 31 25 32
Andre 11 - -
Sum 1954 2042  
Alle religioner og livssyn
Kristne 1965 1990 2090
Muslimer 1179 1189 1272
Ikke-religiøse 767 768 775
Hinduer 767 774 841
Buddhister 357 358 377
Ateister 146 151 150
Nyreligiøse 99 101 107
Stammereligioner 244 252 243
Sikher 23 23 24
Jøder 15 14 15
Verdens befolkning 5930 6010 6364

Kilde: International Bulletin of Missionary Research, 1998, 1999, 2004

 


Denne artikkelen er vist 9444 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3997.jpg

I dag 586 treff på nonaliud, og 2601273 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2004). Global livssynsstatistikk 2004. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=148&nid=1


Valid HTML 4.01!