toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Aksept og etterlevelse

Lest og fundert av Svein Sando 19. januar 1998

De fleste problemer i verden i dag kommer ikke av at de tradisjonelle religioner og livssyn foreskriver normer og verdier som er ødeleggende, men at normene ikke blir etterlevd. (Sandsmark: Pedagogers etiske valg NLA-forlaget 1993: s.56)

Dvs. at etikk er ikke først og fremst et spørsmål om teori, men om teorien praktiseres.

Eller for å si det på en annen måte: Den konkrete etikks oppgave er tofoldig:
1. Aksept Den etiske teori må vinne aksept eller tilslutning, dvs etisk refleksjon
2. Etterlevelse Den etiske teori må settes ut i praksis, dvs moral

På samfunnsplan blir oppgavene disse:

Utfordringen fra pkt.1 (aksepten) er å etablere en tilstrekkelig konsensus om verdier og normer.

Utfordringen fra pkt.2 (etterlevelsen) er å ville og evne å la disse verdier og normer få avgjørende betydning i alle samfunnsspørsmål, også i politikken.

På individuelt plan blir oppgavene disse:

Utfordringen fra pkt.1 (aksepten) er å bevisstgjøre seg hvilket livssyn (med derav følgende etiske implikasjoner) man holder for å være mest i samsvar med virkeligheten. Livssynsvalget!

Utfordringen fra pkt.2 (etterlevelsen) er å ville, evne, tørre og gi rom til å la disse normer og verdier bli omsatt i det daglige livet. Livssynet må motivere til rett/god handling. Man bør unngå situasjoner som medfører at det lett blir sprik mellom ens etikk og moral.


Denne artikkelen er vist 9307 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3143.jpg

I dag 637 treff på nonaliud, og 2601324 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (1998). Aksept og etterlevelse. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=153&nid=1


Valid HTML 4.01!