toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Statistikk over de største kirkesamfunnene

Globalt

KirkesamfunnAntall medlemmer o.l.
millioner
ÅrKildeMerknad
Ortodokse2172004CSGC
Romersk katolske11022004CSGC
Anglikanere822004CSGC
Lutheranere66ultimo 2003LVF
Refomerte752004WARC Kun kirker i WARC
Metodister
Baptister472004BWA Kun døpte i BWA. Antall udøpte som er i berøring med baptisene pga familietilhørighet er minst like mange.
Pinsekristne5702004CSGC Mange av disse er med i "ordinære" kirkesamfunn.

Sist justert 14.5.04

Norge

  1980 1990 2000 2001 2002 2003
Adventistsamfunnet 6 595 6 631 5 998 5 853 5 732 5 629
Buddhisme .. 3 012 7 031 8 020 8 283 8 931
Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge 19 357 20 360 21 163 21 303 21 289 21 320
De frie evangeliske forsamlinger .. 2 054 3 702 3 835 4 057 3 987
Den ortodokse kirke .. 1 222 2 315 3 279 4 065 4 868
Den romersk-katolske kirke 13 923 26 580 41485 42399 43 264 44 153
Det Evangelisk-Lutherske kirkesamfunn 3 744 3 510 3 438 3 762 3 791 3 826
Det Mosaiske Trossamfunn  915 1 000 1 015  992 1 008 926
Det norske Baptistsamfunn 12 098 11 836 10 352 10 385 10 288 10 260
Det Norske Misjonsforbund 5 510 7 416 8 309 8 445 8 503 9 050
Guds menighet 1 452 1 393 1 051 1 028 1 375 1 293
Hinduistiske trossamfunn .. .. 1 303 2 443 2 976 3 184
Human-Etisk Forbund .. 49 428 67 950 70 363 69 807 69 652
Islamske trossamfunn 1 006 19 189 56 458 62 753 70 487 75 761
Jehovas vitner i Norge .. 14 749 15 055 14 812 14 686 14 580
Kristensamfundet .. 1 389 2 172 2 301 2 371 2 401
Kristne senter ..  619 3 222 3 302 3 578 3 579
Metodistkirken i Norge 17 120 15 447 13 130 12 918 12 766 12 642
Pinsemenigheter 42 518 45 192 46 199 44 005 45 804 46 944
Sikh .. 1 078 1 772 1 974 2 172 2 404
Utenlandsk evangelisk samfunn .. .. .. 5 725 17 085 18 161
Andre trossamfunn 3946 14 968 41 441 35 525 20 912 23 787
Sum:   128 184  247 073  354 561 362 422  374 299 386 773

Tabellen omfatter bare medlemmer det blir mottatt offentlig støtte for.
Kilde: Statistisk sentralbyrå 2003


This article is shown 8698 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e3220.jpg

I dag 2456 treff på nonaliud, og 2522871 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 389 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2004). Kirkestatistikk 2004. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 27.01.2022 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=159&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!