toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Innfallsvinkler til kristendommen

På hvilke områder kan kristendommen "tilby" mennesker noe? Hvilket innsteg kan folk ha til kristendommen?

av Svein Sando, 6. okt. 1998

Tese 1: Kristendommen kan både møte visse behov og den kan selv skape behov.

Dersom kristendommen er "sann" betyr det at de følte behov samsvarer med visse realiteter. I det første tilfellet er man realitetsorientert i utgangspunktet. I det andre tilfellet må man realitetsorienteres først, før man ser sitt behov.

Tese 2: Dersom kristendommen er behovstilfredstillelse, er også kristendom en religion som setter mennesket i sentrum og den er opptatt av å tjene menneskene, ikke herske over dem. (NB! Ikke alle "utgaver" av kristendom synes å ha denne forståelsen.)

Hvilke behov har så mennesker, evt. hvilke behov skaper kristendommen som kristendommen er i stand til å møte selv?

  • Estetiske behov - kirkekunst, kirkemusikk
  • Intellektuelle behov - teologi og religionsfilosofi
  • Selvbekreftelsesbehov - Skapt i Guds bilde. Elsket av Gud. Verdifull som medarbeider ("bruk for en").
  • "Å være til nytte"-behov - misjon, diakoni, kateketiske oppgaver
  • Fellesskapsbehov - Noen å være sammen med
  • Livsveiledningsbehov - etikk og moral
  • Religiøse lengsler - Møte med det hellige, religiøse erfaringer
  • Meningsbehov, eksistensielle spørsmål - Hva er meningen med livet? Den Store fortellingen
  • Angst for dødens ettermæle - oppstandelsestro
  • Skyldproblematikk - Hvordan leve og dø med ens moralske overtramp. Oppgjør og tilgivelse.

Kristendommen kan møte alle disse behov, men det er forskjell på om kristendommen er en blant flere som kan møte behovene, eller om kristendommen mener seg å være den eneste som kan dekke behovene på en komplett måte. Listen overfor er forsøkt satt opp slik at kristendommens som eksklusiv behovsmøter øker jo lenger nedover listen man kommer.


This article is shown 8017 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3705.jpg

I dag 159 treff på nonaliud, og 2314377 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (1998). Innfallsvinkler til kristendommen. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 25.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=155&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!