toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Aksept og etterlevelse

Lest og fundert av Svein Sando 19. januar 1998

De fleste problemer i verden i dag kommer ikke av at de tradisjonelle religioner og livssyn foreskriver normer og verdier som er ødeleggende, men at normene ikke blir etterlevd. (Sandsmark: Pedagogers etiske valg NLA-forlaget 1993: s.56)

Dvs. at etikk er ikke først og fremst et spørsmål om teori, men om teorien praktiseres.

Eller for å si det på en annen måte: Den konkrete etikks oppgave er tofoldig:
1. Aksept Den etiske teori må vinne aksept eller tilslutning, dvs etisk refleksjon
2. Etterlevelse Den etiske teori må settes ut i praksis, dvs moral

På samfunnsplan blir oppgavene disse:

Utfordringen fra pkt.1 (aksepten) er å etablere en tilstrekkelig konsensus om verdier og normer.

Utfordringen fra pkt.2 (etterlevelsen) er å ville og evne å la disse verdier og normer få avgjørende betydning i alle samfunnsspørsmål, også i politikken.

På individuelt plan blir oppgavene disse:

Utfordringen fra pkt.1 (aksepten) er å bevisstgjøre seg hvilket livssyn (med derav følgende etiske implikasjoner) man holder for å være mest i samsvar med virkeligheten. Livssynsvalget!

Utfordringen fra pkt.2 (etterlevelsen) er å ville, evne, tørre og gi rom til å la disse normer og verdier bli omsatt i det daglige livet. Livssynet må motivere til rett/god handling. Man bør unngå situasjoner som medfører at det lett blir sprik mellom ens etikk og moral.


This article is shown 8075 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1317.jpg

I dag 234 treff på nonaliud, og 2340325 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1998). Aksept og etterlevelse. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 24.11.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=153&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!