toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Statistikk over de største kirkesamfunnene

Globalt

KirkesamfunnAntall medlemmer o.l.
millioner
ÅrKildeMerknad
Ortodokse2172004CSGC
Romersk katolske11022004CSGC
Anglikanere822004CSGC
Lutheranere66ultimo 2003LVF
Refomerte752004WARC Kun kirker i WARC
Metodister
Baptister472004BWA Kun døpte i BWA. Antall udøpte som er i berøring med baptisene pga familietilhørighet er minst like mange.
Pinsekristne5702004CSGC Mange av disse er med i "ordinære" kirkesamfunn.

Sist justert 14.5.04

Norge

  1980 1990 2000 2001 2002 2003
Adventistsamfunnet 6 595 6 631 5 998 5 853 5 732 5 629
Buddhisme .. 3 012 7 031 8 020 8 283 8 931
Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge 19 357 20 360 21 163 21 303 21 289 21 320
De frie evangeliske forsamlinger .. 2 054 3 702 3 835 4 057 3 987
Den ortodokse kirke .. 1 222 2 315 3 279 4 065 4 868
Den romersk-katolske kirke 13 923 26 580 41485 42399 43 264 44 153
Det Evangelisk-Lutherske kirkesamfunn 3 744 3 510 3 438 3 762 3 791 3 826
Det Mosaiske Trossamfunn  915 1 000 1 015  992 1 008 926
Det norske Baptistsamfunn 12 098 11 836 10 352 10 385 10 288 10 260
Det Norske Misjonsforbund 5 510 7 416 8 309 8 445 8 503 9 050
Guds menighet 1 452 1 393 1 051 1 028 1 375 1 293
Hinduistiske trossamfunn .. .. 1 303 2 443 2 976 3 184
Human-Etisk Forbund .. 49 428 67 950 70 363 69 807 69 652
Islamske trossamfunn 1 006 19 189 56 458 62 753 70 487 75 761
Jehovas vitner i Norge .. 14 749 15 055 14 812 14 686 14 580
Kristensamfundet .. 1 389 2 172 2 301 2 371 2 401
Kristne senter ..  619 3 222 3 302 3 578 3 579
Metodistkirken i Norge 17 120 15 447 13 130 12 918 12 766 12 642
Pinsemenigheter 42 518 45 192 46 199 44 005 45 804 46 944
Sikh .. 1 078 1 772 1 974 2 172 2 404
Utenlandsk evangelisk samfunn .. .. .. 5 725 17 085 18 161
Andre trossamfunn 3946 14 968 41 441 35 525 20 912 23 787
Sum:   128 184  247 073  354 561 362 422  374 299 386 773

Tabellen omfatter bare medlemmer det blir mottatt offentlig støtte for.
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2003


Denne artikkelen er vist 9086 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3719.jpg

I dag 692 treff på nonaliud, og 2601379 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2004). Kirkestatistikk 2004. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=159&nid=1


Valid HTML 4.01!