toppbanner

Main topics

Study techniques
Religion and view of life
Denominations and church history
Ethics and Philosophy
Pedagogy
ICT
Math, technology and science
CV and publications
Miscellaneous

Search in this website:

Choose articles by genre:

V Essays, papers
A Other papers
U Education, lectures
O Tables or summaries
S Citations
F Readers fruits
K Textbook summaries
T Speaches, sermons
L Links
P Web portal
D Miscellaneous
G Thoughts
All articles, cronological
All articles, alphabetical

My websites:

Non Aliud professional
Semaphore railway Viaduct model railroad

Labyrinter i praksis

Som en reaksjon på min artikkel om paradishopping og påskeleker, fikk jeg inn følgende (i utdrag):

Jeg fant dine fagsider på nettet da jeg søkte på "hoppe paradis", og det har resultert i en klassisk kretisk labyrint malt i asfalt utenfor skolen der jeg jobber. Det var interresant lesing, og jeg har nå mange gode historier å fortelle elevene når de hopper paradis eller løper i labyrinten! ...

Vennlig hilsen Jonny Eriksen,
SFO-leder ved Apeltun skole i Bergen

Jeg fikk også tilsendt et bilde av labyrinten:

LabyrintApeltunSkole.jpg


This article is shown 9543 times

Ett tilfeldig blant 12 av mine antatt bedre bilder jeg har tatt selv:
menyadm/pix1/galleri/e0857.jpg

I dag 62 treff på nonaliud, og 2313260 totalt siden 20.04.2004 08:25. Dagsgjennomsnitt: 386 treff ·

© Svein Sando, Professor at Queen Maud's College of Early Childhood Education (QMC), Trondheim, Norway
Phone +47 73 80 52 26 - fax: +47 73 80 52 52 - e-mail: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no               
Start page (Eng.) · Startside (Norw.) · · Display modes: Standard · Without menus: Arial · Times · Times spacious · Large ·    

The content of this webpage is subject to Norwegian legislation about copyright, which gives the author all publications wrights. Any further publication of this text and its pictures, completely or partly, can only be done after being authorized to do so by the author. Shorter citation in papers, students essays and so forth can be done if referring to the source. APA style reference to this webpage:

Sando, S. (2005). Labyrinter i praksis. Dronning Mauds Minne Høgskole. Downloaded 22.09.2020 from http://www2.dmmh.no/~ses/index.php?vis=173&nid=1&eng=1


Valid HTML 4.01!