toppbanner

Hovedemner

Kurs, studiemetode

Religion og livssyn

Kirkehistorie og konfesjonskunnskap

Etikk og filosofi

Pedagogikk

IKT

Realfag

CV og publikasjoner

Diverse

Søk i nettstedet:

Velg artikler ut fra sjanger:

V Fagartikkel, essay
A Andre artikler
U Undervisningsmateriell, forelesningsmanus
O Oversikter og tabeller
S Sitater
F Lesefrukter
K Læreboksammendrag
T Tale, preken
L Lenker
P Nettportal
D Diverse
G Grublerier og notater
Alle artikler, kronologisk
Alle artikler, alfabetisk

Mine nettsteder:

Non Aliud faglig
Semaforen jernbane
Viadukten modelljernbane

Administrativt:

Pålogging
Redigering
Red. artikkel

Inngår i: Kirkesamfunnene - et kompendium.

Litteratur

Austad, Torleif (2002) "Baptismen" i: Sødal (2002) s.177-190.
Bellevue Foursquare Church (udatert) What Foursquare Gospel Churches Believe… [Online]. Tilgjengelig URL: http://www.bellevue4square.org/belief.htm [Hentet 25.10.1998]
Borgen, Peder og Brynjar Haraldsø (red.) (1993) Kristne kirker og trossamfunn. Tapir, Trondheim
Church of God (udatert) Declaration of Faith [Online] Tilgjengelig URL: http://www.mindspring.com/~cog/decfaith.htm [Hentet 23.10.98]
Clabaugh, Colleen (1997) About the United Pentecostal Church International [Online]. United Pentecostal Church International. Tilgjengelig URL: http://www.upci.org/main/about/ [Hentet 16.10.98]
Det annet Vatikankonsil (1997) De Eccelsia - Kirken. (Den dogmatiske konstitusjon "de ecclesia" vedtatt av det annet Vatikankonsil og promulgert av pave Paul VI 21. november 1964) St.Olavs Forlag, Oslo, 4. opplag
Det pavelige råd for fremme av kristen enhet (25.6.1998) Den katolske Kirkes svar på felleserklæringen mellom Den katolske Kirke og Det lutherske Verdensforbund om rettferdiggjørelseslæren [Online] Tilgjengelig URL: http://www.katolsk.no/info/jp2/19980705.htm [Nedlastet 6.11.98]
Douglas, J.D. (ed.) (1978) The New International Dictionary of the Christian Church. Zondervan Publishing House, Grand Rapids MI
Eidberg, Peder (red.) (1976) Baptistene. Tro og liv. Norsk litteraturselskap, Oslo
Eikin, Terje (udatert) Slik startet det… Historieside for Betel Trondheim [Online]. Tilgjengelig URL: http://www.stud.ntnu.no/~eikin/hist.html. [Hentet 16.10.98]
Gilje, Nils (1995): Sekulariseringstesen og dens kritikere. Foredrag utdelt på NFRs etikkurs "Secularisation" oktober 1995.
Haddal, Ingvar (1973) Dette tror de. Holdninger og retninger i norsk kristenliv. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo
Haraldsø, Brynjar (1997) Kirke og misjon gjennom 2000 år. Lunde Forlag, Oslo
Hägglund, Bernt (1956, 1975) Teologins historia. En dogmhistorisk översikt. LiberLäromedel. Lund
González, Justo L. (1989) Christian Thought Revisited. Three Types of Theology. Abingdon Press, Nashville
International Church of Foursquare Gospel (udatert) Denominational Statements [Online]. Tilgjengelig URL: http://www.foursquare.org/believes.html [Hentet 26.10.98]
Meistad, Tore (1991) Metodismens identitet i historisk og aktuelt perspektiv. Alta Lærerhøgskole
Meistad, Tore (2000) Kristendommens historie. En innføring. HøyskoleForlaget. Kristiansand
Menigheten Filadeflia Sola (1998) Hva vi tror [Online]. Tilgjengelig URL: http://home.c2i.net/hheimark/hvavitro.htm [Hentet 26.10.98]
Molland, Einar (1961) Konfesjonskunnskap. Kristenhetens kirker og trossamfunn, 2. reviderte utgave. Forlaget Land og kirke, Oslo
Molland, Einar (1976) Kristenhetens kirker og trossamfunn, Tidligere utgaver i 1953 og 1961. Gyldendal Norsk forlag, Oslo
Molland, Einar (1979) (posthumt) Norges kirkehistorie i det 19. århundre. Bind 1. Gyldendal norsk forlag, Oslo
Pinsebevegelsen i Norge Historie [Online]. Tilgjengelig URL: http://www.pinsebevegelsen.no/historie.html [Hentet 16.10.98]
Santa Cruz Chapel SCC We believe. [Online]. Tilgjengelig URL: http://www.santacruzchapel.org/believe.html [hentet 25.10.98]
Skard, Bjarne (1971) Inkarnasjonen, en dogmehistorisk fremstilling. Forlaget Land og Kirke, Drammen. 1.utgave 1951
Skarsaune, Oskar (1988) Inkarnasjonen. Myte eller faktum? Lunde Forlag, Oslo
Smart, Ninian (1989) The World's Religions. Cambridge University Press, Cambridge
Sødal, Helje Kringebotn (2002) Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. Høyskoleforlaget. Kristiansand
Taylor, Don (1998) Aimee: A Short Biography [Online]. Liberty Harbor Foursquare Church. Tilgjengelig URL: http://www.libertyharbor.org/aimee.htm. [Hentet 25.10.98]
Utnem, Erling (1987) Visst skal jorden bli ny! Luther forlag, Oslo
Vatikanet (1994) Den katolske kirkes katekisme. St.Olavs Forlag, Oslo. (Oversettelse av latinsk originalutgave 1992)
Vatikanets råd for fremme av kristen enhet og Det Lutherske Verdensforbund (1997/98) Katolsk/luthersk felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren. [Online] Kirkerådet, Oslo. Tilgjengelig URL: http://nettvik.no/kirkebakken/kirken/Aktuelt/joint_aktuel.html [Nedlastet 6.11.98]
Wisløff, Carl Fr. (1966) Norsk kirkehistorie. Bind I. Lutherstiftelsen, Oslo
Wisløff, Carl Fr. (1974) Kristne kirkesamfunn, Luther Forlag, Oslo
World Aflame Press (1997) The Apostles' Doctrine [Online]. United Pentecostal Church International. Tilgjengelig URL: http://www.upci.org/tracts/doctrine.htm. [Hentet 16.10.98]
Aarflot, Andreas (1967) Norsk kirkehistorie. Bind II. Lutherstiftelsen, Oslo

 


Denne artikkelen er vist 15249 ganger

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e1217.jpg

I dag 589 treff på nonaliud, og 2601276 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 392 treff ·

© Svein Sando, professor DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Startside · Start page (Eng.) · Statisk meny · Visningsmåter: Standard · Uten meny: Arial · Times · Times luftig · Stor ·    

Innholdet på denne nettsiden er underlagt Åndsverklovens beskyttelse og er opphavsmannens eiendom. All offentlig gjengivelse av innholdet, helt eller delvis, kan kun skje etter forutgående forespørsel til opphavsmannen. Kortere sitater i artikler, studentoppgaver o.l. kan imidlertid skje dersom kilden oppgis. Denne nettsiden kan føres opp i referanselista (APA-stil) slik:

Sando, S. (2004). Litteratur til -Kirkesamfunnene-. Dronning Mauds Minne Høgskole. Lastet ned 28.06.2022 fra http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=172&nid=1